Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missapos

Naam Missapos
Periode 1958-965
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Missapos (afgeleid van missio apostolica) werd opgericht in Utrecht op 13 januari 1958 als een organisatie voor de hele missie. De organisatie wordt nog vermeld in de Piusalmanak van 1965, maar niet meer in die van 1970. Doel was het ondersteunen van projecten die rechtstreeks verband hielden met de missie over de gehele wereld. Het ontstaan van de organisatie geeft aan dat in de jaren vijftig de missionerende orden en congregaties daadwerkelijk gingen streven naar samenwerking.

Organisatie

Missapos was een 'werkgemeenschap' opgericht door de provinciaal-oversten van zeven missionerende congregaties: paters van de H. Geest, Witte Paters, Gezelschap van het Goddelijk Woord, Missionarissen van het H. Hart, paters Mill Hill, paters Montfortanen en de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën. Ook leken maakten deel uit van het bestuur (Pius Almanak 1960, 444)

Doelstelling

'steunacties te voeren voor objecten welke rechtstreeks verband houden met de werelkdmissionering (hetzij in de missiegebieden, hetzij daarbuiten), ongeacht de Orde, Ongregatie of Sociëteit aan welke een missiegebied is toevertrouwd.' (Piusalmanak 1960, p. 444)

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Missapos (afgeleid van missio apostolica) werd opgericht in Utrecht op 13 januari 1958 als een organisatie voor de hele missie. De organisatie wordt nog vermeld in de Piusalmanak van 1965, maar niet meer in die van 1970. Doel was het ondersteunen van projecten die rechtstreeks verband hielden met de missie over de gehele wereld. Het ontstaan van de organisatie geeft aan dat in de jaren vijftig de missionerende orden en congregaties daadwerkelijk gingen streven naar samenwerking.

Organisatie

Missapos was een 'werkgemeenschap' opgericht door de provinciaal-oversten van zeven missionerende congregaties: paters van de H. Geest, Witte Paters, Gezelschap van het Goddelijk Woord, Missionarissen van het H. Hart, paters Mill Hill, paters Montfortanen en de Sociëteit voor de Afrikaanse Missiën. Ook leken maakten deel uit van het bestuur (Pius Almanak 1960, 444)

Doelstelling

'steunacties te voeren voor objecten welke rechtstreeks verband houden met de werelkdmissionering (hetzij in de missiegebieden, hetzij daarbuiten), ongeacht de Orde, Ongregatie of Sociëteit aan welke een missiegebied is toevertrouwd.' (Piusalmanak 1960, p. 444)


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend.

Verwijzing naar andere archiefvormers