Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Oblaten van de H Franciscus van Sales (OSFS)

Naam Oblaten van de H Franciscus van Sales (OSFS)
Naamsvarianten
 • Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii (osfs)
 • Congregatie van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales (OSFS)
 • Paters Oblaten van Sales (OSFS)
 • Paters Oblaten van de H. Franciscus van Sales (OSFS)
 • Oblaten van Sales (OSFS)
Periode 1869-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales werd gesticht in Troyes (Frankrijk) in 1869 door Aloysius (Louis) Brisson (1817-1908). Deze pastoor van Troyes was behalve de oprichter van een patronaat voor arbeidersmeisjes ook biechtvader en leidsman van de Visitandinnen (Zusters van de Visitatie, gesticht door Franciscus van Sales en anderen in 1610). De overste daarvan, Maria Salesia Chappuis (1793-1875), verzocht Brisson dringend een mannencongregatie te stichten in de geest van Franciscus van Sales. Brisson gaf hier uiteindelijk gehoor aan en zou later nog de Oblatinnen stichten. Als gevolg van de anticlericale wetten van de Franse minister-president Combes in 1903 breidde de congregatie zich uit naar Duitsland, Oostenrijk en de Ver. Staten. Voor de missie in Zuid-Afrika  had de congregatie Nederlandse missionarissen nodig, terwijl het aanbod van kandidaten groot was. In 1927 werd daarom in Tilburg een missiehuis gesticht, gevolgd door andere vestigingen zoals een noviciaat in Nijmegen in 1936. De eerste priesters werden gewijd in 1942. Deze congregatie mag niet worden verward met die van de Salesianen van Don Bosco die ook in deze gids behandeld worden en ook missionair actief zijn geweest.

 

De missie

Nederlandse paters werkten in de missie in Zuid-Afrika, Namibië en Brazilië. Zij begonnen in 1898 in Zuid-Afrika, in 1906 volgde Brazilië, in 1930 Namibië (toen genaamd Zuid-West Afrika) en ten slotte India. Het missiegebied in Klein-Namaqualand (Zuid-Afrika), dat in 1885 werd verheven tot apostolische prefectuur en in 1898 tot het vicariaat Oranjerivier, behoorde tot de Latijnse provincie.Aangezien de missiegebieden onder het algemeen bestuur vielen, weten we niet precies waar de Nederlandse leden gewerkt hebben, in elk geval zijn zij uitgezonden naar Zuid-Afrika en Namibië.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 33, Willemsen, I, par. 1-25, Pius-almanak 1960/61, 330 en 419 en Derix, Brengers van de boodschap, 406.

Organisatie

In 1897 ontving de congregatie definitieve goedkeuring van de constituties van de congregatie De Propaganda Fide, onder wiens gezag de congregatie was gesteld  In 1904 werd de congregatie verdeeld in een Latijnse, Oostenrijkse en Amerikaanse provincie. De Duitse provincie, waartoe ook Nederland behoorde, werd in 1922 opgericht. Sinds 1937 is Nederland een zelfstandige provincie. Elk missiegebied viel rechtstreeks onder het generaal bestuur. Het generalaat bevond zich in Rome. De rechtspersoon van de congregatie in Nederland was de Stichting Klooster der Paters Oblaten van de H Franciscus van Sales.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 33, Pius-almanak 1960/61, 329-330 en 419.

Doelstelling

De eerste regel van de constituties schreef voor dat de leden priesterlijke en kloosterlijke deugden moesten beoefenen volgens de geest van Franciscus van Sales. Daarnaast moesten de leden zich wijden aan zielzorg, opvoeding van de jeugd en missiewerk onder heidenen.  Pastoraal werk en missiewerk waren dan ook de doelstellingen die de congregatie nastreefde (Willemsen, 25).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Kakamas
 • Bisdom Keimoes-Upington
 • Bisdom Kroonstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een boekje open over Oblaten / [samengest. door Ad van Laarhoven ; met medew. van: Frans Aarts ... et al.]
Auteur
 • Ad van Laarhoven (1936-) ; Frans Aarts
Paginering
 • 136, 136 p
Uitgever
 • Noorden : Post
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Honderd jaar OSFS, 1875-1975
Auteur
 • Rossum, Th. van
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 1975


Periodieken
Titel
 • Sint Franciscus van Sales Stemmen
Jaar van uitgave
 • 1940-1950

Titel
 • Vrij-nieuw / Jongeren op WegVrij nieuw
Paginering
 • Jrg. 1 (1977/78) - jrg. 24, nr. 4 (dec. 2001)
Uitgever
 • Hoog Soeren : Jongeren op Weg
Jaar van uitgave
 • 1977-2001

Titel
 • Sales : maandblad voor het gezin
Paginering
 • 29 (1960) - ...
Uitgever
 • Tilburg : Congregatie der Oblaten van Sint Franciscus van Sales
Jaar van uitgave
 • 1960-19XX

Titel
 • Salesiaans kontakt / uitg. van de Nederlandse Provincie van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales (OSFS)Salesiaans contact
Uitgever
 • Noorden : Bert Post
Jaar van uitgave
 • 1992-...
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

10

15

128

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief wordt nog door de congregatie beheerd en bevindt zich in Beek en Donk (provincie Noord-Brabant) Het is in 2006 beschreven in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland, op basis van voorwerk van broeder Jan van Ballegoy. Het archief bestaat uit stukken over de rechtspersoonlijkheid en ontwikkeling van de organisatie, regel en constituties, spiritualiteit, bestuur (van de provincie), betrekkingen binnen de congregatie, stukken over de huizen, leden, eigendommen, financiën, werkzaamheden in Nederland en (afzonderlijk) in het buitenland, jubilea en gedenkdagen en ten slotte stukken over verwante congregaties en instituten. Niet alle series van het archief zijn compleet. Het zwaartepunt ligt op de tweede helft van de twintigste eeuw. Voor de financiële jaarverslagen geldt dat ze voor 1973 niet aanwezig zijn. Naast het archief bevinden zich in Beek en Donk foto-albums en het tijdschrift Sales, een uitgave van de Nederlandse provincie. Voor wat betreft de missie valt op dat weinig voor handen lijkt te zijn. Wel is het missiehuis in Tilburg  genaamd 'Ave Maria' en daarmee de opleiding van de missionarissen tamelijk goed gedocumenteerd met onder meer kronieken, registers, lijsten van leerlingen, dagboeken en dergelijke.

Bewaarplaats Oblaten H Franciscus van Sales, archivaris broeder Jan van Ballegoy, Beek en Donk [Tilburg, Eemnes, Noorden?]
Periode archief (1860)1881-2004
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is eigendom van de Nederlandse provincie van de congregatie. Voor inzage in het archief kan men contact opnemen met het provinciaal bestuur. Het adres is: Gemondseweg 41, 5481 XW te Schijndel.

Omvang ca 5 meter, 419 inv. nrs.
Toegang titel KAN P26a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

42. 'De Oblaat als apostel. Gedachten van de hoogeerwaarde pater Louis Brisson over de missie en het apostolaat', 1955

1 deeltje

NB: stencil. Uitgegeven in Beek en Donk door de Missiegroep 'St.-Franciscus van Sales' bij het feest van St. Jozef.

 

43. 'L'Oblat-Éducateur selon le T.R. Père Louis Brisson', 1955

1 deeltje

NB: stencil. Uitgegeven door het missiehuis Ave Maria in Tilburg bij de 47e sterfdag van pater Brisson.

 

377. Formulieren met opgaven van aantallen priesters, fraters, broeders en broeders/novicen werkzaam in de missie ten behoeve van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken, 1954-1961.

1 omslag

 

378. Overzicht van aantallen missionarissen (bisschoppen, paters en broeders) van de congregatie in de drie missiegebieden, 1959.

1 stuk

 

379. Staat van aantallen missionarissen (paters en broeders) van de nederlandse provincie in de drie missiegebieden over de periode 1947-1960.

1 stuk

 

384. Correspondentie over benoemingen in Zuid-Afrika, 1957-1959.

1 omslag

 

385. Correspondentie over benoemingen in Brazilië, 1957-1960 en 1964.

1 omslag

 

386. Correspondentie over benoemingen in de Verenigde Staten, 1958.

1 omslag

 

 

 

 


Bewaarplaats Generalaat, Oblati di San Francesco di Sales, Casa Generalizia, Via Dandolo 49 - 00153 ROMA, tel. 06-58.12.389
Archivalie elders

Oblatinnen

 

Zusters van de Visitatie?

Opmerkingen

Van de periodiek Franciscus van Sales Stemmen werd in 1953 een jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Missiehuis "Ave Maria" verzorgd in de vorm van een themanummer (jaargang 21, juni 1953).

 

 

website: http://osfs-italia.net/index.html [alleen Italiaanse provincie]

e-mail: niet opgegeven

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales werd gesticht in Troyes (Frankrijk) in 1869 door Aloysius (Louis) Brisson (1817-1908). Deze pastoor van Troyes was behalve de oprichter van een patronaat voor arbeidersmeisjes ook biechtvader en leidsman van de Visitandinnen (Zusters van de Visitatie, gesticht door Franciscus van Sales en anderen in 1610). De overste daarvan, Maria Salesia Chappuis (1793-1875), verzocht Brisson dringend een mannencongregatie te stichten in de geest van Franciscus van Sales. Brisson gaf hier uiteindelijk gehoor aan en zou later nog de Oblatinnen stichten. Als gevolg van de anticlericale wetten van de Franse minister-president Combes in 1903 breidde de congregatie zich uit naar Duitsland, Oostenrijk en de Ver. Staten. Voor de missie in Zuid-Afrika  had de congregatie Nederlandse missionarissen nodig, terwijl het aanbod van kandidaten groot was. In 1927 werd daarom in Tilburg een missiehuis gesticht, gevolgd door andere vestigingen zoals een noviciaat in Nijmegen in 1936. De eerste priesters werden gewijd in 1942. Deze congregatie mag niet worden verward met die van de Salesianen van Don Bosco die ook in deze gids behandeld worden en ook missionair actief zijn geweest.

 

De missie

Nederlandse paters werkten in de missie in Zuid-Afrika, Namibië en Brazilië. Zij begonnen in 1898 in Zuid-Afrika, in 1906 volgde Brazilië, in 1930 Namibië (toen genaamd Zuid-West Afrika) en ten slotte India. Het missiegebied in Klein-Namaqualand (Zuid-Afrika), dat in 1885 werd verheven tot apostolische prefectuur en in 1898 tot het vicariaat Oranjerivier, behoorde tot de Latijnse provincie.Aangezien de missiegebieden onder het algemeen bestuur vielen, weten we niet precies waar de Nederlandse leden gewerkt hebben, in elk geval zijn zij uitgezonden naar Zuid-Afrika en Namibië.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 33, Willemsen, I, par. 1-25, Pius-almanak 1960/61, 330 en 419 en Derix, Brengers van de boodschap, 406.

Organisatie

In 1897 ontving de congregatie definitieve goedkeuring van de constituties van de congregatie De Propaganda Fide, onder wiens gezag de congregatie was gesteld  In 1904 werd de congregatie verdeeld in een Latijnse, Oostenrijkse en Amerikaanse provincie. De Duitse provincie, waartoe ook Nederland behoorde, werd in 1922 opgericht. Sinds 1937 is Nederland een zelfstandige provincie. Elk missiegebied viel rechtstreeks onder het generaal bestuur. Het generalaat bevond zich in Rome. De rechtspersoon van de congregatie in Nederland was de Stichting Klooster der Paters Oblaten van de H Franciscus van Sales.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 33, Pius-almanak 1960/61, 329-330 en 419.

Doelstelling

De eerste regel van de constituties schreef voor dat de leden priesterlijke en kloosterlijke deugden moesten beoefenen volgens de geest van Franciscus van Sales. Daarnaast moesten de leden zich wijden aan zielzorg, opvoeding van de jeugd en missiewerk onder heidenen.  Pastoraal werk en missiewerk waren dan ook de doelstellingen die de congregatie nastreefde (Willemsen, 25).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Zuid-Afrika
 • Bisdom Kakamas
 • Bisdom Keimoes-Upington
 • Bisdom Kroonstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een boekje open over Oblaten / [samengest. door Ad van Laarhoven ; met medew. van: Frans Aarts ... et al.]
Auteur
 • Ad van Laarhoven (1936-) ; Frans Aarts
Paginering
 • 136, 136 p
Uitgever
 • Noorden : Post
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Honderd jaar OSFS, 1875-1975
Auteur
 • Rossum, Th. van
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 1975


Periodieken
Titel
 • Sint Franciscus van Sales Stemmen
Jaar van uitgave
 • 1940-1950

Titel
 • Vrij-nieuw / Jongeren op WegVrij nieuw
Paginering
 • Jrg. 1 (1977/78) - jrg. 24, nr. 4 (dec. 2001)
Uitgever
 • Hoog Soeren : Jongeren op Weg
Jaar van uitgave
 • 1977-2001

Titel
 • Sales : maandblad voor het gezin
Paginering
 • 29 (1960) - ...
Uitgever
 • Tilburg : Congregatie der Oblaten van Sint Franciscus van Sales
Jaar van uitgave
 • 1960-19XX

Titel
 • Salesiaans kontakt / uitg. van de Nederlandse Provincie van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales (OSFS)Salesiaans contact
Uitgever
 • Noorden : Bert Post
Jaar van uitgave
 • 1992-...
Interviews

Drie interviews, en wel de nrs.:

10

15

128

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief wordt nog door de congregatie beheerd en bevindt zich in Beek en Donk (provincie Noord-Brabant) Het is in 2006 beschreven in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland, op basis van voorwerk van broeder Jan van Ballegoy. Het archief bestaat uit stukken over de rechtspersoonlijkheid en ontwikkeling van de organisatie, regel en constituties, spiritualiteit, bestuur (van de provincie), betrekkingen binnen de congregatie, stukken over de huizen, leden, eigendommen, financiën, werkzaamheden in Nederland en (afzonderlijk) in het buitenland, jubilea en gedenkdagen en ten slotte stukken over verwante congregaties en instituten. Niet alle series van het archief zijn compleet. Het zwaartepunt ligt op de tweede helft van de twintigste eeuw. Voor de financiële jaarverslagen geldt dat ze voor 1973 niet aanwezig zijn. Naast het archief bevinden zich in Beek en Donk foto-albums en het tijdschrift Sales, een uitgave van de Nederlandse provincie. Voor wat betreft de missie valt op dat weinig voor handen lijkt te zijn. Wel is het missiehuis in Tilburg  genaamd 'Ave Maria' en daarmee de opleiding van de missionarissen tamelijk goed gedocumenteerd met onder meer kronieken, registers, lijsten van leerlingen, dagboeken en dergelijke.

Bewaarplaats Oblaten H Franciscus van Sales, archivaris broeder Jan van Ballegoy, Beek en Donk [Tilburg, Eemnes, Noorden?]
Periode archief (1860)1881-2004
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is eigendom van de Nederlandse provincie van de congregatie. Voor inzage in het archief kan men contact opnemen met het provinciaal bestuur. Het adres is: Gemondseweg 41, 5481 XW te Schijndel.

Omvang ca 5 meter, 419 inv. nrs.
Toegang titel KAN P26a
Bijzondere relevantie

42. 'De Oblaat als apostel. Gedachten van de hoogeerwaarde pater Louis Brisson over de missie en het apostolaat', 1955

1 deeltje

NB: stencil. Uitgegeven in Beek en Donk door de Missiegroep 'St.-Franciscus van Sales' bij het feest van St. Jozef.

 

43. 'L'Oblat-Éducateur selon le T.R. Père Louis Brisson', 1955

1 deeltje

NB: stencil. Uitgegeven door het missiehuis Ave Maria in Tilburg bij de 47e sterfdag van pater Brisson.

 

377. Formulieren met opgaven van aantallen priesters, fraters, broeders en broeders/novicen werkzaam in de missie ten behoeve van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken, 1954-1961.

1 omslag

 

378. Overzicht van aantallen missionarissen (bisschoppen, paters en broeders) van de congregatie in de drie missiegebieden, 1959.

1 stuk

 

379. Staat van aantallen missionarissen (paters en broeders) van de nederlandse provincie in de drie missiegebieden over de periode 1947-1960.

1 stuk

 

384. Correspondentie over benoemingen in Zuid-Afrika, 1957-1959.

1 omslag

 

385. Correspondentie over benoemingen in Brazilië, 1957-1960 en 1964.

1 omslag

 

386. Correspondentie over benoemingen in de Verenigde Staten, 1958.

1 omslag

 

 

 

 


Bewaarplaats Generalaat, Oblati di San Francesco di Sales, Casa Generalizia, Via Dandolo 49 - 00153 ROMA, tel. 06-58.12.389
Archivalie elders

Oblatinnen

 

Zusters van de Visitatie?

Opmerkingen

Van de periodiek Franciscus van Sales Stemmen werd in 1953 een jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Missiehuis "Ave Maria" verzorgd in de vorm van een themanummer (jaargang 21, juni 1953).

 

 

website: http://osfs-italia.net/index.html [alleen Italiaanse provincie]

e-mail: niet opgegeven

Informatiewaarde Gering