Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Passionisten (CP)

Naam Passionisten (CP)
Naamsvarianten
 • Congregatio Passionis Jesu Christi (cp)
 • Congregatie van het Allerheiligste Kruis en het Lijden onzes Heren Jezus Christus
 • Congregatio Clericorum Excalceatorum Sanctissimae Crucis et Passionis Domini Jesu Christi (CP)
 • Congregatie van het Allerheiligste Kruis en het Lijden van onzes Heren Jezus Christus
 • Paters Passionisten (CP)
Periode 1720-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Passionisten werd gesticht in Italië in 1720 door Paolo Danei (Paulus van ’t Kruis; 1684-1775). Tussen 1853 en 1866 was de congregatie tijdelijk in Nederland gevestigd. In 1905/1906 vestigde zij zich opnieuw in Nederland, en wel in Mook (provincie Limburg). De vrouwelijke tak van de Passionistinnen werd in 1771 gesticht, maar had in Nederland geen vestigingen. In 1934 telde de congregatie 2.779 leden; de Nederlandse provincie met het provincialaat in Mook telde slechts 113 leden.

 

De missie

Van de vele missiegebieden waar de Passionisten werkzaam waren, was vooral Nederlands-Indië een Nederlandse aangelegenheid. De Passionisten werkten vanaf 1948 in het apostolisch vicariaat van Pontianak dat weer onder de Minderbroeders-Kapucijnen viel. In de buiteneuropese missie zouden Nederlandse Passionisten ook werkzaam zijn geweest in China en Brits-Indië. De Nederlandse pater Kierkels, oud-generaal-overste van de congregatie, werd in 1931 benoemd tot apostolisch delegaat voor dat gebied. Ook voor Brazilië staat het vast dat er Nederlandse Passionisten als missionarissen hebben gewerkt. Andere landen waar Passionisten missiewerk hebben verricht zijn: Peru, China en Tanzania (vanaf 1935).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 37, Willemsen, I, par. 1-27, Katholieke Encyclopaedie, 1937, lemma 'Passionisten', bezoekrapport KAN 1997 en Pius-almanak 1960/61, 330 en 419.

 

Organisatie

De congregatie ontving pauselijke goedkeuring in 1746. Aan het hoofd stond de generaal-overste, praepositus generalis genaamd, geassisteerd door twee raadslieden, die door het generaal-kapittel voor zes jaar werden gekozen. Lagere oversten werden door provinciale kapittels voor drie jaar gekozen. Sinds 1924 was er een Nederlandse provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome. De rechtspersoon van de congregatie in Nederland droeg de naam van Geestelijken van het Allerheiligst Kruis en Lijden van onze Heer Jesus Christus.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 35-36, Willemsen, I, par. 1-27, bezoekrapport KAN 1997 en Pius-almanak 1960/61, 330.

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie waren pastoraal werk en missiewerk. Meer in het bijzonder wilden de paters de gekruisigde Christus verkondigen onder andere door volksmissies te houden en mensen in hun lijden bijstaan. Voor het liefdewerk bestond er De Kruispenning (1912), bedoeld voor het inzamelen van giften om de studie van minder kapitaalkrachtige priesterstudenten te betalen en kloosters te onderhouden.

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Tanzania
 • Bisdom Dodoma
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Wijsgerig leven in Nederland en België, 1880-1980 / C.E.M. Struyker Boudier
Auteur
 • C. E. M. Struyker Boudier
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Leuven : UPL [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1989


Periodieken
Titel
 • Golgotha : geillustreerd maandschrift voor R.-Katholieke huisgezinnen
Paginering
 • Jrg. 1 (1912) - 52 (1964)
Uitgever
 • Mook : Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1912-1964

Titel
 • Boemerang / Theologicum Paters Passionisten
Uitgever
 • Mook : Theologicum Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1962-...

Titel
 • Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin / uitg. door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenw. met Paters Karmelieten ... [et al.]
Paginering
 • Jrg. 1 (1965) - jrg. 35, nr. 4 (1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Priesters van het H. Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1965-1999

Titel
 • Missievrienden van de Passionisten : driemaandelijks kontaktblad
Uitgever
 • Wezembeek-Oppem : Missiesecretariaat Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1975-...

Titel
 • Passionistennieuws
Paginering
 • 1 (1965) - ...
Uitgever
 • Mook : Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • De Gemmabode / Paters Passionisten
Uitgever
 • Mook : Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1939-...
Interviews

Zes interviews, namelijk de nrs.:

 

105

136

192

296

341

549

 

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Volgens een bezoekrapport van KAN uit 1997 berustte het provinciaal archief in Haastrecht (provincie Zuid-Holland). Het bestond uit: de regel en de constituties, stukken betreffende generale en provinciale kapittels, preken, persoonsdossiers en persoonsarchieven, materiaal betreffende de congregatie, de huizen, overlijdensprentjes, kasboeken, contacten met derden en foto's. De omvang van de verschillende delen van het archief was: statisch archief 45 meter, dynamisch archief 25 meter, missieprocuur 10 meter, economaat onbekend. De bibliotheek, voor zover betrekking hebbend op de congregatie, had een omvang van 40 meter. Het archief was op geen enkele wijze ontsloten, wel was het oudere gedeelte geordend in rubrieken, waarbij onder de rubriek apostolaat ook de buitenlandse missie viel. De bibliotheek was wel geïnventariseerd. Veel fotomateriaal was niet beschreven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlog is veel materiaal verloren gegaan, terwijl het archief toen in verband met een evacuatie niet goed is bijgehouden.

Bewaarplaats Provincialaat, Klooster St. Gabriël, Provincialeweg-Oost 62, 2851 AG Haastrecht [2011]
Periode archief 1906-2011
Omvang ca 100m

Bewaarplaats Generalaat, Piazza dei Santi Giovanni e Paolo 13 - 00184 ROMA, tel. 06-77.27.11
Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: http://www.passiochristi.org/

e-mail: uffsegcp@passiochristi.org

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Passionisten werd gesticht in Italië in 1720 door Paolo Danei (Paulus van ’t Kruis; 1684-1775). Tussen 1853 en 1866 was de congregatie tijdelijk in Nederland gevestigd. In 1905/1906 vestigde zij zich opnieuw in Nederland, en wel in Mook (provincie Limburg). De vrouwelijke tak van de Passionistinnen werd in 1771 gesticht, maar had in Nederland geen vestigingen. In 1934 telde de congregatie 2.779 leden; de Nederlandse provincie met het provincialaat in Mook telde slechts 113 leden.

 

De missie

Van de vele missiegebieden waar de Passionisten werkzaam waren, was vooral Nederlands-Indië een Nederlandse aangelegenheid. De Passionisten werkten vanaf 1948 in het apostolisch vicariaat van Pontianak dat weer onder de Minderbroeders-Kapucijnen viel. In de buiteneuropese missie zouden Nederlandse Passionisten ook werkzaam zijn geweest in China en Brits-Indië. De Nederlandse pater Kierkels, oud-generaal-overste van de congregatie, werd in 1931 benoemd tot apostolisch delegaat voor dat gebied. Ook voor Brazilië staat het vast dat er Nederlandse Passionisten als missionarissen hebben gewerkt. Andere landen waar Passionisten missiewerk hebben verricht zijn: Peru, China en Tanzania (vanaf 1935).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 37, Willemsen, I, par. 1-27, Katholieke Encyclopaedie, 1937, lemma 'Passionisten', bezoekrapport KAN 1997 en Pius-almanak 1960/61, 330 en 419.

 

Organisatie

De congregatie ontving pauselijke goedkeuring in 1746. Aan het hoofd stond de generaal-overste, praepositus generalis genaamd, geassisteerd door twee raadslieden, die door het generaal-kapittel voor zes jaar werden gekozen. Lagere oversten werden door provinciale kapittels voor drie jaar gekozen. Sinds 1924 was er een Nederlandse provincie. Het generalaat bevindt zich in Rome. De rechtspersoon van de congregatie in Nederland droeg de naam van Geestelijken van het Allerheiligst Kruis en Lijden van onze Heer Jesus Christus.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 35-36, Willemsen, I, par. 1-27, bezoekrapport KAN 1997 en Pius-almanak 1960/61, 330.

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie waren pastoraal werk en missiewerk. Meer in het bijzonder wilden de paters de gekruisigde Christus verkondigen onder andere door volksmissies te houden en mensen in hun lijden bijstaan. Voor het liefdewerk bestond er De Kruispenning (1912), bedoeld voor het inzamelen van giften om de studie van minder kapitaalkrachtige priesterstudenten te betalen en kloosters te onderhouden.

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Tanzania
 • Bisdom Dodoma

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Wijsgerig leven in Nederland en België, 1880-1980 / C.E.M. Struyker Boudier
Auteur
 • C. E. M. Struyker Boudier
Paginering
 • 2 dl
Uitgever
 • Leuven : UPL [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1989


Periodieken
Titel
 • Golgotha : geillustreerd maandschrift voor R.-Katholieke huisgezinnen
Paginering
 • Jrg. 1 (1912) - 52 (1964)
Uitgever
 • Mook : Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1912-1964

Titel
 • Boemerang / Theologicum Paters Passionisten
Uitgever
 • Mook : Theologicum Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1962-...

Titel
 • Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin / uitg. door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenw. met Paters Karmelieten ... [et al.]
Paginering
 • Jrg. 1 (1965) - jrg. 35, nr. 4 (1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Priesters van het H. Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1965-1999

Titel
 • Missievrienden van de Passionisten : driemaandelijks kontaktblad
Uitgever
 • Wezembeek-Oppem : Missiesecretariaat Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1975-...

Titel
 • Passionistennieuws
Paginering
 • 1 (1965) - ...
Uitgever
 • Mook : Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1965-...

Titel
 • De Gemmabode / Paters Passionisten
Uitgever
 • Mook : Paters Passionisten
Jaar van uitgave
 • 1939-...
Interviews

Zes interviews, namelijk de nrs.:

 

105

136

192

296

341

549

 

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Volgens een bezoekrapport van KAN uit 1997 berustte het provinciaal archief in Haastrecht (provincie Zuid-Holland). Het bestond uit: de regel en de constituties, stukken betreffende generale en provinciale kapittels, preken, persoonsdossiers en persoonsarchieven, materiaal betreffende de congregatie, de huizen, overlijdensprentjes, kasboeken, contacten met derden en foto's. De omvang van de verschillende delen van het archief was: statisch archief 45 meter, dynamisch archief 25 meter, missieprocuur 10 meter, economaat onbekend. De bibliotheek, voor zover betrekking hebbend op de congregatie, had een omvang van 40 meter. Het archief was op geen enkele wijze ontsloten, wel was het oudere gedeelte geordend in rubrieken, waarbij onder de rubriek apostolaat ook de buitenlandse missie viel. De bibliotheek was wel geïnventariseerd. Veel fotomateriaal was niet beschreven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlog is veel materiaal verloren gegaan, terwijl het archief toen in verband met een evacuatie niet goed is bijgehouden.

Bewaarplaats Provincialaat, Klooster St. Gabriël, Provincialeweg-Oost 62, 2851 AG Haastrecht [2011]
Periode archief 1906-2011
Omvang ca 100m

Bewaarplaats Generalaat, Piazza dei Santi Giovanni e Paolo 13 - 00184 ROMA, tel. 06-77.27.11
Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: http://www.passiochristi.org/

e-mail: uffsegcp@passiochristi.org