Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Hofbauer_Liefdewerk

Naam Hofbauer_Liefdewerk
Naamsvarianten
 • Hofbauerliefdewerk
Periode 1890-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Hofbauer-Liefdewerk werkte ten bate van de missie in Suriname, vooral voor de melaatschenzorg (Van Woesik, 43). Het werd opgericht door Willem Wulfingh, die tussen 1889 en 1906 apostolisch vicaris van Suriname was (Derix, Brengers van de boodschap, 223 en 402).

Organisatie

Over de organisatie is geen informatie beschikbaar.

Doelstelling

Het Hofbauer Liefdewerk werd door de apostolisch vicaris Wulfingh gesticht om onderwijs, wezenzorg en armenzorg te financieren. Katholieken zouden tot 1902 financieel gezien minder steun ontvangen van het gouvernement dan andere denominaties en zochten naar middelen (Derix, Brengers van de boodschap, 223).

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vijftig jaren Hofbauer Liefdewerk, 1890-1940
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • Rotterdam : Secretariaat der Surinaamsche Missie
Jaar van uitgave
 • 1940


Periodieken
Titel
 • Het Hofbauer-liefdewerk : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor de missie in Suriname
Paginering
 • 1 (1920/21) - 4 (1923/24)
Uitgever
 • Amsterdam : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1920-1924

Titel
 • Petrus Donders : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor hunne Missie in Suriname
Paginering
 • Jrg. 5 (1924-25) - Jrg. 14 (1933-34)
Uitgever
 • s̕-Hertogenbosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1924-1934

Titel
 • Het Petrus Donders tijdschrift : gewijd aan de vereering en de missie van den eerbiedwaardige / Paters Redemptoristen
Paginering
 • 15 (1934/35) - 22 (1941/42) ; 23 (1946/47) - 27 (dec. 1950)
Uitgever
 • Den Bosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1934-1950

Titel
 • Mededelingen aan de vereerders van Pater Donders
Paginering
 • 1 (1951) - 10 (1960)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Pater Donders Vereniging
Jaar van uitgave
 • 1951-1960

Titel
 • Petrus Donders : contactblad voor zijn vereerders
Paginering
 • 11 (1961) - ...
Uitgever
 • Den Bosch : Pater Donders Vereniging
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Sint Clemens bode : orgaan van het Hofbauer-liefdewerk
Paginering
 • Jrg. 1, afl. 1(1945) - -...
Uitgever
 • Amsterdam : Secretariaat Surinaamse missie
Jaar van uitgave
 • 1945-...
Interviews

Geen.

Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van de Redemptoristen, dat in bruikleen is gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, bevinden zich stukken van en over dit liefdewerk. De missie in Suriname was toevertrouwd aan de Redemptoristen.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1836-heden
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het congregatiebestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding inventaris, www.erfgoedkloosterleven.nl 18-11-2010).

Omvang 200m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Huijgevoort, A. van; Spanings, R; Vinkenburg cssr, J.; Vorstenbosch, H. van de, AR-P039 Archiefinventaris Redemptoristen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

[18-11-2010]

380 Uittreksel van het Koninklijk Besluit nr. 67 van 7 juni 1921, waarin de statuten van de vereniging het Hofbauer-liefdewerk te Amsterdam worden goedgekeurd. Met bijlagen, 1921

 

4601 Circulaire van een pater missionaris aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk inzake een reis naar de indianen aan de Boven-Suriname, 1904

 

4665 Circulaire van pater (onbekend) aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk over de Gerardus Majella Stichting, een stichting die tot doel heeft melaatsen te steunen, 1904

 

4699 Brochure "Aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk-Nickerie" van mgr. W.A.F. Wulfingh cssr, apostolisch vicaris, over het missiewerk in Nickerie, 1906

 

4701 Brochure "Aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk-Eerste onthaal van Z.D.H. Mgr. J.C. Meeuwissen aan een drietal inrichtingen" door pater A. Nederveen cssr, 1907

 

4666 Statuten van de Vereniging het Hofbauer-liefdewerk te Amsterdam. Met aantekeningen van (onbekend), 1921

 

543 Circulaire "Brief van Z.D.H. Monseigneur W.A.F. Wulfingh CssR aan de zelatricen en bijdragende leden van het Hofbauer-Liefdewerk" van mgr. W.A.F. Wulfingh cssr, apostolisch vicaris, over de missie van Suriname, 1894

 

4689 Brochure "Hofbauer-liefdewerk tot ondersteuning van de missie der Nederlandsche Kolonie Suriname" van [een pater missionaris], 1896

 

4727 Prentbriefkaart uitgegeven door het Hofbauer-liefdewerk en het Secretariaat van de Surinaamse Missie houdende dankbetuiging voor financiële bijdragen, 1959

 

3390 Notitie van provinciaal archivaris pater J. Vinkenburg cssr over het Hofbauer liefdewerk en het secretariaat van de Surinaamse Missie, z.j.

 

7293 Stukken betreffende de viering van het gouden jubileum van het Hofbauer-Liefdewerk in de kerk, 1940, z.j.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Hofbauer-Liefdewerk werkte ten bate van de missie in Suriname, vooral voor de melaatschenzorg (Van Woesik, 43). Het werd opgericht door Willem Wulfingh, die tussen 1889 en 1906 apostolisch vicaris van Suriname was (Derix, Brengers van de boodschap, 223 en 402).

Organisatie

Over de organisatie is geen informatie beschikbaar.

Doelstelling

Het Hofbauer Liefdewerk werd door de apostolisch vicaris Wulfingh gesticht om onderwijs, wezenzorg en armenzorg te financieren. Katholieken zouden tot 1902 financieel gezien minder steun ontvangen van het gouvernement dan andere denominaties en zochten naar middelen (Derix, Brengers van de boodschap, 223).

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vijftig jaren Hofbauer Liefdewerk, 1890-1940
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • Rotterdam : Secretariaat der Surinaamsche Missie
Jaar van uitgave
 • 1940


Periodieken
Titel
 • Het Hofbauer-liefdewerk : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor de missie in Suriname
Paginering
 • 1 (1920/21) - 4 (1923/24)
Uitgever
 • Amsterdam : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1920-1924

Titel
 • Petrus Donders : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor hunne Missie in Suriname
Paginering
 • Jrg. 5 (1924-25) - Jrg. 14 (1933-34)
Uitgever
 • s̕-Hertogenbosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1924-1934

Titel
 • Het Petrus Donders tijdschrift : gewijd aan de vereering en de missie van den eerbiedwaardige / Paters Redemptoristen
Paginering
 • 15 (1934/35) - 22 (1941/42) ; 23 (1946/47) - 27 (dec. 1950)
Uitgever
 • Den Bosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1934-1950

Titel
 • Mededelingen aan de vereerders van Pater Donders
Paginering
 • 1 (1951) - 10 (1960)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Pater Donders Vereniging
Jaar van uitgave
 • 1951-1960

Titel
 • Petrus Donders : contactblad voor zijn vereerders
Paginering
 • 11 (1961) - ...
Uitgever
 • Den Bosch : Pater Donders Vereniging
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Sint Clemens bode : orgaan van het Hofbauer-liefdewerk
Paginering
 • Jrg. 1, afl. 1(1945) - -...
Uitgever
 • Amsterdam : Secretariaat Surinaamse missie
Jaar van uitgave
 • 1945-...
Interviews

Geen.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In het archief van de Redemptoristen, dat in bruikleen is gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, bevinden zich stukken van en over dit liefdewerk. De missie in Suriname was toevertrouwd aan de Redemptoristen.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1836-heden
Openbaarheid openbaar
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het congregatiebestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding inventaris, www.erfgoedkloosterleven.nl 18-11-2010).

Omvang 200m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Huijgevoort, A. van; Spanings, R; Vinkenburg cssr, J.; Vorstenbosch, H. van de, AR-P039 Archiefinventaris Redemptoristen
Bijzondere relevantie

[18-11-2010]

380 Uittreksel van het Koninklijk Besluit nr. 67 van 7 juni 1921, waarin de statuten van de vereniging het Hofbauer-liefdewerk te Amsterdam worden goedgekeurd. Met bijlagen, 1921

 

4601 Circulaire van een pater missionaris aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk inzake een reis naar de indianen aan de Boven-Suriname, 1904

 

4665 Circulaire van pater (onbekend) aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk over de Gerardus Majella Stichting, een stichting die tot doel heeft melaatsen te steunen, 1904

 

4699 Brochure "Aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk-Nickerie" van mgr. W.A.F. Wulfingh cssr, apostolisch vicaris, over het missiewerk in Nickerie, 1906

 

4701 Brochure "Aan de zelatricen en leden van het Hofbauer-liefdewerk-Eerste onthaal van Z.D.H. Mgr. J.C. Meeuwissen aan een drietal inrichtingen" door pater A. Nederveen cssr, 1907

 

4666 Statuten van de Vereniging het Hofbauer-liefdewerk te Amsterdam. Met aantekeningen van (onbekend), 1921

 

543 Circulaire "Brief van Z.D.H. Monseigneur W.A.F. Wulfingh CssR aan de zelatricen en bijdragende leden van het Hofbauer-Liefdewerk" van mgr. W.A.F. Wulfingh cssr, apostolisch vicaris, over de missie van Suriname, 1894

 

4689 Brochure "Hofbauer-liefdewerk tot ondersteuning van de missie der Nederlandsche Kolonie Suriname" van [een pater missionaris], 1896

 

4727 Prentbriefkaart uitgegeven door het Hofbauer-liefdewerk en het Secretariaat van de Surinaamse Missie houdende dankbetuiging voor financiële bijdragen, 1959

 

3390 Notitie van provinciaal archivaris pater J. Vinkenburg cssr over het Hofbauer liefdewerk en het secretariaat van de Surinaamse Missie, z.j.

 

7293 Stukken betreffende de viering van het gouden jubileum van het Hofbauer-Liefdewerk in de kerk, 1940, z.j.

Verwijzing naar andere archiefvormers