Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Bisdom Curacao

Naam Bisdom Curacao
Naamsvarianten
 • Bisdom Nederlandse Antillen
 • Apostolisch Vicariaat Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad
Periode 1816-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Vicariaat en bisdom

Nadat de West Indische Compagnie zich in 1634 meester had gemaakt van Curacao werd de uitoefening van de katholieke godsdienst er in 1637 verboden. Desondanks slaagde priesters er af en toe in de eilanden, behalve Curacao waren dat Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en een deel van St. Maarten, te bezoeken en er de sacramenten toe te dienen. Van 1705-1742 bezochten Jezuïeten van de Hollandse Zending de benedenwindse eilanden. Van 1742 tot 1776 deden verschillende paters van diverse nationaliteiten dat. In 1769 werd Curacao verheven tot apostolische prefectuur, in 1841 volgde een verheffing tot apostolisch vicariaat. Na het bankroet van de Compagnie in 1791 werden de beperkingen opgeheven. Mgr. Niewindt breidde de missie uit zodat in 1854 alle zes eilanden vaste seculiere priesters hadden. De missie richtte zich voornamelijk op de slaven.  De slavernij werd op 30 september 1862 afgeschaft. In 1868 werd het gebied toevertrouwd aan de Dominicanen. In 1958 werd het apostolisch vicariaat verheven tot bisdom Willemstad en kwam er formeel een einde aan de missiestatus. Het bisdom Willemstad behoort tot het aartsbisdom Port of Spain (op Trinidad).

(Willemsen, II, 140 en Mulders, Missie in tropisch Nederland, 211-223)

 

De missie

De missionaire gezondheidszorg was het werk van de Zusters Franciscanessen Gasthuiszusters van Breda (vanaf 1855), het onderwijs, aanvankelijk alleen lager later ook uitgebreid onderwijs, was het werk van de Zusters Franciscanessen van Mariadal Roosendaal (vanaf 1842), de Fraters van Tilburg (vanaf 1886), de Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten (vanaf 1890, bovenwindse eilanden), de Zusters van Liefde van Schijndel (vanaf 1920; ook zorg voor verwaarloosde kinderen), de Broeders der Christelijke Scholen (vanaf 1937) en de Broeders Kruisvaarders van St. Jan (vanaf 1937, werkloze jeugd). De Pius Almanak van 1960 maakt verder nog melding van: de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua uit Asten (vanaf 1957), het Wit-Gele Kruis, de Broeders van Dongen (1938), de Frères Chretiens, de St. Jansstichting, de Zusters van Bethanië, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl (vanaf 1957) en de Dominicanessen van Bethanië uit Venlo (Pius Almanak 1960, 457-458; Willemsen, dl. II, 140). In 1940 werd het vicariaat bediend door ongeveer 50 priesters, bijna allen Dominicanen, 100 broeders en 323 zusters onder wie ruim 70 inheemsen. Op de benedenwindse eilanden was de meerderheid van de bevolking katholiek, op de bovenwindse eilanden waren de katholieken in de minderheid (Mulders, Missie in tropisch Nederland, 221-223).

 

 

Organisatie

Het vicariaat omvat de zes eilanden Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius en een deel van St. Maarten. (Katholieke Encyclopaedie, 1934)

Apostolisch prefect of -vicaris of bisschop waren:

Franc. Arn. Maubach ofm 1752-1769

M.J. Niewindt 1824-1860

NN Kistemaker 1862-1868

P.H.J. van Ewijk op 1868-1886

C.H.J. Reynen op 1886-1887

A.M.H. Joosten op 1888-1896

A.J.J. van Baars op 1897-1910

M.A.M. Vuylsteke op 1910-1930

P.G.U. Verriet op 1931-1948

A.L. van der Veen Zeppenfeldt 1948-1956

J.M.M. Holterman 1956-1973

(Mulders, Missie in tropisch Nederland, 214-220 en www.catholic-hierarchy.org)

NB: de jaartallen en namen van beide voornoemde bronnen verschillen van elkaar.

 

 

Doelstelling

Bestuur van de prefectuur/vicariaat//bisdom. Tot aan de instelling van de hiërarchie in 1958 onder toezicht van de congregatie De Propaganda Fide in Rome.

Taken en activiteiten
 • Leiding
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Curaçao
 • Aruba
 • Bonaire
 • St. Maarten
 • St. Eustatius
 • Saba
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijsten van de kerkelijke archieven op Curaçao
Auteur
 • Gilhuis, J.
Uitgever
 • Willemstad:
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Onze katholieke bisschoppen : een historische schets van het beleid van de Rooms-Katholieke kerkhoofden voor de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba / Valdemar Marcha (red.) ; [afb. Centraal Historisch Archief Nederlandse Antillen ... et al. ; eindred. Redactiebureau Ron Heijer]
Auteur
 • Valdemar F. Marcha (1943-)
Paginering
 • 167 p
Uitgever
 • Amsterdam : SWP
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • Geschiedenis der missie van Curaçao / door enkele Paters Dominicanen ; uitgeg. door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curaçao ; [samenstelling: M.D. Latour]Geschiedenis missie Curaçao
Auteur
 • Mamertus Dominicus Latour (1900-1972) kloosternaam van Henricus Jacobus Maria Latour
Paginering
 • XV, 174 p., [40] p. pl., [1] bl. pl
Uitgever
 • [S.l.] : Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curaçao
Jaar van uitgave
 • [1945]

Titel
 • Kerkgeschiedenis Antillen / door pater Brada O.P
Auteur
 • Willibrordus Menno Brada O.P.
Paginering
 • 76 p
Uitgever
 • Willemstad : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Historia di Kòrsou Katóliko : un rekuento di Pader Hein Nooijen
Auteur
 • Reginaldus Henricus Nooijen (1919-)
Paginering
 • 318 p
Uitgever
 • Amsterdam : CARIB publishing
Jaar van uitgave
 • cop. 2008

Titel
 • Isla de los Santos : honderd jaar Paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870-11 juli-1970 / [R.H. Nooyen en J. van der Lee] ; [inleiding: J.M. Visker]
Auteur
 • Reginaldus Henricus Nooijen (1919-) ; J. van der Lee ; J.M. Visker
Paginering
 • 147 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1970]

Titel
 • De missie in tropisch Nederland / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Missie-wetenschappelijke bijdragen ; dl. 2
Paginering
 • IX, 242 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1940
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is toegankelijk gemaakt door drs. J. Gilhuis via de ongepubliceerde plaatsingslijsten van de kerkelijke archieven op Curaçao (Willemstad 1992), in te zien op de studiezaal van het Nationaal Archief /Archivo Nashonal. Het zwaartepunt ligt bij stukken uit de twintigste eeuw. Hierin zijn ingekomen brieven, circulaires, foto's, progagandamateriaal en kronieken te vinden, die mogelijk betrekking hebben op het thema van culturele interactie, maar uit de inventaris is niet af te leiden welke stukken dat zijn.

Bewaarplaats Nationaal Archief / Archivo Nashonal, Scharlooweg 75-79, Willemstad, Curaçao
Periode archief 1707-1978
Omvang 143 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Plaatsingslijsten van de kerkelijke archieven op Curaçao.
Archivalie elders

Zie ook de volgende niet in dit repertorium opgenomen archieven:

Wit-Gele Kruis

St. Jansstichting

Jeugdzorg (zie Pius-almanak 1960, 458) 

 

Losse archiefstukken

In de collectie Verzameling Losse Archivalia (LARC) van het KDC bevinden zich de volgende stukken:

LARC nr. 2135. Herderlijk Schrijven van mgr. M.G. Vuylsteke OP, apostolisch vicaris van Curaçao. 1911, 1927, 1 omslag.;

LARC nr. 2151. Herderlijk Schrijven van mgr. J.J.A. van Baars OP, apostolisch vicaris van Curaçao. Copiën. 1900-1908, 5 stukken.;

LARC nr. 6398. [Gedrukt] Adres van G.J. Dahlhaus, ‘De Chronologische Ontwikkeling en de Staat van het Bijzondere Onderwijs in de Kolonie Curaçao’ gericht aan de leden van de beide Kamers der Staten Generaal. Met naamstempel van P.J. Troelstra en ex libris van het Troelstra-oord. 1917, 1 deel.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.nationalarchives.an

 

na@nationalarchives.an

 

In De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curaçao wordt gewezen op plaatsen waar informatie over de geschiedenis te vinden is. Naast archieven van de religieuze orden en congregaties en gedenkboeken -vooral waardevol als secundaire bron en wanneer er letterlijk stukken zijn opgenomen die later verloren zijn gegaan, noemen Ton de Jong en Norbert Hendrikse ook de Katholieke Illustratie, en Nederlandse en Curaçaose dagbladen als Het Centrum (51-53).

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Vicariaat en bisdom

Nadat de West Indische Compagnie zich in 1634 meester had gemaakt van Curacao werd de uitoefening van de katholieke godsdienst er in 1637 verboden. Desondanks slaagde priesters er af en toe in de eilanden, behalve Curacao waren dat Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en een deel van St. Maarten, te bezoeken en er de sacramenten toe te dienen. Van 1705-1742 bezochten Jezuïeten van de Hollandse Zending de benedenwindse eilanden. Van 1742 tot 1776 deden verschillende paters van diverse nationaliteiten dat. In 1769 werd Curacao verheven tot apostolische prefectuur, in 1841 volgde een verheffing tot apostolisch vicariaat. Na het bankroet van de Compagnie in 1791 werden de beperkingen opgeheven. Mgr. Niewindt breidde de missie uit zodat in 1854 alle zes eilanden vaste seculiere priesters hadden. De missie richtte zich voornamelijk op de slaven.  De slavernij werd op 30 september 1862 afgeschaft. In 1868 werd het gebied toevertrouwd aan de Dominicanen. In 1958 werd het apostolisch vicariaat verheven tot bisdom Willemstad en kwam er formeel een einde aan de missiestatus. Het bisdom Willemstad behoort tot het aartsbisdom Port of Spain (op Trinidad).

(Willemsen, II, 140 en Mulders, Missie in tropisch Nederland, 211-223)

 

De missie

De missionaire gezondheidszorg was het werk van de Zusters Franciscanessen Gasthuiszusters van Breda (vanaf 1855), het onderwijs, aanvankelijk alleen lager later ook uitgebreid onderwijs, was het werk van de Zusters Franciscanessen van Mariadal Roosendaal (vanaf 1842), de Fraters van Tilburg (vanaf 1886), de Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna te Voorschoten (vanaf 1890, bovenwindse eilanden), de Zusters van Liefde van Schijndel (vanaf 1920; ook zorg voor verwaarloosde kinderen), de Broeders der Christelijke Scholen (vanaf 1937) en de Broeders Kruisvaarders van St. Jan (vanaf 1937, werkloze jeugd). De Pius Almanak van 1960 maakt verder nog melding van: de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua uit Asten (vanaf 1957), het Wit-Gele Kruis, de Broeders van Dongen (1938), de Frères Chretiens, de St. Jansstichting, de Zusters van Bethanië, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl (vanaf 1957) en de Dominicanessen van Bethanië uit Venlo (Pius Almanak 1960, 457-458; Willemsen, dl. II, 140). In 1940 werd het vicariaat bediend door ongeveer 50 priesters, bijna allen Dominicanen, 100 broeders en 323 zusters onder wie ruim 70 inheemsen. Op de benedenwindse eilanden was de meerderheid van de bevolking katholiek, op de bovenwindse eilanden waren de katholieken in de minderheid (Mulders, Missie in tropisch Nederland, 221-223).

 

 

Organisatie

Het vicariaat omvat de zes eilanden Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius en een deel van St. Maarten. (Katholieke Encyclopaedie, 1934)

Apostolisch prefect of -vicaris of bisschop waren:

Franc. Arn. Maubach ofm 1752-1769

M.J. Niewindt 1824-1860

NN Kistemaker 1862-1868

P.H.J. van Ewijk op 1868-1886

C.H.J. Reynen op 1886-1887

A.M.H. Joosten op 1888-1896

A.J.J. van Baars op 1897-1910

M.A.M. Vuylsteke op 1910-1930

P.G.U. Verriet op 1931-1948

A.L. van der Veen Zeppenfeldt 1948-1956

J.M.M. Holterman 1956-1973

(Mulders, Missie in tropisch Nederland, 214-220 en www.catholic-hierarchy.org)

NB: de jaartallen en namen van beide voornoemde bronnen verschillen van elkaar.

 

 

Doelstelling

Bestuur van de prefectuur/vicariaat//bisdom. Tot aan de instelling van de hiërarchie in 1958 onder toezicht van de congregatie De Propaganda Fide in Rome.

Taken en activiteiten
 • Leiding

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Curaçao
 • Aruba
 • Bonaire
 • St. Maarten
 • St. Eustatius
 • Saba

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Plaatsingslijsten van de kerkelijke archieven op Curaçao
Auteur
 • Gilhuis, J.
Uitgever
 • Willemstad:
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Onze katholieke bisschoppen : een historische schets van het beleid van de Rooms-Katholieke kerkhoofden voor de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba / Valdemar Marcha (red.) ; [afb. Centraal Historisch Archief Nederlandse Antillen ... et al. ; eindred. Redactiebureau Ron Heijer]
Auteur
 • Valdemar F. Marcha (1943-)
Paginering
 • 167 p
Uitgever
 • Amsterdam : SWP
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • Geschiedenis der missie van Curaçao / door enkele Paters Dominicanen ; uitgeg. door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curaçao ; [samenstelling: M.D. Latour]Geschiedenis missie Curaçao
Auteur
 • Mamertus Dominicus Latour (1900-1972) kloosternaam van Henricus Jacobus Maria Latour
Paginering
 • XV, 174 p., [40] p. pl., [1] bl. pl
Uitgever
 • [S.l.] : Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curaçao
Jaar van uitgave
 • [1945]

Titel
 • Kerkgeschiedenis Antillen / door pater Brada O.P
Auteur
 • Willibrordus Menno Brada O.P.
Paginering
 • 76 p
Uitgever
 • Willemstad : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Historia di Kòrsou Katóliko : un rekuento di Pader Hein Nooijen
Auteur
 • Reginaldus Henricus Nooijen (1919-)
Paginering
 • 318 p
Uitgever
 • Amsterdam : CARIB publishing
Jaar van uitgave
 • cop. 2008

Titel
 • Isla de los Santos : honderd jaar Paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870-11 juli-1970 / [R.H. Nooyen en J. van der Lee] ; [inleiding: J.M. Visker]
Auteur
 • Reginaldus Henricus Nooijen (1919-) ; J. van der Lee ; J.M. Visker
Paginering
 • 147 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1970]

Titel
 • De missie in tropisch Nederland / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Missie-wetenschappelijke bijdragen ; dl. 2
Paginering
 • IX, 242 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1940

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is toegankelijk gemaakt door drs. J. Gilhuis via de ongepubliceerde plaatsingslijsten van de kerkelijke archieven op Curaçao (Willemstad 1992), in te zien op de studiezaal van het Nationaal Archief /Archivo Nashonal. Het zwaartepunt ligt bij stukken uit de twintigste eeuw. Hierin zijn ingekomen brieven, circulaires, foto's, progagandamateriaal en kronieken te vinden, die mogelijk betrekking hebben op het thema van culturele interactie, maar uit de inventaris is niet af te leiden welke stukken dat zijn.

Bewaarplaats Nationaal Archief / Archivo Nashonal, Scharlooweg 75-79, Willemstad, Curaçao
Periode archief 1707-1978
Omvang 143 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Plaatsingslijsten van de kerkelijke archieven op Curaçao.
Archivalie elders

Zie ook de volgende niet in dit repertorium opgenomen archieven:

Wit-Gele Kruis

St. Jansstichting

Jeugdzorg (zie Pius-almanak 1960, 458) 

 

Losse archiefstukken

In de collectie Verzameling Losse Archivalia (LARC) van het KDC bevinden zich de volgende stukken:

LARC nr. 2135. Herderlijk Schrijven van mgr. M.G. Vuylsteke OP, apostolisch vicaris van Curaçao. 1911, 1927, 1 omslag.;

LARC nr. 2151. Herderlijk Schrijven van mgr. J.J.A. van Baars OP, apostolisch vicaris van Curaçao. Copiën. 1900-1908, 5 stukken.;

LARC nr. 6398. [Gedrukt] Adres van G.J. Dahlhaus, ‘De Chronologische Ontwikkeling en de Staat van het Bijzondere Onderwijs in de Kolonie Curaçao’ gericht aan de leden van de beide Kamers der Staten Generaal. Met naamstempel van P.J. Troelstra en ex libris van het Troelstra-oord. 1917, 1 deel.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.nationalarchives.an

 

na@nationalarchives.an

 

In De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curaçao wordt gewezen op plaatsen waar informatie over de geschiedenis te vinden is. Naast archieven van de religieuze orden en congregaties en gedenkboeken -vooral waardevol als secundaire bron en wanneer er letterlijk stukken zijn opgenomen die later verloren zijn gegaan, noemen Ton de Jong en Norbert Hendrikse ook de Katholieke Illustratie, en Nederlandse en Curaçaose dagbladen als Het Centrum (51-53).