Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Raptim

Naam Raptim
Naamsvarianten
 • Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis (RAPTIM)
Periode 1949-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog reisden missionarissen meestal per boot. In 1949 nam de witte pater G.W.M. van der Ven, het initiatief om een organisatie te stichten die charters in zou kopen voor missionarissen. Door gezamenlijk in te kopen kon men kosten besparen. De start was traag omdat de congregaties aarzelend stonden tegenover dit vooruitstrevende initiatief. Raptim charterde vliegtuigen van andere maatschappijen en vloog aanvankelijk vooral op Afrika, later ook op andere landen zoals Indonesië.

Een poging in de jaren vijftig vanuit Rome ondernomen om het bedrijf te internationaliseren liep in 1969 op niets uit, waarna de aanpak commerciëler werd. Het aantal vervoerde reizigers nam toe van 7.000 in 1973 tot 21.000 in 1979 (Verhoef, Een bevlogen onderneming, 276). De organisatie ging ook diensten verlenen aan zendelingen en ontwikkelingswerkers. Steeds was er een spanningsveld tussen idealisme en commercie. Later ontstonden in andere landen dergelijke reisbureaus onder dezelfde naam. De economisch historicus Verhoef karakteriseert Raptim als 'een organisatie met activiteiten van profane aard die met behulp van levensbeschouwelijke waarden werden gelegitimeerd.' (Verhoef, Een bevlogen onderneming, 278).

Organisatie

Volgens de in 1950 notariëel verleden akte van stichting bestond het bestuur uit vijf leden, waarvan tenminste drie leken moesten zijn en één lid moest worden gekozen uit een missionerende congregatie. Daarnaast was er een uit leken en geestelijken bestaande raad van beheer en een directie. In 1956 werd de stichting omgezet in een naamloze vennootschap (reisbureau) en een coöperatieve vereniging (charterbedrijf). Na 1970 expandeerde het bedrijf sterk. In 1980 werden drie BV's gevormd. Verhoef spreekt van een multinationale onderneming. De organisatie bestaat nog en is gevestigd in Tilburg (Verhoef, Een bevlogen onderneming).

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden:

‘a) reisfaciliteiten bieden aan hen die zich voor het heil van de mensheid inzetten via non-profit-organisaties hier en in ontwikkelingslanden in het bijzonder

b) dienst aan kerken overzee’

(Willemsen OV29)

Tot de doelstelling behoorde ook de exploitatie van reisbureaus. Raptim was een non-profit-organisatie.

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een bevlogen onderneming : veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989 / door Adrianus Gerrit Verhoef
Auteur
 • Adrianus Gerrit Verhoef
Reeks
 • KDSC scripta ; 4
Paginering
 • 344 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSC
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Internationaal missiereisbureau R.A.P.T.I.M. : Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis : 1949-1959
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Den Haag : RAPTIM
Jaar van uitgave
 • 1959


Periodieken
Titel
 • Mededelingenblad R.A.P.T.I.M. / Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis = Internationaal Missiereisbureau
Paginering
 • (1950) - ...
Uitgever
 • Den Haag : Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis
Jaar van uitgave
 • 1950-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

Van het op het Katholiek Documentatie Centrum aanwezige archief dateert het merendeel van de stukken van na 1960. Het heeft een aantal formele reeksen (correspondentie, notulen e.d.) zonder onderwerpsindeling.

 

 

 

 

Van Raptim in het buitenland:

Brussel

Rio de Janeiro

Aken

Jakarta

 

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1947-1994
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming kan aangevraagd worden via de archivaris van het Katholiek Documentatie Centrum door middel van een formulier op de website (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 8,62 m
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

128-129. Correspondentie met de Stichting Verenigde Missionarissen. 1948-1950. 2 omslagen

142. Stukken betreffende de geschiedenis van Raptim. 1949-1950. 1 omslag

388. Stukken betreffende de geschiedenis van Raptim. 1949-1959. 1 omslag

154. Verslag "Mijn Raptimjaren" van directeur H. Storimans. 1975. 1 deel

201. Stukken betreffende een studiereis van dr. Kees Verhaak naar Afrika. 1960.  1 omslag

206. Negatieven van passagierslijsten van chartervluchten naar Afrika. 1957-1958. 1 omslag

298-304. Stukken betreffende het oude archief van Raptim. 1947-1955. 7 omslagen.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog reisden missionarissen meestal per boot. In 1949 nam de witte pater G.W.M. van der Ven, het initiatief om een organisatie te stichten die charters in zou kopen voor missionarissen. Door gezamenlijk in te kopen kon men kosten besparen. De start was traag omdat de congregaties aarzelend stonden tegenover dit vooruitstrevende initiatief. Raptim charterde vliegtuigen van andere maatschappijen en vloog aanvankelijk vooral op Afrika, later ook op andere landen zoals Indonesië.

Een poging in de jaren vijftig vanuit Rome ondernomen om het bedrijf te internationaliseren liep in 1969 op niets uit, waarna de aanpak commerciëler werd. Het aantal vervoerde reizigers nam toe van 7.000 in 1973 tot 21.000 in 1979 (Verhoef, Een bevlogen onderneming, 276). De organisatie ging ook diensten verlenen aan zendelingen en ontwikkelingswerkers. Steeds was er een spanningsveld tussen idealisme en commercie. Later ontstonden in andere landen dergelijke reisbureaus onder dezelfde naam. De economisch historicus Verhoef karakteriseert Raptim als 'een organisatie met activiteiten van profane aard die met behulp van levensbeschouwelijke waarden werden gelegitimeerd.' (Verhoef, Een bevlogen onderneming, 278).

Organisatie

Volgens de in 1950 notariëel verleden akte van stichting bestond het bestuur uit vijf leden, waarvan tenminste drie leken moesten zijn en één lid moest worden gekozen uit een missionerende congregatie. Daarnaast was er een uit leken en geestelijken bestaande raad van beheer en een directie. In 1956 werd de stichting omgezet in een naamloze vennootschap (reisbureau) en een coöperatieve vereniging (charterbedrijf). Na 1970 expandeerde het bedrijf sterk. In 1980 werden drie BV's gevormd. Verhoef spreekt van een multinationale onderneming. De organisatie bestaat nog en is gevestigd in Tilburg (Verhoef, Een bevlogen onderneming).

Doelstelling

Tot de doelstellingen behoorden:

‘a) reisfaciliteiten bieden aan hen die zich voor het heil van de mensheid inzetten via non-profit-organisaties hier en in ontwikkelingslanden in het bijzonder

b) dienst aan kerken overzee’

(Willemsen OV29)

Tot de doelstelling behoorde ook de exploitatie van reisbureaus. Raptim was een non-profit-organisatie.

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een bevlogen onderneming : veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989 / door Adrianus Gerrit Verhoef
Auteur
 • Adrianus Gerrit Verhoef
Reeks
 • KDSC scripta ; 4
Paginering
 • 344 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSC
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Internationaal missiereisbureau R.A.P.T.I.M. : Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis : 1949-1959
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Den Haag : RAPTIM
Jaar van uitgave
 • 1959


Periodieken
Titel
 • Mededelingenblad R.A.P.T.I.M. / Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis = Internationaal Missiereisbureau
Paginering
 • (1950) - ...
Uitgever
 • Den Haag : Romana Associatio Pro Transvehendis Itinerantibus Missionariis
Jaar van uitgave
 • 1950-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Van het op het Katholiek Documentatie Centrum aanwezige archief dateert het merendeel van de stukken van na 1960. Het heeft een aantal formele reeksen (correspondentie, notulen e.d.) zonder onderwerpsindeling.

 

 

 

 

Van Raptim in het buitenland:

Brussel

Rio de Janeiro

Aken

Jakarta

 

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1947-1994
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming kan aangevraagd worden via de archivaris van het Katholiek Documentatie Centrum door middel van een formulier op de website (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 8,62 m
Bijzondere relevantie

Selectie

 

128-129. Correspondentie met de Stichting Verenigde Missionarissen. 1948-1950. 2 omslagen

142. Stukken betreffende de geschiedenis van Raptim. 1949-1950. 1 omslag

388. Stukken betreffende de geschiedenis van Raptim. 1949-1959. 1 omslag

154. Verslag "Mijn Raptimjaren" van directeur H. Storimans. 1975. 1 deel

201. Stukken betreffende een studiereis van dr. Kees Verhaak naar Afrika. 1960.  1 omslag

206. Negatieven van passagierslijsten van chartervluchten naar Afrika. 1957-1958. 1 omslag

298-304. Stukken betreffende het oude archief van Raptim. 1947-1955. 7 omslagen.

Verwijzing naar andere archiefvormers