Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Seculier Instituut Unitas

Naam Seculier Instituut Unitas
Naamsvarianten
 • Instituut Unitas
 • Het Gezelschap van de Bruiden van Jezus
 • Stichting Unitas
Periode 1942-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Unitas werd in 1942 opgericht door de Redemptorist dr. P.J.M.H. Drehmanns (1882-1959), aanvankelijk onder de naam ‘Gezelschap van de Bruiden van Jezus’, sinds 1965 gewijzigd in Unitas. Sinds 1950 waren leden ervan werkzaam in de Braziliaanse missie. Ook pater Drehmanns trok naar Brazilië om daar in 1959 te overlijden. De in 1962 aangevangen missie in Tanzania valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle gegevens zijn geput uit: Willemse, I, par. 4-27 en Eijt. Een roeping.

Organisatie

De regels waar de leden van een seculier instituut zich aan moeten houden zijn minder stringent dan bij een orde of congregatie.  Drehmanns schreef een regel waarin een contemplatieve levenswijze werd gecombineerd met een actief apostolaat. Dit leidde al snel tot een conflict met de kerkelijke autoriteiten die met name bezwaren hadden tegen de opvattingen van Drehmanns inzake de Drieëenheid. Drehmanns werd in 1947 verbannen naar Luxemburg, maar bleef de geestelijk leider van het instituut. In 1950 vertrok hij naar Brazilië. In 1951 waren er ruim 90 leden, in 1963 was dit toegenomen tot 164. Het bestuur vertoonde grote gelijkenis met dat van een congregatie: er was een algemeen overste die werd geassisteerd door drie raadsleden: de meesteres van de novicen, de vicares en een gewoon lid. Pater Drehmanns was de 'vader'. Het bestuur werd na de dood van Drehmanns gekozen door de leden die de eeuwige geloften hadden afgelegd. De algemeen overste werd gekozen voor een periode van 12 jaar. Pas in 1967 werd Unitas officieel door de kerk erkend als een onder de Nederlandse bisschoppen vallend seculier instituut. De vestiging in Brazilië werd in 1987 verzelfstandigd.

 

Algemeen-overste waren:

H. Smit-Tepe 1942-1952

Maria Bergstein 1952-1965

 

Alle informatie is geput uit: Eijt, Een roeping.

 

Doelstelling

De doelstelling luidde bij de oprichting in 1942: 'jongedames en weduwen die in de wereld leven, met elkander en Jezus te verbinden, en met vereende krachten de heiligheid na te streven en zielen voor God te winnen' (Eijt, Een roeping, 20)

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Uberaba (MG)
 • Aartsbisdom Juiz de Fora (MG)
 • Aartsbisdom Mariana (MG)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993

Titel
 • Een roeping in de wereld : geschiedenis van het seculier instituut Unitas 1942-1987 / door José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 4
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Jaarverslag van de afdeling Nederland van het Seculier Instituut Unitas
Uitgever
 • Soest : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1966-...

Titel
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993


Periodieken
Titel
 • Adveniat : maandelijks tijdschrift voor lekenapostolaat / Stichting Unitas
Paginering
 • Jrg.1 (1956-57) - ...
Uitgever
 • Soestdijk : Stichting Unitas
Jaar van uitgave
 • 1956-...

Titel
 • Kommunikant / Unitas-Beweging
Paginering
 • Jrg.1 (1973) - 11 (1983)
Uitgever
 • Nijmegen : Unitas-Beweging
Jaar van uitgave
 • 1973-1983
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van Unitas bevindt zich in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. In augustus 2011 was de inventaris nog niet op de website geplaatst.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1938-1998
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Alleen toegankelijk met toestemming. Deze toestemming kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiervoor is een formulier beschikbaar dat via de website van het KDC ingevuld kan worden (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 7 meter; 621 inv. nrs. (in 1987)
Toegang soort
 • Kaartsysteem
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

292.

Brochure over het nieuwe missieplan. Met bijlage. 1937.

2 stukken

 

582.

Reglement voor de huizen in de overzeese gebieden. 1950.

1 stuk

 

174.

Reglement van de huizen van het Gezelschap van de Bruiden van Jezus in de overzeese gebieden. Met bijlage. 1950, 1951.

1 omslag

 

73.

Stukken betreffende de uitzending naar de missie. 1959-1964.1 omslag

 

 

Brazilië

 

4.

Verslag van het vertrek naar en het werk in Brazilië. 1950.

1 stuk

Met korte notitie van 23 juni 1960.

 

6.

Mededelingenbladen van Retraiteclub Sint Theresia houdende berichten uit Brazilië. 1951-1953.

1 omslag

 

16.

Brieven over A.F. van den Bosch die vanuit Brazilië terug wil naar Nederland. 1951-1953.

1 omslag

 

19.

Stukken betreffende het afscheid van de zusjes Hunsche die naar Brazilië gaan. 1951.

1 omslag

 

198.

Correspondentie tussen J. Hunsche en M. Bergstein. 1955-1965.

1 omslag       

 

649.

Correspondentie tussen  pater J.M. Drehmanns en J.N. Hunsche. 1949-1951, 1955-1959, z.j.

1 omslag

 

20.

Correspondentie met de Stichting Dionysius de Kartuizer over zending van nummers van O Bonitas. 1951-1952.

1 omslag <?>

 

21.

Brief van pater Drehmanns uit Belo Horizonte aan het Gezelschap. 1952.

1 stuk

 

28.

Verhandelingen over het vertrek van zendelingen naar Brazilië. 1950, 1952.

2 stukken

 

36.

Verslagen van de mis en de afscheidsavond ter gelegenheid van het vertrek van Corry Broshuis, Hanny Gilhuys en Bep van de Goes naar Brazilië. 1951.

1 omslag

 

38.

Reisverslag van C. Broshuis. 1951.

1 omslag

 

50.

Aanplakbiljetten uit Brazilië van de retraiteclub Sint Theresia. 1952.

1 omslag

 

51.

Stukken betreffende het overmaken van geld op rekening van de Stichting Sint Theresia van Avila voor werk in Brazilië. 1953-1965.

1 omslag

 

68

Verslag van het verblijf in Brazilië van de retraiteclub Sint Theresia. 1955.

1 stuk

 

132.

Verslag van pater Drehmanns van zijn reis in Brazilië bestemd voor Adveniat, jrg. 3, nr. 5. 1959.

1 stuk

 

133.

Verslag van M. Theresia van haar reis in Brazilië bestemd voor Adveniat, jrg. 3, nr. 4. 1959.

1 stuk

 

743.

Stukken betreffende pater dr. Jose Maria Drehmanns CssR, stichter van het seculier instituut Unitas. 1947, 1949, 1954, 1959-1960, z.j.

1 omslag

NB: Duits, Nederlands en Braziliaans.

 

154.

Conferenties van pater Drehmanns gehouden op recollecties in Brazilië. 1950-1959.

1 omslag

 

260.

Conferenties gehouden op recollecties o.a. te Belo Horizonte van pater Drehmanns. 1950-1951, z.j.

1 omslag

 

317.

Conferenties voor de retraite "Over het priesterschap van de leken" gehouden in Belo Horizonte. 1955.

1 omslag

 

404.

Brief van de provinciaal Wuts [CssR] in Juiz de Fora (Brazilië) aan M. Bergstein houdende zijn vordering van de geschriften van pater Drehmanns. 1960.

1 stuk

 

407.

Brief van M. Bergstein aan de provinciaal overste G. Wuts te Juiz de Fora (Brazilië). 1960.

1 stuk

 

172.

Stukken betreffende Unitas Brazilië. Met aantekeningen van J.M.A. Eijt. z.j.

 

186.

Verslag van het Eucharistisch Internationaal Congres te Rio de Janeiro van 17 tot en met 24 juli. 1955.

1 stuk

 

188.

Verklaringen en besluiten van het algemeen bestuur van het Gezelschap van de Bruiden van Jezus voor de leden van het Gezelschap in Brazilië. <periode?> z.j.

1 stuk

 

192.

Brief van de moeder van het Gezelschap (waarschijnlijk in Brazilië) over het dragen van de juiste kleding. z.j.

1 stuk

 

193.

Formulieren waarop vermeld staat wat het Gezelschap beoogt. 1954-1962.

1 omslag

NB: in het Portugees.

 

194.

Verklaringen van de bisschoppen uit Brazilië. 1967-1968.

1 omslag

 

195.

Correspondentie tussen Hildegardis M. Stoets en Rosalina Evarista over twee van het Instituut te Petropolis vertrokken leden. 1957-1963.

1 omslag

 

196.

Brieven van leden van het huis van het Gezelschap in Garanhuns (Noord-Brazilië). 1959-1963.

1 omslag

 

197.

Correspondentie tussen Ines Broshuis en M. Bergstein. 1955-1974.

1 omslag

 

198.

Correspondentie tussen J. Hunsche en M. Bergstein. 1955-1965.

1 omslag

 

199.

Correspondentie tussen M.J. van Leeuwen en M. Bergstein. 1955-1965.

1 omslag

 

635-636.

Correspondentie tussen leden uit Brazilië en M. Bergstein. Met bijlagen. 1954-1968, 1972, 1977, z.j.

2 omslagen

 

637.

Correspondentie tussen Maria Escolastica (Bep van Winkel) te Uberaba in Brazilië en M. Bergstein. 1955-1957, 1959-1968, 1970.

1 omslag

 

638-642. [

Brieven ingekomen bij pater J.M. Drehmanns in Brazilië]. 1950-1959.

5 omslagen

 

365.

Notities van M. Bergstein over Brazilië. 1955.

1 deel

 

411.

Document houdende toestemming van de aartsbisschop van Juiz de Fora aan Unitas om in zijn diocees te werken. 1962.

1 stuk

 

412.

Brief van de aartsbisschop van Mariana (Brazilië) aan Maria José van Unitas. 1959.

1 stuk

 

471.

Interviews met leden van Unitas Brazilië ten behoeve van een onderzoek naar de geschiedenis van Unitas door J.M.A. Eijt. Met verslagen. 1989.

11 cassettes en 1 omslag

 

488.

Enquêteformulieren voor de Braziliaanse leden van Unitas ten behoeve van een onderzoek naar de geschiedenis van Unitas door J.M.A. Eijt. 1989.

1 omslag

 

579.

Stukken betreffende de jubileumfeesten in Brazilië, over de 100ste geboortedag van pater Drehmanns, 40-jaar Unitas en 25-jaar Unitas in Dalva e Endora. 1982.

1 omslag

 

 

Tanzania

 

67.

Brief van pater Leo Volker van de Société des Missionnaires D'Afrique aan M. Bergstein over haar uitzending naar Afrika. 1959.

1 stuk

 

206.

Stukken betreffende de afdeling in Tanzania. 1958-1972.

1 omslag

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Unitas werd in 1942 opgericht door de Redemptorist dr. P.J.M.H. Drehmanns (1882-1959), aanvankelijk onder de naam ‘Gezelschap van de Bruiden van Jezus’, sinds 1965 gewijzigd in Unitas. Sinds 1950 waren leden ervan werkzaam in de Braziliaanse missie. Ook pater Drehmanns trok naar Brazilië om daar in 1959 te overlijden. De in 1962 aangevangen missie in Tanzania valt buiten het bestek van deze gids.

 

Alle gegevens zijn geput uit: Willemse, I, par. 4-27 en Eijt. Een roeping.

Organisatie

De regels waar de leden van een seculier instituut zich aan moeten houden zijn minder stringent dan bij een orde of congregatie.  Drehmanns schreef een regel waarin een contemplatieve levenswijze werd gecombineerd met een actief apostolaat. Dit leidde al snel tot een conflict met de kerkelijke autoriteiten die met name bezwaren hadden tegen de opvattingen van Drehmanns inzake de Drieëenheid. Drehmanns werd in 1947 verbannen naar Luxemburg, maar bleef de geestelijk leider van het instituut. In 1950 vertrok hij naar Brazilië. In 1951 waren er ruim 90 leden, in 1963 was dit toegenomen tot 164. Het bestuur vertoonde grote gelijkenis met dat van een congregatie: er was een algemeen overste die werd geassisteerd door drie raadsleden: de meesteres van de novicen, de vicares en een gewoon lid. Pater Drehmanns was de 'vader'. Het bestuur werd na de dood van Drehmanns gekozen door de leden die de eeuwige geloften hadden afgelegd. De algemeen overste werd gekozen voor een periode van 12 jaar. Pas in 1967 werd Unitas officieel door de kerk erkend als een onder de Nederlandse bisschoppen vallend seculier instituut. De vestiging in Brazilië werd in 1987 verzelfstandigd.

 

Algemeen-overste waren:

H. Smit-Tepe 1942-1952

Maria Bergstein 1952-1965

 

Alle informatie is geput uit: Eijt, Een roeping.

 

Doelstelling

De doelstelling luidde bij de oprichting in 1942: 'jongedames en weduwen die in de wereld leven, met elkander en Jezus te verbinden, en met vereende krachten de heiligheid na te streven en zielen voor God te winnen' (Eijt, Een roeping, 20)

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Uberaba (MG)
 • Aartsbisdom Juiz de Fora (MG)
 • Aartsbisdom Mariana (MG)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993

Titel
 • Een roeping in de wereld : geschiedenis van het seculier instituut Unitas 1942-1987 / door José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 4
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Jaarverslag van de afdeling Nederland van het Seculier Instituut Unitas
Uitgever
 • Soest : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1966-...

Titel
 • Vrouwen in den vreemde : lotgevallen van emigrantes en immigrantes / onder red. van Annelies Dassen, Christine van Eerd, Karin Oppelland
Auteur
 • Annelies Dassen (1959-) ; Christine van Eerd (1964-)
Reeks
 • Tipje van de sluier ; dl.8
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1993


Periodieken
Titel
 • Adveniat : maandelijks tijdschrift voor lekenapostolaat / Stichting Unitas
Paginering
 • Jrg.1 (1956-57) - ...
Uitgever
 • Soestdijk : Stichting Unitas
Jaar van uitgave
 • 1956-...

Titel
 • Kommunikant / Unitas-Beweging
Paginering
 • Jrg.1 (1973) - 11 (1983)
Uitgever
 • Nijmegen : Unitas-Beweging
Jaar van uitgave
 • 1973-1983
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van Unitas bevindt zich in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. In augustus 2011 was de inventaris nog niet op de website geplaatst.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1938-1998
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Alleen toegankelijk met toestemming. Deze toestemming kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Hiervoor is een formulier beschikbaar dat via de website van het KDC ingevuld kan worden (http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/).

Omvang 7 meter; 621 inv. nrs. (in 1987)
Toegang soort
 • Kaartsysteem
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

292.

Brochure over het nieuwe missieplan. Met bijlage. 1937.

2 stukken

 

582.

Reglement voor de huizen in de overzeese gebieden. 1950.

1 stuk

 

174.

Reglement van de huizen van het Gezelschap van de Bruiden van Jezus in de overzeese gebieden. Met bijlage. 1950, 1951.

1 omslag

 

73.

Stukken betreffende de uitzending naar de missie. 1959-1964.1 omslag

 

 

Brazilië

 

4.

Verslag van het vertrek naar en het werk in Brazilië. 1950.

1 stuk

Met korte notitie van 23 juni 1960.

 

6.

Mededelingenbladen van Retraiteclub Sint Theresia houdende berichten uit Brazilië. 1951-1953.

1 omslag

 

16.

Brieven over A.F. van den Bosch die vanuit Brazilië terug wil naar Nederland. 1951-1953.

1 omslag

 

19.

Stukken betreffende het afscheid van de zusjes Hunsche die naar Brazilië gaan. 1951.

1 omslag

 

198.

Correspondentie tussen J. Hunsche en M. Bergstein. 1955-1965.

1 omslag       

 

649.

Correspondentie tussen  pater J.M. Drehmanns en J.N. Hunsche. 1949-1951, 1955-1959, z.j.

1 omslag

 

20.

Correspondentie met de Stichting Dionysius de Kartuizer over zending van nummers van O Bonitas. 1951-1952.

1 omslag <?>

 

21.

Brief van pater Drehmanns uit Belo Horizonte aan het Gezelschap. 1952.

1 stuk

 

28.

Verhandelingen over het vertrek van zendelingen naar Brazilië. 1950, 1952.

2 stukken

 

36.

Verslagen van de mis en de afscheidsavond ter gelegenheid van het vertrek van Corry Broshuis, Hanny Gilhuys en Bep van de Goes naar Brazilië. 1951.

1 omslag

 

38.

Reisverslag van C. Broshuis. 1951.

1 omslag

 

50.

Aanplakbiljetten uit Brazilië van de retraiteclub Sint Theresia. 1952.

1 omslag

 

51.

Stukken betreffende het overmaken van geld op rekening van de Stichting Sint Theresia van Avila voor werk in Brazilië. 1953-1965.

1 omslag

 

68

Verslag van het verblijf in Brazilië van de retraiteclub Sint Theresia. 1955.

1 stuk

 

132.

Verslag van pater Drehmanns van zijn reis in Brazilië bestemd voor Adveniat, jrg. 3, nr. 5. 1959.

1 stuk

 

133.

Verslag van M. Theresia van haar reis in Brazilië bestemd voor Adveniat, jrg. 3, nr. 4. 1959.

1 stuk

 

743.

Stukken betreffende pater dr. Jose Maria Drehmanns CssR, stichter van het seculier instituut Unitas. 1947, 1949, 1954, 1959-1960, z.j.

1 omslag

NB: Duits, Nederlands en Braziliaans.

 

154.

Conferenties van pater Drehmanns gehouden op recollecties in Brazilië. 1950-1959.

1 omslag

 

260.

Conferenties gehouden op recollecties o.a. te Belo Horizonte van pater Drehmanns. 1950-1951, z.j.

1 omslag

 

317.

Conferenties voor de retraite "Over het priesterschap van de leken" gehouden in Belo Horizonte. 1955.

1 omslag

 

404.

Brief van de provinciaal Wuts [CssR] in Juiz de Fora (Brazilië) aan M. Bergstein houdende zijn vordering van de geschriften van pater Drehmanns. 1960.

1 stuk

 

407.

Brief van M. Bergstein aan de provinciaal overste G. Wuts te Juiz de Fora (Brazilië). 1960.

1 stuk

 

172.

Stukken betreffende Unitas Brazilië. Met aantekeningen van J.M.A. Eijt. z.j.

 

186.

Verslag van het Eucharistisch Internationaal Congres te Rio de Janeiro van 17 tot en met 24 juli. 1955.

1 stuk

 

188.

Verklaringen en besluiten van het algemeen bestuur van het Gezelschap van de Bruiden van Jezus voor de leden van het Gezelschap in Brazilië. <periode?> z.j.

1 stuk

 

192.

Brief van de moeder van het Gezelschap (waarschijnlijk in Brazilië) over het dragen van de juiste kleding. z.j.

1 stuk

 

193.

Formulieren waarop vermeld staat wat het Gezelschap beoogt. 1954-1962.

1 omslag

NB: in het Portugees.

 

194.

Verklaringen van de bisschoppen uit Brazilië. 1967-1968.

1 omslag

 

195.

Correspondentie tussen Hildegardis M. Stoets en Rosalina Evarista over twee van het Instituut te Petropolis vertrokken leden. 1957-1963.

1 omslag

 

196.

Brieven van leden van het huis van het Gezelschap in Garanhuns (Noord-Brazilië). 1959-1963.

1 omslag

 

197.

Correspondentie tussen Ines Broshuis en M. Bergstein. 1955-1974.

1 omslag

 

198.

Correspondentie tussen J. Hunsche en M. Bergstein. 1955-1965.

1 omslag

 

199.

Correspondentie tussen M.J. van Leeuwen en M. Bergstein. 1955-1965.

1 omslag

 

635-636.

Correspondentie tussen leden uit Brazilië en M. Bergstein. Met bijlagen. 1954-1968, 1972, 1977, z.j.

2 omslagen

 

637.

Correspondentie tussen Maria Escolastica (Bep van Winkel) te Uberaba in Brazilië en M. Bergstein. 1955-1957, 1959-1968, 1970.

1 omslag

 

638-642. [

Brieven ingekomen bij pater J.M. Drehmanns in Brazilië]. 1950-1959.

5 omslagen

 

365.

Notities van M. Bergstein over Brazilië. 1955.

1 deel

 

411.

Document houdende toestemming van de aartsbisschop van Juiz de Fora aan Unitas om in zijn diocees te werken. 1962.

1 stuk

 

412.

Brief van de aartsbisschop van Mariana (Brazilië) aan Maria José van Unitas. 1959.

1 stuk

 

471.

Interviews met leden van Unitas Brazilië ten behoeve van een onderzoek naar de geschiedenis van Unitas door J.M.A. Eijt. Met verslagen. 1989.

11 cassettes en 1 omslag

 

488.

Enquêteformulieren voor de Braziliaanse leden van Unitas ten behoeve van een onderzoek naar de geschiedenis van Unitas door J.M.A. Eijt. 1989.

1 omslag

 

579.

Stukken betreffende de jubileumfeesten in Brazilië, over de 100ste geboortedag van pater Drehmanns, 40-jaar Unitas en 25-jaar Unitas in Dalva e Endora. 1982.

1 omslag

 

 

Tanzania

 

67.

Brief van pater Leo Volker van de Société des Missionnaires D'Afrique aan M. Bergstein over haar uitzending naar Afrika. 1959.

1 stuk

 

206.

Stukken betreffende de afdeling in Tanzania. 1958-1972.

1 omslag

Informatiewaarde Interressant archief