Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Paters Maristen (SM)

Naam Paters Maristen (SM)
Naamsvarianten
 • Sociëteit van Maria
 • Societas Mariae (sm)
 • Sociëteit van de Paters Maristen
 • Congregatie van de Paters Maristen
 • Maristen (SM)
Periode 1816-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie is in 1816 gesticht in Lyon (Frankrijk) door een groep seminaristen, onder wie Jean Claude Marie Colin (1790-1875). Na zijn wijding in 1816 werd hij kapelaan in Cerdon waar zijn broeder Pierre pastoor was en tevens was hij enige tijd regent van het klein-seminarie. Colin stichtte ook congregaties van broeders en zusters. In 1909 gaf de bisschop van Breda toestemming voor vestiging van de Franse congregatie in zijn diocees, op voorwaarde dat er in zijn bisdom niet geworven zou worden voor de priesteropleiding. De congregatie vestigde zich toen in Hulst en later in Glanerbrug (bij Enschede, provincie Overijssel) . De congregatie was niet erg groot: in 1936 telde zij over de gehele wereld 1.420 geprofeste leden verdeeld over negen provincies.

 

De missie

De Maristen legden zich toe op de vele eilanden in de Stille Oceaan: de Solomoneilanden (1836), Nieuw-Caledonië (1847), Cookeilanden, Papua Nieuw-Guinea, Hawaii en Australië. In 1897 werden de Solomoneilanden afgesplitst van het vicariaat Nieuw-Pommeren onder de naam Britsch-Salomon; in 1921 werd het tot een apostolisch vicariaat verheven. Dit gebied stond bekend als lastig: 'We hebben hier te doen met een zeer moeilijke missie wegens de polygamie, het rare karakter der bevolking, het klimaat, de veelheid van talen en eilanden en de actie van de protestantsche secten.' (Van Woesik, 25). Ook in het vicariaat Nieuw-Caledonië waren Nederlandse missionarissen actief. Verder waren de Maristen werkzaam in Japan, Amerika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. De in 1925 aangevangen missie in Noorwegen valt buiten het bestek van de gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 24-25, Willemsen, I, par. 1-28, Pius-almanak 1960/61, 322 en 410-411 en Derix, Brengers van de boodschap, 272.

Organisatie

De constituties van de congregatie werden in 1836 voorlopig en in 1873 definitief door de paus goedgekeurd. Sinds 1947 was er sprake van een Nederlandse provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 24-25, Willemsen, I, par. 1-28, Pius-almanak 1960/61, 322 en Derix, Brengers van de boodschap, 272.

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden volksmissies, pastoraal werk, onderwijs en missiewerk (Willemsen, 28; Van Woesik, 24; Pius-almanak 1960/61, 322). Kloosterlijke zelfheiliging door de bijzondere verering van de H. Maagd hoorde hier ook bij (Van Woesik, 24). Voor het liefdewerk was er Het Liefdewerk van het Gezelschap van Maria (1911) (Willemsen, 28).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Oceanië
Lokatie
 • Solomoneilanden
 • Aartsbisdom Honiara
 • Bisdom Auki
 • Aartsbisdom Samoa-Apia
 • Bisdom Gizo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Maristen / [redaktie] B. Bussink et al. ; lino's J. Bossaert
Auteur
 • B. Bussink
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Maristen
Jaar van uitgave
 • 1991


Periodieken
Titel
 • De Heilige Kruistocht, Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in Nederland en België
Jaar van uitgave
 • 1932-1964

Titel
 • Bouwen aan de Nieuwe Aarde : katholiek tijdschrift voor vernieuwing van de kerkgemeenschap door de geest
Paginering
 • Nr. 109 (1965) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : A. Beijersbergen
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • De schakel SM Nederland / Provincialaat Paters Maristen
Uitgever
 • Uithoorn [etc.] : Provincialaat Paters Maristen
Jaar van uitgave
 • 1981-...
Interviews

13 interviews, namelijk de nrs.:

 

74

175

237

305

323

330

518

581

669

698

699

884

889

Meer over het archief
Beschrijving archief

Niet bekend is waar het archief zich thans bevindt. Mogelijk in Hulst aan de Zandstraat waar in 2008 een groep Maristen woonde in een oude school. In 2007 was het archief niet geïnventariseerd. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome, maar is niet onderzocht.

Bewaarplaats Adres: pater W. Brand, sm, Zandstraat 10, 4561 SC Hulst [2005]
Periode archief onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Società di Maria, Villa ‘Santa Maria’ - Via Alessandro Poerio 63 - 00152 ROMA, tel. 06-58.99.041
Websites

 www.maristen.nl

Opmerkingen

In 1961 verscheen in De H. Kruistocht, Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in Nederland en België jaargang 38 nummer vier een 56 pagina's tellend artikel "De Sociëteit van Maria in Nederland, 1911-1961."

 

 

 

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie is in 1816 gesticht in Lyon (Frankrijk) door een groep seminaristen, onder wie Jean Claude Marie Colin (1790-1875). Na zijn wijding in 1816 werd hij kapelaan in Cerdon waar zijn broeder Pierre pastoor was en tevens was hij enige tijd regent van het klein-seminarie. Colin stichtte ook congregaties van broeders en zusters. In 1909 gaf de bisschop van Breda toestemming voor vestiging van de Franse congregatie in zijn diocees, op voorwaarde dat er in zijn bisdom niet geworven zou worden voor de priesteropleiding. De congregatie vestigde zich toen in Hulst en later in Glanerbrug (bij Enschede, provincie Overijssel) . De congregatie was niet erg groot: in 1936 telde zij over de gehele wereld 1.420 geprofeste leden verdeeld over negen provincies.

 

De missie

De Maristen legden zich toe op de vele eilanden in de Stille Oceaan: de Solomoneilanden (1836), Nieuw-Caledonië (1847), Cookeilanden, Papua Nieuw-Guinea, Hawaii en Australië. In 1897 werden de Solomoneilanden afgesplitst van het vicariaat Nieuw-Pommeren onder de naam Britsch-Salomon; in 1921 werd het tot een apostolisch vicariaat verheven. Dit gebied stond bekend als lastig: 'We hebben hier te doen met een zeer moeilijke missie wegens de polygamie, het rare karakter der bevolking, het klimaat, de veelheid van talen en eilanden en de actie van de protestantsche secten.' (Van Woesik, 25). Ook in het vicariaat Nieuw-Caledonië waren Nederlandse missionarissen actief. Verder waren de Maristen werkzaam in Japan, Amerika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. De in 1925 aangevangen missie in Noorwegen valt buiten het bestek van de gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 24-25, Willemsen, I, par. 1-28, Pius-almanak 1960/61, 322 en 410-411 en Derix, Brengers van de boodschap, 272.

Organisatie

De constituties van de congregatie werden in 1836 voorlopig en in 1873 definitief door de paus goedgekeurd. Sinds 1947 was er sprake van een Nederlandse provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 24-25, Willemsen, I, par. 1-28, Pius-almanak 1960/61, 322 en Derix, Brengers van de boodschap, 272.

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden volksmissies, pastoraal werk, onderwijs en missiewerk (Willemsen, 28; Van Woesik, 24; Pius-almanak 1960/61, 322). Kloosterlijke zelfheiliging door de bijzondere verering van de H. Maagd hoorde hier ook bij (Van Woesik, 24). Voor het liefdewerk was er Het Liefdewerk van het Gezelschap van Maria (1911) (Willemsen, 28).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Oceanië
Lokatie
 • Solomoneilanden
 • Aartsbisdom Honiara
 • Bisdom Auki
 • Aartsbisdom Samoa-Apia
 • Bisdom Gizo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Maristen / [redaktie] B. Bussink et al. ; lino's J. Bossaert
Auteur
 • B. Bussink
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • Utrecht [etc.] : Maristen
Jaar van uitgave
 • 1991


Periodieken
Titel
 • De Heilige Kruistocht, Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in Nederland en België
Jaar van uitgave
 • 1932-1964

Titel
 • Bouwen aan de Nieuwe Aarde : katholiek tijdschrift voor vernieuwing van de kerkgemeenschap door de geest
Paginering
 • Nr. 109 (1965) - ...
Uitgever
 • Nijmegen : A. Beijersbergen
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • De schakel SM Nederland / Provincialaat Paters Maristen
Uitgever
 • Uithoorn [etc.] : Provincialaat Paters Maristen
Jaar van uitgave
 • 1981-...
Interviews

13 interviews, namelijk de nrs.:

 

74

175

237

305

323

330

518

581

669

698

699

884

889


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Niet bekend is waar het archief zich thans bevindt. Mogelijk in Hulst aan de Zandstraat waar in 2008 een groep Maristen woonde in een oude school. In 2007 was het archief niet geïnventariseerd. Het generalaatsarchief bevindt zich in Rome, maar is niet onderzocht.

Bewaarplaats Adres: pater W. Brand, sm, Zandstraat 10, 4561 SC Hulst [2005]
Periode archief onbekend

Bewaarplaats Generalaat, Società di Maria, Villa ‘Santa Maria’ - Via Alessandro Poerio 63 - 00152 ROMA, tel. 06-58.99.041
Websites

 www.maristen.nl

Opmerkingen

In 1961 verscheen in De H. Kruistocht, Tweemaandelijks Tijdschrift der Paters Maristen in Nederland en België jaargang 38 nummer vier een 56 pagina's tellend artikel "De Sociëteit van Maria in Nederland, 1911-1961."