Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Klein Liefdewerk van het H. Hart

Naam Klein Liefdewerk van het H. Hart
Periode 1874-1969
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Klein Liefdewerk van het H. Hart diende tot financiële ondersteuning van de eerste faze van de priesteropleiding van de congregatie van de Missionarissen van het H Hart.Dit was de zogenaamd apostolische school die in Tilburg en Driehuis-Velzen was gevestigd. De bijdragen waren zeer klein: gevraagd werd doorgaans 1 stuiver (= f 0,05) per jaar en éénmaal het gebed 'Wees Gegroet Maria'.

Organisatie

Mannelijk en vrouwelijke collectanten (genaamd zelateurs en zelatricen, afgeleid van de Franse woorden zélateurs, zélatrices)) zorgden voor de aanwerving van leden en de verspreiding van propagandamateriaal. Voor hen was er de periodiek De Brug. De collectanten kwamen geregeld bijeen.

Doelstelling

Financiële ondersteuning van de apostolische school, een opleiding voor priesters die te vergelijken is met het klein seminarie.

Taken en activiteiten
  • Ondersteuning
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland


Periodieken
Titel
  • De Brug
Jaar van uitgave
  • 1936-heden
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine archief van het Klein Liefdewerk maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart dat in bruikleen is gegeven in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De meeste stukken zijn ondergebracht in inv. nr. 3357, waaraan een afzonderlijke plaatsingslijst is toegevoegd.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1874-1969
Openbaarheid beperkt
Omvang 4 inv. nrs. en 59 stukken in 2 dozen
Subarchief van

Missionarissen van het H. Hart van Jezus

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Vermeldenswaard is:

361. Brieven van en aan zelateurs, andere stukken, foto's van zelateurs en anderen, 1878-1920.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Klein Liefdewerk van het H. Hart diende tot financiële ondersteuning van de eerste faze van de priesteropleiding van de congregatie van de Missionarissen van het H Hart.Dit was de zogenaamd apostolische school die in Tilburg en Driehuis-Velzen was gevestigd. De bijdragen waren zeer klein: gevraagd werd doorgaans 1 stuiver (= f 0,05) per jaar en éénmaal het gebed 'Wees Gegroet Maria'.

Organisatie

Mannelijk en vrouwelijke collectanten (genaamd zelateurs en zelatricen, afgeleid van de Franse woorden zélateurs, zélatrices)) zorgden voor de aanwerving van leden en de verspreiding van propagandamateriaal. Voor hen was er de periodiek De Brug. De collectanten kwamen geregeld bijeen.

Doelstelling

Financiële ondersteuning van de apostolische school, een opleiding voor priesters die te vergelijken is met het klein seminarie.

Taken en activiteiten
  • Ondersteuning

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnenPeriodieken
Titel
  • De Brug
Jaar van uitgave
  • 1936-heden

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine archief van het Klein Liefdewerk maakt deel uit van het archief van de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart dat in bruikleen is gegeven in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De meeste stukken zijn ondergebracht in inv. nr. 3357, waaraan een afzonderlijke plaatsingslijst is toegevoegd.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1874-1969
Openbaarheid beperkt
Omvang 4 inv. nrs. en 59 stukken in 2 dozen
Subarchief van

Missionarissen van het H. Hart van Jezus

Bijzondere relevantie

Vermeldenswaard is:

361. Brieven van en aan zelateurs, andere stukken, foto's van zelateurs en anderen, 1878-1920.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering