Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Sint-Jozef

Naam Zusters van Sint-Jozef
Naamsvarianten
 • Congregatie van de Zusters van Sint Jozef
 • Congregatie van den H. Jozef te Amersfoort
 • St. Jozefcongregatie van Amersfoort
 • Franciscanessen van den H. Jozef
 • Zusters van Amersfoort
 • Zusters van Sint Jozef van Amersfoort
Periode 1878-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Sint Jozef werd in 1878 gesticht in Amersfoort door pastoor Henricus Blom (1809-1884). In 1841 waren er al vrouwen in deze stad als verpleegster actief. Op verzoek van Blom vormden zij rond 1849 een communiteit van de Derde Orde van St. Franciscus om zieken en hulpbehoevenden te verzorgen. Pastoor Blom stelde zelf constituties op die werden goedgekeurd door de aartsbisschop van Utrecht, zodat de stichting van een nieuwe congregatie in 1878 werd gerealiseerd. In 1936 had de congregatie in Nederland 20 huizen.

 

De missie

In 1929 verzochten de Kapucijnen om assistentie in hun missiegebied op Noord-Sumatra. De eerste zusters vertrokken twee jaar later naar Medan (residentie Sumatra's Oostkust). Zij hielden zich daar bezig met onderwijs.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1936, lemma 'Josephscongregatie', Van Woesik, 51-52, Willemse, I, par. 2-66, Pius-almanak 1960/61, 353 en 429, bezoekverslagen KAN 1997 en 2005

Organisatie

De congregatie heeft geen vestigingen buiten Nederland en Indonesië. Het algemeen bestuur wordt voor een periode van zes jaar benoemd. Het generalaat is in Nederland gevestigd. Indonesië is een zelfstandige provincie sinds 1997. De congregatie verkreeg rechtspersoonlijkheid in 1905 via de St. Jozefstichting.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 51, Pius-almanak 1960/61, 353 en bezoekverslagen KAN 1997 en 2005.

Doelstelling

Tot de doelstelling van de congregatie behoorde naast het heiligen van de eigen leden ook de uitoefening van liefdewerken. Deze doelstelling heeft gestalte gekregen in onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk. Onderwijs werd gegeven in de vorm van lager onderwijs, naai-, fröbel- en huishoudscholen en seminaria. Gezondheidszorg kreeg vorm in zieken- en wijkverpleging, verzorging van ouden van dagen en pensionbediening.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Medan
Selectie uit de literatuur
Titel
 • St. Jozef 125 jaar Congregatie
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • Amersfoort : Congregatie van de Zusters van St. Joseph
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Honderd jaar Zusters van Sint Jozef : 1878-1978
Paginering
 • 118 p
Uitgever
 • Amersfoort : Zusters van Sint Jozef
Jaar van uitgave
 • [1978]

Titel
 • Naar het woord des Heren : de Sint Jozef Congregatie van Amersfoort na 75 jaar
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Amersfoort : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1956]

Titel
 • De St. Jozefcongregatie van Amersfoort tijdens het gouden jubelfeest 1928 : Feestgave / door J.M. Pluym
Auteur
 • Johannes Jacobus Maria Pluym (1868-1929)
Paginering
 • 184 p
Uitgever
 • Rotterdam : de Bont
Jaar van uitgave
 • 1928

Titel
 • Kort overzicht van de stichting, het doel en de uitbreiding der St. Jozef-congregatie te Amersfoort bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan : 1878, 7 november, 1928
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • Rotterdam : Bont
Jaar van uitgave
 • 1928


Periodieken
Titel
 • Maandblaadje ‘St. Jozef’.
Jaar van uitgave
 • 1965-1969

Titel
 • Kontakt
Jaar van uitgave
 • 1969-1975

Titel
 • Kom In. Zusters van Sint Jozef.
Jaar van uitgave
 • 1976-
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

31

42

47

73

163

331

615

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Amersfoort. Pas sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er systematisch gearchiveerd. Vóór die tijd is er veel vernietigd dat onbelangrijk werd geacht. De toegang op de rst van het archief bestaat uit een kaartsysteem gecombineerd met opschriften op de archiefdozen en een kleurcoderingssysteem dat correspondeert met de onderwerpen. De stukken daterend van vóór 1960 bestaan uit formele stukken van juridische aard zoals testamenten, akten van koop en verkoop, en verder een register van leden, kronieken en wat correspondentie. De omvang bedraagt maar enkele meters zodat er vermoedelijk veel is vernietigd, terwijl de archieven van de ziekenhuizen op Sumatra wellicht daar zijn achtergebleven. Verder wordt materiaal dat door de zusters persoonlijk verzameld is na overlijden vaak aan de familie gegeven. Ten slotte is gevoelige correspondentie om privacyredenen vernietigd. Wat er nog van het archief over is, zal in de toekomst worden overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: bezoekverslagen KAN 1997 en 2005

Bewaarplaats Zusters van Sint-Jozef, Barchman Wuytierslaan 55, 3819 AB Amersfoort, 033 - 4698100
Periode archief 1841-heden
Omvang 25 m
Archivalie elders

Paters Capucijnen, in elk geval in hun tijdschriften artikelen over het missiewerk in Christus-Koning en de Borneo-Almanak (Van Woesik, 52).

 

Het Utrechts Archief, Archief aartsbisdom Utrecht (toegangsnummer 449) inventarisnummers 1442-1445 (1884-1967).

Stukken over de zusters van Amersfoort, 1884-1935 (inv. nr. 1442)

Idem, 1936-1948 (inv. nr. 1443)

Idem, 1949-1957 (inv. nr. 1444)

Idem, 1958-1967 (inv. nr. 1445)

 

Informatie over de zusters is ook te vinden in de Algemeene Missie-Scheurkalender van de St. Claverbond.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Sint Jozef werd in 1878 gesticht in Amersfoort door pastoor Henricus Blom (1809-1884). In 1841 waren er al vrouwen in deze stad als verpleegster actief. Op verzoek van Blom vormden zij rond 1849 een communiteit van de Derde Orde van St. Franciscus om zieken en hulpbehoevenden te verzorgen. Pastoor Blom stelde zelf constituties op die werden goedgekeurd door de aartsbisschop van Utrecht, zodat de stichting van een nieuwe congregatie in 1878 werd gerealiseerd. In 1936 had de congregatie in Nederland 20 huizen.

 

De missie

In 1929 verzochten de Kapucijnen om assistentie in hun missiegebied op Noord-Sumatra. De eerste zusters vertrokken twee jaar later naar Medan (residentie Sumatra's Oostkust). Zij hielden zich daar bezig met onderwijs.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1936, lemma 'Josephscongregatie', Van Woesik, 51-52, Willemse, I, par. 2-66, Pius-almanak 1960/61, 353 en 429, bezoekverslagen KAN 1997 en 2005

Organisatie

De congregatie heeft geen vestigingen buiten Nederland en Indonesië. Het algemeen bestuur wordt voor een periode van zes jaar benoemd. Het generalaat is in Nederland gevestigd. Indonesië is een zelfstandige provincie sinds 1997. De congregatie verkreeg rechtspersoonlijkheid in 1905 via de St. Jozefstichting.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 51, Pius-almanak 1960/61, 353 en bezoekverslagen KAN 1997 en 2005.

Doelstelling

Tot de doelstelling van de congregatie behoorde naast het heiligen van de eigen leden ook de uitoefening van liefdewerken. Deze doelstelling heeft gestalte gekregen in onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk. Onderwijs werd gegeven in de vorm van lager onderwijs, naai-, fröbel- en huishoudscholen en seminaria. Gezondheidszorg kreeg vorm in zieken- en wijkverpleging, verzorging van ouden van dagen en pensionbediening.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Medan

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • St. Jozef 125 jaar Congregatie
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • Amersfoort : Congregatie van de Zusters van St. Joseph
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Honderd jaar Zusters van Sint Jozef : 1878-1978
Paginering
 • 118 p
Uitgever
 • Amersfoort : Zusters van Sint Jozef
Jaar van uitgave
 • [1978]

Titel
 • Naar het woord des Heren : de Sint Jozef Congregatie van Amersfoort na 75 jaar
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Amersfoort : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1956]

Titel
 • De St. Jozefcongregatie van Amersfoort tijdens het gouden jubelfeest 1928 : Feestgave / door J.M. Pluym
Auteur
 • Johannes Jacobus Maria Pluym (1868-1929)
Paginering
 • 184 p
Uitgever
 • Rotterdam : de Bont
Jaar van uitgave
 • 1928

Titel
 • Kort overzicht van de stichting, het doel en de uitbreiding der St. Jozef-congregatie te Amersfoort bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan : 1878, 7 november, 1928
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • Rotterdam : Bont
Jaar van uitgave
 • 1928


Periodieken
Titel
 • Maandblaadje ‘St. Jozef’.
Jaar van uitgave
 • 1965-1969

Titel
 • Kontakt
Jaar van uitgave
 • 1969-1975

Titel
 • Kom In. Zusters van Sint Jozef.
Jaar van uitgave
 • 1976-
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

31

42

47

73

163

331

615

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Amersfoort. Pas sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er systematisch gearchiveerd. Vóór die tijd is er veel vernietigd dat onbelangrijk werd geacht. De toegang op de rst van het archief bestaat uit een kaartsysteem gecombineerd met opschriften op de archiefdozen en een kleurcoderingssysteem dat correspondeert met de onderwerpen. De stukken daterend van vóór 1960 bestaan uit formele stukken van juridische aard zoals testamenten, akten van koop en verkoop, en verder een register van leden, kronieken en wat correspondentie. De omvang bedraagt maar enkele meters zodat er vermoedelijk veel is vernietigd, terwijl de archieven van de ziekenhuizen op Sumatra wellicht daar zijn achtergebleven. Verder wordt materiaal dat door de zusters persoonlijk verzameld is na overlijden vaak aan de familie gegeven. Ten slotte is gevoelige correspondentie om privacyredenen vernietigd. Wat er nog van het archief over is, zal in de toekomst worden overgebracht naar Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: bezoekverslagen KAN 1997 en 2005

Bewaarplaats Zusters van Sint-Jozef, Barchman Wuytierslaan 55, 3819 AB Amersfoort, 033 - 4698100
Periode archief 1841-heden
Omvang 25 m
Archivalie elders

Paters Capucijnen, in elk geval in hun tijdschriften artikelen over het missiewerk in Christus-Koning en de Borneo-Almanak (Van Woesik, 52).

 

Het Utrechts Archief, Archief aartsbisdom Utrecht (toegangsnummer 449) inventarisnummers 1442-1445 (1884-1967).

Stukken over de zusters van Amersfoort, 1884-1935 (inv. nr. 1442)

Idem, 1936-1948 (inv. nr. 1443)

Idem, 1949-1957 (inv. nr. 1444)

Idem, 1958-1967 (inv. nr. 1445)

 

Informatie over de zusters is ook te vinden in de Algemeene Missie-Scheurkalender van de St. Claverbond.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering