Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Centrale Leken Missie Actie Raad

Naam Centrale Leken Missie Actie Raad
Naamsvarianten
  • CELEMAR
Periode 1951
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Op 12 mei 1951 kwam in Utrecht een gezelschap van aanzienlijke katholieke leken en een enkele geestelijken bijeen om zich te beraden over een federatie die het werk van leken voor de missie zou moeten coördineren. Conclusie was dat een dergelijke organisatie 'wenselijk en nuttig, maar ook noodzakelijk' was. Er werd een commissie benoemd om een ontwerp voor statuten te maken. Deze bestond uit prof. dr. A.M. de Block (1981-1986), griffier van de Eerste Kamer en buitengewoon hoogleraar aan de Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, mr. Th.H. Bot, mr. Th.M.J. de Graaf en mevr. N. Sutorius. Op een volgende vergadering, voorgezeten door prof De Block op 12 oktober 1951, bleek echter dat afgevaardigden van de toen voor het eerst uitgenodigde leken-missieorganisaties zoals MEMISA, MIVA en ALMA helemaal niets voelden voor een nieuw lichaam. Ook pater Keller sj was tegen. De notulen van deze vergadering tonen aan dat de atmosfeer geprikkeld was. Het was ten slotte  mgr. Van Hussen, directeur van het Nationaal Bureau voor Pauselijke Missiewerken, die concludeerde dat het nu niet mogelijk was om tot een federatie te komen en dat het beraad louter informatief was geweest. Iedere organisatie zou overleggen of een herhaling van het overleg wenselijk was. Naar alle waarschijnlijkheid is dit niet gebeurd en is de federatie niet opgericht. Celemar moet worden gezien als een mislukte actie van katholieke notabelen om hun invloed op het missiewerk te vergroten (Katholiek Documentatie Centrum, LARC nr. 440)

Organisatie

De bedoeling was een federatie op te richten met een algemeen en een dagelijks bestuur, maar dat is niet gelukt.

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Uit niets blijkt dat er, afgezien van de notulen van de vergaderingen van 12 mei en 12 oktober 1951 (zie KDC, LARC, inv. nr. 440), verder nog archief is gevormd.

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia het stuk:

LARC 440. Verslagen van vergaderingen over de oprichting van de Centrale Leken Missie Actie Raad (CELEMAR). 1951, 1 omslag.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Op 12 mei 1951 kwam in Utrecht een gezelschap van aanzienlijke katholieke leken en een enkele geestelijken bijeen om zich te beraden over een federatie die het werk van leken voor de missie zou moeten coördineren. Conclusie was dat een dergelijke organisatie 'wenselijk en nuttig, maar ook noodzakelijk' was. Er werd een commissie benoemd om een ontwerp voor statuten te maken. Deze bestond uit prof. dr. A.M. de Block (1981-1986), griffier van de Eerste Kamer en buitengewoon hoogleraar aan de Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, mr. Th.H. Bot, mr. Th.M.J. de Graaf en mevr. N. Sutorius. Op een volgende vergadering, voorgezeten door prof De Block op 12 oktober 1951, bleek echter dat afgevaardigden van de toen voor het eerst uitgenodigde leken-missieorganisaties zoals MEMISA, MIVA en ALMA helemaal niets voelden voor een nieuw lichaam. Ook pater Keller sj was tegen. De notulen van deze vergadering tonen aan dat de atmosfeer geprikkeld was. Het was ten slotte  mgr. Van Hussen, directeur van het Nationaal Bureau voor Pauselijke Missiewerken, die concludeerde dat het nu niet mogelijk was om tot een federatie te komen en dat het beraad louter informatief was geweest. Iedere organisatie zou overleggen of een herhaling van het overleg wenselijk was. Naar alle waarschijnlijkheid is dit niet gebeurd en is de federatie niet opgericht. Celemar moet worden gezien als een mislukte actie van katholieke notabelen om hun invloed op het missiewerk te vergroten (Katholiek Documentatie Centrum, LARC nr. 440)

Organisatie

De bedoeling was een federatie op te richten met een algemeen en een dagelijks bestuur, maar dat is niet gelukt.


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Uit niets blijkt dat er, afgezien van de notulen van de vergaderingen van 12 mei en 12 oktober 1951 (zie KDC, LARC, inv. nr. 440), verder nog archief is gevormd.

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia het stuk:

LARC 440. Verslagen van vergaderingen over de oprichting van de Centrale Leken Missie Actie Raad (CELEMAR). 1951, 1 omslag.

Informatiewaarde Gering