Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Augustijnen (OSA)

Naam Augustijnen (OSA)
Naamsvarianten
 • Ordo Sancti Augustini (osa)
 • Ordo Eremitarum Sancti Augustini (oesa)
 • Augustijnen Eremieten
 • Orde van de Eremieten van Sint Augustinus (354-430)
 • Orde van de Augustijnen
 • Paters Augustijnen (OSA)
Periode 1256-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De kerkvader Augustinus stelde wel een regel voor religieuzen op, maar de door hem gestichte kloosters hielden geen stand. In de Middeleeuwen ontstonden er gemeenschappen van mannen en vrouwen die ervoor kozen om volgens deze regel te leven. Zij noemden zich eremieten omdat zij zich bij voorkeur vestigden op afgelegen plaatsen. In 1256 verenigde paus Alexander IV enkele eremieten-groeperingen tot een formele orde. Vanuit Midden-Italië verspreidde de orde zich over Europa.  Stedelijke zielzorg werd nu hun specialisatie. Naast een orde voor mannen ontstonden er ook twee orden voor vrouwen en een afzonderlijke orde voor leken. In de Franse Tijd (1795-1815) werden bijna alle kloosters opgeheven zodat men na Waterlo weer opnieuw moest beginnen.

 

De missie

Bolivia

Hoewel de orde zich vooral op zielzorg en onderwijs toelegde, dateert zijn missiearbeid al uit de zestiende eeuw, waarin in het bijzonder de Spaanse Augustijnen zich hebben onderscheiden. De congregatie De Propaganda Fide drong er in de jaren twintig van de vorige eeuw bij de orde sterk op aan dat men een missiegebied zou aannemen. De orde wilde het liefst naar Ned. Indië, maar dat bleek niet mogelijk zodat men ten slotte koos voor een gebied in Bolivia waar de Indiaanse bevolking verstoken bleef van zielzorg door priesters. In 1930 vertrok een door p. Chrysostomos W. van Dyk geleide groep van vier augustijnen. De paters waren in het geheel niet voorbereid op dit werk en keerden, toen het erg bleek tegen te vallen, na enkele maanden terug naar Nederland. Een tweede door pater Van der Vloodt geleide poging lukte wel. Eind 1955 werkten er 22 paters en 9 broeders in Bolivia. In 1949 besloot de Nederlandse provincie in samenwerking met de twee Noord-Amerikaanse provincies een school voor technisch onderwijs op te richten in Cochabamba.  Men wilde hiermee de vanuit de Ver. Staten gefinancierde protestantse scholen de loef afsteken, terwijl ook vrees voor het communisme een motief was. De school opende in 1955 zijn deuren. In 1960 was er een convent in La Paz met 9 man en werkten er nog 12 paters onder de Yunga's. De school werd in 1992 overgedragen aan een stichting en bestaat nog steeds.

 

Nederlands Nieuw Guinea

Vanaf 1953 waren Nederlandse Augustijnen actief in Nieuw Guinea waar zij zich eerst vestigden in Hollandia. Zij waren uitgenodigd door de Franciscanen, die ghen nodig hadden wegens hun ervaring in het onderwijs. Het was de bedoeling dat zij aan het werk zouden gaan in de Vogelkop, maar er ontstond onenigheid met de Franciscanen die daar al zaten. De Augustijnen vonden het gebied overigens ongeschikt als missiegebied, terwijl persoonlijke factoren een storende rol speelden. Het duurde daarom tot 1959 voordat dit gebied als apostolische prefectuur van Hollandia werd afgescheiden . In 1953 begonnen de augustijnen met twee missionarissen, in 1960 waren dat er twaalf.

 

Cuba

Sinds 1955 bedienden Augustijnen de parochie Camagüey op Cuba, waarbij het convent overigens onder de vice-provinciaal van Bolivia viel. Kort nadat Fidel Castro aan de macht gekomen was, moesten de paters hier vertrekken.

 

In de Noord-Amerikaanse Augustijnen-provincies werkten in 1960 10 Nederlandse Augustijnen bij enkele parochies.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 9; Willemsen, I, par. 1-2, Pius-almanak 1960/61, 393, Sloot, Hoe God verscheen en Saelman, Dutch Augustinian.

Organisatie

De orde

De orde heeft paters (priesters) en broeders. Tijdens de Franse Revolutie werden bijna alle kloosters gesloten. Een nieuwe start in Nederland werd gemaakt in 1880. In 1895 werd de Nederlandse provincie opgericht (Vereniging van religieus-wetenschappelijke bibliothecarissen. 26 (1996) 3/4). In 1934 had de orde in Nederland 14 huizen, waaronder drie met een gymnasium en twee studiehuizen. In 1960 had de orde huizen in Eindhoven, Witmarsum, Venlo, Overveen, Nijmegen en Culemborg. Aan het hoofd van de orde staat een generaal (prior generalis) die steeds voor zes jaar door het generaal kapittel wordt gekozen. De generaal wordt bijgestaan door vier assistenten, een generaal-procurator die de contacten met het Vaticaan onderhoudt, een generaal-econoom en een algemeen archivaris. Het hoofdbestuur, dat in Rome is gevestigd, draagt de naam van Cura Generalitia. De provincies worden bestuurd door een provinciaal met een raad van vier definitoren. Aan het hoofd van elk klooster staat een prior. Het generalaat bevindt zich in Rome, het provincialaat in Utrecht. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon was de St. Augustinusstichting. Op de gymnasia van de orde werd door middel van missieclubs bekendheid gegeven aan het missiewerk.

 

De missie

Het missiegebied in Bolivia werd in 1951 verheven tot een viceprovincie waaronder ook de parochie in Camagüey op Cuba viel. Het missiegebied in de Vogelkop van Nieuw Guinea werd in 1959 als apostolische prefectuur afgescheiden van het apostolisch vicariaat Hollandia. Tot eerste prefect werd aangesteld mgr. M. van Diepen osa. De orde werkte hier samen met de zusters van het Kostbaar Bloed en veelal van de Kei-eilanden afkomstige goeroe (onderwijzers-evangelisten).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 9, Willemsen, I, par. 1-2, Pius-almanak 1960/61, 296 en Saelman, Dutch Augustinian.

Doelstelling

Doelstelling was pastoraal werk, onderwijs en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Bolivia
 • La Paz
 • Aartsbisdom Cochabamba
 • Aartsbisdom Sucre
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De regel van de liefde : over de volgelingen van Augustinus / Martijn Schrama
Auteur
 • Martijn Schrama (1944-)
Reeks
 • Spiritualiteit van het klooster
Paginering
 • 270 p
Uitgever
 • Kampen : Ten Have
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Opbouw van een kerkgemeenschap : vijftig jaar Augustijnen in Papoea-Indonesië 1953-2003
Paginering
 • .. dl
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiologie
Jaar van uitgave
 • 2003-...

Titel
 • Alfabetische lijst van de leden van de Nederlandse Augustijnen-provincie. Naamlijst Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Anthropologists and the missionary endeavour : experiences and reflections / Ad Borsboom and Jean Kommers (eds)
Auteur
 • Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Jean Hubertus Maria Kommers (1946-)
Reeks
 • Nijmegen studies in development and cultural change, ISSN 0935-7173 ; vol. 33
Paginering
 • VII, 197 p
Uitgever
 • Saarbrücken : Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Anthropologists and the missionary endeavour : experiences and reflections / Ad Borsboom and Jean Kommers (eds)
Auteur
 • Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Jean Hubertus Maria Kommers (1946-)
Reeks
 • Nijmegen studies in development and cultural change, ISSN 0935-7173 ; vol. 33
Paginering
 • VII, 197 p
Uitgever
 • Saarbrücken : Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • Plaatsingslijst van de archieven van de orde der Augustijnen provincie Nederland (1451) 1895-1990 (1995) / J.P.H. Daverveld
Auteur
 • J.P.H. Daverveld
Paginering
 • 205 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Honderd jaar Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen 1995
Reeks
 • Brochures Provincialaat O.S.A. ; no. 10
Paginering
 • 59 p
Uitgever
 • Utrecht : Provincialaat Nederlandse Provincie, Orde der Augustijnen
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Grollenaren met een missie : 25 jaar Thuisfront Grolse missionarissen / [samenst.: Harry Klein Tank]
Auteur
 • Harry Klein Tank
Paginering
 • 89 p
Uitgever
 • Groenlo : Thuisfront Groenlo
Jaar van uitgave
 • cop. 1994

Titel
 • Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van LeeuwenBisschop Rudolf Staverman
Auteur
 • Petrus Antonius van Leeuwen (1913-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Augustijnen honderd jaar in Eindhoven : 1891-1991 / samengest. door de red van Nederlandse Analecta OSA ; eindred. Lambert van Gelder
Auteur
 • Lambert van Gelder
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Eindhoven : Klooster Mariënhage
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • In vogelvlucht over 't groene eiland
Auteur
 • Hoogveld, L.
Paginering
 • 87-92
Uitgever
 • Nederlandse Analecta OSA:
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Dutch Augustinian missionaries in Bolivia
Auteur
 • Saelman, J. OSA
Paginering
 • 815-827
Uitgever
 • Augustiniana 6:
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Een voortrekker in de Andes : missiebrieven uit Bolivia / van Th. v.d. Vloodt ; verz. en ingel. door C.M. Nieuwhof
Auteur
 • p.fr. H.H.M.Th. van der Vloodt O.E.S.A. ; C.M. Nieuwhof
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • Venlo : Missie-Procure der Paters Augustijnen
Jaar van uitgave
 • 1934


Periodieken
Titel
 • Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad : maandschrift voor christelijke gezinnen
Uitgever
 • Eindhoven : Paters Augustijnen Marienhage
Jaar van uitgave
 • 1894-...

Titel
 • Analecta Augustiniana Provinciae Neerlandicae (AAPN)
Jaar van uitgave
 • 1936-1960

Titel
 • Nederlandse Analecta OSA
Jaar van uitgave
 • 1960-2002

Titel
 • Bulletin / Provincialaat O.S.A.Bulletin O.S.A. Provincialaat
Paginering
 • ... - 2001
Uitgever
 • Utrecht : Provincialaat O.S.A.
Jaar van uitgave
 • 1971-2001

Titel
 • Brochurereeks Provincialaat OSA
Jaar van uitgave
 • 1983-1995

Titel
 • Augustijns forum : uitgave in de Nederlandse provincie van de Augustijnen, voor allen die geïnteresseerd zijn in de spiritualiteit van Sint Augustinus
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (jan. 2002) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Nederlandse Provincie O.S.A.
Jaar van uitgave
 • 2002-...
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

 

365

459

460

490

515

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief in Eindhoven bestaat uit het bestuursarchief van de Nederlandse provincie over de periode 1895 - tot heden, met inbegrip van de huisarchieven. Er bevinden zich hier ook stukken die opgemaakt of ontvangen zijn vóór de oprichting van de Nederlandse provincie, verder talrijke archieven van verenigingen, organisaties en parochies en ten slotte nalatenschappen. Wat de missie betreft zijn er veel stukken over Bolivia, minder over Papoea en maar enkele over het werk op Cuba dat maar kort duurde. Het archief is toegankelijk gemaakt met twee inventarissen van Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN), genummerd P02a (provinciearchief) en P02b (voor de nalatenschappen). Er bestonden in november 2009 geen concrete plannen om het archief naar elders over te brengen. Het archief wordt nog steeds aangevuld met stukken, onder meer kopieën van documenten die vanuit Bolivia worden overgezonden. Het archief van het generalaat is niet onderzocht.

 

 

 

Bewaarplaats Augustijns Instituut, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven
Periode archief 1451-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Zij die het archief willen raadplegen moeten van tevoren een afspraak maken met de beheerder. In november 2009 was dat p. Nico Beumer osa.

Omvang 115 meter; 5887 inv. nrs. (archief provincie), 330 inv. nrs. (persoonsdossiers overleden leden) en onbekend (nalatenschappen)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort De inleiding op de inventaris van het provinciearchief telt 12 pagina's
Toegang titel KAN P02a en P02b
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

KAN inventaris P02a

Plaatsingslijst van de archieven van de orde der Augustijnen provincie Nederland

Gebaseerd op de database zoals deze werd aangetroffen 26 november 2009.

 

 

Algemeen

 

73. Agenda's voor de Definitorium-vergaderingen. Met bijlagen. 1948, 1956-1960.

1 omslag

NB: In de bijlagen bevindt zich correspondentie tussen p. L. Hoogveld, provinciaal, en het provinciaal bestuur tijdens Hoogvelds visitatie in Nieuw-Guinea.

 

487. Correspondentie met het Provincialaat in Mexico. 1954-1960, 1973-1978.<?>

1 omslag

 

1175-1188. Jaarbalans van de missieprocuur. 1934, 1939-1960.

14 omslagen

NB: 1935-1938, 1942, 1946, 1947, 1949, 1955-1959 ontbreken.

 

1200-1203. [Missieprocuur.] Jaarbalans houdende vergelijkingen tussen diverse jaren. 1934-1963.

4 omslagen

 

2125-2148. Jaarbalans van de vice-provincie Sint Thomas à Villanova (Bolivia). 1943-1967.

24 omslagen

 

2268. Stukken betreffende een vragenformulier van W.H.J. Muijers inzake archieven van (missionerende) orden en congregaties welke in Nederlands Indië / Indonesië werkzaam zijn geweest in de periode 1859-1953. 1989.

1 omslag

 

2604. Stukken betreffende de Pauselijke Priester-Missiebond in Nederland. 1952-1964.

1 omslag

 

2608. Statuten inzake de missie van de Orde van de Augustijnen. Met bijlage. 1929, z.j.

1 omslag

 

2609. Stukken betreffende algemene zaken aangaande de missie. 1952-1964.

1 omslag

 

2610-2634. Brieven en bescheiden betreffende missiezaken. 1928-1952.

25 omslagen

 

2643. Memoriaal van de missiegeschiedenis van de Nederlandse Augustijnen Provincie door p. C. Lindeman over de periode 1928-1952. z.j.

1 deel

 

 

Nieuw-Guinea (Papoea)

 

2763    Stukken betreffende de oprichting van de missie in Nieuw Guinea. Afschriften en kopieën van officiële stukken. 1952-1958, 1961.

1 omslag

 

2764. Uitgaande brieven van het provincialaat aan diverse personen in de missie te Nieuw Guinea. 1952-1968, 1961.

1 omslag

 

2765-2773. Correspondentie met diverse personen in Nieuw Guinea. 1952-1958, 1964, 1967-1970.

9 omslagen. Hierbij:

2765. p. E. van Baarsen OSA. 1954-1955.

2766. p. H. van Beurden OSA. 1954-1958.

2767. mgr. A. Cremers OFM, apostolisch prefect van Hollandia (Nieuw Guinea). 1952-1955.

2768. p. M. van Diepen OSA, vicaris provinciaal te Nieuw Guinea. 1953-1957, 1964, 1967-1970.

2769. p. M. van de Kraan OSA. 1956-1958.

2770. p. B. Noords OSA. 1956-1958.

2773. p. A. Snelting OSA. 1953-1957.

 

2774. Correspondentie met het provincialaat der Minderbroeders (Franciscanen) te Weert inzake de missie te Nieuw Guinea. 1952-1957.

1 omslag

 

2775-2776. Correspondentie met mgr. P. van Diepen OSA. 1954-1967.

2 omslagen

 

2777. Verslagen bestemd voor mededelingen voor "Nederlandse Analecta". Met begeleidende brieven van de paters in Nieuw Guinea bestemd voor p. L. van Gelder OSA. 1955-1963, 1973.

1 omslag

 

2778. Stukken betreffende financiële overzichten van het vicariaat te Nieuw Guinea. 1956-1960.

1 omslag

 

2779. Afschriften van brieven aan en van mgr. M. Staverman OFM, apostolisch vicaris van Hollandia, Nieuw Guinea. 1956-1961, 1968.

1 omslag.

 

2780-2785. Stukken betreffende het ontwikkelingswerk in de apostolische prefectuur te Manokwari (Nieuw Guinea). 1956-1965.

1 deel en 5 omslagen.

Hierbij:

2783. Stukken betreffende lekenhulp. 1958-1961.

2785. Stukken betreffende grondaanvraag te Ransiki. 1956-1959.

 

2786. Stukken betreffende de vergaderingen van het Consilium inzake de missie in Nieuw Guinea. 1957-1961.

1 omslag

 

2787. Correspondentie met de vicaris provinciaal te Irian Barat. 1957-1962.

1 omslag

 

2793    Stukken betreffende de financiële regelingen tussen de Nederlandse Provincie en de Apostolische Prefectuur te Nieuw Guinea. 1957-1968.

1 omslag

 

2794. Stukken betreffende de aanwijzing [door het generalaat in Rome, de Curia Generalizia Agostiniana] van de apostolische prefect te Nieuw Guinea (zie ook Register V [1966] 229-230; nummer 127). 1959.

 

2804. Stukken betreffende de geschiedenis van de kerk in Irian Jaya bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bisdom Manokwari-Sorong. 1985.

1 omslag

 

 

Bolivia

Algemeen

 

459. Stukken betreffende de Relatio Quinquennalis [= vijfjaarlijkse visitatie bestemd voor Rome] van de Nederlandse provincie en de vice-provincie Bolivia. 1949-1965.

1 omslag

 

824. Verslag over het studiejaar 1952 aan het Theologicum Cochabamba te Bolivia. 1952.

1 stuk

 

2844. Verslagen van de vergaderingen van het consilium van de vice-provincie in Bolivia. 1951-1958.

1 deel

[Dit nummer is nader onderzocht. Deelnemers waren de viceprovinciaal en enige raadsleden, verder de secretaris en de procuur. De notulen handelen vooral over zakelijke aangelegenheden zoals bouw en financiering en over personeelsbeleid (benoemingen en overplaatsingen]

 

2850. Stukken betreffende de Augustijnen in Bolivia van 1930-1980. 1980.

1 omslag

 

2865. Stukken betreffende de statuten van de vice-provincie te Bolivia. 1951-1961.

1 omslag

 

5482. Plakboek met verslag en foto's van de reis van br. Vitalis de Bake osa naar Bolivia en zijn eerste jaren aldaar. 1948.

1 deel

 

5483. Album met foto's van Bolivia, zijn bevolking, de plaatsen waar de augustijnen werkten en een priesterwijding in 1954 in Cochabamba. z.j.

1 deel

 

5493. Brief van pater W. Saelman osa aan de RK Lerarenvereniging 'St. Bonaventura' over het college San Agustin te Cochabamba en de onderwijsproblematiek in Bolivia. 1959.

1 stuk

 

5679. Foto's en bewijs van deelneming met betrekking tot de Paas-Jeep-actie van het Triniteitscollege voor de missie in Bolivia. 1949.

1 omslag

 

5769. Reglementen 'Uiteenzetting van de voorschriften, geldend voor de missionarissen van de Nederlandse augustijnenprovincie in Bolivia' en 'Ordo servandus in discessu missionariorum' opgesteld door pater S. Makaay osa. 1939.

2 stukken

 

5770. Brieven van en over de activiteiten van pater Thomas van der Vloodt osa in Bolivia alsmede tekst van een in memoriam opgesteld door de provinciaal. 1931-1934.

NB: Van der Vloodt was de grondlegger van de missie in dit land.

1 omslag

 

5773. Teksten voor artikelen van pater Thomas van der Vloodt voor het periodiek 'O.L.V. van Goeden Raad' over Bolivia, tevens persoonlijke notities. 1931-1932.

1 omslag

 

 

Contacten tussen de Nederlandse Provincie en Bolivia

 

2651. Brieven van het provincialaat en de missieprocuur aan en over Bolivia. 1956-1965.

1 omslag

 

2805-2834. Brieven van de viceprovincie Bolivia aan de Nederlandse provinciaal. 1930-1960.

30 omslagen

 

2852-2854. Ingekomen stukken bestemd voor de econoom. 1898, 1904-1905, 1929, 1942-1967.

3 omslagen

 

2855-2857. Ingekomen stukken van het provincialaat Nederland. 1930-1967.

3 omslagen.

 

2858. Ingekomen stukken van de missieprocuur van het provincialaat Nederland. 1933-1967.

1 omslag

 

2859. Ingekomen stukken van diverse personen en instellingen bestemd voor de missieprocuur. 1933-1967.

1 omslag

 

2866-2867. Doorslagen van brieven van p. M. Meijer, commissario provinciaal, aan de provinciaal in Nederland. 1951-1956, 1958-1966.

2 omslagen

 

2868-2869. Correspondentie tussen het Nederlands provincialaat en de vice-provincie te Bolivia. 1952-1957, 1961-1964.

2 omslagen

 

2872. Brief van p. A.H. van der Weijden, prior provinciaal, aan p. Lucas Hoogveld en de definitoren over de situatie in Zuid Amerika, 19 april 1954.

1 stuk

 

2873. Brieven van p. L. Hoogveld, provinciaal, aan de commissario provinciaal p. M. Meijer. 1959-1963.

1 omslag

 

2874. Correspondentie tussen p. W. Saelman, prior te Cochabamba (Bolivia), en het Nederlandse provincialaat. 1959-1967.

1 omslag

 

4972. Circulaire van de provinciaal pater S. van Nuenen osa aan de medebroeders in Bolivia. 1947.

1 stuk

 

5039-5041. Correspondentie van pater J. Teuben osa prior van het klooster in Cochabamba. 1948-1958.

3 omslagen

 

 

Contacten met het generalaat betreffende Bolivia

 

2885. Ingekomen stukken van het generalaat te Rome. 1935-1967.

1 omslag

 

2886. Brief van de generaal overste houdende de toestemming tot de oprichting van het huis te Chulumani (Bolivia), 21 juni 1938.

1 stuk

 

 

Contacten met conventen in Bolivia en de Ver. Staten

 

 

2891-2910. Ingekomen stukken van het convent te Cochabamba (Bolivia). 1949-1968.

20 omslagen

 

2939. Correspondentie met diverse personen en instellingen van de missiepost Coroico (Bolivia). 1951-1957.

1 omslag

 

2940. Geschrift houdende de geschiedenis van de parochie te Irupana. 1931-1957.

1 deel

 

2941. Ingekomen stukken van het convent te Irupana (Bolivia). 1935-1967.

1 omslag

 

2942-2950. Correspondentie met diverse personen en instellingen van de missiepost Irupana (Bolivia). 1938, 1943-1953.

1 stuk en 8 omslagen

 

2951. Correspondentie tussen het convent te La Paz (Bolivia) en diverse personen en instellingen.1934-1946.

1 omslag

 

2952. Brieven van het convent te Villanova (USA) aan de commissarius provinciaal te La Paz (Bolivia). 1951-1953.

1 omslag

 

2953-2954. Ingekomen stukken van het convent te La Paz (Bolivia). 1941-1967.

2 omslagen

 

2955-2956. Correspondentie met diverse personen en instellingen van de missiepost Quime (Bolivia). 1943-1951.

2 omslagen

 

2957. Ingekomen stukken van het convent te Quime (Bolivia). 1946-1956.

1 omslag

 

5038. Correspondentie van pater W. Saelman osa te Cochabamba met pater J. Beretta osa te Chicago over financiële steun aan projecten in Bolivia. 1954-1966.

1 omslag

 

5044. Correspondentie vanuit Bolivia en Nederland met in de Ver. Staten studerende medebroeders. 1949-1954.

1 omslag

 

 

Contacten met leden

 

2730-2734. Correspondentie met diverse Nederlandse medebroeders in de diverse provincies, 1951-1963.

5 omslagen

 

2958. Brieven van missionarissen te Bolivia aan de provinciaal. 1952-1958.

1 omslag

 

3015. Correspondentie met p. G. Hamerlinck. 1949-1967.

1 omslag

 

3017. Een vertrouwelijk schrijven van p. H.J.M. Wesselink aan zijn vrienden betreffende zijn beweegredenen van zijn vertrek uit Bolivia en uit de Orde der Augustijnen. 1936.

1 deel

 

5774. Brieven van augustijnen in Bolivia aan medebroeders in Nederland. 1932-1940.

1 omslag

 

 

Contacten met bisdommen

 

3018. Ingekomen stukken van de apostolische nuntiatuur te Bolivia. 1940-1967.

1 omslag

 

3019. Brieven van de nuntiatuur te Bolivia. 1953-1957.

1 omslag

 

3020. Brieven van het episcopaat te Bolivia aan de provinciaal. 1955, 1970-1981.

1 omslag

 

3021. Circulaires van de aartsbisschop van La Paz. 1943-1946.

1 omslag

 

3022. Brieven van de aartsbisschop van La Paz. 1954.

1 omslag

 

3024. Ingekomen stukken van het bisdom La Paz (Bolivia). 1926-1968.

1 omslag

 

 

Contacten met derden

 

3025. Stukken betreffende de Finca Chillcani; een culturele onderneming van de Augustijnen in samenwerking en deelgenootschap met H. Hoogveld. 1934-1950.         

1 omslag

 

3026. Ingekomen stukken van dr. J. Apfelbacher, missiearts. 1936-1947.

1 omslag

 

3027. Stukken betreffende Finca Tolopata (Bolivia). 1939-1941.

1 omslag

NB: In het Spaans. De missie bezat gedurende enige jaren een landgoed ('finca').

 

3028    Stukken betreffende sociale werksters in dienst van de Sint Augustinusstichting ten behoeve van de missie in Bolivia. 1960-1980.

1 omslag

 

 

Beheer financiën en (on)roerende goederen

 

2125-2141. Jaarbalansen van de viceprovincie Bolivia, 1943-1960.

 

3033. Akten van eigendommen te Bolivia. 1934-1941.

1 omslag

 

3034. Bestektekening van de kerk te La Paz (Bolivia). Met bijlage. 1954.

1 omslag

 

3035. Bestektekeningen van het klooster en de school te Cochabamba (Bolivia). z.j.

1 omslag

 

3037. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van de Hollandse provincie te Bolivia over de periode van 23 februari 1931 tot 14 mei 1932. 1931-1932.

1 deel

 

3038. Stukken betreffende balansen en financiële overzichten. 1935-1966.

1 omslag

 

3039-3041. Stukken betreffende de rekeningen van het Commissariaat in Bolivia inzake Augustinian Missions Bolivia (AMBO). 1953-1966.

3 omslagen

 

3045. Stukken betreffende het commissariaat houdende acta, rapporten en begrotingen. 1958-1981.

1 omslag

 

3046. Stukken betreffende begrotingen en financiële zaken van de vice-provincie aan de provinciaal. 1959, 1970-1980.

1 omslag

 

 

Werkzaamheden

 

3049    Stukken betreffende de Stichting "Santa Rita La Paz" betreffende de lekenhulp aan Bolivia. 1957-1961, 1964.

1 omslag

 

3051-3052. Ingekomen stukken van het convent te Chulumani (Bolivia). 1931-1969.

2 omslagen

 

3054-3055. Brieven van het St. Augustinus College te Cochabamba (Bolivia) aan de Nederlandse provincie. 1950-1964.

2 omslagen

 

3056. Stukken betreffende het college Sint Augustin te Cochabamba. 1956-1982.

1 omslag


3057. Stukken betreffende de opleiding van de broeders en het juvenaat te Cochabamba. 1957-1966.

1 omslag

 

3058-3059. Ingekomen stukken van het convent Cochabamba. 1959-1961, 1965-1969.

2 omslagen

 

3067. Stukken betreffende het convent te La Paz (Bolivia). 1957-1974.

1 omslag

 

5711. Notities en correspondentie van viceprovinciaal pater W. Saelman osa over het augustijns onderwijs in Bolivia. 1955-1966.

 

 

Lekenmissie echtpaar Smit

Dit echtpaar werkte ongeveer tien jaar in Bolivia met de augustijnen samen.

 

5506. Correspondentie tussen het echtpaar Smit en pater M. Meijer in voorbereiding op de missie van het echtpaar in Bolivia. 1957.

1 omslag

 

5507. Krantenartikelen over vertrek, verblijf en werkzaamheden in Bolivia van het echtpaar Smit. 1957-1985.

1 omslag

 

5509. Verslagen, reisbeschrijvingen en eerste indrukken van Lavi in Bolivia door het echtpaar Smit. 1958-1961.

1 omslag

 

 

Geschiedschrijving

 

2305. Boekje "De Open Aarde" door (onbekend) over het missiewerk van de paters Augustijnen, uitgegeven bij gelegenheid van het uitzenden van de eerste missionarissen in de dertiger jaren. [1955]

NB: datering in inventaris!.

1 deel

 

5477. Notitie van pater N. Beumer osa ten behoeve van een toespraak bij de viering van het 75-jarig jubileum van de augustijnen in Bolivia. 2005.

1 stuk

 

5722. Boek 'Memorias de los Agustinos Holandeses en Bolivia (1930-1935)' door pater Nico Beumer osa. 2003

1 deel

 

5757. Verhandeling '45 jaar augustijns leven in Bolivia, Cuba, Latijns-Amerika (1949-1991): Kroniek van mijn leven' door pater G. Beliën osa. Met bijlagen. 2000.

1 omslag

 

5758. Boek 'Het zal je maar gebeuren, missionaris in Bolivia van 1950-1995' door pater J. Postma osa. 2008

1 deel

 

5761. Verhandeling 'Enkele bijzonder belevenissen in Bolivia' door pater N. Beumer osa, z.j.

1 stuk

 

Verhandeling 'Een studie over de augustijnenmissionering in Bolivia in de jaren 1930-1960' van de Studia Interetnica Research te Maarssen. 1997

1 omslag

 

 

Cuba (Camagüey)

 

2870. Brieven van het convent te Camagüey (Cuba) aan de provinciaal. 1954-1957.

1 omslag

 

2871. Correspondentie tussen het convent te Camagüey (Cuba) en de provinciaal. 1954, 1958, 1960-1961.

1 omslag

 

2889    Brieven van diverse personen aan het convent te Camagüey (Cuba). 1954-1961.

1 omslag

 

2890. Correspondentie met diverse personen en instellingen van het convent te Camagüey (Cuba). 1954-1961.

1 omslag

 

3023. Correspondentie tussen de bisschop van Camagüey (Cuba) en de provinciaal. 1954-1955.

1 omslag

 

3063. Brieven van de rectoren van de katholieke universiteit Villanueva, Marianao, Havanna (Cuba). 1954-1959.

1 omslag

 

 

 

Bibliotheek en documentatie

 

3072. Documenten betreffende de geschiedenis van de Augustijnen in Bolivia over de periode 1930-1970. 1930-1970. 1 omslag

NB: Met een index.

 

3073. Boek "Een voortrekker in de Andes. Missiebrieven uit Bolivia van p. fr. Mag. T. v.d. Vloodt OSA", verzameld en ingeleid door p. fr. C.M. Nieuwhof OSA. 1934.

1 deel

NB: Een bewerking van brieven geschreven door pater Th. van der Vloodt aan Nederland over zijn ervaringen als missionaris in dit gebied. De brieven zelf bevinden zich mogelijk in de inv. nrs. 2805 e.v.

 

3074. Teksten van toespraken uitgesproken door (onbekend). 1935, z.j.

1 omslag

 

3075. Krantenartikelen uit diverse Boliviaanse kranten. 1939-1946.

1 doos

 

3076. Krantenartikelen betreffende de Orde in Bolivia. 1942.

1 omslag

 

3077. Documentatie betreffende de vice-provincie te Bolivia. 1943-1945, z.j.

1 omslag

 

3078. Krantenartikelen over het werk te Bolivia. 1954, 1972, 1974.

1 omslag

 

4978-4984. Periodiek 'Analecta Augustiniana Boliviana'. 1951-1959.

 

5497. Artikelen in tijdschriften en kranten over de augustijnen in Bolivia. 1930-1989.

 

 

 

Nalatenschappen (inv. KAN P02b)

NB. Voorlopige plaatsingslijst zonder inventarisnummers.

 

 

Algemeen

 

1.2.11 p. A. van der Weijden (provinciaal)

Groot persoonsarchief met belangrijke hoeveelheid in- en externe correspondentie vooral vanaf jaren 1950, ook met provincie Bolivia. Afzonderlijk te noemen:

- Concept voor artikel "Missio Augustiniana" voor periodiek "Missionalia OSA". Z.j.

[p. Van der Weijden leefde 1910-1994; hij was provinciaal overste van 1952 tot 1958]

 

1.2.16 Wartenbergh, Henk

- Artikelen: serie reisbeschrijvingen door Indië, Afrika, Midden Oosten, Zweden (waarschijnlijk gepubliceerd). z.j.<periode?>. Typescript.

 

 

Bolivia

 

1.2.7 p. P.C.M. Nieuwhof

- Artikel "Paters Augustijnen" (in Bolivia) uit (onbekend) door p. P.C.M. Nieuwhof. z.j. 1 stuk

 

1.2.11 p. A. van der Weijden (provinciaal)

Zie onder Algemeen.

 

Nieuw-Guinea

Vermeldenswaard is:

1.2.4 p. J. Herraets

- Artikel "Augustijnen op Nieuw-Guinea" door p. A.H. van der Weijden uit "Indisch Missietijdschrift", nr.2. 1959.     

1 omslag

 

1.2.11 p. A. van der Weijden (provinciaal)

Vermeldenswaard is:

- Artikelen over Augustijnse missie op Nieuw Guinea. 1959, 1961, z.j.

2 deeltjes en 2 omslagen

- "Augustinian Missionaries in New Guinea" in periodiek" Good Counsel, the Augustinian Quaterly". 1961, uitgegeven in Australië.

2 deeltjes.

- "Augustijnen op Nieuw-Guinea" uit periodiek "Indisch Missietijdschrift". 1959.

- Tekst van vraaggesprek voor uitzending van de Vatiaanse Radio voor Nederland en België over de augustijnse missie op Nieuw Guinea. 1960.  

1 stuk

 

Audio-visueel materiaal

In Eindhoven bevindt zich enig audio-visueel materiaal, maar dit is niet gecatalogiseerd.


Bewaarplaats Curia Generalizia Agostiniana, Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma – Italia, tel. 0039.06.680061
Openbaarheid beperkt
Websites

www.augustijnen.nl

(Nederlandse provincie)

 

www.osacuria.org

(generalaat Rome)

Bronnen met verslaglegging

 

Dagboeken

 

3013. Dagboeken van p. E. van Beek. 1936-1938, z.j.

1 omslag

 

3016. Dagboek van p. M. Wesselink. 1934, z.j.

1 deel

 

5510. Dagboek van mevr. Smit met handgeschreven brieven aan haar zusters en familie en over haar ervaringen in Bolivia. 1958-1961.

1 deel

NB: het echtpaar Smit werkte als leken-missionarissen samen met de Augustijnen.

 

 

Visitaties

 

499-509. Stukken betreffende de provinciale visitaties, alsmede verslagen van deze visitaties. 1907, 1915-1935, 1941-1961.

4 stukken, 5 dln en 2 omsl.

NB: hierbij waarschijnlijk ook visitaties van de missiegebieden.

 

 

2861-2864.  

Verslagen van de visitaties van de viceprovinciaal aan de diverse conventen in Bolivia. 1944-1952.

2 cahiers en 2 delen:

2861. Convent St. Monica te Inquisivi. 17 april 1944.

2862. Convent St. Augustinus te Quime. 1949-1949.

2863. Convent H. Nicolaas van Tolentijn te La Paz. 1944-1952.

2864. Convent St. Monica te Coroico. 1952-1954.

 

2860. Rapporten van visitatie-reizen aan vestigingen in Bolivia van p. S. Makaay, provinciaal. 1933-1934.

1 omslag

 

 

Jaar- en andere verslagen

 

 

2789-2792. Verslagen van de diverse staties in West-Irian. 1957-1963.

4 omslagen.

Hierbij:

2790. Verslagen van de tournees en rapporten van de katholieke missie Mention, Steenkool (West-Irian). 1958-1961.

2791. Verslagen van de tournees en rapporten van de katholieke missie Kebar (West-Irian). 1958-1961.

2792. Verslagen van de tournees en rapporten van de katholieke missie Ajawasi, Vogelkop (West-Irian). 1957-1961.

 

5469. Verslagen over de missie in Bolivia door prior provinciaal pater S. van Nuenen osa en pater Ignatius Giele osa. 1947.

2 stukken

 

5471. Verslagen over de toestand in de conventen Chulumi, Inquisivi, Irupana, Quime en La Paz. 1946.

1 omslag

 

2887-2888. Verslagen van de huiskapittels in de diverse conventen te Bolivia. 1935-1971.

1 deel en 1 omslag:

2887. Convent te Chulumani. 1935-1950, 1967-1970.

2888. Convent St. Nicolaas te La Paz. 1947-1971.

 

 

Kronieken en memorialen

 

 

3036. Memoriaal van de Nederlandse Augustijnen in de missie te Bolivia. 1930-1934.

1 deel

 

 

Opmerkingen

Tot in 1963 schreven de Augustijnen achter hun naam O.E.S.A. (Orde van de Eremieten van St. Augustinus) maar om het internationaal te vergemakkelijken is het sindsdien O.S.A. (Orde van St. Augustinus). 

 

segreteria@osacuria.org

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De kerkvader Augustinus stelde wel een regel voor religieuzen op, maar de door hem gestichte kloosters hielden geen stand. In de Middeleeuwen ontstonden er gemeenschappen van mannen en vrouwen die ervoor kozen om volgens deze regel te leven. Zij noemden zich eremieten omdat zij zich bij voorkeur vestigden op afgelegen plaatsen. In 1256 verenigde paus Alexander IV enkele eremieten-groeperingen tot een formele orde. Vanuit Midden-Italië verspreidde de orde zich over Europa.  Stedelijke zielzorg werd nu hun specialisatie. Naast een orde voor mannen ontstonden er ook twee orden voor vrouwen en een afzonderlijke orde voor leken. In de Franse Tijd (1795-1815) werden bijna alle kloosters opgeheven zodat men na Waterlo weer opnieuw moest beginnen.

 

De missie

Bolivia

Hoewel de orde zich vooral op zielzorg en onderwijs toelegde, dateert zijn missiearbeid al uit de zestiende eeuw, waarin in het bijzonder de Spaanse Augustijnen zich hebben onderscheiden. De congregatie De Propaganda Fide drong er in de jaren twintig van de vorige eeuw bij de orde sterk op aan dat men een missiegebied zou aannemen. De orde wilde het liefst naar Ned. Indië, maar dat bleek niet mogelijk zodat men ten slotte koos voor een gebied in Bolivia waar de Indiaanse bevolking verstoken bleef van zielzorg door priesters. In 1930 vertrok een door p. Chrysostomos W. van Dyk geleide groep van vier augustijnen. De paters waren in het geheel niet voorbereid op dit werk en keerden, toen het erg bleek tegen te vallen, na enkele maanden terug naar Nederland. Een tweede door pater Van der Vloodt geleide poging lukte wel. Eind 1955 werkten er 22 paters en 9 broeders in Bolivia. In 1949 besloot de Nederlandse provincie in samenwerking met de twee Noord-Amerikaanse provincies een school voor technisch onderwijs op te richten in Cochabamba.  Men wilde hiermee de vanuit de Ver. Staten gefinancierde protestantse scholen de loef afsteken, terwijl ook vrees voor het communisme een motief was. De school opende in 1955 zijn deuren. In 1960 was er een convent in La Paz met 9 man en werkten er nog 12 paters onder de Yunga's. De school werd in 1992 overgedragen aan een stichting en bestaat nog steeds.

 

Nederlands Nieuw Guinea

Vanaf 1953 waren Nederlandse Augustijnen actief in Nieuw Guinea waar zij zich eerst vestigden in Hollandia. Zij waren uitgenodigd door de Franciscanen, die ghen nodig hadden wegens hun ervaring in het onderwijs. Het was de bedoeling dat zij aan het werk zouden gaan in de Vogelkop, maar er ontstond onenigheid met de Franciscanen die daar al zaten. De Augustijnen vonden het gebied overigens ongeschikt als missiegebied, terwijl persoonlijke factoren een storende rol speelden. Het duurde daarom tot 1959 voordat dit gebied als apostolische prefectuur van Hollandia werd afgescheiden . In 1953 begonnen de augustijnen met twee missionarissen, in 1960 waren dat er twaalf.

 

Cuba

Sinds 1955 bedienden Augustijnen de parochie Camagüey op Cuba, waarbij het convent overigens onder de vice-provinciaal van Bolivia viel. Kort nadat Fidel Castro aan de macht gekomen was, moesten de paters hier vertrekken.

 

In de Noord-Amerikaanse Augustijnen-provincies werkten in 1960 10 Nederlandse Augustijnen bij enkele parochies.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 9; Willemsen, I, par. 1-2, Pius-almanak 1960/61, 393, Sloot, Hoe God verscheen en Saelman, Dutch Augustinian.

Organisatie

De orde

De orde heeft paters (priesters) en broeders. Tijdens de Franse Revolutie werden bijna alle kloosters gesloten. Een nieuwe start in Nederland werd gemaakt in 1880. In 1895 werd de Nederlandse provincie opgericht (Vereniging van religieus-wetenschappelijke bibliothecarissen. 26 (1996) 3/4). In 1934 had de orde in Nederland 14 huizen, waaronder drie met een gymnasium en twee studiehuizen. In 1960 had de orde huizen in Eindhoven, Witmarsum, Venlo, Overveen, Nijmegen en Culemborg. Aan het hoofd van de orde staat een generaal (prior generalis) die steeds voor zes jaar door het generaal kapittel wordt gekozen. De generaal wordt bijgestaan door vier assistenten, een generaal-procurator die de contacten met het Vaticaan onderhoudt, een generaal-econoom en een algemeen archivaris. Het hoofdbestuur, dat in Rome is gevestigd, draagt de naam van Cura Generalitia. De provincies worden bestuurd door een provinciaal met een raad van vier definitoren. Aan het hoofd van elk klooster staat een prior. Het generalaat bevindt zich in Rome, het provincialaat in Utrecht. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon was de St. Augustinusstichting. Op de gymnasia van de orde werd door middel van missieclubs bekendheid gegeven aan het missiewerk.

 

De missie

Het missiegebied in Bolivia werd in 1951 verheven tot een viceprovincie waaronder ook de parochie in Camagüey op Cuba viel. Het missiegebied in de Vogelkop van Nieuw Guinea werd in 1959 als apostolische prefectuur afgescheiden van het apostolisch vicariaat Hollandia. Tot eerste prefect werd aangesteld mgr. M. van Diepen osa. De orde werkte hier samen met de zusters van het Kostbaar Bloed en veelal van de Kei-eilanden afkomstige goeroe (onderwijzers-evangelisten).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 9, Willemsen, I, par. 1-2, Pius-almanak 1960/61, 296 en Saelman, Dutch Augustinian.

Doelstelling

Doelstelling was pastoraal werk, onderwijs en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Bolivia
 • La Paz
 • Aartsbisdom Cochabamba
 • Aartsbisdom Sucre

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De regel van de liefde : over de volgelingen van Augustinus / Martijn Schrama
Auteur
 • Martijn Schrama (1944-)
Reeks
 • Spiritualiteit van het klooster
Paginering
 • 270 p
Uitgever
 • Kampen : Ten Have
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Opbouw van een kerkgemeenschap : vijftig jaar Augustijnen in Papoea-Indonesië 1953-2003
Paginering
 • .. dl
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiologie
Jaar van uitgave
 • 2003-...

Titel
 • Alfabetische lijst van de leden van de Nederlandse Augustijnen-provincie. Naamlijst Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1968-...

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Anthropologists and the missionary endeavour : experiences and reflections / Ad Borsboom and Jean Kommers (eds)
Auteur
 • Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Jean Hubertus Maria Kommers (1946-)
Reeks
 • Nijmegen studies in development and cultural change, ISSN 0935-7173 ; vol. 33
Paginering
 • VII, 197 p
Uitgever
 • Saarbrücken : Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Anthropologists and the missionary endeavour : experiences and reflections / Ad Borsboom and Jean Kommers (eds)
Auteur
 • Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Jean Hubertus Maria Kommers (1946-)
Reeks
 • Nijmegen studies in development and cultural change, ISSN 0935-7173 ; vol. 33
Paginering
 • VII, 197 p
Uitgever
 • Saarbrücken : Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • Plaatsingslijst van de archieven van de orde der Augustijnen provincie Nederland (1451) 1895-1990 (1995) / J.P.H. Daverveld
Auteur
 • J.P.H. Daverveld
Paginering
 • 205 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Honderd jaar Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen 1995
Reeks
 • Brochures Provincialaat O.S.A. ; no. 10
Paginering
 • 59 p
Uitgever
 • Utrecht : Provincialaat Nederlandse Provincie, Orde der Augustijnen
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Grollenaren met een missie : 25 jaar Thuisfront Grolse missionarissen / [samenst.: Harry Klein Tank]
Auteur
 • Harry Klein Tank
Paginering
 • 89 p
Uitgever
 • Groenlo : Thuisfront Groenlo
Jaar van uitgave
 • cop. 1994

Titel
 • Bisschop Rudolf Staverman (1915-1990) : een biografie / Peter van LeeuwenBisschop Rudolf Staverman
Auteur
 • Petrus Antonius van Leeuwen (1913-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie CentrumNijmegen : UB [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Augustijnen honderd jaar in Eindhoven : 1891-1991 / samengest. door de red van Nederlandse Analecta OSA ; eindred. Lambert van Gelder
Auteur
 • Lambert van Gelder
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Eindhoven : Klooster Mariënhage
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • In vogelvlucht over 't groene eiland
Auteur
 • Hoogveld, L.
Paginering
 • 87-92
Uitgever
 • Nederlandse Analecta OSA:
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Dutch Augustinian missionaries in Bolivia
Auteur
 • Saelman, J. OSA
Paginering
 • 815-827
Uitgever
 • Augustiniana 6:
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Een voortrekker in de Andes : missiebrieven uit Bolivia / van Th. v.d. Vloodt ; verz. en ingel. door C.M. Nieuwhof
Auteur
 • p.fr. H.H.M.Th. van der Vloodt O.E.S.A. ; C.M. Nieuwhof
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • Venlo : Missie-Procure der Paters Augustijnen
Jaar van uitgave
 • 1934


Periodieken
Titel
 • Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad : maandschrift voor christelijke gezinnen
Uitgever
 • Eindhoven : Paters Augustijnen Marienhage
Jaar van uitgave
 • 1894-...

Titel
 • Analecta Augustiniana Provinciae Neerlandicae (AAPN)
Jaar van uitgave
 • 1936-1960

Titel
 • Nederlandse Analecta OSA
Jaar van uitgave
 • 1960-2002

Titel
 • Bulletin / Provincialaat O.S.A.Bulletin O.S.A. Provincialaat
Paginering
 • ... - 2001
Uitgever
 • Utrecht : Provincialaat O.S.A.
Jaar van uitgave
 • 1971-2001

Titel
 • Brochurereeks Provincialaat OSA
Jaar van uitgave
 • 1983-1995

Titel
 • Augustijns forum : uitgave in de Nederlandse provincie van de Augustijnen, voor allen die geïnteresseerd zijn in de spiritualiteit van Sint Augustinus
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (jan. 2002) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Nederlandse Provincie O.S.A.
Jaar van uitgave
 • 2002-...
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

 

365

459

460

490

515


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief in Eindhoven bestaat uit het bestuursarchief van de Nederlandse provincie over de periode 1895 - tot heden, met inbegrip van de huisarchieven. Er bevinden zich hier ook stukken die opgemaakt of ontvangen zijn vóór de oprichting van de Nederlandse provincie, verder talrijke archieven van verenigingen, organisaties en parochies en ten slotte nalatenschappen. Wat de missie betreft zijn er veel stukken over Bolivia, minder over Papoea en maar enkele over het werk op Cuba dat maar kort duurde. Het archief is toegankelijk gemaakt met twee inventarissen van Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN), genummerd P02a (provinciearchief) en P02b (voor de nalatenschappen). Er bestonden in november 2009 geen concrete plannen om het archief naar elders over te brengen. Het archief wordt nog steeds aangevuld met stukken, onder meer kopieën van documenten die vanuit Bolivia worden overgezonden. Het archief van het generalaat is niet onderzocht.

 

 

 

Bewaarplaats Augustijns Instituut, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven
Periode archief 1451-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Zij die het archief willen raadplegen moeten van tevoren een afspraak maken met de beheerder. In november 2009 was dat p. Nico Beumer osa.

Omvang 115 meter; 5887 inv. nrs. (archief provincie), 330 inv. nrs. (persoonsdossiers overleden leden) en onbekend (nalatenschappen)
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort De inleiding op de inventaris van het provinciearchief telt 12 pagina's
Toegang titel KAN P02a en P02b
Bijzondere relevantie

Selectie

KAN inventaris P02a

Plaatsingslijst van de archieven van de orde der Augustijnen provincie Nederland

Gebaseerd op de database zoals deze werd aangetroffen 26 november 2009.

 

 

Algemeen

 

73. Agenda's voor de Definitorium-vergaderingen. Met bijlagen. 1948, 1956-1960.

1 omslag

NB: In de bijlagen bevindt zich correspondentie tussen p. L. Hoogveld, provinciaal, en het provinciaal bestuur tijdens Hoogvelds visitatie in Nieuw-Guinea.

 

487. Correspondentie met het Provincialaat in Mexico. 1954-1960, 1973-1978.<?>

1 omslag

 

1175-1188. Jaarbalans van de missieprocuur. 1934, 1939-1960.

14 omslagen

NB: 1935-1938, 1942, 1946, 1947, 1949, 1955-1959 ontbreken.

 

1200-1203. [Missieprocuur.] Jaarbalans houdende vergelijkingen tussen diverse jaren. 1934-1963.

4 omslagen

 

2125-2148. Jaarbalans van de vice-provincie Sint Thomas à Villanova (Bolivia). 1943-1967.

24 omslagen

 

2268. Stukken betreffende een vragenformulier van W.H.J. Muijers inzake archieven van (missionerende) orden en congregaties welke in Nederlands Indië / Indonesië werkzaam zijn geweest in de periode 1859-1953. 1989.

1 omslag

 

2604. Stukken betreffende de Pauselijke Priester-Missiebond in Nederland. 1952-1964.

1 omslag

 

2608. Statuten inzake de missie van de Orde van de Augustijnen. Met bijlage. 1929, z.j.

1 omslag

 

2609. Stukken betreffende algemene zaken aangaande de missie. 1952-1964.

1 omslag

 

2610-2634. Brieven en bescheiden betreffende missiezaken. 1928-1952.

25 omslagen

 

2643. Memoriaal van de missiegeschiedenis van de Nederlandse Augustijnen Provincie door p. C. Lindeman over de periode 1928-1952. z.j.

1 deel

 

 

Nieuw-Guinea (Papoea)

 

2763    Stukken betreffende de oprichting van de missie in Nieuw Guinea. Afschriften en kopieën van officiële stukken. 1952-1958, 1961.

1 omslag

 

2764. Uitgaande brieven van het provincialaat aan diverse personen in de missie te Nieuw Guinea. 1952-1968, 1961.

1 omslag

 

2765-2773. Correspondentie met diverse personen in Nieuw Guinea. 1952-1958, 1964, 1967-1970.

9 omslagen. Hierbij:

2765. p. E. van Baarsen OSA. 1954-1955.

2766. p. H. van Beurden OSA. 1954-1958.

2767. mgr. A. Cremers OFM, apostolisch prefect van Hollandia (Nieuw Guinea). 1952-1955.

2768. p. M. van Diepen OSA, vicaris provinciaal te Nieuw Guinea. 1953-1957, 1964, 1967-1970.

2769. p. M. van de Kraan OSA. 1956-1958.

2770. p. B. Noords OSA. 1956-1958.

2773. p. A. Snelting OSA. 1953-1957.

 

2774. Correspondentie met het provincialaat der Minderbroeders (Franciscanen) te Weert inzake de missie te Nieuw Guinea. 1952-1957.

1 omslag

 

2775-2776. Correspondentie met mgr. P. van Diepen OSA. 1954-1967.

2 omslagen

 

2777. Verslagen bestemd voor mededelingen voor "Nederlandse Analecta". Met begeleidende brieven van de paters in Nieuw Guinea bestemd voor p. L. van Gelder OSA. 1955-1963, 1973.

1 omslag

 

2778. Stukken betreffende financiële overzichten van het vicariaat te Nieuw Guinea. 1956-1960.

1 omslag

 

2779. Afschriften van brieven aan en van mgr. M. Staverman OFM, apostolisch vicaris van Hollandia, Nieuw Guinea. 1956-1961, 1968.

1 omslag.

 

2780-2785. Stukken betreffende het ontwikkelingswerk in de apostolische prefectuur te Manokwari (Nieuw Guinea). 1956-1965.

1 deel en 5 omslagen.

Hierbij:

2783. Stukken betreffende lekenhulp. 1958-1961.

2785. Stukken betreffende grondaanvraag te Ransiki. 1956-1959.

 

2786. Stukken betreffende de vergaderingen van het Consilium inzake de missie in Nieuw Guinea. 1957-1961.

1 omslag

 

2787. Correspondentie met de vicaris provinciaal te Irian Barat. 1957-1962.

1 omslag

 

2793    Stukken betreffende de financiële regelingen tussen de Nederlandse Provincie en de Apostolische Prefectuur te Nieuw Guinea. 1957-1968.

1 omslag

 

2794. Stukken betreffende de aanwijzing [door het generalaat in Rome, de Curia Generalizia Agostiniana] van de apostolische prefect te Nieuw Guinea (zie ook Register V [1966] 229-230; nummer 127). 1959.

 

2804. Stukken betreffende de geschiedenis van de kerk in Irian Jaya bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het bisdom Manokwari-Sorong. 1985.

1 omslag

 

 

Bolivia

Algemeen

 

459. Stukken betreffende de Relatio Quinquennalis [= vijfjaarlijkse visitatie bestemd voor Rome] van de Nederlandse provincie en de vice-provincie Bolivia. 1949-1965.

1 omslag

 

824. Verslag over het studiejaar 1952 aan het Theologicum Cochabamba te Bolivia. 1952.

1 stuk

 

2844. Verslagen van de vergaderingen van het consilium van de vice-provincie in Bolivia. 1951-1958.

1 deel

[Dit nummer is nader onderzocht. Deelnemers waren de viceprovinciaal en enige raadsleden, verder de secretaris en de procuur. De notulen handelen vooral over zakelijke aangelegenheden zoals bouw en financiering en over personeelsbeleid (benoemingen en overplaatsingen]

 

2850. Stukken betreffende de Augustijnen in Bolivia van 1930-1980. 1980.

1 omslag

 

2865. Stukken betreffende de statuten van de vice-provincie te Bolivia. 1951-1961.

1 omslag

 

5482. Plakboek met verslag en foto's van de reis van br. Vitalis de Bake osa naar Bolivia en zijn eerste jaren aldaar. 1948.

1 deel

 

5483. Album met foto's van Bolivia, zijn bevolking, de plaatsen waar de augustijnen werkten en een priesterwijding in 1954 in Cochabamba. z.j.

1 deel

 

5493. Brief van pater W. Saelman osa aan de RK Lerarenvereniging 'St. Bonaventura' over het college San Agustin te Cochabamba en de onderwijsproblematiek in Bolivia. 1959.

1 stuk

 

5679. Foto's en bewijs van deelneming met betrekking tot de Paas-Jeep-actie van het Triniteitscollege voor de missie in Bolivia. 1949.

1 omslag

 

5769. Reglementen 'Uiteenzetting van de voorschriften, geldend voor de missionarissen van de Nederlandse augustijnenprovincie in Bolivia' en 'Ordo servandus in discessu missionariorum' opgesteld door pater S. Makaay osa. 1939.

2 stukken

 

5770. Brieven van en over de activiteiten van pater Thomas van der Vloodt osa in Bolivia alsmede tekst van een in memoriam opgesteld door de provinciaal. 1931-1934.

NB: Van der Vloodt was de grondlegger van de missie in dit land.

1 omslag

 

5773. Teksten voor artikelen van pater Thomas van der Vloodt voor het periodiek 'O.L.V. van Goeden Raad' over Bolivia, tevens persoonlijke notities. 1931-1932.

1 omslag

 

 

Contacten tussen de Nederlandse Provincie en Bolivia

 

2651. Brieven van het provincialaat en de missieprocuur aan en over Bolivia. 1956-1965.

1 omslag

 

2805-2834. Brieven van de viceprovincie Bolivia aan de Nederlandse provinciaal. 1930-1960.

30 omslagen

 

2852-2854. Ingekomen stukken bestemd voor de econoom. 1898, 1904-1905, 1929, 1942-1967.

3 omslagen

 

2855-2857. Ingekomen stukken van het provincialaat Nederland. 1930-1967.

3 omslagen.

 

2858. Ingekomen stukken van de missieprocuur van het provincialaat Nederland. 1933-1967.

1 omslag

 

2859. Ingekomen stukken van diverse personen en instellingen bestemd voor de missieprocuur. 1933-1967.

1 omslag

 

2866-2867. Doorslagen van brieven van p. M. Meijer, commissario provinciaal, aan de provinciaal in Nederland. 1951-1956, 1958-1966.

2 omslagen

 

2868-2869. Correspondentie tussen het Nederlands provincialaat en de vice-provincie te Bolivia. 1952-1957, 1961-1964.

2 omslagen

 

2872. Brief van p. A.H. van der Weijden, prior provinciaal, aan p. Lucas Hoogveld en de definitoren over de situatie in Zuid Amerika, 19 april 1954.

1 stuk

 

2873. Brieven van p. L. Hoogveld, provinciaal, aan de commissario provinciaal p. M. Meijer. 1959-1963.

1 omslag

 

2874. Correspondentie tussen p. W. Saelman, prior te Cochabamba (Bolivia), en het Nederlandse provincialaat. 1959-1967.

1 omslag

 

4972. Circulaire van de provinciaal pater S. van Nuenen osa aan de medebroeders in Bolivia. 1947.

1 stuk

 

5039-5041. Correspondentie van pater J. Teuben osa prior van het klooster in Cochabamba. 1948-1958.

3 omslagen

 

 

Contacten met het generalaat betreffende Bolivia

 

2885. Ingekomen stukken van het generalaat te Rome. 1935-1967.

1 omslag

 

2886. Brief van de generaal overste houdende de toestemming tot de oprichting van het huis te Chulumani (Bolivia), 21 juni 1938.

1 stuk

 

 

Contacten met conventen in Bolivia en de Ver. Staten

 

 

2891-2910. Ingekomen stukken van het convent te Cochabamba (Bolivia). 1949-1968.

20 omslagen

 

2939. Correspondentie met diverse personen en instellingen van de missiepost Coroico (Bolivia). 1951-1957.

1 omslag

 

2940. Geschrift houdende de geschiedenis van de parochie te Irupana. 1931-1957.

1 deel

 

2941. Ingekomen stukken van het convent te Irupana (Bolivia). 1935-1967.

1 omslag

 

2942-2950. Correspondentie met diverse personen en instellingen van de missiepost Irupana (Bolivia). 1938, 1943-1953.

1 stuk en 8 omslagen

 

2951. Correspondentie tussen het convent te La Paz (Bolivia) en diverse personen en instellingen.1934-1946.

1 omslag

 

2952. Brieven van het convent te Villanova (USA) aan de commissarius provinciaal te La Paz (Bolivia). 1951-1953.

1 omslag

 

2953-2954. Ingekomen stukken van het convent te La Paz (Bolivia). 1941-1967.

2 omslagen

 

2955-2956. Correspondentie met diverse personen en instellingen van de missiepost Quime (Bolivia). 1943-1951.

2 omslagen

 

2957. Ingekomen stukken van het convent te Quime (Bolivia). 1946-1956.

1 omslag

 

5038. Correspondentie van pater W. Saelman osa te Cochabamba met pater J. Beretta osa te Chicago over financiële steun aan projecten in Bolivia. 1954-1966.

1 omslag

 

5044. Correspondentie vanuit Bolivia en Nederland met in de Ver. Staten studerende medebroeders. 1949-1954.

1 omslag

 

 

Contacten met leden

 

2730-2734. Correspondentie met diverse Nederlandse medebroeders in de diverse provincies, 1951-1963.

5 omslagen

 

2958. Brieven van missionarissen te Bolivia aan de provinciaal. 1952-1958.

1 omslag

 

3015. Correspondentie met p. G. Hamerlinck. 1949-1967.

1 omslag

 

3017. Een vertrouwelijk schrijven van p. H.J.M. Wesselink aan zijn vrienden betreffende zijn beweegredenen van zijn vertrek uit Bolivia en uit de Orde der Augustijnen. 1936.

1 deel

 

5774. Brieven van augustijnen in Bolivia aan medebroeders in Nederland. 1932-1940.

1 omslag

 

 

Contacten met bisdommen

 

3018. Ingekomen stukken van de apostolische nuntiatuur te Bolivia. 1940-1967.

1 omslag

 

3019. Brieven van de nuntiatuur te Bolivia. 1953-1957.

1 omslag

 

3020. Brieven van het episcopaat te Bolivia aan de provinciaal. 1955, 1970-1981.

1 omslag

 

3021. Circulaires van de aartsbisschop van La Paz. 1943-1946.

1 omslag

 

3022. Brieven van de aartsbisschop van La Paz. 1954.

1 omslag

 

3024. Ingekomen stukken van het bisdom La Paz (Bolivia). 1926-1968.

1 omslag

 

 

Contacten met derden

 

3025. Stukken betreffende de Finca Chillcani; een culturele onderneming van de Augustijnen in samenwerking en deelgenootschap met H. Hoogveld. 1934-1950.         

1 omslag

 

3026. Ingekomen stukken van dr. J. Apfelbacher, missiearts. 1936-1947.

1 omslag

 

3027. Stukken betreffende Finca Tolopata (Bolivia). 1939-1941.

1 omslag

NB: In het Spaans. De missie bezat gedurende enige jaren een landgoed ('finca').

 

3028    Stukken betreffende sociale werksters in dienst van de Sint Augustinusstichting ten behoeve van de missie in Bolivia. 1960-1980.

1 omslag

 

 

Beheer financiën en (on)roerende goederen

 

2125-2141. Jaarbalansen van de viceprovincie Bolivia, 1943-1960.

 

3033. Akten van eigendommen te Bolivia. 1934-1941.

1 omslag

 

3034. Bestektekening van de kerk te La Paz (Bolivia). Met bijlage. 1954.

1 omslag

 

3035. Bestektekeningen van het klooster en de school te Cochabamba (Bolivia). z.j.

1 omslag

 

3037. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van de Hollandse provincie te Bolivia over de periode van 23 februari 1931 tot 14 mei 1932. 1931-1932.

1 deel

 

3038. Stukken betreffende balansen en financiële overzichten. 1935-1966.

1 omslag

 

3039-3041. Stukken betreffende de rekeningen van het Commissariaat in Bolivia inzake Augustinian Missions Bolivia (AMBO). 1953-1966.

3 omslagen

 

3045. Stukken betreffende het commissariaat houdende acta, rapporten en begrotingen. 1958-1981.

1 omslag

 

3046. Stukken betreffende begrotingen en financiële zaken van de vice-provincie aan de provinciaal. 1959, 1970-1980.

1 omslag

 

 

Werkzaamheden

 

3049    Stukken betreffende de Stichting "Santa Rita La Paz" betreffende de lekenhulp aan Bolivia. 1957-1961, 1964.

1 omslag

 

3051-3052. Ingekomen stukken van het convent te Chulumani (Bolivia). 1931-1969.

2 omslagen

 

3054-3055. Brieven van het St. Augustinus College te Cochabamba (Bolivia) aan de Nederlandse provincie. 1950-1964.

2 omslagen

 

3056. Stukken betreffende het college Sint Augustin te Cochabamba. 1956-1982.

1 omslag


3057. Stukken betreffende de opleiding van de broeders en het juvenaat te Cochabamba. 1957-1966.

1 omslag

 

3058-3059. Ingekomen stukken van het convent Cochabamba. 1959-1961, 1965-1969.

2 omslagen

 

3067. Stukken betreffende het convent te La Paz (Bolivia). 1957-1974.

1 omslag

 

5711. Notities en correspondentie van viceprovinciaal pater W. Saelman osa over het augustijns onderwijs in Bolivia. 1955-1966.

 

 

Lekenmissie echtpaar Smit

Dit echtpaar werkte ongeveer tien jaar in Bolivia met de augustijnen samen.

 

5506. Correspondentie tussen het echtpaar Smit en pater M. Meijer in voorbereiding op de missie van het echtpaar in Bolivia. 1957.

1 omslag

 

5507. Krantenartikelen over vertrek, verblijf en werkzaamheden in Bolivia van het echtpaar Smit. 1957-1985.

1 omslag

 

5509. Verslagen, reisbeschrijvingen en eerste indrukken van Lavi in Bolivia door het echtpaar Smit. 1958-1961.

1 omslag

 

 

Geschiedschrijving

 

2305. Boekje "De Open Aarde" door (onbekend) over het missiewerk van de paters Augustijnen, uitgegeven bij gelegenheid van het uitzenden van de eerste missionarissen in de dertiger jaren. [1955]

NB: datering in inventaris!.

1 deel

 

5477. Notitie van pater N. Beumer osa ten behoeve van een toespraak bij de viering van het 75-jarig jubileum van de augustijnen in Bolivia. 2005.

1 stuk

 

5722. Boek 'Memorias de los Agustinos Holandeses en Bolivia (1930-1935)' door pater Nico Beumer osa. 2003

1 deel

 

5757. Verhandeling '45 jaar augustijns leven in Bolivia, Cuba, Latijns-Amerika (1949-1991): Kroniek van mijn leven' door pater G. Beliën osa. Met bijlagen. 2000.

1 omslag

 

5758. Boek 'Het zal je maar gebeuren, missionaris in Bolivia van 1950-1995' door pater J. Postma osa. 2008

1 deel

 

5761. Verhandeling 'Enkele bijzonder belevenissen in Bolivia' door pater N. Beumer osa, z.j.

1 stuk

 

Verhandeling 'Een studie over de augustijnenmissionering in Bolivia in de jaren 1930-1960' van de Studia Interetnica Research te Maarssen. 1997

1 omslag

 

 

Cuba (Camagüey)

 

2870. Brieven van het convent te Camagüey (Cuba) aan de provinciaal. 1954-1957.

1 omslag

 

2871. Correspondentie tussen het convent te Camagüey (Cuba) en de provinciaal. 1954, 1958, 1960-1961.

1 omslag

 

2889    Brieven van diverse personen aan het convent te Camagüey (Cuba). 1954-1961.

1 omslag

 

2890. Correspondentie met diverse personen en instellingen van het convent te Camagüey (Cuba). 1954-1961.

1 omslag

 

3023. Correspondentie tussen de bisschop van Camagüey (Cuba) en de provinciaal. 1954-1955.

1 omslag

 

3063. Brieven van de rectoren van de katholieke universiteit Villanueva, Marianao, Havanna (Cuba). 1954-1959.

1 omslag

 

 

 

Bibliotheek en documentatie

 

3072. Documenten betreffende de geschiedenis van de Augustijnen in Bolivia over de periode 1930-1970. 1930-1970. 1 omslag

NB: Met een index.

 

3073. Boek "Een voortrekker in de Andes. Missiebrieven uit Bolivia van p. fr. Mag. T. v.d. Vloodt OSA", verzameld en ingeleid door p. fr. C.M. Nieuwhof OSA. 1934.

1 deel

NB: Een bewerking van brieven geschreven door pater Th. van der Vloodt aan Nederland over zijn ervaringen als missionaris in dit gebied. De brieven zelf bevinden zich mogelijk in de inv. nrs. 2805 e.v.

 

3074. Teksten van toespraken uitgesproken door (onbekend). 1935, z.j.

1 omslag

 

3075. Krantenartikelen uit diverse Boliviaanse kranten. 1939-1946.

1 doos

 

3076. Krantenartikelen betreffende de Orde in Bolivia. 1942.

1 omslag

 

3077. Documentatie betreffende de vice-provincie te Bolivia. 1943-1945, z.j.

1 omslag

 

3078. Krantenartikelen over het werk te Bolivia. 1954, 1972, 1974.

1 omslag

 

4978-4984. Periodiek 'Analecta Augustiniana Boliviana'. 1951-1959.

 

5497. Artikelen in tijdschriften en kranten over de augustijnen in Bolivia. 1930-1989.

 

 

 

Nalatenschappen (inv. KAN P02b)

NB. Voorlopige plaatsingslijst zonder inventarisnummers.

 

 

Algemeen

 

1.2.11 p. A. van der Weijden (provinciaal)

Groot persoonsarchief met belangrijke hoeveelheid in- en externe correspondentie vooral vanaf jaren 1950, ook met provincie Bolivia. Afzonderlijk te noemen:

- Concept voor artikel "Missio Augustiniana" voor periodiek "Missionalia OSA". Z.j.

[p. Van der Weijden leefde 1910-1994; hij was provinciaal overste van 1952 tot 1958]

 

1.2.16 Wartenbergh, Henk

- Artikelen: serie reisbeschrijvingen door Indië, Afrika, Midden Oosten, Zweden (waarschijnlijk gepubliceerd). z.j.<periode?>. Typescript.

 

 

Bolivia

 

1.2.7 p. P.C.M. Nieuwhof

- Artikel "Paters Augustijnen" (in Bolivia) uit (onbekend) door p. P.C.M. Nieuwhof. z.j. 1 stuk

 

1.2.11 p. A. van der Weijden (provinciaal)

Zie onder Algemeen.

 

Nieuw-Guinea

Vermeldenswaard is:

1.2.4 p. J. Herraets

- Artikel "Augustijnen op Nieuw-Guinea" door p. A.H. van der Weijden uit "Indisch Missietijdschrift", nr.2. 1959.     

1 omslag

 

1.2.11 p. A. van der Weijden (provinciaal)

Vermeldenswaard is:

- Artikelen over Augustijnse missie op Nieuw Guinea. 1959, 1961, z.j.

2 deeltjes en 2 omslagen

- "Augustinian Missionaries in New Guinea" in periodiek" Good Counsel, the Augustinian Quaterly". 1961, uitgegeven in Australië.

2 deeltjes.

- "Augustijnen op Nieuw-Guinea" uit periodiek "Indisch Missietijdschrift". 1959.

- Tekst van vraaggesprek voor uitzending van de Vatiaanse Radio voor Nederland en België over de augustijnse missie op Nieuw Guinea. 1960.  

1 stuk

 

Audio-visueel materiaal

In Eindhoven bevindt zich enig audio-visueel materiaal, maar dit is niet gecatalogiseerd.


Bewaarplaats Curia Generalizia Agostiniana, Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma – Italia, tel. 0039.06.680061
Openbaarheid beperkt
Websites

www.augustijnen.nl

(Nederlandse provincie)

 

www.osacuria.org

(generalaat Rome)

Bronnen met verslaglegging

 

Dagboeken

 

3013. Dagboeken van p. E. van Beek. 1936-1938, z.j.

1 omslag

 

3016. Dagboek van p. M. Wesselink. 1934, z.j.

1 deel

 

5510. Dagboek van mevr. Smit met handgeschreven brieven aan haar zusters en familie en over haar ervaringen in Bolivia. 1958-1961.

1 deel

NB: het echtpaar Smit werkte als leken-missionarissen samen met de Augustijnen.

 

 

Visitaties

 

499-509. Stukken betreffende de provinciale visitaties, alsmede verslagen van deze visitaties. 1907, 1915-1935, 1941-1961.

4 stukken, 5 dln en 2 omsl.

NB: hierbij waarschijnlijk ook visitaties van de missiegebieden.

 

 

2861-2864.  

Verslagen van de visitaties van de viceprovinciaal aan de diverse conventen in Bolivia. 1944-1952.

2 cahiers en 2 delen:

2861. Convent St. Monica te Inquisivi. 17 april 1944.

2862. Convent St. Augustinus te Quime. 1949-1949.

2863. Convent H. Nicolaas van Tolentijn te La Paz. 1944-1952.

2864. Convent St. Monica te Coroico. 1952-1954.

 

2860. Rapporten van visitatie-reizen aan vestigingen in Bolivia van p. S. Makaay, provinciaal. 1933-1934.

1 omslag

 

 

Jaar- en andere verslagen

 

 

2789-2792. Verslagen van de diverse staties in West-Irian. 1957-1963.

4 omslagen.

Hierbij:

2790. Verslagen van de tournees en rapporten van de katholieke missie Mention, Steenkool (West-Irian). 1958-1961.

2791. Verslagen van de tournees en rapporten van de katholieke missie Kebar (West-Irian). 1958-1961.

2792. Verslagen van de tournees en rapporten van de katholieke missie Ajawasi, Vogelkop (West-Irian). 1957-1961.

 

5469. Verslagen over de missie in Bolivia door prior provinciaal pater S. van Nuenen osa en pater Ignatius Giele osa. 1947.

2 stukken

 

5471. Verslagen over de toestand in de conventen Chulumi, Inquisivi, Irupana, Quime en La Paz. 1946.

1 omslag

 

2887-2888. Verslagen van de huiskapittels in de diverse conventen te Bolivia. 1935-1971.

1 deel en 1 omslag:

2887. Convent te Chulumani. 1935-1950, 1967-1970.

2888. Convent St. Nicolaas te La Paz. 1947-1971.

 

 

Kronieken en memorialen

 

 

3036. Memoriaal van de Nederlandse Augustijnen in de missie te Bolivia. 1930-1934.

1 deel

 

 

Opmerkingen

Tot in 1963 schreven de Augustijnen achter hun naam O.E.S.A. (Orde van de Eremieten van St. Augustinus) maar om het internationaal te vergemakkelijken is het sindsdien O.S.A. (Orde van St. Augustinus). 

 

segreteria@osacuria.org

Informatiewaarde Groot