Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van de Voorzienigheid Heemstede

Naam Zusters van de Voorzienigheid Heemstede
Naamsvarianten
 • Arme Zusters van het Goddelijk Kind
 • Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht ‘De Voorzienigheid’
 • Zusters van ‘De Voorzienigheid’ van Amsterdam
 • Zusters van ‘De Voorzienigheid’ van Heemstede
Periode 1852-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid in Heemstede werd in 1852 gesticht in Amsterdam door pastoor P.J. Hesseveld (1806-1859), de bisschop van Haarlem mgr. F. J. van Vree en Mietje (zuster Theresia) Stroot. Pas in 1968 nam de congregatie de naam aan van Zusters van 'De Voorzienigheid'. Voor die tijd stonden zij bekend als de 'Arme Zusters van het Goddelijk Kind', de naam die mgr. Van Vree hen gaf. De oprichter van de congregatie richtte tegelijk het "Gesticht de Voorzienigheid" op, waar een groep jonge vrouwen onder leiding van Mietje Stroot voor weeskinderen zorgde. Stroot werd later moeder overste van de congregatie en de verzorgsters van het weeshuis legden in 1857 professie af. Pastoor Hesseveld stichtte in 1851 ook de congregatie van de Broeders van Amsterdam.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

In 1925 begonnen de zusters met missiewerk in het gebied van de paters van de Heilige Harten in de apostolische prefectuur van Bangka en Billiton. Zij hielden zich daar bezig met onderwijs op diverse niveaus. In 1937 ontstond er een congregatie van Chinese zusters, genaamd de congregatie van de Kleine Zusters van de H. Familie.

 

Overige gebieden

De zusters waren tussen 1959 en 1979 actief in Brazilië.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemse, I, par. 2-52, Pius-almanak 1960/61, 354 en 429, en de inleiding op de inventaris van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha..

Organisatie

De congregatie viel onder de bisschop van Haarlem. Het generalaat is in 1992 verplaatst naar Heemstede (provincie Noord-Holland). De rechtspersoon is de St. Hieronymus-Aemilianusstichting (Pius-almanak 1960/61, 354).

Doelstelling

Oorspronkelijk is de congregatie opgericht voor de opvoeding van (wees)kinderen, maar dit werd al snel uitgebreid naar bejaarden-. zieken-, en gezinszorg, mogelijk omdat de congregatie een snelle aanwas kende. Verder richtte de congregatie zich op het geven van alle vormen van onderwijs, variërend van lager onderwijs, huishoudonderwijs tot kweekscholen. In de jaren zestig legden de zusters de nadruk op de opvoeding van kinderen, met name arme en verlaten kinderen, verpleging van ouderen en onderwijs.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Bangka
 • Mentok
 • Belinju
 • Pangkalpinang
 • Sungailiat
 • Pangkalpinang Djelutung
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Liefdewerk : een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852 / Annelies van Heijst
Auteur
 • Johanna Elisabeth Jacoba Maria van Heijst (1955-)
Paginering
 • 317 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • In haar naam geborgen. Portretten van Zusters van ‘De Voorzienigheid’
Auteur
 • Hautvast, S., Heijst, A. van, Raat, J. de, en Stieger, K.
Paginering
 • 160
Uitgever
 • Heemstede:
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Wij zeiden 'ja' / Reinilda van Raaphorst ; [tek. van Zr. Esther van Kempen en Zr. Riet Hendriksen ; voorwoord van Zr. Gertruud Padberg]
Auteur
 • Reinilda van Raaphorst
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • [Amsterdam] : Congregatie van de Zusters van "De Voorzienigheid" 1852-1977
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • De Voorzienigheid - Amsterdam : congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk KindDe Voorzienigheid 1852/1952
Paginering
 • [20 p.]
Uitgever
 • Amsterdam
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • De Congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht "De voorzienigheid" : 1852-1927 / [door zuster M. Gerardina]De congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht "De Voorzienigheid"
Auteur
 • zuster Maria Gerardina
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • [S.L. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1927

Titel
 • Congregatie van de Kleine Zusters van de H. Familie van Pangkalpinang / Kees Molenkamp
Auteur
 • Kees Molenkamp
Paginering
 • 4 dl
Uitgever
 • Bavel : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1994
Interviews

Dertien interviews, en wel de nrs.:

52

76

84

124

149

177

266

277

401

487

540

572

585

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het is beschreven door de congregatie en de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Bijzonder is dat van bijna alle huizen in Nederland de kronieken bewaard zijn gebleven. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het archief bestaat uit stukken over: de geschiedenis, regel en constituties, spiritualiteit, kapittel, bestuur, werkgroepen en commissies, betrekkingen, huizen in Nederland, Brazilië, Indonesië en Tanzania, leden, eigendommen, financiën, taakuitoefening, jubilea en gedenkdagen, publicaties van en over de congregatie en documentatie. Het fotoarchief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Heemstede. De foto's zijn toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, genummerd A75-b.In Heemstede zijn ook nog aanwezig de jaargangen van het tijdschrift van de congregatie en het algemene ledenregister. Ook aanvullingen op het archief blijven vooralsnog daar bewaard -en worden daar beschreven.

 

Alle informatie is geput uit: inleiding op de inventaris van het Erfgoedcentrum.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, St. Agatha
Periode archief 1721-2008
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toegankelijk na toestemming van de congregatie. Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (inleiding inventaris AR-Z167, ENK, www.erfgoedkloosterleven.nl 28-6-2010)

Omvang 45 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Minkema, O., AR-Z167 Archiefinventaris Congregatie van "De Voorzienigheid"
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

814.

Korte verhandelingen over de congregatie en haar missie-activiteiten, geschreven voor de missie-kalender, alsmede drie drukproeven van kalenderbladen. ca. 1936.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

1118.

Overeenkomsten en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de zusters te Campina Grande, Garanhuns en Poá te Brazilië. 1959-1967.

1 omslag

 

 

Indonesië

Tweede Wereldoorlog

 

789.

Verslag van de lotgevallen van de zusters in de missie in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. z.j.

1 omslag

 

821-828.

Stukken afkomstig van enkele zusters die in het kamp in Java (Indonesië) geïnterneerd waren. ca. 1944-1946.

8 omslagen

821. Gedicht 'Vliegenvangen", geschreven door een zuster van de Ursulinen, n.a.v. het verplicht vangen van vliegen in het kamp.

822. Krantenberichtje met foto van zr. Josephino Wester en een geïnterneerde man in het ziekenhuis Mater Dolorosa te Batavia (een aantal zusters zorgden tijdens de Japanse bezetting voor de geïnterneerden), met originele foto. 3 stukken.

823. 'Instructions to interners', afkomstig van Moeder Telesphora Zonderop.

824. Circulaire aan de bewoners van de beschermde wijken West-Petodjo en Raden Saleh.

825. Bericht van algemeen overste zr. De Pazzi (H. Veltman) aan Zr. Josephino Wester.

826. Badge, vermoedelijk om aan te geven in welk (deel van een) kamp de zuster van wie het afkomstig is verbleef, waarop het volgende nummer staat: I 3300.

827. 'Een kerstgroet uit Nederland', gedrukte kerstgroet van minister Beel. 2 exemplaren.

828. Briefje houdende tekstje over woorden waar (een zuster?) inspiratie uithaalde, met enkele aantekeningen op de achterkant. ca. 1944

 

805.

Rondzendbrieven van de Paters van de HH. Harten houdende brieven en fragmenten uit brieven van paters en broeders die geïnterneerd zijn geweest over de bevrijding en over hun verblijf in de kampen in Indonesië, alsmede In Memoriams van paters en broeders die om zijn gekomen in het kamp. 1945.

1 omslag

Gestencild. Er is ook een fragment opgenomen uit een brief van zr. Maria Telesphora (van de Zusters van De Voorzienigheid) van september 1945.

 

810.

Brief van Tjhia Tjong Loek, een Chinese jongeman van Bangka aan zr. Josephino, vnl. over de Japanse bezetting van Indonesië. 1946.

1 stuk

 

815.

Telegram met gelukwensen van p. V. van der Veldt aan de zusters in het kamp in Jakarta (aug. 1946), alsmede een telegram van mgr. Willekens, bisschop van Jakarta, aan [zr. Joanna Kloosterman] (Pasen 1946 of 1947). 1946/1947.

2 stukken

Kopieën. Voor de originelen, zie inv.nr. 841.

 

968.

Stukken betreffende de uitkering van Japans smartengeld aan zusters die geïnterneerd zijn geweest in Indonesië, w.o. afschriften van ingevulde vragenlijsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken waaruit o.m. blijkt in welke kampen de zusters gezeten hebben. 1957, 1959.

1 omslag

 

793.

"Noodovereenkomst", aangegaan tussen de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, de Ursulinen van de Romeinse Unie, de apostolische vicaris van Batavia en de Vincentius Vereniging te Batavia, betreffende het verschaffen van werk aan de Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het voorzien in hun onderhoud, met begeleidende brief en toelichting. 1942.

3 stukken

 

 

Andere stukken

 

1660.

Programmaboekje ter gelegenheid van het vieren dat 75 jaar geleden de missie te Bangka begon, met foto van de groep zusters (anno 1975) die destijds in Indonesië werkten. 1975.

2 stukken

In het boekje staat een lijst met namen van zusters die op Bangka geweest zijn.

 

808.

Schriftelijke overzichten houdende de namen met persoonsgegevens van de zusters die werkzaam zijn in Muntok, Blinjoe en Pangkalpinang, met een korte beschrijving van de situatie aldaar anno 1940. (1942).

3 stukken

 

811.

Brief van Vitus Bouma, apostolisch prefect van Bangka aan Moeder Overste over de situatie in Indonesië. 1940 (februari).

1 stuk

 

933.

Stukken betreffende het verzenden van goederen naar Indonesië. 1953.

1 omslag

 

945.

Brieven van wed. Bernsen Hooymans uit Leiden aan moeder overste betreffende een geldelijke gift, met foto waarop haar dochter zuster [Wigberta] Bernsen staat met twee Chinese kinderen te Indonesië.1934.

3 stukken

 

970.

Verhandelingen houdende herinneringen aan de missie van verschillende zusters die in Indonesië gewerkt hebben, grofweg over de periode 1925 - 1949. z.j.

1 omslag

NB: Mogelijk bedoeld voor een jubileumnummer van het congregatietijdschrift, ca. 1965.

 

969.

Aantekeningen van zr. Wigberta Bernsen over haar leven, haar geloof, de twijfel eraan en haar inspiratie.

1 schriftje, 1 stuk

In Bahasa Indonesia. Met getypt afschrift in het Nederlands.

Zr. Wigberta trad in 1926 in. In 1935 vertrok zij naar Indonesië, in 1975 keerde zij voorgoed terug naar Nederland. Zij overleed in 1997.

 

1665.

Album aangeboden aan zuster Josephino Wester voor haar zilveren kloosterfeest dat ze vierde terwijl ze geïnterneerd was in het jappenkamp. 1945, 1946.

1 cahier

Met tekeningen over haar jeugd, kloosterleven, missie (Vincentius Bidara Tjina en jongenshuis van Kramat) en kampleven (Tjideng, Kramatwijk), gemaakt door zuster Johanna Kloosterman. In het cahier liggen enkele losse stukken.

 

1543.

Tekstje "De apostolische prefectuur van Bangka en Billiton", handelt vnl. over de missie. ca. 1933.

1 stuk

Met zwart-witfoto's van het zusterhuis en de school te Merauke en van de Chinese meisjesclub "De Blijkijksters" te Muntok.

 

794.

"Schetsen uit onze missie, 1925-1950", een korte geschiedenis van de missie in Indonesië, verluchtigd met tekeningetjes.

1 schrift

Handgeschreven. O.m. betreffende de internering van de zusters.

 

807.

Verslag van de missie op Bangka, handelend over de periode 1925 - ca. 1955, geadresseerd aan mgr. Van Hussen, directeur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie-actie te Den Haag. z.j. 1 omslag

 

800.

Verhandeling "Onze Bangka missie na de oorlog", handelend over de periode 1945-1975, geschreven door zr. Ansfrida Preller.

1 omslag

Handgeschreven, met getypt afschrift.

 

799.

"Kort verslag van het leven en werken van de zusters van De Voorzienigheid op Bangka in Indonesië", over de periode 1925-1975, geschreven door (waarschijnlijk) zr Michelina Goddijn. 1983.

1 omslag

NB: Handgeschreven, met afschrift (in drievoud).

 

795.

Verhandeling "Onze missies in Indonesië en Singapore", door Kees de Jong ss.cc. Bijlage 2 (p. 149) is gewijd aan leven en werken van de Zusters van De Voorzienigheid op Bangka. Ook elders worden ze genoemd in het verhaal. [1983].

1 omslag

 

1542.

Verhandeling "Bangka 1925-2000" door zuster Ansfrida Preller. 2000.

1 stuk

 

806.

Programmaboekje van het zilveren missiefeest (1925-1950), houdende teksten van de liedjes die op de feestavond gezongen werden. 1950.

1 katern

 

829.

Teksten en bladmuziek van liedjes over de missie in Bangka (Indonesië), liedjes geschreven voor speciale gelegenheden m.b.t. de missie en van bestaande Indonesische liedjes. ca. 1960 - 1991.

1 omslag

Nederlands, Bahasa Indonesia en Chinees.

 

558.

Boekje uitgebracht ter gelegenheid van 40 jaar missie in Bangka (Indonesie). 1965.

1 katern

 

830.

Stukken betreffende het vieren van jubilea m.b.t. de missie in Bangka, o.m. speciale edities van het periodiek "Berkat". 1965 - 1984 (met hiaten).

1 omslag

Nederlands en Bahasa.

40 en 50 jaar missiewerk door de zusters (1965, 1975), zelfstandigwording van de congregatie van de Kleine Zusters van de H. Familie (1971), 100 jaar na aankomst van de eerste missionaris op Bangka (de Chinees Paulus Tsen on Ngie) (1971), priesterwijding Martin Irawan (1972), 50 jaar bisdom Bangka (1974), 450 jaar katholieke kerk in Indonesië (1984).

 

838.

Verhandeling "450 jaar Katholieke Kerk in Indonesia", vnl. betreffende het vieren van dit jubileum door een delegatie van bisdom Pangkalpinang in Jakarta.

ca. 1984.

1 stuk

 

801.

Stukken betreffende de contacten tussen de Nijmeegse geschiedenisstudenten H. van de Bovenkamp en W. Muijrers en de congregatie betreffende hun doctoraal-onderzoek "Indonesianisatie van de missie vóór, tijdens en na de Japanse bezetting van voormalig Nederlands Oost-Indië". 1988.

1 omslag

 

 

Muntok [Banka]

 

963.

Notitie van rector Speet voor de zusters te Muntok met als enige mededeling "Boven 14 jaar geen coëducatie. Geleidelijk afwikkelen." z.j.

1 stuk

 

961.

Brief van zr. Telesphora uit Muntok (Indonesië) aan zr. Inigo waarin zij de waarde 'van al 't hebben en houden' van de Muntokse Voorzienigheid toelicht. 1933.

1 stuk

 

962.

Enkele brieven van de zusters uit Muntok aan zr. Ambrosia. 1935-1939.

1 omslag

 

949-956.

[Stukken betreffende gebouwde eigendommen te Muntok, vooral plattegronden, bouwtekeningen en bestekken.] 1926-1932.

 

285-286, 412, 479, 957. [

Financiële stukken betreffende missiepost en andere activiteiten te Muntok]. 1925-1944.

 

959.

"Dagorde der internen", [afkomstig van het internaat te Muntok (Indonesië)]. z.j.

1 stuk

 

958.

Prospectus van dagschool en pensionaat voor jongedames 'De Voorzienigheid' te Muntok (Indonesië). ca. 1925.

2 stukken

 

960.

Programma voor het kinderfeest van de St. Mariaschool te Muntok (Indonesië) op kerstavond 1928, alsmede het tekstboekje van de liederen die gezongen zjin door de schoolkinderen t.g.v. het bezoek van 'zijne excellentie den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië (1929). 1928, 1929.

2 stukken

 

804. Brochure van het jongensinternaat van de Paters van de HH. Harten te Pangkalpinang en het meisjesinternaat van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind te Muntok. 1931.

1 katern

Voorzien van foto's van het meisjesinternaat en van plattegronden en sfeer- en geveltekening van het jongensinternaat.

 

 

Blinjoe/Belinju [Banka]

 

946. Brief van apostolisch prefect p. Vitus Bouma waarin hij moeder Theodora vraagt om zusters voor de missie in Blinjoe ([Banka] Indonesië), met bijlage, alsmede het antwoord van zr. Theodora. 1929, 1930.

3 stukken

941-943: drie bouwtekeningen als bijlagen bij de voorgaande brief.

 

813.

Korte verhandeling over de oprichting van het weeshuis Nazareth te Blinjoe (Indonesië). (1931).

1 stuk

 

812.

Verhandeling over de beginperiode van het weeshuis Nazareth te Blinjoe (Indonesië), beginnend bij de voorgeschiedenis te Muntok in 1926. (1932).

1 stuk

 

944.

Financiële maandoverzichtjes van de inkomsten en uitgaven van de missiepost te Blinjoe (Indonesië). 1931-1954.

1 omslag

948. Enkele brieven van de zusters te Blinjoe, vnl. betreffende de boekhouding aldaar. 1931-1954.

 

947.

Contract tussen de apostolische prefectuur van Bangka en Billiton en de Arme Zusters van het Goddelijk Kind inzake het beheer van de zusters over het weeshuis en het onderwijs aan de Hollands-Chinese school te Blinjoe (Indonesië). 1932.

1 stuk

 

802.

Aantekeningen van rector Starrenburg gemaakt tijdens zijn reis naar Indonesië, alsmede teksten van welkomst- en afscheidswoorden en -liedjes, verluchtigd met tekeningetjes, speciaal gemaakt voor rector Starrenburg, alle i.v.m. zijn bezoek aan Blinjoe (Belinju). 1948.

1 omslag

 

 

Pangkalpinang [Banka]

 

820.

Chronologisch overzicht houdende gegevens over S.D. St. Theresia te Pangkalpinang over de periode 1936 - 1971, selectief overgenomen uit de kronieken van Pangkalpinang. z.j.

1 stuk

Bahasa.

 

971.

Stichtingsakte van de Stichting Nazareth te Pangkalpinang (Indonesië), een kerkelijke instelling van de apostolische prefectuur van Bangka en Billiton, welke als doel heeft in de door haar onderhouden weeshuizen arme Chinese (wees-)kinderen op te voeden, onderwijs te geven en hen te helpen om aan werk te komen. 1931.

1 stuk

 

965.

Brieven van apostolisch prefect Vitus Bouma, van de bisschop van Haarlem en van (onbekend) over de aanvang van de werkzaamheden van de zusters te Pangkalpinang (Indonesië). 1937, 1938.

4 stukken

 

966.

Financiële maandoverzichtjes van de missiepost te Pangkalpinang (Indonesië). 1938-1954.

1 omslag

 

967.

Brieven betreffende de aanschaf van leermiddelen voor de 'voorklas' te Pangkalpinang (Indonesië). 1949.

4 stukken

 

 

Sungailiat [Banka]

 

964.

Financiële maandoverzichtjes van de missiepost te Sungailiat, alsmede de inventaris van het zusterhuis (1954). 1951-1954.

1 omslag

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

785-787.

Dagboeken van Pangkalpinang (Bangka) te Indonesië. 1938-1971.

3 schriften

NB: Over de periode 1938-medio 1946 zijn slechts vier berichtjes aanwezig.

 

 

 

Kronieken

 

1536.

Kroniek van missiepost Garanhuns (Brazilië). 1959-1979.

1 cahier

Met enkele foto's van het huis.

 

809.

Chronologisch overzicht van gebeurtenissen in de missie in Indonesië over de periode 1925 - 1947, alsmede enkele gegevens over zusters in het Tjidengkamp en het Kramatkamp, opgetekend door zr. Dominico Donders. z.j.

3 stukken

 

841.

Kroniek van Blinju (Blinjoe, Belinju, op Bangka) over de periode 1930 - 1973. 1946-1973.

1 deel

 

788.

Kroniek van het huis te Sungailiat (Bangka, Indonesië). 1951-1962.

1 schrift

Archivalie elders

Broeders OLV Zeven Smarten van Amsterdam, Voorhout:

1751   Stukken betreffende de congregatie van de Zusters van De Voorzienigheid. ca. 1919-1985. NB de congregatie is een nevenstichting van pastoor P.J. Hesseveld. Het betreft een stapeltje documentatiemateriaal dat min of meer toevallig tot stand is gekomen.

 

paters HH Harten? in elk geval in hun periodiek De Vriend der HH Harten (dec 1936, p271; feb 1937, p31; juni 1937, p134; juli 1937, p163 en meer).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid in Heemstede werd in 1852 gesticht in Amsterdam door pastoor P.J. Hesseveld (1806-1859), de bisschop van Haarlem mgr. F. J. van Vree en Mietje (zuster Theresia) Stroot. Pas in 1968 nam de congregatie de naam aan van Zusters van 'De Voorzienigheid'. Voor die tijd stonden zij bekend als de 'Arme Zusters van het Goddelijk Kind', de naam die mgr. Van Vree hen gaf. De oprichter van de congregatie richtte tegelijk het "Gesticht de Voorzienigheid" op, waar een groep jonge vrouwen onder leiding van Mietje Stroot voor weeskinderen zorgde. Stroot werd later moeder overste van de congregatie en de verzorgsters van het weeshuis legden in 1857 professie af. Pastoor Hesseveld stichtte in 1851 ook de congregatie van de Broeders van Amsterdam.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

In 1925 begonnen de zusters met missiewerk in het gebied van de paters van de Heilige Harten in de apostolische prefectuur van Bangka en Billiton. Zij hielden zich daar bezig met onderwijs op diverse niveaus. In 1937 ontstond er een congregatie van Chinese zusters, genaamd de congregatie van de Kleine Zusters van de H. Familie.

 

Overige gebieden

De zusters waren tussen 1959 en 1979 actief in Brazilië.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemse, I, par. 2-52, Pius-almanak 1960/61, 354 en 429, en de inleiding op de inventaris van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha..

Organisatie

De congregatie viel onder de bisschop van Haarlem. Het generalaat is in 1992 verplaatst naar Heemstede (provincie Noord-Holland). De rechtspersoon is de St. Hieronymus-Aemilianusstichting (Pius-almanak 1960/61, 354).

Doelstelling

Oorspronkelijk is de congregatie opgericht voor de opvoeding van (wees)kinderen, maar dit werd al snel uitgebreid naar bejaarden-. zieken-, en gezinszorg, mogelijk omdat de congregatie een snelle aanwas kende. Verder richtte de congregatie zich op het geven van alle vormen van onderwijs, variërend van lager onderwijs, huishoudonderwijs tot kweekscholen. In de jaren zestig legden de zusters de nadruk op de opvoeding van kinderen, met name arme en verlaten kinderen, verpleging van ouderen en onderwijs.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Bangka
 • Mentok
 • Belinju
 • Pangkalpinang
 • Sungailiat
 • Pangkalpinang Djelutung

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Liefdewerk : een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852 / Annelies van Heijst
Auteur
 • Johanna Elisabeth Jacoba Maria van Heijst (1955-)
Paginering
 • 317 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • In haar naam geborgen. Portretten van Zusters van ‘De Voorzienigheid’
Auteur
 • Hautvast, S., Heijst, A. van, Raat, J. de, en Stieger, K.
Paginering
 • 160
Uitgever
 • Heemstede:
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Wij zeiden 'ja' / Reinilda van Raaphorst ; [tek. van Zr. Esther van Kempen en Zr. Riet Hendriksen ; voorwoord van Zr. Gertruud Padberg]
Auteur
 • Reinilda van Raaphorst
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • [Amsterdam] : Congregatie van de Zusters van "De Voorzienigheid" 1852-1977
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • De Voorzienigheid - Amsterdam : congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk KindDe Voorzienigheid 1852/1952
Paginering
 • [20 p.]
Uitgever
 • Amsterdam
Jaar van uitgave
 • 1952

Titel
 • De Congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht "De voorzienigheid" : 1852-1927 / [door zuster M. Gerardina]De congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het gesticht "De Voorzienigheid"
Auteur
 • zuster Maria Gerardina
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • [S.L. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1927

Titel
 • Congregatie van de Kleine Zusters van de H. Familie van Pangkalpinang / Kees Molenkamp
Auteur
 • Kees Molenkamp
Paginering
 • 4 dl
Uitgever
 • Bavel : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1994
Interviews

Dertien interviews, en wel de nrs.:

52

76

84

124

149

177

266

277

401

487

540

572

585


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het is beschreven door de congregatie en de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Bijzonder is dat van bijna alle huizen in Nederland de kronieken bewaard zijn gebleven. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. Het archief bestaat uit stukken over: de geschiedenis, regel en constituties, spiritualiteit, kapittel, bestuur, werkgroepen en commissies, betrekkingen, huizen in Nederland, Brazilië, Indonesië en Tanzania, leden, eigendommen, financiën, taakuitoefening, jubilea en gedenkdagen, publicaties van en over de congregatie en documentatie. Het fotoarchief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Heemstede. De foto's zijn toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris, genummerd A75-b.In Heemstede zijn ook nog aanwezig de jaargangen van het tijdschrift van de congregatie en het algemene ledenregister. Ook aanvullingen op het archief blijven vooralsnog daar bewaard -en worden daar beschreven.

 

Alle informatie is geput uit: inleiding op de inventaris van het Erfgoedcentrum.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, St. Agatha
Periode archief 1721-2008
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toegankelijk na toestemming van de congregatie. Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het provinciaal bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (inleiding inventaris AR-Z167, ENK, www.erfgoedkloosterleven.nl 28-6-2010)

Omvang 45 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Minkema, O., AR-Z167 Archiefinventaris Congregatie van "De Voorzienigheid"
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

814.

Korte verhandelingen over de congregatie en haar missie-activiteiten, geschreven voor de missie-kalender, alsmede drie drukproeven van kalenderbladen. ca. 1936.

1 omslag

 

 

Brazilië

 

1118.

Overeenkomsten en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de zusters te Campina Grande, Garanhuns en Poá te Brazilië. 1959-1967.

1 omslag

 

 

Indonesië

Tweede Wereldoorlog

 

789.

Verslag van de lotgevallen van de zusters in de missie in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. z.j.

1 omslag

 

821-828.

Stukken afkomstig van enkele zusters die in het kamp in Java (Indonesië) geïnterneerd waren. ca. 1944-1946.

8 omslagen

821. Gedicht 'Vliegenvangen", geschreven door een zuster van de Ursulinen, n.a.v. het verplicht vangen van vliegen in het kamp.

822. Krantenberichtje met foto van zr. Josephino Wester en een geïnterneerde man in het ziekenhuis Mater Dolorosa te Batavia (een aantal zusters zorgden tijdens de Japanse bezetting voor de geïnterneerden), met originele foto. 3 stukken.

823. 'Instructions to interners', afkomstig van Moeder Telesphora Zonderop.

824. Circulaire aan de bewoners van de beschermde wijken West-Petodjo en Raden Saleh.

825. Bericht van algemeen overste zr. De Pazzi (H. Veltman) aan Zr. Josephino Wester.

826. Badge, vermoedelijk om aan te geven in welk (deel van een) kamp de zuster van wie het afkomstig is verbleef, waarop het volgende nummer staat: I 3300.

827. 'Een kerstgroet uit Nederland', gedrukte kerstgroet van minister Beel. 2 exemplaren.

828. Briefje houdende tekstje over woorden waar (een zuster?) inspiratie uithaalde, met enkele aantekeningen op de achterkant. ca. 1944

 

805.

Rondzendbrieven van de Paters van de HH. Harten houdende brieven en fragmenten uit brieven van paters en broeders die geïnterneerd zijn geweest over de bevrijding en over hun verblijf in de kampen in Indonesië, alsmede In Memoriams van paters en broeders die om zijn gekomen in het kamp. 1945.

1 omslag

Gestencild. Er is ook een fragment opgenomen uit een brief van zr. Maria Telesphora (van de Zusters van De Voorzienigheid) van september 1945.

 

810.

Brief van Tjhia Tjong Loek, een Chinese jongeman van Bangka aan zr. Josephino, vnl. over de Japanse bezetting van Indonesië. 1946.

1 stuk

 

815.

Telegram met gelukwensen van p. V. van der Veldt aan de zusters in het kamp in Jakarta (aug. 1946), alsmede een telegram van mgr. Willekens, bisschop van Jakarta, aan [zr. Joanna Kloosterman] (Pasen 1946 of 1947). 1946/1947.

2 stukken

Kopieën. Voor de originelen, zie inv.nr. 841.

 

968.

Stukken betreffende de uitkering van Japans smartengeld aan zusters die geïnterneerd zijn geweest in Indonesië, w.o. afschriften van ingevulde vragenlijsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken waaruit o.m. blijkt in welke kampen de zusters gezeten hebben. 1957, 1959.

1 omslag

 

793.

"Noodovereenkomst", aangegaan tussen de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, de Ursulinen van de Romeinse Unie, de apostolische vicaris van Batavia en de Vincentius Vereniging te Batavia, betreffende het verschaffen van werk aan de Arme Zusters van het Goddelijk Kind en het voorzien in hun onderhoud, met begeleidende brief en toelichting. 1942.

3 stukken

 

 

Andere stukken

 

1660.

Programmaboekje ter gelegenheid van het vieren dat 75 jaar geleden de missie te Bangka begon, met foto van de groep zusters (anno 1975) die destijds in Indonesië werkten. 1975.

2 stukken

In het boekje staat een lijst met namen van zusters die op Bangka geweest zijn.

 

808.

Schriftelijke overzichten houdende de namen met persoonsgegevens van de zusters die werkzaam zijn in Muntok, Blinjoe en Pangkalpinang, met een korte beschrijving van de situatie aldaar anno 1940. (1942).

3 stukken

 

811.

Brief van Vitus Bouma, apostolisch prefect van Bangka aan Moeder Overste over de situatie in Indonesië. 1940 (februari).

1 stuk

 

933.

Stukken betreffende het verzenden van goederen naar Indonesië. 1953.

1 omslag

 

945.

Brieven van wed. Bernsen Hooymans uit Leiden aan moeder overste betreffende een geldelijke gift, met foto waarop haar dochter zuster [Wigberta] Bernsen staat met twee Chinese kinderen te Indonesië.1934.

3 stukken

 

970.

Verhandelingen houdende herinneringen aan de missie van verschillende zusters die in Indonesië gewerkt hebben, grofweg over de periode 1925 - 1949. z.j.

1 omslag

NB: Mogelijk bedoeld voor een jubileumnummer van het congregatietijdschrift, ca. 1965.

 

969.

Aantekeningen van zr. Wigberta Bernsen over haar leven, haar geloof, de twijfel eraan en haar inspiratie.

1 schriftje, 1 stuk

In Bahasa Indonesia. Met getypt afschrift in het Nederlands.

Zr. Wigberta trad in 1926 in. In 1935 vertrok zij naar Indonesië, in 1975 keerde zij voorgoed terug naar Nederland. Zij overleed in 1997.

 

1665.

Album aangeboden aan zuster Josephino Wester voor haar zilveren kloosterfeest dat ze vierde terwijl ze geïnterneerd was in het jappenkamp. 1945, 1946.

1 cahier

Met tekeningen over haar jeugd, kloosterleven, missie (Vincentius Bidara Tjina en jongenshuis van Kramat) en kampleven (Tjideng, Kramatwijk), gemaakt door zuster Johanna Kloosterman. In het cahier liggen enkele losse stukken.

 

1543.

Tekstje "De apostolische prefectuur van Bangka en Billiton", handelt vnl. over de missie. ca. 1933.

1 stuk

Met zwart-witfoto's van het zusterhuis en de school te Merauke en van de Chinese meisjesclub "De Blijkijksters" te Muntok.

 

794.

"Schetsen uit onze missie, 1925-1950", een korte geschiedenis van de missie in Indonesië, verluchtigd met tekeningetjes.

1 schrift

Handgeschreven. O.m. betreffende de internering van de zusters.

 

807.

Verslag van de missie op Bangka, handelend over de periode 1925 - ca. 1955, geadresseerd aan mgr. Van Hussen, directeur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie-actie te Den Haag. z.j. 1 omslag

 

800.

Verhandeling "Onze Bangka missie na de oorlog", handelend over de periode 1945-1975, geschreven door zr. Ansfrida Preller.

1 omslag

Handgeschreven, met getypt afschrift.

 

799.

"Kort verslag van het leven en werken van de zusters van De Voorzienigheid op Bangka in Indonesië", over de periode 1925-1975, geschreven door (waarschijnlijk) zr Michelina Goddijn. 1983.

1 omslag

NB: Handgeschreven, met afschrift (in drievoud).

 

795.

Verhandeling "Onze missies in Indonesië en Singapore", door Kees de Jong ss.cc. Bijlage 2 (p. 149) is gewijd aan leven en werken van de Zusters van De Voorzienigheid op Bangka. Ook elders worden ze genoemd in het verhaal. [1983].

1 omslag

 

1542.

Verhandeling "Bangka 1925-2000" door zuster Ansfrida Preller. 2000.

1 stuk

 

806.

Programmaboekje van het zilveren missiefeest (1925-1950), houdende teksten van de liedjes die op de feestavond gezongen werden. 1950.

1 katern

 

829.

Teksten en bladmuziek van liedjes over de missie in Bangka (Indonesië), liedjes geschreven voor speciale gelegenheden m.b.t. de missie en van bestaande Indonesische liedjes. ca. 1960 - 1991.

1 omslag

Nederlands, Bahasa Indonesia en Chinees.

 

558.

Boekje uitgebracht ter gelegenheid van 40 jaar missie in Bangka (Indonesie). 1965.

1 katern

 

830.

Stukken betreffende het vieren van jubilea m.b.t. de missie in Bangka, o.m. speciale edities van het periodiek "Berkat". 1965 - 1984 (met hiaten).

1 omslag

Nederlands en Bahasa.

40 en 50 jaar missiewerk door de zusters (1965, 1975), zelfstandigwording van de congregatie van de Kleine Zusters van de H. Familie (1971), 100 jaar na aankomst van de eerste missionaris op Bangka (de Chinees Paulus Tsen on Ngie) (1971), priesterwijding Martin Irawan (1972), 50 jaar bisdom Bangka (1974), 450 jaar katholieke kerk in Indonesië (1984).

 

838.

Verhandeling "450 jaar Katholieke Kerk in Indonesia", vnl. betreffende het vieren van dit jubileum door een delegatie van bisdom Pangkalpinang in Jakarta.

ca. 1984.

1 stuk

 

801.

Stukken betreffende de contacten tussen de Nijmeegse geschiedenisstudenten H. van de Bovenkamp en W. Muijrers en de congregatie betreffende hun doctoraal-onderzoek "Indonesianisatie van de missie vóór, tijdens en na de Japanse bezetting van voormalig Nederlands Oost-Indië". 1988.

1 omslag

 

 

Muntok [Banka]

 

963.

Notitie van rector Speet voor de zusters te Muntok met als enige mededeling "Boven 14 jaar geen coëducatie. Geleidelijk afwikkelen." z.j.

1 stuk

 

961.

Brief van zr. Telesphora uit Muntok (Indonesië) aan zr. Inigo waarin zij de waarde 'van al 't hebben en houden' van de Muntokse Voorzienigheid toelicht. 1933.

1 stuk

 

962.

Enkele brieven van de zusters uit Muntok aan zr. Ambrosia. 1935-1939.

1 omslag

 

949-956.

[Stukken betreffende gebouwde eigendommen te Muntok, vooral plattegronden, bouwtekeningen en bestekken.] 1926-1932.

 

285-286, 412, 479, 957. [

Financiële stukken betreffende missiepost en andere activiteiten te Muntok]. 1925-1944.

 

959.

"Dagorde der internen", [afkomstig van het internaat te Muntok (Indonesië)]. z.j.

1 stuk

 

958.

Prospectus van dagschool en pensionaat voor jongedames 'De Voorzienigheid' te Muntok (Indonesië). ca. 1925.

2 stukken

 

960.

Programma voor het kinderfeest van de St. Mariaschool te Muntok (Indonesië) op kerstavond 1928, alsmede het tekstboekje van de liederen die gezongen zjin door de schoolkinderen t.g.v. het bezoek van 'zijne excellentie den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië (1929). 1928, 1929.

2 stukken

 

804. Brochure van het jongensinternaat van de Paters van de HH. Harten te Pangkalpinang en het meisjesinternaat van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind te Muntok. 1931.

1 katern

Voorzien van foto's van het meisjesinternaat en van plattegronden en sfeer- en geveltekening van het jongensinternaat.

 

 

Blinjoe/Belinju [Banka]

 

946. Brief van apostolisch prefect p. Vitus Bouma waarin hij moeder Theodora vraagt om zusters voor de missie in Blinjoe ([Banka] Indonesië), met bijlage, alsmede het antwoord van zr. Theodora. 1929, 1930.

3 stukken

941-943: drie bouwtekeningen als bijlagen bij de voorgaande brief.

 

813.

Korte verhandeling over de oprichting van het weeshuis Nazareth te Blinjoe (Indonesië). (1931).

1 stuk

 

812.

Verhandeling over de beginperiode van het weeshuis Nazareth te Blinjoe (Indonesië), beginnend bij de voorgeschiedenis te Muntok in 1926. (1932).

1 stuk

 

944.

Financiële maandoverzichtjes van de inkomsten en uitgaven van de missiepost te Blinjoe (Indonesië). 1931-1954.

1 omslag

948. Enkele brieven van de zusters te Blinjoe, vnl. betreffende de boekhouding aldaar. 1931-1954.

 

947.

Contract tussen de apostolische prefectuur van Bangka en Billiton en de Arme Zusters van het Goddelijk Kind inzake het beheer van de zusters over het weeshuis en het onderwijs aan de Hollands-Chinese school te Blinjoe (Indonesië). 1932.

1 stuk

 

802.

Aantekeningen van rector Starrenburg gemaakt tijdens zijn reis naar Indonesië, alsmede teksten van welkomst- en afscheidswoorden en -liedjes, verluchtigd met tekeningetjes, speciaal gemaakt voor rector Starrenburg, alle i.v.m. zijn bezoek aan Blinjoe (Belinju). 1948.

1 omslag

 

 

Pangkalpinang [Banka]

 

820.

Chronologisch overzicht houdende gegevens over S.D. St. Theresia te Pangkalpinang over de periode 1936 - 1971, selectief overgenomen uit de kronieken van Pangkalpinang. z.j.

1 stuk

Bahasa.

 

971.

Stichtingsakte van de Stichting Nazareth te Pangkalpinang (Indonesië), een kerkelijke instelling van de apostolische prefectuur van Bangka en Billiton, welke als doel heeft in de door haar onderhouden weeshuizen arme Chinese (wees-)kinderen op te voeden, onderwijs te geven en hen te helpen om aan werk te komen. 1931.

1 stuk

 

965.

Brieven van apostolisch prefect Vitus Bouma, van de bisschop van Haarlem en van (onbekend) over de aanvang van de werkzaamheden van de zusters te Pangkalpinang (Indonesië). 1937, 1938.

4 stukken

 

966.

Financiële maandoverzichtjes van de missiepost te Pangkalpinang (Indonesië). 1938-1954.

1 omslag

 

967.

Brieven betreffende de aanschaf van leermiddelen voor de 'voorklas' te Pangkalpinang (Indonesië). 1949.

4 stukken

 

 

Sungailiat [Banka]

 

964.

Financiële maandoverzichtjes van de missiepost te Sungailiat, alsmede de inventaris van het zusterhuis (1954). 1951-1954.

1 omslag

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

785-787.

Dagboeken van Pangkalpinang (Bangka) te Indonesië. 1938-1971.

3 schriften

NB: Over de periode 1938-medio 1946 zijn slechts vier berichtjes aanwezig.

 

 

 

Kronieken

 

1536.

Kroniek van missiepost Garanhuns (Brazilië). 1959-1979.

1 cahier

Met enkele foto's van het huis.

 

809.

Chronologisch overzicht van gebeurtenissen in de missie in Indonesië over de periode 1925 - 1947, alsmede enkele gegevens over zusters in het Tjidengkamp en het Kramatkamp, opgetekend door zr. Dominico Donders. z.j.

3 stukken

 

841.

Kroniek van Blinju (Blinjoe, Belinju, op Bangka) over de periode 1930 - 1973. 1946-1973.

1 deel

 

788.

Kroniek van het huis te Sungailiat (Bangka, Indonesië). 1951-1962.

1 schrift

Archivalie elders

Broeders OLV Zeven Smarten van Amsterdam, Voorhout:

1751   Stukken betreffende de congregatie van de Zusters van De Voorzienigheid. ca. 1919-1985. NB de congregatie is een nevenstichting van pastoor P.J. Hesseveld. Het betreft een stapeltje documentatiemateriaal dat min of meer toevallig tot stand is gekomen.

 

paters HH Harten? in elk geval in hun periodiek De Vriend der HH Harten (dec 1936, p271; feb 1937, p31; juni 1937, p134; juli 1937, p163 en meer).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot