Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Landelijk Centrum Katholieke Actie

Naam Landelijk Centrum Katholieke Actie
Naamsvarianten
 • Oriëntatie- en Communicatiecentrum voor Kerk en Wereld De Horstink
Periode 1922-1966
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Katholieke Actie (KA) was de van bovenaf georganiseerde deelname van leken aan het apostolaat van de katholieke kerk. De kerkelijke leiding wilde leken meer betrekken bij het apostolaat. Tegelijkertijd moest de hele beweging wel onder controle van de geestelijkheid blijven. Paus Pius XI had de organisatie in 1922 opgericht om de secularisering van de samenleving tegen te gaan en de kerk te behoeden voor functieverlies. De paus dacht vooral aan de katholieke elite die aan het gewone kerkvolk het goede voorbeeld en leiding moest geven. Op initiatief van aartsbisschop De Jong kwam de Katholieke Actie pas in 1936 in Nederland van de grond. Een belangrijke reden voor deze late start is dat de K.A. moest worden ingepast in de toen al wijd vertakte netwerk van maatschappelijke organisaties voor katholieken. Met name de standsorganisaties speelden daarbij een rol. Na de oorlog richtte de K.A. zich op het behoud van huwelijk en gezin volgens de Vaticaanse normen en tegen het communisme dat als een gevaar voor kerk en samenleving werd gezien. Met de missie heeft de K.A. zich niet specifiek beziggehouden, ook al omdat daar andere organisaties voor waren zoals de Priestermissiebond en het Nationaal Bureau voor Pauselijke Missiewerken. Na 1960 werden de leken mondiger en maakte de K.A. plaats voor andere organisaties waarin leken zich in de kerk konden doen gelden. De invloed van de K.A. is in Nederland nooit zo groot geweest als paus Pius XI had beoogd.

(De Haan, Volgzame elitestrijder; http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

 

Organisatie

De Katholieke Actie werd in Nederland volgens het gebruikelijke patroon diocesaan en parochieel georganiseerd. In 1945 werd ten dienste van de autonome diocesane afdelingen een landelijk bureau opgericht. Er kwam een landelijke leiding, bestaande uit de diocesane directeuren en voorzitters, en een dagelijks bestuur, samengesteld uit twee geestelijken en twee leken. Voorzitter werd in 1945 de filosoof prof. dr. F.Ph.A. Tellegen (1904-1985). Het landelijk bureau streefde naar coördinatie van en samenwerking met het gehele katholieke organisatieleven. Het participeerde daarom in het bestuur van het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP), het Nationaal Katholiek Thuisfront, de Katholieke Radio Omroep (KRO) en in het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg. In 1958 werd de KA anders georganiseerd. Was zij tot dan toe diocesaan georganiseerd, in dat jaar kwamen de diocesane organisaties tot een federatie en werd het Landelijk Centrum voor KA onderdeel van het bestuur van de RK Kerkprovincie in Nederland. Eind 1966 werd KA omgezet in het Oriëntatie- en Communicatiecentrum voor Kerk en Wereld De Horstink (http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

Doelstelling

Het bevorderen van het godsdienstige en kerkelijke leven, het in christelijke zin stimuleren van het persoonlijke en maatschappelijke leven en het steunen van katholieke organisaties op het terrein van onderwijs, opvoeding en pers waren haar belangrijkste werkzaamheden.

(http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van volgzame elitestrijder tot kritische gelovige : geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966) / Petrus Ignatius Maria de Haan
Auteur
 • Petrus Ignatius Maria de Haan (1956-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSCNijmegen : UB Nijmegen [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994


Periodieken
Titel
 • Katholiek archief : uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1946) - jrg. 24, nr. 52 (26 dec. 1969)
Uitgever
 • Heemstede [etc.] : Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1969

Titel
 • Mededelingen van de Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • (1947) - ...
Uitgever
 • Heemstede : Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1947-...

Titel
 • Mededelingen van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie
Uitgever
 • Amersfoort : De Horstink
Jaar van uitgave
 • 1959-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het Landelijk Centrum Katholieke Actie (archiefnummer 9) bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum. Behalve materiaal over de KA, bevindt zich daar ook materiaal over de Actie 'Voor God' en De Horstink. Daarnaast bevat het archief stukken die niet direct te maken hebben met KA maar met nevenfuncties van personen werkzaam bij KA. Het archief van de KA bestaat uit bestuurlijke stukken, verder uit knipselalbums en een stencilarchief, de oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Landelijke Katholieke Actie, financiële stukken en stukken over de afdelingen. Verder zijn er stukken over een breed scala van activiteiten waar de KA direct of indirect bij betrokken was waaronder uiteraard ook het missiewerk. (http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1867) 1945-1997
Openbaarheid openbaar
Omvang ca 39 m; 4621 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Landelijk Centrum van de Katholieke Actie (LCKA); 9
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

159. Correspondentie tussen A. Rijnen cssp, missieprocuur, en mr. A.A.W. Diepenbrock. 1947-1951.

1 stuk

 

165. Correspondentie tussen A. Rijnen cssp, missieprocuur, en IDIL. 1947.

1 omslag

 

904. Stukken betreffende de Academische Leken Missie Actie (ALMA). 1950.

1 omslag

 

2670. Verhandeling "Verhouding technische bijstand en missie" van C. Doumen sj, z.j.

1 stuk

 

3079. Kranteartikelen over de verhouding tussen missie en wetenschap. 1945-1946.

1 omslag

 

3456. Preek van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de buitenlandse missie. Met bijlagen. 1958.

1 omslag

 

 

Afrika

 

3555. Kranteartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en het politieke leven in Afrika. Met bijlagen. [ca. 1948].

1 omslag

 

1586. Stukken betreffende de noodtoestand in het Masai-gebied in Kenya. Met kanttekeningen. 1960-1962.

1 omslag

 

1689. Stukken betreffende het missiewerk in het Masaigebied van Kenya. Met kanttekeningen.1960-1961.

1 omslag

 

 

China

 

3045. Kranteartikelen over de godsdienstige en politieke situatie in China.

1946-1947.

1 omslag

 

3553. Kranteartikelen over de jeugdbeweging, de KA, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven, de vakbeweging, de missie, het kerkelijk leven en de politieke situatie in China. Met bijlagen.[ca. 1948].

1 omslag

 

 

Israel

 

4080. Verhandeling "Le problème missionaire en Israel" van N.D. Stiassny. Met kanttekening.1954.

1 stuk

 

 

Indonesië

 

3905. Stukken betreffende het Apostolisch Vicariaat van Djakarta en Batavia (Indonesië). 1947-1949.

1 omslag

 

3566. Kranteartikelen over de missie en het kerkelijk leven in

Indonesië. Met bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

3567. Kranteartikelen over het onderwijs, het sociaal-cultureel leven, de vakbeweging, de KA en de jeugdbeweging in Indonesië. Met bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

 

Zuid-Amerika

 

3587. Kranteartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, het kerkelijk leven, de missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en het politiek leven in West-Indië. Met bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

3589. Kranteartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, de missie, het kerkelijk leven, het onderwijs, het sociaal-cultureel en het politiek leven in Zuid- Amerika. Met

bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

Audio-visueel materiaal

Afbeelding 1a33726 Collectie: Onderwerpen
Trefwoorden: Kleding, Azië
1955
Annotatie: Adibasi meisje in traditionele klederdracht van de Jubalpur Hills, opname t.b.v. 'Heilig Land' en 'De katholieke illustratie'
Herkomst: Pennarts, Peter
archief: Landelijk Centrum van de Kath. Actie

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Katholieke Actie (KA) was de van bovenaf georganiseerde deelname van leken aan het apostolaat van de katholieke kerk. De kerkelijke leiding wilde leken meer betrekken bij het apostolaat. Tegelijkertijd moest de hele beweging wel onder controle van de geestelijkheid blijven. Paus Pius XI had de organisatie in 1922 opgericht om de secularisering van de samenleving tegen te gaan en de kerk te behoeden voor functieverlies. De paus dacht vooral aan de katholieke elite die aan het gewone kerkvolk het goede voorbeeld en leiding moest geven. Op initiatief van aartsbisschop De Jong kwam de Katholieke Actie pas in 1936 in Nederland van de grond. Een belangrijke reden voor deze late start is dat de K.A. moest worden ingepast in de toen al wijd vertakte netwerk van maatschappelijke organisaties voor katholieken. Met name de standsorganisaties speelden daarbij een rol. Na de oorlog richtte de K.A. zich op het behoud van huwelijk en gezin volgens de Vaticaanse normen en tegen het communisme dat als een gevaar voor kerk en samenleving werd gezien. Met de missie heeft de K.A. zich niet specifiek beziggehouden, ook al omdat daar andere organisaties voor waren zoals de Priestermissiebond en het Nationaal Bureau voor Pauselijke Missiewerken. Na 1960 werden de leken mondiger en maakte de K.A. plaats voor andere organisaties waarin leken zich in de kerk konden doen gelden. De invloed van de K.A. is in Nederland nooit zo groot geweest als paus Pius XI had beoogd.

(De Haan, Volgzame elitestrijder; http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

 

Organisatie

De Katholieke Actie werd in Nederland volgens het gebruikelijke patroon diocesaan en parochieel georganiseerd. In 1945 werd ten dienste van de autonome diocesane afdelingen een landelijk bureau opgericht. Er kwam een landelijke leiding, bestaande uit de diocesane directeuren en voorzitters, en een dagelijks bestuur, samengesteld uit twee geestelijken en twee leken. Voorzitter werd in 1945 de filosoof prof. dr. F.Ph.A. Tellegen (1904-1985). Het landelijk bureau streefde naar coördinatie van en samenwerking met het gehele katholieke organisatieleven. Het participeerde daarom in het bestuur van het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP), het Nationaal Katholiek Thuisfront, de Katholieke Radio Omroep (KRO) en in het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg. In 1958 werd de KA anders georganiseerd. Was zij tot dan toe diocesaan georganiseerd, in dat jaar kwamen de diocesane organisaties tot een federatie en werd het Landelijk Centrum voor KA onderdeel van het bestuur van de RK Kerkprovincie in Nederland. Eind 1966 werd KA omgezet in het Oriëntatie- en Communicatiecentrum voor Kerk en Wereld De Horstink (http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

Doelstelling

Het bevorderen van het godsdienstige en kerkelijke leven, het in christelijke zin stimuleren van het persoonlijke en maatschappelijke leven en het steunen van katholieke organisaties op het terrein van onderwijs, opvoeding en pers waren haar belangrijkste werkzaamheden.

(http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

Taken en activiteiten
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van volgzame elitestrijder tot kritische gelovige : geschiedenis van de Katholieke Actie in Nederland (1934-1966) / Petrus Ignatius Maria de Haan
Auteur
 • Petrus Ignatius Maria de Haan (1956-)
Paginering
 • Text
Uitgever
 • Nijmegen : KDC/KSCNijmegen : UB Nijmegen [Host]
Jaar van uitgave
 • 1994


Periodieken
Titel
 • Katholiek archief : uitgave van het Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1 maart 1946) - jrg. 24, nr. 52 (26 dec. 1969)
Uitgever
 • Heemstede [etc.] : Landelijk Secretariaat der Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1946-1969

Titel
 • Mededelingen van de Katholieke Actie in Nederland
Paginering
 • (1947) - ...
Uitgever
 • Heemstede : Katholieke Actie in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1947-...

Titel
 • Mededelingen van het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie
Uitgever
 • Amersfoort : De Horstink
Jaar van uitgave
 • 1959-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van het Landelijk Centrum Katholieke Actie (archiefnummer 9) bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum. Behalve materiaal over de KA, bevindt zich daar ook materiaal over de Actie 'Voor God' en De Horstink. Daarnaast bevat het archief stukken die niet direct te maken hebben met KA maar met nevenfuncties van personen werkzaam bij KA. Het archief van de KA bestaat uit bestuurlijke stukken, verder uit knipselalbums en een stencilarchief, de oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Landelijke Katholieke Actie, financiële stukken en stukken over de afdelingen. Verder zijn er stukken over een breed scala van activiteiten waar de KA direct of indirect bij betrokken was waaronder uiteraard ook het missiewerk. (http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/landelijk_centrum/).

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief (1867) 1945-1997
Openbaarheid openbaar
Omvang ca 39 m; 4621 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Landelijk Centrum van de Katholieke Actie (LCKA); 9
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

159. Correspondentie tussen A. Rijnen cssp, missieprocuur, en mr. A.A.W. Diepenbrock. 1947-1951.

1 stuk

 

165. Correspondentie tussen A. Rijnen cssp, missieprocuur, en IDIL. 1947.

1 omslag

 

904. Stukken betreffende de Academische Leken Missie Actie (ALMA). 1950.

1 omslag

 

2670. Verhandeling "Verhouding technische bijstand en missie" van C. Doumen sj, z.j.

1 stuk

 

3079. Kranteartikelen over de verhouding tussen missie en wetenschap. 1945-1946.

1 omslag

 

3456. Preek van mr. A.A.W. Diepenbrock inzake de buitenlandse missie. Met bijlagen. 1958.

1 omslag

 

 

Afrika

 

3555. Kranteartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en het politieke leven in Afrika. Met bijlagen. [ca. 1948].

1 omslag

 

1586. Stukken betreffende de noodtoestand in het Masai-gebied in Kenya. Met kanttekeningen. 1960-1962.

1 omslag

 

1689. Stukken betreffende het missiewerk in het Masaigebied van Kenya. Met kanttekeningen.1960-1961.

1 omslag

 

 

China

 

3045. Kranteartikelen over de godsdienstige en politieke situatie in China.

1946-1947.

1 omslag

 

3553. Kranteartikelen over de jeugdbeweging, de KA, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven, de vakbeweging, de missie, het kerkelijk leven en de politieke situatie in China. Met bijlagen.[ca. 1948].

1 omslag

 

 

Israel

 

4080. Verhandeling "Le problème missionaire en Israel" van N.D. Stiassny. Met kanttekening.1954.

1 stuk

 

 

Indonesië

 

3905. Stukken betreffende het Apostolisch Vicariaat van Djakarta en Batavia (Indonesië). 1947-1949.

1 omslag

 

3566. Kranteartikelen over de missie en het kerkelijk leven in

Indonesië. Met bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

3567. Kranteartikelen over het onderwijs, het sociaal-cultureel leven, de vakbeweging, de KA en de jeugdbeweging in Indonesië. Met bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

 

Zuid-Amerika

 

3587. Kranteartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, het kerkelijk leven, de missie, het onderwijs, het sociaal-cultureel leven en het politiek leven in West-Indië. Met bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

3589. Kranteartikelen over de jeugd- en vakbeweging, de KA, de missie, het kerkelijk leven, het onderwijs, het sociaal-cultureel en het politiek leven in Zuid- Amerika. Met

bijlagen. ca. 1948.

1 omslag

 

Audio-visueel materiaal

Afbeelding 1a33726 Collectie: Onderwerpen
Trefwoorden: Kleding, Azië
1955
Annotatie: Adibasi meisje in traditionele klederdracht van de Jubalpur Hills, opname t.b.v. 'Heilig Land' en 'De katholieke illustratie'
Herkomst: Pennarts, Peter
archief: Landelijk Centrum van de Kath. Actie

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering