Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Centraal_Missie_Commissariaat

Naam Centraal_Missie_Commissariaat
Naamsvarianten
 • Centraal Missie Commissariaat (CMC)
 • CMC Mensen met een Missie
Periode 1957-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Centraal Missie Commissariaat (CMC) werd in 1957 opgericht als koepelorganisatie voor de missionerende congregaties. Het richtte zich zowel op het missiewerk in buiteneuropese gebieden als op de fondsenwerving en voorlichting in Nederland. Het CMC vertegenwoordigde zowel de belangen van orden en congregaties als die van missionarissen. Mr. J.J.A.M. van Gennip, directeur van het CMC  van 1967 tot 1976, omschreef de organisatie als 'de vakbond zogezegd van Nederlandse missionarissen'. Het vooroorlogse Centraal Indisch Missie Bureau, dat geen functie meer had, ging in het CMC op. (uit: Bergers, Globalisten; J. Willemsen (2005) 31-53 en 49 en Van Damme en Smits, Voor de ontwikkeling, 227). In 2000 bestond het CMC nog (Piusalmanak 2000).

Organisatie

Het CMC was een stichting. De eerste directeur was pater J.B. van Croonenburg cssp. Van 1964 tot 1966 was pater G.J.R. van Rijsbergen cm directeur. Deze werd opgevolgd door de leek mr. J.J.A.M. van Gennip die directeur was van 1967 tot 1976. In 1970 wordt een door het CMC beheerd Solidariteitsfonds vermeld dat uitkeringen gaf aan missionarissen (archief Sociëteit Afrikaanse Missiën, inv. nr. 250).

Doelstelling

De doelstellingen van het CMC waren:

a) in opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam te zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen of anderen ondernomen.

b) dit door middel van personele zorg voor missionarissen en ontwikkelingswerkers

c) financiering van pastorale projecten in de Derde Wereld

d) produktie van de Missie/Zendingskalender

e) fondswerving voor de Week van de Nederlandse Missionaris, Oudedags­fonds en AMA (Adviescommissie Missionaire Activiteiten, opgericht in 1975)

f) solidariteitswerk en informatieverstrekking in eigen land

(Willemsen OV33).

 

Het CMC legde zich toe op het behartigen van belangen van missionarissen zelf en vertegenwoordigde sinds 1957 zowel de belangen van missionarissen als die van orden en congregaties (J. Willemsen, “Dutch missionaries. A concise overview of the most important events and facts.”, Dutch Missionary Activities. An oral history project (1976-1988), Arnulf Camps, Vefie Poels en Jan Willemsen (Nijmegen 2005) 31-53, 49).

Voorloper
 • Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB) (1945?-1956)
 • Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (1931-1945?)
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Globalisten van het eerste uur : 75 jaar Mensen met een Missie / [samenst. en eindred.: Barbara Bergers ; interviews: Barbara Bergers ... et al. ; foto's: CMC Mensen met een Missie ... et al.]75 jaar Mensen met een missie
Auteur
 • Barbara Bergers
Paginering
 • 55 p
Uitgever
 • Den Haag : CMC Mensen met een Missie
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • De toekomst van het CMC: een blijvende missionaire uitdaging? / [bijdragen: B. de Vries ... et al.]
Auteur
 • zuster Benedicte de Vries"
Paginering
 • 29 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • CMC geen bedrijf maar...
Auteur
 • Tom Claessens
Paginering
 • 23 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • [1986]

Titel
 • Centraal Missie Commissariaat voor nieuwe taken. Centrale belangenbehartiging wordt steeds meer noodzakelijk. Welke belangen zijn dit? Hoe worden die behartigd, overdruk uit Missieaktie.
Auteur
 • Gennip, J.J.A.M.
Paginering
 • mr. Van Gennip was van 1967 tot 1976 directeur van het CMC
Uitgever
 • 's-Gravenhage:
Jaar van uitgave
 • 1969

Titel
 • Voor de ontwikkeling van de Derde Wereld : politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1989 / L.J. van Damme en M.G.M. Smits (red.)
Auteur
 • L.J. van Damme (1982-) ; Marinus Gerardus Maria Smits (1961-)
Reeks
 • Horizonreeks, ISSN 1574-2318
Paginering
 • 369 p
Uitgever
 • Amsterdam : BoomDen Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • cop. 2009


Periodieken
Titel
 • Missie integraal : maandblad van het Centraal Missie Commissariaat
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (jan. 1964) - jrg. 5 (1968)
Uitgever
 • Den Haag : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1964-1968

Titel
 • Communicatie : bulletin van het Centraal Missie Commissariaat waarin opgenomen informatie van de Stichting Cebemo en van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen (CMBR)
Paginering
 • No. 1 (1971) - nr. 209 (kerst 2007)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1971-2007

Titel
 • Verder gekeken : kontaktblad Personele samenwerking CMC / Centraal missie commissariaat
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : CMC. Afdeling personele samenwerking
Jaar van uitgave
 • [196X]

Titel
 • Verder gekeken : kontaktblad personele assistentie NMR
Paginering
 • (Juli 1976) - ...
Uitgever
 • Tilburg : NMR en CMC
Jaar van uitgave
 • 1976-...

Titel
 • Mensen met een missieReeks 'Mensen met een missie'
Uitgever
 • Den Haag : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1978-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief van het CMC is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum. De meeste stukken dateren van na 1960. Het bevat vrijwel geen archivalia van de voorloper, het Centraal Indisch Missie Bureau.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1957-1985
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging van het archief is te verkrijgen via de archivaris van het KDC. Daartoe kan men een formulier op de website invullen (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/).

Omvang 48,5 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Centraal Missie Commissariaat (CMC), 1957-1985, archief nr. 432.
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

1. Notulen van het bestuur van de Stichting Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB). 1957. 1 omslag

 

2-5. Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur. 1957-1960

 

31-32. Jaarverslagen, 1958-1960.

 

956. Rapporten van F.J. Freijsen, waarin verslag wordt gedaan van de verkoop van loten voor de Wereldmissietoto. 1960. 1 omslag

 

2405. Stukken betreffende de Stichting Instituut van de Missiepers, stichting ter bevordering van de belangen van de katholieke pers in de minderontwikkelde gebieden. 1960, 1964, 1966-1967. 1 omslag

 

2941-2943. Brieven aan en doorslagen van brieven van J.B. van Croonenburg CSSP. Ten dele alfabetisch op naam. Met bijlagen. 1958-1961. 1 omslag <?>

 

3262. Verhandeling "Wij, de kerk, in deze wereld". 1959. 1 stuk

 

 

 

MISSAPOS

 

3617. Stukken betreffende de MISSAPOS. 1958. 1 omslag

 

 

Indonesië

 

Indische Missie Vereniging

 

3574. Kaartsysteem van leden van de IMV. Alfabetisch op plaatsnaam. 1949-1963. 1 systeembak

 

 

Obor

 

3301. Stukken betreffende bestellingen en leveranties van de uitgeverij en boekhandel Obor NV te Djakarta aan de Stichting voor Nederlands Onderwijs in Indonesië (SNO). 1954-1955.

 

3305.Statuten van de uitgeverij en boekhandel Obor NV te Djakarta. Concept. 1951. 1 deel

 

3306. Stukken betreffende de oprichting van de uitgeverij en boekhandel Obor NV te Djakarta. 1951. 1 omslag

 

3307. Boek "Tata-Bahasa Latin" door R.J. Hardjito dan en B.G.A.C. Fransz. Met als bijlage een rapport over het manuscript. Manuscript. 1952. [Indonesisch manuscript over de latijnse grammatica.] 1 omslag

 

3308. Boek "Kitab Sutji" door A. Timmermans, bewerkt door V. Soenoto. Typescript. [1952].

[Indonesisch typescript van een schoolbijbel.] 1 stuk

 

3309. Staten houdende overzichten van boeken die verzonden zijn aan boekhandel Glorieux te Djakarta. 1951, 1954. 1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.cmc.nu/

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Centraal Missie Commissariaat (CMC) werd in 1957 opgericht als koepelorganisatie voor de missionerende congregaties. Het richtte zich zowel op het missiewerk in buiteneuropese gebieden als op de fondsenwerving en voorlichting in Nederland. Het CMC vertegenwoordigde zowel de belangen van orden en congregaties als die van missionarissen. Mr. J.J.A.M. van Gennip, directeur van het CMC  van 1967 tot 1976, omschreef de organisatie als 'de vakbond zogezegd van Nederlandse missionarissen'. Het vooroorlogse Centraal Indisch Missie Bureau, dat geen functie meer had, ging in het CMC op. (uit: Bergers, Globalisten; J. Willemsen (2005) 31-53 en 49 en Van Damme en Smits, Voor de ontwikkeling, 227). In 2000 bestond het CMC nog (Piusalmanak 2000).

Organisatie

Het CMC was een stichting. De eerste directeur was pater J.B. van Croonenburg cssp. Van 1964 tot 1966 was pater G.J.R. van Rijsbergen cm directeur. Deze werd opgevolgd door de leek mr. J.J.A.M. van Gennip die directeur was van 1967 tot 1976. In 1970 wordt een door het CMC beheerd Solidariteitsfonds vermeld dat uitkeringen gaf aan missionarissen (archief Sociëteit Afrikaanse Missiën, inv. nr. 250).

Doelstelling

De doelstellingen van het CMC waren:

a) in opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam te zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen of anderen ondernomen.

b) dit door middel van personele zorg voor missionarissen en ontwikkelingswerkers

c) financiering van pastorale projecten in de Derde Wereld

d) produktie van de Missie/Zendingskalender

e) fondswerving voor de Week van de Nederlandse Missionaris, Oudedags­fonds en AMA (Adviescommissie Missionaire Activiteiten, opgericht in 1975)

f) solidariteitswerk en informatieverstrekking in eigen land

(Willemsen OV33).

 

Het CMC legde zich toe op het behartigen van belangen van missionarissen zelf en vertegenwoordigde sinds 1957 zowel de belangen van missionarissen als die van orden en congregaties (J. Willemsen, “Dutch missionaries. A concise overview of the most important events and facts.”, Dutch Missionary Activities. An oral history project (1976-1988), Arnulf Camps, Vefie Poels en Jan Willemsen (Nijmegen 2005) 31-53, 49).

Voorloper
 • Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB) (1945?-1956)
 • Centraal Katholiek Koloniaal Bureau (1931-1945?)

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Globalisten van het eerste uur : 75 jaar Mensen met een Missie / [samenst. en eindred.: Barbara Bergers ; interviews: Barbara Bergers ... et al. ; foto's: CMC Mensen met een Missie ... et al.]75 jaar Mensen met een missie
Auteur
 • Barbara Bergers
Paginering
 • 55 p
Uitgever
 • Den Haag : CMC Mensen met een Missie
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • De toekomst van het CMC: een blijvende missionaire uitdaging? / [bijdragen: B. de Vries ... et al.]
Auteur
 • zuster Benedicte de Vries"
Paginering
 • 29 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • CMC geen bedrijf maar...
Auteur
 • Tom Claessens
Paginering
 • 23 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • [1986]

Titel
 • Centraal Missie Commissariaat voor nieuwe taken. Centrale belangenbehartiging wordt steeds meer noodzakelijk. Welke belangen zijn dit? Hoe worden die behartigd, overdruk uit Missieaktie.
Auteur
 • Gennip, J.J.A.M.
Paginering
 • mr. Van Gennip was van 1967 tot 1976 directeur van het CMC
Uitgever
 • 's-Gravenhage:
Jaar van uitgave
 • 1969

Titel
 • Voor de ontwikkeling van de Derde Wereld : politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1989 / L.J. van Damme en M.G.M. Smits (red.)
Auteur
 • L.J. van Damme (1982-) ; Marinus Gerardus Maria Smits (1961-)
Reeks
 • Horizonreeks, ISSN 1574-2318
Paginering
 • 369 p
Uitgever
 • Amsterdam : BoomDen Haag : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Jaar van uitgave
 • cop. 2009


Periodieken
Titel
 • Missie integraal : maandblad van het Centraal Missie Commissariaat
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (jan. 1964) - jrg. 5 (1968)
Uitgever
 • Den Haag : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1964-1968

Titel
 • Communicatie : bulletin van het Centraal Missie Commissariaat waarin opgenomen informatie van de Stichting Cebemo en van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen (CMBR)
Paginering
 • No. 1 (1971) - nr. 209 (kerst 2007)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1971-2007

Titel
 • Verder gekeken : kontaktblad Personele samenwerking CMC / Centraal missie commissariaat
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : CMC. Afdeling personele samenwerking
Jaar van uitgave
 • [196X]

Titel
 • Verder gekeken : kontaktblad personele assistentie NMR
Paginering
 • (Juli 1976) - ...
Uitgever
 • Tilburg : NMR en CMC
Jaar van uitgave
 • 1976-...

Titel
 • Mensen met een missieReeks 'Mensen met een missie'
Uitgever
 • Den Haag : Centraal Missie Commissariaat
Jaar van uitgave
 • 1978-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het omvangrijke archief van het CMC is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum. De meeste stukken dateren van na 1960. Het bevat vrijwel geen archivalia van de voorloper, het Centraal Indisch Missie Bureau.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1957-1985
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging van het archief is te verkrijgen via de archivaris van het KDC. Daartoe kan men een formulier op de website invullen (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/).

Omvang 48,5 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Centraal Missie Commissariaat (CMC), 1957-1985, archief nr. 432.
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

1. Notulen van het bestuur van de Stichting Centraal Indisch Missie Bureau (CIMB). 1957. 1 omslag

 

2-5. Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur. 1957-1960

 

31-32. Jaarverslagen, 1958-1960.

 

956. Rapporten van F.J. Freijsen, waarin verslag wordt gedaan van de verkoop van loten voor de Wereldmissietoto. 1960. 1 omslag

 

2405. Stukken betreffende de Stichting Instituut van de Missiepers, stichting ter bevordering van de belangen van de katholieke pers in de minderontwikkelde gebieden. 1960, 1964, 1966-1967. 1 omslag

 

2941-2943. Brieven aan en doorslagen van brieven van J.B. van Croonenburg CSSP. Ten dele alfabetisch op naam. Met bijlagen. 1958-1961. 1 omslag <?>

 

3262. Verhandeling "Wij, de kerk, in deze wereld". 1959. 1 stuk

 

 

 

MISSAPOS

 

3617. Stukken betreffende de MISSAPOS. 1958. 1 omslag

 

 

Indonesië

 

Indische Missie Vereniging

 

3574. Kaartsysteem van leden van de IMV. Alfabetisch op plaatsnaam. 1949-1963. 1 systeembak

 

 

Obor

 

3301. Stukken betreffende bestellingen en leveranties van de uitgeverij en boekhandel Obor NV te Djakarta aan de Stichting voor Nederlands Onderwijs in Indonesië (SNO). 1954-1955.

 

3305.Statuten van de uitgeverij en boekhandel Obor NV te Djakarta. Concept. 1951. 1 deel

 

3306. Stukken betreffende de oprichting van de uitgeverij en boekhandel Obor NV te Djakarta. 1951. 1 omslag

 

3307. Boek "Tata-Bahasa Latin" door R.J. Hardjito dan en B.G.A.C. Fransz. Met als bijlage een rapport over het manuscript. Manuscript. 1952. [Indonesisch manuscript over de latijnse grammatica.] 1 omslag

 

3308. Boek "Kitab Sutji" door A. Timmermans, bewerkt door V. Soenoto. Typescript. [1952].

[Indonesisch typescript van een schoolbijbel.] 1 stuk

 

3309. Staten houdende overzichten van boeken die verzonden zijn aan boekhandel Glorieux te Djakarta. 1951, 1954. 1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.cmc.nu/

Informatiewaarde Gering