Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Witte Paters (wp)

Naam Witte Paters (wp)
Naamsvarianten
 • Missionarissen van Afrika
 • Societas Missionariorum Africae
 • Sociëteit van de Missionarissen van Afrika
 • Patres Albi (pa)
 • Pères Blancs (pb)
 • Gezelschap van de Missionarissen van Afrika
 • Paters Missionarissen van Afrika (MAFR)
Periode 1868-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Sociëteit van de Missionarissen van Afrika werd gesticht in Algiers (Algerije) in 1868 door kardinaal Charles Martial Allemand Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers. Een jaar later zou hij de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika stichten. Lavigerie stond een congregatie voor ogen die zich zou toeleggen op de missionering onder islamieten in Algerije dat toen een Franse kolonie was. Al spoedig verschoof de aandacht naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Wegens hun witte habijt waren deze missionarissen bekend als de Witte Paters. In dat werelddeel waren de Witte Paters bijna overal actief. Vanaf het begin was het de bedoeling dat de nieuwe kerken zo snel mogelijk over eigen, inheemse priesters konden beschikken. Regel was dat elke missiepost een bezetting had van tenminste drie leden, te weten twee priesters en één broeder. In 1933 telde de socïeteit 1.475 leden (1.056 priesters en 419 broeders). In 1936 woonden er in de missiegebieden van de Witte Paters bijna één miljoen gedoopte katholieken en bijna een half miljoen mensen die catechismusonderricht volgden. Vestiging in Nederland was het gevolg van anti-religieuze politiek in Frankrijk. Huize Gerra in Haaren (provincie Noord-Brabant) was de eerste vestigingsplaats in Nederland in 1889. Overigens volgden toen al 19 Nederlanders een opleiding in de congregatie. Drie jaar later verhuisde men naar het nieuw gebouwde missiehuis St. Charles aan de hoofdweg van Vught naar Boxtel. Hier werden de paters en broeders opgeleid, later werd de missieprocuur ondergebracht in een huis in Boxtel. 

 

De missie

Afrika

De Nederlandse missionarissen kregen geen eigen missiegebied toegewezen en werkten over heel Afrika samen met Witte Paters uit andere landen en/of provincies. Zo vertrokken meerdere Nederlandse Witte Paters na 1889 naar Uganda, later volgden er meer Nederlandse broeders . De internationale oriëntatie van de congregatie weerspiegelde zich in zowel de opleiding tot missionaris als in het apostolaat zelf. In Noord-Afrika werkten de Witte Patersvanaf 1868 in Algerije en Tunesië. Op last van de paus werkten Witte Paters vanaf 1878 ook in Zuid-Amerika in Argentinië. In 1879 gaf paus Leo XIII de opdracht aan Lavigerie om in Afrika vier missiecentra op te zetten, waaronder bij het Victoria- en Tanganyika-meer. Van daaruit verspreidden de Witte Paters zich over Afrika. Op het einde van de eeuw waren er achttien karavanen met 220 missionarissen vertrokken en werkten de Witte Paters in vrijwel alle delen van dit continent ten zuiden van de Sahara. Andere missiegebieden waren: Libanon, de Verenigde Staten en India. De Witte Paters leidden niet alleen inheemse geestelijken op, maar zij bestudeerden ook de inheemse talen en boden op grote schaal medische hulp. Broeders waren geheel opgenomen in het gemeenschapsleven met de paters, maar leverden een eigen bijdrage door het bouwen van kerken en scholen, het geven vakonderwijs, catechismusonderricht en door werkzaamheden in de katholieke jeugdbeweging. In 1958 waren 258 paters en 83 broeders werkzaam in het veld (Pius-almanak 1958). Volgens de in het archief bewaarde registers van priesters en broeders heeft de Nederlandse provincie tussen 1882 en 1993 572 priesters en 334 broeders gehad. In 1923 wordt melding gemaakt van een Afrikaans museum dat is ondergebracht in de missieprocuur in Boxtel (Van der Burgt, Kruis geplant, 478; daar ook statistische gegevens: 485-493).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 46, Willemsen, I, par. 35, bezoekverslag KAN 1996, Pius-almanak 1960/61, 336 en 421-425 en Derix, Brengers van de boodschap.

 

Organisatie

De congregatie

De Sociëteit bestond uit paters en broeders, die geen geloften maar een eed aflegden. Volgens het kanoniek recht waren zij 'in communi viventes sine votis' (in gemeenschap levend zonder geloften). Het bestuur van de congregatie is centralistisch opgezet. Het bestuur was in handen van het kapittel dat elke tien jaar bijeenkwam om de generaal-overste en de vier consultoren die hem bijstonden te kiezen. De Nederlandse provincie werd in 1937/38 opgericht. In dat jaar had de congregatie huizen in Boxtel (Burgakker met de missieprocuur en St. Charles met de opleiding voor broeders en de studie filosofie voor aankomende priesters) en in Sterksel (St. Paulus; gymnasium). Thans is de congregatie gevestigd in Dongen. De rechtspersoon was in Nederland de St. Charles-Stichting der Witte Paters van Kardinaal Lavigerie. Het generalaat bevindt zich in Rome.

 

De missie

De Witte Paters concentreerden zich helemaal op Afrika ten zuiden van de Sahara. De missie-gebieden vielen direct onder bestuur van de generaal overste (Pius-almanak 1960/61, 336). Het was een witte pater, G. van der Ven, die in 1949 het initiatief nam tot de oprichting van Raptim (zie daar).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 46, Pius-almanak 1960/61, 336.

 

 

Doelstelling

De congregatie was een echte missiecongregatie. Aanvankelijk richtte men zich op de bekering van de islamitische bevolking vanuit Algiers in Afrika, later verlegde men de aandacht naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Het geven van een christelijke opvoeding aan honderden weeskinderen die bij een hongersnood in 1867 bijeengebracht waren, was daar een eerste uiting van. Verder was strijd tegen slavernij een oogmerk van de stichter. Pastoraal werk en missiewerk waren daarmee de doelstellingen, waarbij kerkplanting en vorming van een inheemse clerus voorop stonden. Voor de missie was er het Liefdewerk van den H. Augustinus en de St. Charles Stichting (Van Woesik, 46 en Willemsen, 35).

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Algerije
 • Aartsbisdom Algiers
 • Bisdom Constantine
 • Bisdom Laghouat
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen : een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden / door A.H. de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 29
Paginering
 • XI, 109 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Mensen ontmoeten zoals ze zijn : gedachten en visies bij de honderdste sterfdag van Charles kardinaal Lavigerie (1825-1892) / [samenst. Frans Koets ; eindred. Ton Smits]
Auteur
 • Frans Koets ; Ton Smits (fl.1973)
Paginering
 • 50 p
Uitgever
 • Boxtel : Provincialaat Witte PatersBoxtel : Provincialaat Witte Zusters
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) / A.M. Delathuy
Auteur
 • A.M. Delathuy pseud. van Jules Marchal
Paginering
 • 359 p
Uitgever
 • Berchem : EPO
Jaar van uitgave
 • cop. 1992

Titel
 • Honderd jaar Witte Paters in Nederland : 1889 24 oktober 1989 : een gezamenlijke uitgave van De Schakel en Kontaktbrief / [red.: Frans Koets ; eindred.: Ton Smits]
Auteur
 • Frans Koets ; Ton Smits (fl.1973)
Reeks
 • De Schakel ; no. 270; Kontaktbrief ; no. 93
Paginering
 • 71 p
Uitgever
 • Heythuysen : Witte Paters, St. Charles
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Missionarissen van Afrika, Witte Zusters, Witte Paters / [red. en samenstelling: Jef van de Walle, Wim Wouters]
Auteur
 • Jozef Van de Walle (1925-) ; Wim Wouters
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • [Boxtel : Provincialaat: Witte Paters]
Jaar van uitgave
 • [ca.1989]

Titel
 • Witte paters van de Nederlandse provincie / door Leo Kurstjens
Auteur
 • Leo Kurstjens (1925-)
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • [Boxtel : Witte Paters]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Het kruis geplant in een onbekend negerland van Midden-Afrika : verhaal van de Stichting der Sint-Antonius-missie in het Koninkrijk Oeroendi / J.M.M. van der BurgtHet kruis geplant
Auteur
 • Joannes Michael M. van der Burgt (1863-1923)
Paginering
 • 508 p., [1] gev. bl
Uitgever
 • Boxtel : Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1921

Titel
 • De Gastelse missionaris-dichter, pater doktor Antoon Smoor 1867-1945 / Antoon Smoor ; ingel. door F. van Merriënboer
Auteur
 • Antonius Smoor; F. van Merriënboer
In
 • Jaarboek, ISSN 1380-1759 (1988), pag. 14-21
Jaar van uitgave
 • 1988


Periodieken
Titel
 • Annalen der Afrikaansche missiën / Liefdewerk van den H. Augustinus en de H. MonicaAnnalen der Afrikaansche missiën van de Witte Paters
Paginering
 • Jrg. 1 (1884) - jrg. 47, no. 6 (1930)
Uitgever
 • Oudenbosch [etc.] : Instituut St. Louis
Jaar van uitgave
 • 1884-1930

Titel
 • Annalen van de Witte Paters Missionarissen van Afrika
Paginering
 • 47, no. 7 (1931) - 64 (1948)
Uitgever
 • Oudenbosch : Missionarissen van Afrika
Jaar van uitgave
 • 1931-1948

Titel
 • Afrika : maandblad van de Witte Paters
Paginering
 • 65 (1949) - 83 (1967)
Uitgever
 • Oudenbosch [etc.] : Instituut St. Louis
Jaar van uitgave
 • 1949-1967

Titel
 • Afrika. Missietijdschrift van Witte Paters
Auteur
 • Sociëteit van de Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1954-1960

Titel
 • Afrika. Missietijdschrift van Witte Paters en Witte Zusters
Auteur
 • Sociëteit van de Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1954-1967

Titel
 • De schakel / [Witte Paters Nederland]
Uitgever
 • [S.l.] : Witte Paters Nederland
Jaar van uitgave
 • 1966-...

Titel
 • Begrip : Moslims - Christenen / Witte Paters
Paginering
 • 1969 - ...
Uitgever
 • Santpoort : Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1969-...

Titel
 • Afrika bureau agenda Witte Paters
Paginering
 • 1982 - ...
Uitgever
 • Esch : Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1982-...

Titel
 • WIPA : (Witte Paters van Afrika) : afrikaanse krant voor hollandse jongens
Uitgever
 • Sterksel : Witte Paters, St. Paulus-College
Jaar van uitgave
 • 19XX-...

Titel
 • Klopsignalen voor jongens in het spoor van de Witte Paters van Afrika
Uitgever
 • Sterksel : Witte Paters St. Paulus College
Jaar van uitgave
 • 19XX-...
Interviews

In totaal 54 interviews, namelijk de nrs.:

 

3

14

20

71

108

185

235

252

276

309

356

374

394

404

431

435

443

507

511

512

528

597

604

618

623

626

635

636

642

645

657

663

664

677

683

691

694

700

711

726

727

745

748

755

758

761-764

767

774

777

779

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.   

De provincie

Over het archief was in 1996 nauwelijks iets bekend. De bibliotheek en documentatie bevatten uitgaven van het generalaat, met name gedrukte kronieken. De bibliotheek was ontsloten door middel van lijsten. Waarschijnlijk zijn er nauwelijks persoonsarchieven bewaard gebleven, aangezien na overlijden gewoonlijk veel werd vernietigd, of werd overgedragen aan familieleden van de overledene of aan andere provincies (bezoekverslag KAN 1996). In 2009 bleek dat het archief van de provincie zich in Dongen bevindt en dat men voornemens was dit over te dragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, maar in oktober van dat jaar was nog niet bekend wanneer dit zou plaatsvinden. Er was een op het programma Access gebaseerde dossierinventaris. Het archief bevat de gebruikelijke series waaronder ledenlijsten, notulen van de provinciale raad, provinciale kapittels (vanaf 1957), correspondentie met het generalaat en andere provincies, bisdommen in Nederland en vicariaten en bisdommen in Afrika. Collecties brieven van missionarissen aan het thuisfront werden niet aangetroffen, wel waren enkele dossiers met stukken van en over leden beschikbaar. Het archief bevat verder huisarchieven onder andere van de vestigingen in Haaren, Esch en Boxtel.

 

2.  

Archieven in KADOC - Leuven

Hoewel de volgende twee bestanden zich in het KADOC Leuven (Katholiek Documentatie Centrum) bevinden, zijn zij zo waardevol dat ze bij wijze van uitzondering in de gids zijn opgenomen. Het gaat om:

a.

KADOC Leuven

De unieke filmcollectie van de Witte Paters bestrijkt de periode 1945-1965 en bestaat uit 127 films. Propaganda was uiteraard het eerste doel, maar de films hadden ook een documentaire inslag en bevatten etnografische informatie over Congo, Ruanda en Burundi, over bevolking en tradities (KADOC Internationale Nieuwsbrief 2008, Van Eskimolegenden tot bantoeïstiek, 12). 

 

b.

KADOC, Archief Witte Paters Noviciaat Varsene, diverse archivalia die afkomstig zijn uit de bibliotheek van de Witte Paters in Varsenaere die aan het KADOC zijn geschonken. Opsporen van het Nederlandse aandeel is niet eenvoudig, maar de plaatsingslijst toont wel aan dat het gaat om informatie over het onderwerp culturele interactie. Het archief bevat veel geschreven en getypte handschriften van publicaties en gefotokopieerde teksten (onder meer cursussen). Er is ook documentatie bewaard over Ruanda, Burundi en Congo/Zaïre (onder andere kronieken van diverse missieposten) (Zie: <http://www.odis.be>. Geraadpleegd op 13 april 2011).

 

3.

Het generalaat

Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Missionarissen van Afrika, Modestusstraat 20, PB 118, 5100 AC Dongen
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Zij die het archief willen raadplegen dienen vooraf een afspraak te maken met de beheerder.

Omvang 443 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Database in Access, laatste versie uit 2008
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

 

series

provinciaal kapittel 1957 (inv. nr. )

33. notulen provinciale raad 1937-1960

44-53. correspondentie met het generalaat, 1936-1960

95-99. correspondentie met Afrikaanse vicariaten en bisdommen, 1943-1960-

101-116. correspondentie met provincies buiten Europa, 1952-1960-

172. correspondentie met broeders uit Noord- en West-Afrika, 1952-1984

175. correspondentie en rapporten van ex-leden, 1895-1997

81. jaarverslagen Nederlandse provincie, 1937-1980

82. rapporten van de kanonieke visitaties, 1947-1995

212-216. statistische gegevens, 1874-1960-

 

 

ledenlijsten

217-218. lijsten van leden, 1921-1997

220-223. registers van priesters en broeders, 1882-1993

406-409. registers met rapportcijfers van in opleiding zijnde leden, 1926-1965

 

 

stukken van of over missionarissen

177. J. van der Burgt 1863-1923, biografie en brieven

179. Joseph Laane, biografische aantekeningen, 1898-1948

183. Fidelis van Loenhout, 1920-1973

184. A. van Oorschot, bisschop van Mbeya, 1899-1964

185. J. Sweens, apostolisch vicaris van Nyanza, 1858-1950

188. Brievenboek met brieven van Joseph van den Biezen aan zijn vader, 1895-1897

189. Wim Boenders 1945-1964

190. Nico Borst oprichter van de provincie Missionarissen van Afrika 1942-1999

191. J. (Sjef) Donders, 'Afrika en onze menselijke hoop', ca. 1988

194. C. Swennen, Studie over Broeders 1879-1893 (inv. nr. 194)


overige stukken

instructies ter  verklaring van de wetten, regels en voorschriften, 1940 en 1952 (inv. nrs. 29-30)

index op het tijdschrift 'Annalen' 1-50 (1933) (inv. nr. 144)

tijdschrift 'De Schakel', 1948-1960- (inv. nr. 149)

samenwerking met De Graal, 1954-1968 (inv. nr. 165)

missionaire opleiding en vorming van Witte Paters, 1929-1995 (inv. nr. 197)

'Africa Film' enn correspondentie, 1948-1958 (inv. nr. 209)

notulen missievereniging, met 2 afdelingen, 1927-1951 (inv. nrs. 390-396)

 

archief en archivering

inleiding en geschiedenis van het archief, 1987- (inv. nr. 443)

 

niet duidelijk

Dagboeken van de M. Afrika Gemeenschap, 1926-1960- (inv. nrs. 376-380).

 

Audio-visueel materiaal

Film:

Naar de hemel zong, Geluidsfilm over Palestina in technicolor. Een productie van de missionarissen van Afrika, Witte Paters, z. pl. 1950.


Bewaarplaats Generalaat, Curia generalizia dei Padri Bianchi, Via Aurelia 269 - 00165 ROMA, tel. 06-39.36.341

Bewaarplaats KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
Periode archief 1945-1965
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming van de Witte Paters vereist. Daartoe kan op de website van KADOC een formulier gevonden worden.

Omvang 127 filmtitels
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Titellijst te raadplegen in de KADOC-leeszaal na afspraak met de verantwoordelijke.
Toegang titel onbekend

Bewaarplaats KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
Periode archief 1867-1992
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Dit archief is raadpleegbaar mits toestemming van de bewaargever. 

Voor raadpleging van dit archief, vul een verzoekformulier in. 

Noteer duidelijk de concrete nummers van de dossiers/dozen uit de plaatsingslijst, die je vindt onder de link '0n line toegangen' (bestand / archief: Archief van het noviciaat van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters), Varsenare. 1867-1992. 1,5 strekkende meter. (BE / 942855 / 914). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online] . Record Last Modified Date : 13 april 2011. Record no. 942. Available from World Wide Web: <http://www.odis.be>.).

Omvang 1,5 m
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar, eveneens een ongepubliceerde lijst in studiezaal
Toegang titel http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/914.pdf

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Openbaarheid beperkt
Omvang 21 inv. nrs.
Subarchief van

1.10.3.5  Boeken en verhandelingen geschreven door leden en door Witte Paters

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

730 Boek "The White Fathers in Africa" by Donald Attwater, 1937

 

731 Boek "Les Pères Blancs aux sources du Nil" door A. Arnoux, 1948

 

732 Boek "Sur les rives du Victoria" door A. Goulet, 1948

 

733 Boek "Een Afrikakorps" door de prokuur van de Witte Paters, Boxtel, 1950

 

734 Boek "Eseignements sur la vie religieuse et l'apostolat Africain Cardinal Lavigerie", 1954

 

735 Boek "Le grand Cardinal Africain Monseigneur Lavigerie" door M. André, 1958

 

736 Boek "Entretiens sur la vie intérieure du Cardinal Lavigerie" door J. Perraudin, 1958

 

737 Boek "Cardinal Lavigerie-Founder of Missionary Societies" door Jacques Durant, 1968

 

738 Boek "Cardinal Lavigerie. Selection of Articles" door René Xavier Lamey, Rome, 1990

 

739 Boek "Missionaries of Africa. Selected Texts. Cardinal Lavigerie by Superior Generals, 1989

 

740 Boek "Vent d'avenir. Le Cardinal Lavigerie 1825-1892" door Joseph Perrier, 1992

 

741 Boek "Petit Echo. Lavigerie Apostle of oneness. Special n.6" door Roger Labonté, 1993

 

742 Boek "Les Missionnaires d'Afrique du Cardinal Lavigerie", 1987

 

743 Boek "Le Cardinal Lavigerie. Visions d'hier, orientations d'ajourdhui" door Francois Renault, 1994

 

744 Boek "Missionarissen van Afrika. Witte Zusters-Witte Paters" door Jef van de Walle & Wim Wouters, z.j.

 

745 "Kerk en Missie, 1892-1992 Kardinaal Lavigerie, Honderste Sterfdag." Tijdschrift voor Missiepastoraat. Juni 1992, 1992

 

746 Boek "Un prophète audacieux. Le Cardinal Lavigerie", 1991747 Boek "Lavigerie 1825-1892. Document", 1991

 

748 Boek "Le Cardinal Lavigerie. Xavier de Montclos", 1991

 

749 Boek "Les principes et la methode d'évangélisation du Cardinal Lavigerie" door R.P. Marchal, 1933

 

750 Boek "Atiman, de Negerdokter bij het Tanganyikameer" door Walter Breedveld, z.j.

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC nr. 4469. Brieven van August van Rooy, witte pater, aan zijn familie, verzonden vanuit diverse missieposten. Met bijlagen. Copieën. 1902-1909, 1 omslag.;

LARC nr. 4643. Brief van mgr. Antoon Oomen, Witte Pater en bisschop van Mwanza (Tanzania), aan pater (onbekend). Met bijlage. 1950,

1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De Nederlandse archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

 

 

website: www.mafroma.org, cf. www.africamission-mafr.org/index.php (identiek?)

e-mail: m.afr@mafroma.org

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Sociëteit van de Missionarissen van Afrika werd gesticht in Algiers (Algerije) in 1868 door kardinaal Charles Martial Allemand Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers. Een jaar later zou hij de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika stichten. Lavigerie stond een congregatie voor ogen die zich zou toeleggen op de missionering onder islamieten in Algerije dat toen een Franse kolonie was. Al spoedig verschoof de aandacht naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Wegens hun witte habijt waren deze missionarissen bekend als de Witte Paters. In dat werelddeel waren de Witte Paters bijna overal actief. Vanaf het begin was het de bedoeling dat de nieuwe kerken zo snel mogelijk over eigen, inheemse priesters konden beschikken. Regel was dat elke missiepost een bezetting had van tenminste drie leden, te weten twee priesters en één broeder. In 1933 telde de socïeteit 1.475 leden (1.056 priesters en 419 broeders). In 1936 woonden er in de missiegebieden van de Witte Paters bijna één miljoen gedoopte katholieken en bijna een half miljoen mensen die catechismusonderricht volgden. Vestiging in Nederland was het gevolg van anti-religieuze politiek in Frankrijk. Huize Gerra in Haaren (provincie Noord-Brabant) was de eerste vestigingsplaats in Nederland in 1889. Overigens volgden toen al 19 Nederlanders een opleiding in de congregatie. Drie jaar later verhuisde men naar het nieuw gebouwde missiehuis St. Charles aan de hoofdweg van Vught naar Boxtel. Hier werden de paters en broeders opgeleid, later werd de missieprocuur ondergebracht in een huis in Boxtel. 

 

De missie

Afrika

De Nederlandse missionarissen kregen geen eigen missiegebied toegewezen en werkten over heel Afrika samen met Witte Paters uit andere landen en/of provincies. Zo vertrokken meerdere Nederlandse Witte Paters na 1889 naar Uganda, later volgden er meer Nederlandse broeders . De internationale oriëntatie van de congregatie weerspiegelde zich in zowel de opleiding tot missionaris als in het apostolaat zelf. In Noord-Afrika werkten de Witte Patersvanaf 1868 in Algerije en Tunesië. Op last van de paus werkten Witte Paters vanaf 1878 ook in Zuid-Amerika in Argentinië. In 1879 gaf paus Leo XIII de opdracht aan Lavigerie om in Afrika vier missiecentra op te zetten, waaronder bij het Victoria- en Tanganyika-meer. Van daaruit verspreidden de Witte Paters zich over Afrika. Op het einde van de eeuw waren er achttien karavanen met 220 missionarissen vertrokken en werkten de Witte Paters in vrijwel alle delen van dit continent ten zuiden van de Sahara. Andere missiegebieden waren: Libanon, de Verenigde Staten en India. De Witte Paters leidden niet alleen inheemse geestelijken op, maar zij bestudeerden ook de inheemse talen en boden op grote schaal medische hulp. Broeders waren geheel opgenomen in het gemeenschapsleven met de paters, maar leverden een eigen bijdrage door het bouwen van kerken en scholen, het geven vakonderwijs, catechismusonderricht en door werkzaamheden in de katholieke jeugdbeweging. In 1958 waren 258 paters en 83 broeders werkzaam in het veld (Pius-almanak 1958). Volgens de in het archief bewaarde registers van priesters en broeders heeft de Nederlandse provincie tussen 1882 en 1993 572 priesters en 334 broeders gehad. In 1923 wordt melding gemaakt van een Afrikaans museum dat is ondergebracht in de missieprocuur in Boxtel (Van der Burgt, Kruis geplant, 478; daar ook statistische gegevens: 485-493).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 46, Willemsen, I, par. 35, bezoekverslag KAN 1996, Pius-almanak 1960/61, 336 en 421-425 en Derix, Brengers van de boodschap.

 

Organisatie

De congregatie

De Sociëteit bestond uit paters en broeders, die geen geloften maar een eed aflegden. Volgens het kanoniek recht waren zij 'in communi viventes sine votis' (in gemeenschap levend zonder geloften). Het bestuur van de congregatie is centralistisch opgezet. Het bestuur was in handen van het kapittel dat elke tien jaar bijeenkwam om de generaal-overste en de vier consultoren die hem bijstonden te kiezen. De Nederlandse provincie werd in 1937/38 opgericht. In dat jaar had de congregatie huizen in Boxtel (Burgakker met de missieprocuur en St. Charles met de opleiding voor broeders en de studie filosofie voor aankomende priesters) en in Sterksel (St. Paulus; gymnasium). Thans is de congregatie gevestigd in Dongen. De rechtspersoon was in Nederland de St. Charles-Stichting der Witte Paters van Kardinaal Lavigerie. Het generalaat bevindt zich in Rome.

 

De missie

De Witte Paters concentreerden zich helemaal op Afrika ten zuiden van de Sahara. De missie-gebieden vielen direct onder bestuur van de generaal overste (Pius-almanak 1960/61, 336). Het was een witte pater, G. van der Ven, die in 1949 het initiatief nam tot de oprichting van Raptim (zie daar).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 46, Pius-almanak 1960/61, 336.

 

 

Doelstelling

De congregatie was een echte missiecongregatie. Aanvankelijk richtte men zich op de bekering van de islamitische bevolking vanuit Algiers in Afrika, later verlegde men de aandacht naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Het geven van een christelijke opvoeding aan honderden weeskinderen die bij een hongersnood in 1867 bijeengebracht waren, was daar een eerste uiting van. Verder was strijd tegen slavernij een oogmerk van de stichter. Pastoraal werk en missiewerk waren daarmee de doelstellingen, waarbij kerkplanting en vorming van een inheemse clerus voorop stonden. Voor de missie was er het Liefdewerk van den H. Augustinus en de St. Charles Stichting (Van Woesik, 46 en Willemsen, 35).

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Algerije
 • Aartsbisdom Algiers
 • Bisdom Constantine
 • Bisdom Laghouat

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De missionaire opleiding van Nederlandse missionarissen : een onderzoek naar de missionaire voorbereiding in de periode 1930-1975 van de priester-missionarissen van de witte paters, millhillers, spiritijnen, montfortanen en kapucijnen die vanuit Nederland naar Oost-Afrika werden uitgezonden / door A.H. de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 29
Paginering
 • XI, 109 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Mensen ontmoeten zoals ze zijn : gedachten en visies bij de honderdste sterfdag van Charles kardinaal Lavigerie (1825-1892) / [samenst. Frans Koets ; eindred. Ton Smits]
Auteur
 • Frans Koets ; Ton Smits (fl.1973)
Paginering
 • 50 p
Uitgever
 • Boxtel : Provincialaat Witte PatersBoxtel : Provincialaat Witte Zusters
Jaar van uitgave
 • 1993

Titel
 • Missie en staat in Oud-Kongo (1880-1914) / A.M. Delathuy
Auteur
 • A.M. Delathuy pseud. van Jules Marchal
Paginering
 • 359 p
Uitgever
 • Berchem : EPO
Jaar van uitgave
 • cop. 1992

Titel
 • Honderd jaar Witte Paters in Nederland : 1889 24 oktober 1989 : een gezamenlijke uitgave van De Schakel en Kontaktbrief / [red.: Frans Koets ; eindred.: Ton Smits]
Auteur
 • Frans Koets ; Ton Smits (fl.1973)
Reeks
 • De Schakel ; no. 270; Kontaktbrief ; no. 93
Paginering
 • 71 p
Uitgever
 • Heythuysen : Witte Paters, St. Charles
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Missionarissen van Afrika, Witte Zusters, Witte Paters / [red. en samenstelling: Jef van de Walle, Wim Wouters]
Auteur
 • Jozef Van de Walle (1925-) ; Wim Wouters
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • [Boxtel : Provincialaat: Witte Paters]
Jaar van uitgave
 • [ca.1989]

Titel
 • Witte paters van de Nederlandse provincie / door Leo Kurstjens
Auteur
 • Leo Kurstjens (1925-)
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • [Boxtel : Witte Paters]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Het kruis geplant in een onbekend negerland van Midden-Afrika : verhaal van de Stichting der Sint-Antonius-missie in het Koninkrijk Oeroendi / J.M.M. van der BurgtHet kruis geplant
Auteur
 • Joannes Michael M. van der Burgt (1863-1923)
Paginering
 • 508 p., [1] gev. bl
Uitgever
 • Boxtel : Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1921

Titel
 • De Gastelse missionaris-dichter, pater doktor Antoon Smoor 1867-1945 / Antoon Smoor ; ingel. door F. van Merriënboer
Auteur
 • Antonius Smoor; F. van Merriënboer
In
 • Jaarboek, ISSN 1380-1759 (1988), pag. 14-21
Jaar van uitgave
 • 1988


Periodieken
Titel
 • Annalen der Afrikaansche missiën / Liefdewerk van den H. Augustinus en de H. MonicaAnnalen der Afrikaansche missiën van de Witte Paters
Paginering
 • Jrg. 1 (1884) - jrg. 47, no. 6 (1930)
Uitgever
 • Oudenbosch [etc.] : Instituut St. Louis
Jaar van uitgave
 • 1884-1930

Titel
 • Annalen van de Witte Paters Missionarissen van Afrika
Paginering
 • 47, no. 7 (1931) - 64 (1948)
Uitgever
 • Oudenbosch : Missionarissen van Afrika
Jaar van uitgave
 • 1931-1948

Titel
 • Afrika : maandblad van de Witte Paters
Paginering
 • 65 (1949) - 83 (1967)
Uitgever
 • Oudenbosch [etc.] : Instituut St. Louis
Jaar van uitgave
 • 1949-1967

Titel
 • Afrika. Missietijdschrift van Witte Paters
Auteur
 • Sociëteit van de Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1954-1960

Titel
 • Afrika. Missietijdschrift van Witte Paters en Witte Zusters
Auteur
 • Sociëteit van de Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1954-1967

Titel
 • De schakel / [Witte Paters Nederland]
Uitgever
 • [S.l.] : Witte Paters Nederland
Jaar van uitgave
 • 1966-...

Titel
 • Begrip : Moslims - Christenen / Witte Paters
Paginering
 • 1969 - ...
Uitgever
 • Santpoort : Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1969-...

Titel
 • Afrika bureau agenda Witte Paters
Paginering
 • 1982 - ...
Uitgever
 • Esch : Witte Paters
Jaar van uitgave
 • 1982-...

Titel
 • WIPA : (Witte Paters van Afrika) : afrikaanse krant voor hollandse jongens
Uitgever
 • Sterksel : Witte Paters, St. Paulus-College
Jaar van uitgave
 • 19XX-...

Titel
 • Klopsignalen voor jongens in het spoor van de Witte Paters van Afrika
Uitgever
 • Sterksel : Witte Paters St. Paulus College
Jaar van uitgave
 • 19XX-...
Interviews

In totaal 54 interviews, namelijk de nrs.:

 

3

14

20

71

108

185

235

252

276

309

356

374

394

404

431

435

443

507

511

512

528

597

604

618

623

626

635

636

642

645

657

663

664

677

683

691

694

700

711

726

727

745

748

755

758

761-764

767

774

777

779

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

1.   

De provincie

Over het archief was in 1996 nauwelijks iets bekend. De bibliotheek en documentatie bevatten uitgaven van het generalaat, met name gedrukte kronieken. De bibliotheek was ontsloten door middel van lijsten. Waarschijnlijk zijn er nauwelijks persoonsarchieven bewaard gebleven, aangezien na overlijden gewoonlijk veel werd vernietigd, of werd overgedragen aan familieleden van de overledene of aan andere provincies (bezoekverslag KAN 1996). In 2009 bleek dat het archief van de provincie zich in Dongen bevindt en dat men voornemens was dit over te dragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha, maar in oktober van dat jaar was nog niet bekend wanneer dit zou plaatsvinden. Er was een op het programma Access gebaseerde dossierinventaris. Het archief bevat de gebruikelijke series waaronder ledenlijsten, notulen van de provinciale raad, provinciale kapittels (vanaf 1957), correspondentie met het generalaat en andere provincies, bisdommen in Nederland en vicariaten en bisdommen in Afrika. Collecties brieven van missionarissen aan het thuisfront werden niet aangetroffen, wel waren enkele dossiers met stukken van en over leden beschikbaar. Het archief bevat verder huisarchieven onder andere van de vestigingen in Haaren, Esch en Boxtel.

 

2.  

Archieven in KADOC - Leuven

Hoewel de volgende twee bestanden zich in het KADOC Leuven (Katholiek Documentatie Centrum) bevinden, zijn zij zo waardevol dat ze bij wijze van uitzondering in de gids zijn opgenomen. Het gaat om:

a.

KADOC Leuven

De unieke filmcollectie van de Witte Paters bestrijkt de periode 1945-1965 en bestaat uit 127 films. Propaganda was uiteraard het eerste doel, maar de films hadden ook een documentaire inslag en bevatten etnografische informatie over Congo, Ruanda en Burundi, over bevolking en tradities (KADOC Internationale Nieuwsbrief 2008, Van Eskimolegenden tot bantoeïstiek, 12). 

 

b.

KADOC, Archief Witte Paters Noviciaat Varsene, diverse archivalia die afkomstig zijn uit de bibliotheek van de Witte Paters in Varsenaere die aan het KADOC zijn geschonken. Opsporen van het Nederlandse aandeel is niet eenvoudig, maar de plaatsingslijst toont wel aan dat het gaat om informatie over het onderwerp culturele interactie. Het archief bevat veel geschreven en getypte handschriften van publicaties en gefotokopieerde teksten (onder meer cursussen). Er is ook documentatie bewaard over Ruanda, Burundi en Congo/Zaïre (onder andere kronieken van diverse missieposten) (Zie: <http://www.odis.be>. Geraadpleegd op 13 april 2011).

 

3.

Het generalaat

Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

Bewaarplaats Missionarissen van Afrika, Modestusstraat 20, PB 118, 5100 AC Dongen
Periode archief onbekend
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Zij die het archief willen raadplegen dienen vooraf een afspraak te maken met de beheerder.

Omvang 443 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Database in Access, laatste versie uit 2008
Bijzondere relevantie

Selectie

 

 

series

provinciaal kapittel 1957 (inv. nr. )

33. notulen provinciale raad 1937-1960

44-53. correspondentie met het generalaat, 1936-1960

95-99. correspondentie met Afrikaanse vicariaten en bisdommen, 1943-1960-

101-116. correspondentie met provincies buiten Europa, 1952-1960-

172. correspondentie met broeders uit Noord- en West-Afrika, 1952-1984

175. correspondentie en rapporten van ex-leden, 1895-1997

81. jaarverslagen Nederlandse provincie, 1937-1980

82. rapporten van de kanonieke visitaties, 1947-1995

212-216. statistische gegevens, 1874-1960-

 

 

ledenlijsten

217-218. lijsten van leden, 1921-1997

220-223. registers van priesters en broeders, 1882-1993

406-409. registers met rapportcijfers van in opleiding zijnde leden, 1926-1965

 

 

stukken van of over missionarissen

177. J. van der Burgt 1863-1923, biografie en brieven

179. Joseph Laane, biografische aantekeningen, 1898-1948

183. Fidelis van Loenhout, 1920-1973

184. A. van Oorschot, bisschop van Mbeya, 1899-1964

185. J. Sweens, apostolisch vicaris van Nyanza, 1858-1950

188. Brievenboek met brieven van Joseph van den Biezen aan zijn vader, 1895-1897

189. Wim Boenders 1945-1964

190. Nico Borst oprichter van de provincie Missionarissen van Afrika 1942-1999

191. J. (Sjef) Donders, 'Afrika en onze menselijke hoop', ca. 1988

194. C. Swennen, Studie over Broeders 1879-1893 (inv. nr. 194)


overige stukken

instructies ter  verklaring van de wetten, regels en voorschriften, 1940 en 1952 (inv. nrs. 29-30)

index op het tijdschrift 'Annalen' 1-50 (1933) (inv. nr. 144)

tijdschrift 'De Schakel', 1948-1960- (inv. nr. 149)

samenwerking met De Graal, 1954-1968 (inv. nr. 165)

missionaire opleiding en vorming van Witte Paters, 1929-1995 (inv. nr. 197)

'Africa Film' enn correspondentie, 1948-1958 (inv. nr. 209)

notulen missievereniging, met 2 afdelingen, 1927-1951 (inv. nrs. 390-396)

 

archief en archivering

inleiding en geschiedenis van het archief, 1987- (inv. nr. 443)

 

niet duidelijk

Dagboeken van de M. Afrika Gemeenschap, 1926-1960- (inv. nrs. 376-380).

 

Audio-visueel materiaal

Film:

Naar de hemel zong, Geluidsfilm over Palestina in technicolor. Een productie van de missionarissen van Afrika, Witte Paters, z. pl. 1950.


Bewaarplaats Generalaat, Curia generalizia dei Padri Bianchi, Via Aurelia 269 - 00165 ROMA, tel. 06-39.36.341

Bewaarplaats KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
Periode archief 1945-1965
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor raadpleging is toestemming van de Witte Paters vereist. Daartoe kan op de website van KADOC een formulier gevonden worden.

Omvang 127 filmtitels
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Titellijst te raadplegen in de KADOC-leeszaal na afspraak met de verantwoordelijke.
Toegang titel onbekend

Bewaarplaats KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, Leuven
Periode archief 1867-1992
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Dit archief is raadpleegbaar mits toestemming van de bewaargever. 

Voor raadpleging van dit archief, vul een verzoekformulier in. 

Noteer duidelijk de concrete nummers van de dossiers/dozen uit de plaatsingslijst, die je vindt onder de link '0n line toegangen' (bestand / archief: Archief van het noviciaat van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters), Varsenare. 1867-1992. 1,5 strekkende meter. (BE / 942855 / 914). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online] . Record Last Modified Date : 13 april 2011. Record no. 942. Available from World Wide Web: <http://www.odis.be>.).

Omvang 1,5 m
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar, eveneens een ongepubliceerde lijst in studiezaal
Toegang titel http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/914.pdf

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Openbaarheid beperkt
Omvang 21 inv. nrs.
Subarchief van

1.10.3.5  Boeken en verhandelingen geschreven door leden en door Witte Paters

Bijzondere relevantie

730 Boek "The White Fathers in Africa" by Donald Attwater, 1937

 

731 Boek "Les Pères Blancs aux sources du Nil" door A. Arnoux, 1948

 

732 Boek "Sur les rives du Victoria" door A. Goulet, 1948

 

733 Boek "Een Afrikakorps" door de prokuur van de Witte Paters, Boxtel, 1950

 

734 Boek "Eseignements sur la vie religieuse et l'apostolat Africain Cardinal Lavigerie", 1954

 

735 Boek "Le grand Cardinal Africain Monseigneur Lavigerie" door M. André, 1958

 

736 Boek "Entretiens sur la vie intérieure du Cardinal Lavigerie" door J. Perraudin, 1958

 

737 Boek "Cardinal Lavigerie-Founder of Missionary Societies" door Jacques Durant, 1968

 

738 Boek "Cardinal Lavigerie. Selection of Articles" door René Xavier Lamey, Rome, 1990

 

739 Boek "Missionaries of Africa. Selected Texts. Cardinal Lavigerie by Superior Generals, 1989

 

740 Boek "Vent d'avenir. Le Cardinal Lavigerie 1825-1892" door Joseph Perrier, 1992

 

741 Boek "Petit Echo. Lavigerie Apostle of oneness. Special n.6" door Roger Labonté, 1993

 

742 Boek "Les Missionnaires d'Afrique du Cardinal Lavigerie", 1987

 

743 Boek "Le Cardinal Lavigerie. Visions d'hier, orientations d'ajourdhui" door Francois Renault, 1994

 

744 Boek "Missionarissen van Afrika. Witte Zusters-Witte Paters" door Jef van de Walle & Wim Wouters, z.j.

 

745 "Kerk en Missie, 1892-1992 Kardinaal Lavigerie, Honderste Sterfdag." Tijdschrift voor Missiepastoraat. Juni 1992, 1992

 

746 Boek "Un prophète audacieux. Le Cardinal Lavigerie", 1991747 Boek "Lavigerie 1825-1892. Document", 1991

 

748 Boek "Le Cardinal Lavigerie. Xavier de Montclos", 1991

 

749 Boek "Les principes et la methode d'évangélisation du Cardinal Lavigerie" door R.P. Marchal, 1933

 

750 Boek "Atiman, de Negerdokter bij het Tanganyikameer" door Walter Breedveld, z.j.

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC nr. 4469. Brieven van August van Rooy, witte pater, aan zijn familie, verzonden vanuit diverse missieposten. Met bijlagen. Copieën. 1902-1909, 1 omslag.;

LARC nr. 4643. Brief van mgr. Antoon Oomen, Witte Pater en bisschop van Mwanza (Tanzania), aan pater (onbekend). Met bijlage. 1950,

1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De Nederlandse archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

 

 

 

website: www.mafroma.org, cf. www.africamission-mafr.org/index.php (identiek?)

e-mail: m.afr@mafroma.org

Informatiewaarde Interressant archief