Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Sint Fidelis Missiebond

Naam Sint Fidelis Missiebond
Naamsvarianten
  • Serafijns Liefdewerk HH Missies
Periode 1918-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het liefdewerk van de Sint Fidelis Missiebond (ook genaamd Serafijns Liefdewerk van de H.H. Missies) werd in 1918 opgericht door de kapucijnen voor hun missies. Leden werd behalve om hun gebed verzocht een bijdrage te leveren van één cent per maand, in ruil waarvoor aflaten werden verleend en missen werden opgedragen (Willemsen, 15; Derix, Brengers van de boodschap, 385-386).

Organisatie

Over de organisatie is geen informatie beschikbaar.

Doelstelling

Ondersteuning van de Capucijnermissies.

Taken en activiteiten
  • Ondersteuning
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Over het archief is geen informatie beschikbaar.

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC 3924. Stukken betreffende de Vereniging Sint Fidelis-Missiebond te Tilburg. 1921, 1925, 1929-1971, z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het liefdewerk van de Sint Fidelis Missiebond (ook genaamd Serafijns Liefdewerk van de H.H. Missies) werd in 1918 opgericht door de kapucijnen voor hun missies. Leden werd behalve om hun gebed verzocht een bijdrage te leveren van één cent per maand, in ruil waarvoor aflaten werden verleend en missen werden opgedragen (Willemsen, 15; Derix, Brengers van de boodschap, 385-386).

Organisatie

Over de organisatie is geen informatie beschikbaar.

Doelstelling

Ondersteuning van de Capucijnermissies.

Taken en activiteiten
  • Ondersteuning

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Over het archief is geen informatie beschikbaar.

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC 3924. Stukken betreffende de Vereniging Sint Fidelis-Missiebond te Tilburg. 1921, 1925, 1929-1971, z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers