Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Procurator van de missie

Naam Procurator van de missie
Periode 1828-1853
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De procurator of provisor van de missie hield zich in Nederland bezig met de behartiging van de materiële belangen van de missie. Wat dat precies omvatte is niet duidelijk.

Organisatie

Voor de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853, werd de katholieke kerk direct bestuurd vanuit Rome. Het noordelijke deel, de Hollandse Zending genaamd, stond onder een vice-superior die werd aangesteld door de congregatie De Propaganda Fide. Dit deel was onderverdeeld in een aantal districten die werden geleid door een aartspriester, een functie die te vergelijken is met een deken in de huidige katholieke kerk. De aartspriester van Salland en Drenthe trad tot 1844 op als procurator van de missie in de Nederlandse Antillen en Suriname. C.L., baron Van Wijkerslooth, een rijke geestelijke en bisschop in partibus infidelium in de Hollandse Zending werd aangesteld als procurator in 1832. Vanaf 1844 zorgde hij ook voor de overigens bescheiden missie in Nederlands-Indië. De apsotolische vicaris of -prefect was geen verantworoding schuldig aan de procurator.

Procurator waren achtereenvolgens:

J.H. Muller

H. van Kessel

C.L. baron Van Wijkerslooth

Na het overlijden van mgr. baron Van Wijkerslooth in 1851 werd de functie toevertrouwd aan de internuntius in Den Haag (Van der Velden, Rooms-katholieke missie, 76)

 

Doelstelling

Toezicht op de Nederlandse missie in de Nederlandse koloniën en steunverlening aan priesters die naar Oost- of West-Indië wilden vertrekken. Meer in het algemeen kon de procurator materiële steun verlenen.

Taken en activiteiten
 • Leiding
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Titel
 • De Stichting Duinzicht
Auteur
 • Kleyntjens, J. sj
In
 • Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem
Paginering
 • 341-401
Jaar van uitgave
 • 30 (1933)
Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken gaan over het conflict tussen de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en apostolisch vicaris mgr. Grooff in 1845-1846. Van georganiseerde missie onder niet-Europeanen was toen nog geen sprake.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1705-1853
Openbaarheid openbaar
Omvang 199 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Leeuwenberg, H.L.Ph. en A.M.A. van Geloven, Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867) (Utrecht 1982) 393-413
Subarchief van

Aartspriesters Hollandse Zending

Audio-visueel materiaal

Geen

Archivalie elders

J.C. Willemsen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De procurator of provisor van de missie hield zich in Nederland bezig met de behartiging van de materiële belangen van de missie. Wat dat precies omvatte is niet duidelijk.

Organisatie

Voor de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853, werd de katholieke kerk direct bestuurd vanuit Rome. Het noordelijke deel, de Hollandse Zending genaamd, stond onder een vice-superior die werd aangesteld door de congregatie De Propaganda Fide. Dit deel was onderverdeeld in een aantal districten die werden geleid door een aartspriester, een functie die te vergelijken is met een deken in de huidige katholieke kerk. De aartspriester van Salland en Drenthe trad tot 1844 op als procurator van de missie in de Nederlandse Antillen en Suriname. C.L., baron Van Wijkerslooth, een rijke geestelijke en bisschop in partibus infidelium in de Hollandse Zending werd aangesteld als procurator in 1832. Vanaf 1844 zorgde hij ook voor de overigens bescheiden missie in Nederlands-Indië. De apsotolische vicaris of -prefect was geen verantworoding schuldig aan de procurator.

Procurator waren achtereenvolgens:

J.H. Muller

H. van Kessel

C.L. baron Van Wijkerslooth

Na het overlijden van mgr. baron Van Wijkerslooth in 1851 werd de functie toevertrouwd aan de internuntius in Den Haag (Van der Velden, Rooms-katholieke missie, 76)

 

Doelstelling

Toezicht op de Nederlandse missie in de Nederlandse koloniën en steunverlening aan priesters die naar Oost- of West-Indië wilden vertrekken. Meer in het algemeen kon de procurator materiële steun verlenen.

Taken en activiteiten
 • Leiding

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Titel
 • De Stichting Duinzicht
Auteur
 • Kleyntjens, J. sj
In
 • Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem
Paginering
 • 341-401
Jaar van uitgave
 • 30 (1933)

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken gaan over het conflict tussen de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië en apostolisch vicaris mgr. Grooff in 1845-1846. Van georganiseerde missie onder niet-Europeanen was toen nog geen sprake.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1705-1853
Openbaarheid openbaar
Omvang 199 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Leeuwenberg, H.L.Ph. en A.M.A. van Geloven, Inventaris van de archieven van de aartspriesters van de Hollandse Zending 1727-1853 (1867) (Utrecht 1982) 393-413
Subarchief van

Aartspriesters Hollandse Zending

Audio-visueel materiaal

Geen

Archivalie elders

J.C. Willemsen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering