Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Bennebroek

Naam Franciscanessen van Bennebroek
Naamsvarianten
 • Franciscanessen van St. Lucia
 • Religieuzen-Penitenten der Derde Orde van de H. Franciscus
 • Congregatie van Religieuzen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Derde Orde van de H. Vader Franciscus
 • Franciscanessen van het St. Lucia-gesticht in Rotterdam
 • Zusters Franciscanessen van Bennebroek
 • Congregatie van de Zusters Penitenten
Periode 1847-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Bennebroek werd gesticht te Rotterdam in 1847 door Anna Maria (zuster Lucia) Dierckx (1848-1867) en M.R. Lonink ofm. De stichting kwam voort uit de congregatie van de gasthuiszusters van Breda. De congregatie was gespecialiseerd in onderwijs aan meisjes, variërend van lagere scholen tot kweekscholen voor onderwijzeressen. In Indonesië werd meer prioriteit gegeven aan gezondheidszorg. De congregatie had in 1935 31 huizen en ongeveer 700 leden.

 

 

De missie 

Ned.-Indië/ Indonesië

Vanaf 1925 waren er zusters actief in Ned.-Indië. Het eerste klooster, voorzien van een fröbelschool, een Hollands-Chinese school en een modevakschool, werd toen gesticht in Sawah-Loento op Sumatra. Uitbreidingen volgden in 1928 en 1932. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werkten hier 33 zusters. Begin jaren vijftig had de congregatie vier kloosters op Sumatra. De zusters werkten veel onder het Chinese bevolkingsdeel. De eerste Chinese kandidaat voor intrede meldde zich in 1939. In 1959 werden de eerste twee zusters naar Ned. Nieuw-Guinea gestuurd. Zij werden geplaatst in Wamena onder verantwoordelijkheid van de Franciscanen. In de vicariaten Medan en Padang hielden de zusters zich bezig met onderwijs en ziekenverpleging.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-15, Pius-almanak 1960/61, 430, Sponselee-De Meester, "Alles voor Allen", Sloot, Hoe God verscheen, en  De Zusters Nederland en Indonesië.

Organisatie

Het moederhuis van de congregaties bevond zich in de binnenstad van Rotterdam en werd in 1919 verplaatst naar het rustiger Bennebroek (provincie Noord-Holland). Sinds die tijd worden de zusters vaak aangeduid als de zusters van Bennebroek. Het generalaat bevindt zich in Nederland. Rechtspersoon is de Instelling van Weldadigheid het St. Luciagesticht. De congregatie heeft meer dan een eeuw onder de bisschop van Haarlem gestaan. De statuten van de congregatie werden in 1953 pauselijk goedgekeurd.  Als karakteristiek van de Franciscanessen van Bennebroek wordt genoemd dat zij het volledige koorgebed bidden van de beschouwende orden, waardoor zij zeer dicht het ideaal van vereniging van het contemplatieve en actieve leven zouden benaderen.

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden missiewerk, onderwijs, opvoeding, bejaardenzorg en gezondheidszorg. In gebed en werk probeerden de zusters het franciscaanse ideaal gestalte te geven. Daarbij was er onderscheid tussen de werkzaamheden in Nederland en Indonesië. Onderwijs en opvoeding nam in beide landen een belangrijke plaats in. Bejaardenzorg, kindertehuizen en gezinszorg waren met name in Nederland belangrijk en ziekenverpleging was belangrijker in Indonesië.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Padang, Sumatra
 • Bisdom Jayapura, Irian Jaya
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Waarheen leidt de weg : veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek, 1947-1986 / A.J.M. Alkemade
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 148 p
Uitgever
 • Bennebroek : Franciscanessen van Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Jubileumnummer Cocon bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Congregatie Franciscanessen : Bennebroek, 15 okt. 1972
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • De Zusters Franciscanessen van Bennebroek / door Zuster Alix (A.J.M. Alkemade)
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Roosendaal : Van Poll Suykerbuyk
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Franciscaanse zielenijver : de congregatie van Bennebroek 1847-1947
Auteur
 • P. Polman ofm
Paginering
 • XVI, 192 p
Uitgever
 • Bennebroek : St. Luciaklooster
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De missiezusters van "Bennebroek" onder Jappenverdrukking in Indië, 1942- 1945 / Zuster Relindis
Auteur
 • Zuster Relindis
Paginering
 • 94 p
Uitgever
 • Bennebroek : Zrs. Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1946

Titel
 • De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië
Paginering
 • 22 cm
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]


Periodieken
Titel
 • De missieklok
Uitgever
 • Nijmegen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1932-...

Titel
 • Cocon : communicatieblad van de Zrs. Franciscanessen van Bennebroek
Uitgever
 • Bennebroek : Zusters Franciscanessen van Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1970-...

Titel
 • Missiekalender van de Zusters Franciscanen van St. Lucia
Uitgever
 • Bennebroek : Zusters Franciscanen van St. Lucia
Jaar van uitgave
 • 1962-...
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

 

234

318

327

565

580

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Alverna (bij Wijchen, provincie Gelderland). Het bestaat uit het bestuursarchief, missiearchief, economaatsarchief, de stichting KBO, het 'Fonds binnen- en buitenlandse noden', de regel en de constituties, geschiedschrijving, stukken over de huizen, documentatie, foto's en in memoriams. De archief is geordend op onderwerp en wordt toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de stichting Klooster Archieven Nederland. Van het archief is waarschijnlijk niet veel meer over doordat uitgeleende stukken niet terugkeerden en doordat tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940 veel verloren ging. Pater Polman ofm baseerde daarom zijn in 1947 verschenen boek voornamelijk op materiaal dat al in 1920 werd overgebracht naar Bennebroek, verder op op twee collecties in het archief van het bisdom Haarlem en op de constituties en gebruiken. (Polman, Franciscaanse zielenijver, xiii-xiv). De inventaris op het archief was in juli 2010 nog niet voltooid. Het archief zal daarna worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Franciscanessen van St. Lucia, Alverna
Periode archief 1847-2011
Openbaarheid niet
Omvang 40 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventarissen
Toegang titel KAN A27a en A27b
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

uit: inv. KAN nr. A27a:

 

 

algemeen

 

187.

Boek "Waarheen leidt de weg, veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek 1947-1986" door zuster Alix Alkemade. 1990. 1 deel

 

231-258.

Missiekalenders. 1930-1963. Met hiaten. 28 omslagen

 

 

Ned. Indië/Indonesië

 

481.

Verslag 'De Missiezusters van Bennebroek onder Jappenverdrukking in Indië 1942-1945' geschreven door zuster Relindis van Landen. 1946. 1 deel

 

138.

Boekje "De Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië". 1950. 1 katern

 

482.

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de Missie op Sumatra in Bennebroek. 1975. 1 omslag

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1938-1946 Fort de Kock, Padang, Bankinang.

 

356.

Stukken betreffende zuster Emmanuel Sengers (1906-1944). 1945, z.j. 1 omslag

Zuster Emmanuel Sengers overleed op 8 december 1944 in het Jappenkamp te Bangkinang op Sumatra.

 

 

Nieuw-Guinea

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1959-1968 Hollandia/Kotabaru.

 

480.

'Brieven die de missiezusters vanuit Irian Jaya schreven voor de Cocon in de jaren 1959-1984' verzameld en opnieuw getikt door zuster Werenfrido van Dril over de periode. 1959-1984. 2 stukken

 

 

Audio-visueel materiaal

Selectie

 

uit: KAN, inv. A27b

 

 

algemeen

 

52.

Album samengesteld door zuster Clementio Mulder houdende de foto's van de fototentoonstelling in het Moederhuis bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de congregatie over alle kloosters en plaatsen waar de congregatie in de loop van haar geschiedenis heeft gewerkt. Met negatieven. 1997. 1 deel

 

 

Indonesië

 

63-68.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Indonesië over de periode 1925-1999.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

71.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder houdende foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Indonesië in de jaren. 1927-1983.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

 

Nieuw-Guinea

 

69-69.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) over de periode       1959-1995.

NB. Nu nog in eigen beheer.

 

74.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder met foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) in de jaren. 1958-1993.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

78.

Album met foto's uit Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) aangeboden door de missiezusters van de Franciscanessen van Bennebroek aan zuster Baptista van Leeuwen. [1959-1964].

 

79.

Album met foto's van Hollandia en de Baliemvallei in Nieuw-Guinea over de periode [1960-1970].

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

474.

Kroniek van de zusters Franciscanessen van Bennebroek op Sumatra over de periode. 1925-1941. 1 schrift

Nu nog in eigen beheer.

 

226.

Kroniek van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek te Sumatra over de periode. 1946-1974. 1 schrift

In het Nederlands en Indonesisch. Nu nog in eigen beheer.

 

478.

Kroniek door zuster Carola de Groen over de ontwikkelingen op Sumatra over de periode. 1948-1983. 1 deel

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Bennebroek werd gesticht te Rotterdam in 1847 door Anna Maria (zuster Lucia) Dierckx (1848-1867) en M.R. Lonink ofm. De stichting kwam voort uit de congregatie van de gasthuiszusters van Breda. De congregatie was gespecialiseerd in onderwijs aan meisjes, variërend van lagere scholen tot kweekscholen voor onderwijzeressen. In Indonesië werd meer prioriteit gegeven aan gezondheidszorg. De congregatie had in 1935 31 huizen en ongeveer 700 leden.

 

 

De missie 

Ned.-Indië/ Indonesië

Vanaf 1925 waren er zusters actief in Ned.-Indië. Het eerste klooster, voorzien van een fröbelschool, een Hollands-Chinese school en een modevakschool, werd toen gesticht in Sawah-Loento op Sumatra. Uitbreidingen volgden in 1928 en 1932. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werkten hier 33 zusters. Begin jaren vijftig had de congregatie vier kloosters op Sumatra. De zusters werkten veel onder het Chinese bevolkingsdeel. De eerste Chinese kandidaat voor intrede meldde zich in 1939. In 1959 werden de eerste twee zusters naar Ned. Nieuw-Guinea gestuurd. Zij werden geplaatst in Wamena onder verantwoordelijkheid van de Franciscanen. In de vicariaten Medan en Padang hielden de zusters zich bezig met onderwijs en ziekenverpleging.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-15, Pius-almanak 1960/61, 430, Sponselee-De Meester, "Alles voor Allen", Sloot, Hoe God verscheen, en  De Zusters Nederland en Indonesië.

Organisatie

Het moederhuis van de congregaties bevond zich in de binnenstad van Rotterdam en werd in 1919 verplaatst naar het rustiger Bennebroek (provincie Noord-Holland). Sinds die tijd worden de zusters vaak aangeduid als de zusters van Bennebroek. Het generalaat bevindt zich in Nederland. Rechtspersoon is de Instelling van Weldadigheid het St. Luciagesticht. De congregatie heeft meer dan een eeuw onder de bisschop van Haarlem gestaan. De statuten van de congregatie werden in 1953 pauselijk goedgekeurd.  Als karakteristiek van de Franciscanessen van Bennebroek wordt genoemd dat zij het volledige koorgebed bidden van de beschouwende orden, waardoor zij zeer dicht het ideaal van vereniging van het contemplatieve en actieve leven zouden benaderen.

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden missiewerk, onderwijs, opvoeding, bejaardenzorg en gezondheidszorg. In gebed en werk probeerden de zusters het franciscaanse ideaal gestalte te geven. Daarbij was er onderscheid tussen de werkzaamheden in Nederland en Indonesië. Onderwijs en opvoeding nam in beide landen een belangrijke plaats in. Bejaardenzorg, kindertehuizen en gezinszorg waren met name in Nederland belangrijk en ziekenverpleging was belangrijker in Indonesië.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Medan, Sumatra
 • Bisdom Padang, Sumatra
 • Bisdom Jayapura, Irian Jaya

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Waarheen leidt de weg : veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek, 1947-1986 / A.J.M. Alkemade
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 148 p
Uitgever
 • Bennebroek : Franciscanessen van Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Jubileumnummer Cocon bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Congregatie Franciscanessen : Bennebroek, 15 okt. 1972
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1972

Titel
 • De Zusters Franciscanessen van Bennebroek / door Zuster Alix (A.J.M. Alkemade)
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade (1923-)
Paginering
 • 31 p
Uitgever
 • Roosendaal : Van Poll Suykerbuyk
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Franciscaanse zielenijver : de congregatie van Bennebroek 1847-1947
Auteur
 • P. Polman ofm
Paginering
 • XVI, 192 p
Uitgever
 • Bennebroek : St. Luciaklooster
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • De missiezusters van "Bennebroek" onder Jappenverdrukking in Indië, 1942- 1945 / Zuster Relindis
Auteur
 • Zuster Relindis
Paginering
 • 94 p
Uitgever
 • Bennebroek : Zrs. Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1946

Titel
 • De zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië
Paginering
 • 22 cm
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1950]


Periodieken
Titel
 • De missieklok
Uitgever
 • Nijmegen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1932-...

Titel
 • Cocon : communicatieblad van de Zrs. Franciscanessen van Bennebroek
Uitgever
 • Bennebroek : Zusters Franciscanessen van Bennebroek
Jaar van uitgave
 • 1970-...

Titel
 • Missiekalender van de Zusters Franciscanen van St. Lucia
Uitgever
 • Bennebroek : Zusters Franciscanen van St. Lucia
Jaar van uitgave
 • 1962-...
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

 

234

318

327

565

580


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Alverna (bij Wijchen, provincie Gelderland). Het bestaat uit het bestuursarchief, missiearchief, economaatsarchief, de stichting KBO, het 'Fonds binnen- en buitenlandse noden', de regel en de constituties, geschiedschrijving, stukken over de huizen, documentatie, foto's en in memoriams. De archief is geordend op onderwerp en wordt toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de stichting Klooster Archieven Nederland. Van het archief is waarschijnlijk niet veel meer over doordat uitgeleende stukken niet terugkeerden en doordat tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940 veel verloren ging. Pater Polman ofm baseerde daarom zijn in 1947 verschenen boek voornamelijk op materiaal dat al in 1920 werd overgebracht naar Bennebroek, verder op op twee collecties in het archief van het bisdom Haarlem en op de constituties en gebruiken. (Polman, Franciscaanse zielenijver, xiii-xiv). De inventaris op het archief was in juli 2010 nog niet voltooid. Het archief zal daarna worden overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Franciscanessen van St. Lucia, Alverna
Periode archief 1847-2011
Openbaarheid niet
Omvang 40 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Inventarissen
Toegang titel KAN A27a en A27b
Bijzondere relevantie

Selectie

 

uit: inv. KAN nr. A27a:

 

 

algemeen

 

187.

Boek "Waarheen leidt de weg, veertig jaar geschiedenis Franciscanessen van Bennebroek 1947-1986" door zuster Alix Alkemade. 1990. 1 deel

 

231-258.

Missiekalenders. 1930-1963. Met hiaten. 28 omslagen

 

 

Ned. Indië/Indonesië

 

481.

Verslag 'De Missiezusters van Bennebroek onder Jappenverdrukking in Indië 1942-1945' geschreven door zuster Relindis van Landen. 1946. 1 deel

 

138.

Boekje "De Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Nederland en Indonesië". 1950. 1 katern

 

482.

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de Missie op Sumatra in Bennebroek. 1975. 1 omslag

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1938-1946 Fort de Kock, Padang, Bankinang.

 

356.

Stukken betreffende zuster Emmanuel Sengers (1906-1944). 1945, z.j. 1 omslag

Zuster Emmanuel Sengers overleed op 8 december 1944 in het Jappenkamp te Bangkinang op Sumatra.

 

 

Nieuw-Guinea

 

111.

Persoonsdossier van zuster Seraphino (Maria Seraphina) de Vuijst. 1921-1970, z.j. Met hiaten. 1 omslag

Verbleef 1959-1968 Hollandia/Kotabaru.

 

480.

'Brieven die de missiezusters vanuit Irian Jaya schreven voor de Cocon in de jaren 1959-1984' verzameld en opnieuw getikt door zuster Werenfrido van Dril over de periode. 1959-1984. 2 stukken

 

 

Audio-visueel materiaal

Selectie

 

uit: KAN, inv. A27b

 

 

algemeen

 

52.

Album samengesteld door zuster Clementio Mulder houdende de foto's van de fototentoonstelling in het Moederhuis bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de congregatie over alle kloosters en plaatsen waar de congregatie in de loop van haar geschiedenis heeft gewerkt. Met negatieven. 1997. 1 deel

 

 

Indonesië

 

63-68.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Indonesië over de periode 1925-1999.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

71.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder houdende foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Indonesië in de jaren. 1927-1983.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

 

Nieuw-Guinea

 

69-69.

[Foto-]albums samengesteld door zuster Marie José Mulder betreffende de geschiedenis van de missie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek in Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) over de periode       1959-1995.

NB. Nu nog in eigen beheer.

 

74.

Album samengesteld door zuster Marie José Mulder met foto's aangevuld met verslagen van visitatiereizen en bezoeken aan Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) in de jaren. 1958-1993.

NB: Nu nog in eigen beheer.

 

78.

Album met foto's uit Papoea (Nieuw-Guinea, Irian Jaya) aangeboden door de missiezusters van de Franciscanessen van Bennebroek aan zuster Baptista van Leeuwen. [1959-1964].

 

79.

Album met foto's van Hollandia en de Baliemvallei in Nieuw-Guinea over de periode [1960-1970].

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

474.

Kroniek van de zusters Franciscanessen van Bennebroek op Sumatra over de periode. 1925-1941. 1 schrift

Nu nog in eigen beheer.

 

226.

Kroniek van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek te Sumatra over de periode. 1946-1974. 1 schrift

In het Nederlands en Indonesisch. Nu nog in eigen beheer.

 

478.

Kroniek door zuster Carola de Groen over de ontwikkelingen op Sumatra over de periode. 1948-1983. 1 deel

Verwijzing naar andere archiefvormers