Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Vereenigde Missionarissen

Naam Vereenigde Missionarissen
Naamsvarianten
 • De Vereenigde Missionarissen
 • Verenigde Missionarissen
 • VM
 • V.M.
Periode 1920-1967
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

In 1920 bundelden tien missionerende congregaties hun krachten in de Vereenigde Missionarissen. Zij wilden hiermee een tegenwicht vormen tegen de in 1919 opgerichte Priester Missiebond die het werk van broeders, zusters en inheems personeel minder belangrijk vond dan het missiewerk van priesters. De organisatie organiseerde tentoonstellingen die bedoeld waren om missie te propageren en om geld in te zamelen. Tussen 1919 en 1955 organiseerde men maar liefst 144 tentoonstellingen, wat behalve geld ook roepingen opleverde. Men spande zich ook in om de bijdragen aan de tentoonstellingen goed op elkaar af te stemmen. Dit was de eerste keer dat orden en congregaties -zij het slechts die van priesters- samenwerkten (Bergers, Globalisten, 43; Willemsen (2005)31-53, met name 39; Willemsen, I, par. 4-15).

De meeste missionerende orden en congregaties van priester-religieuzen werden lid. Er kwam een reglement dat onder meer de verdeling van de opbrengsten regelde. Broeders en zusters mochten geen stands bemannen, zelfs geen koffie schenken (Willemsen, Missio, 29-30 (met lijst van leden). Kort na de Tweede Wereldoorlog waren  27 orden en congregaties aangesloten. In functionele zin is het in 1952 opgerichte Secretariaat Nederlandse Priester-Religieuzen de opvolger van de VM (Bergers, Globalisten, 45).

Organisatie

Nieuwe leden moesten voldoen aan een door het Centraal Bestuur opgestelde lijst van voorwaarden. Zo was lidmaatschap alleen mogelijk voor orden en congregaties die een missiehuis in Nederland hadden. Congregaties van zusters of broeders waren uitgesloten van lidmaatschap, omdat zij slechts de hulptroepen van de priester-missionarissen zouden zijn (Willemsen (2005) 31-53, met name 39). In 1957 ging de vereniging samenwerken met het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken. Het Centraal Bestuur werd vervangen door een Concilium bestaande uit het bestuur van de Vereenigde Missionarissen en de vijf directeuren van de diocesane missiebureaus. Voorzitter werd Van Hussen, de directeur van het Nationaal Bureau (Willemsen, Missio, 48). De organisatie is opgeheven in 1967 (Willemsen OV15).

Doelstelling

Samenwerking, met name met betrekking tot de organisatie van algemene missietentoonstellingen waarop elke orde of congregatie zijn eigen stand kreeg. (Willemsen OV15).

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Ten dienste van de emigranten voor God : de bijdrage van de Verenigde Missionarissen aan de Nederlandse missiebeweging, 1920-1969 / Jan Jacobs
Auteur
 • Jan Ydo Hubert Antoon Jacobs (1946-)
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304vol. 13 (2004), pag. 103-126
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Jaarverslagen van de ‘Vereenigde Missionarissen’
Jaar van uitgave
 • 1920-1967

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Globalisten van het eerste uur : 75 jaar Mensen met een Missie / [samenst. en eindred.: Barbara Bergers ; interviews: Barbara Bergers ... et al. ; foto's: CMC Mensen met een Missie ... et al.]75 jaar Mensen met een missie
Auteur
 • Barbara Bergers
Paginering
 • 55 p
Uitgever
 • Den Haag : CMC Mensen met een Missie
Jaar van uitgave
 • 2007
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is niet teruggevonden. Jacobs, ‘Ten dienste van de emigranten voor God’ meldt op p. 104: ‘Voorzover bekend bestaat er nergens in Nederland een Vereenigde Missionarissen-archief in strikte zin’. Wel bestaat er een documentatieverzameling genaamd Verzameling Stichting Verenigde Missionarissen, 1925-1973. Deze berust in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en bestaat voornamelijk uit krantenartikelen over de missie. Verder is van belang de ook bij het KDC aanwezige Collectie Theologisch Instituut, Eindhoven. In de archieven van de missionerende orden en congregaties zijn nog veel stukken van de Verenigde Missionarissen te vinden.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1925-1973
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Verzameling Stichting Verenigde Missionarissen, 1925-1973.
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie algemeen

 

NB: De verzameling betreft kranteartikelen, handelend over de missie.

 

Algemeen

 

55. Verslagen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Verenigde Missionarissen, sinds 6 november 1962 de Stichting Vereningde Missionarissen. 1920-1966.

 

56. Verslag: "Voorgeschiedenis van de Verenigde Missionarissen". [1920].

 

57. Volledige lijsten der missie-tentoonstellingen. [1931].

 

60. Richtlijnen voor het inrichten van tentoonstellingen. 1931-1950.

 

61. Verslagen van bijeenkomsten. 1942-1961.

 

2. Artikelen over de accommodatie van het missiewerk. 1934-1951.

 

4. Artikelen over de "Missie-Actie". 1928-1966.

 

5. Stukken betreffende de Medische Missieactie. 1929-1965.

 

8. Stukken betreffende het missiewerk en de katholieke wereld. 1924-1972.

 

10. Artikelen over antropologie. 1933-1973.

 

11. Artikelen over de missie en apologie. 1928-1966.

 

18. Artikelen over congressen betreffende het missiewerk. 1933-1966.

 

21. Artikelen over ethnologie. 1931-1971.

 

22. Artikelen over het missiewerk en andere zaken van de Franciscaanse orde. 1927-1939.

 

25. Artikelen over de geschiedenis van de missie. 1924-1968.

 

26. Artikelen over godsdienstwetenschap. 1931-1970.

 

30. Artikelen over de Islam. 1932-1962.

 

33. Artikelen over de missie en kolonisatie. 1938-1961.

 

34. Artikelen over de kunst uit missielanden. 1930-1970.

 

35. Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA). 1929-1938.

 

36. Artikelenover de methode van het missiewerk. 1926-1969.

 

37. Artikelen over activiteiten van het missiewerk Nederland en andere geloofszaken. 1925-1973.

 

40Artikelen over missie, onderwijs en opvoeding.

1931-1934, 1955, 1961, 1965.

 

41.Artikelen over missieorden. 1929-1969.

 

42. Artikelen over de koloniale politiek van Nederland. 1926-1963.

 

43. Artikelen over volkerenkunde en praehistorie. 1934-1972.

 

44. Artikelen over de propaganda van het missiewerk. 1935-1969.

 

48. Stukken betreffende de missiewetenschap. 1936-1968.

 

50. Stukken betreffende de stichting Pro Mundi Vita, welke stichting ten doel heeft informatie te verstrekken over ontwikkelingsgebieden van de kerk. 1934-1964.

 

 

Afrika

 

1. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Abessynië.

1931-1939.

 

7. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Afrika. 1925-1973.

 

 

Amerika

 

9. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Amerika. 1927-1969.

 

 

Australië

 

13. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Australië. 1938, 1950.

 

 

Azië

 

6. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Afghanistan. 1928-1955.

 

14. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Azië (nabije oosten). 1938-1962.

 

15. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Azië met uitzondering van China en Indonesië. 1933-1968.

 

17. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in China. 1927-1962.

 

27. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Indië en andere oost-aziatische landen. 1930-1938.

 

32. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Japan. 1929-1956.

 

46. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Turkije. 1927-1938.

 

 

Indonesië

 

12. Artikelen over artikel 177 van de Indische Staatsregeling, volgens welke katholieke missionarissen voor missiewerk officiële toestemming moesten ontvangen. 1931-1939.

 

16. Artikelen over het missiewerk en andere zaken op Borneo. 1931-1956.

 

27. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Indië en andere oost-aziatische landen. 1930-1938.

 

28. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Indonesië. 1927-1970.

 

38. Artikelen over het missie werk en andere zaken in Nieuw Guinea. 1934-1962.

 

51. Stukken betreffende de indische bestuurshervorming van de buitengewesten welke voorbereid door de exterritorialiteits commissie van het departement van binnenlands bestuur. 1928-1932.

 

52. Stukken betreffende de Interdepartementale Commissie voor Welvaartspolitiek, ingesteld in 1924 om de exploitatie van de indische rijkdommen te bespoedigen. 1927-1929.

 

53. Stukken betreffende de grondslagen voor de verdediging van Nederlands-Indië. 1927.

 

54. Stukken betreffende de handel in onverwerkt rubber in Nederlands-Indië. 1928-1929.

 

 

Oceanië

 

49. Artikelen over het Zuidzee missiegebied. 1930-1937.

 

 

Zuid-Amerika

 

29. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Nederlands West-Indië. 1936, 1952.

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen [Collectie Theologisch Instituut, Eindhoven]
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

82-89. Stukken betreffende de Stichting Verenigde Missionarissen; hierbij:

82. Verslagen van vergaderingen, 1920-1965 (C 209/1)

83. Zakenregister, 1934 (C 209/1)

84-85. Missietentoonstellingen, 1943-1956 (C 209/2-3)

86. Missieactiviteiten, 1952-1963 (C 209/4)

87. Missietentoonstellingen ‘Amate’, 1957-1964 (C 209/5)

[Mogelijk gaat het hier om originele archiefbescheiden].

Archivalie elders

In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bevinden zich:

 

Archief Missionarissen van het Heilig Hart:

Verenigde Missionarissen, 1920-1964 (met hiaten) (inv. nr. 82)

 

Archief Sociëteit Afrikaanse Missiën:

Verenigde Missionarissen en Stichting SNPR, organisaties waar SMA bij was aangesloten, 1944-1952 (inv. nr. 691)

Met plan uit 1944 om naar Duits voorbeeld een vereniging van superioren [van missiecongregaties]  op te richten. Met statuten van de Duitse vereniging. Art. 2 met de doelstelling luidt in vertaling: ‘I. Door gemeenschappelijk overleg te komen tot een overeenstemmend en stelselmatig handelen bij het missiewerk, en de broederlijke eensgezindheid onder de verschillende Orden en Congregaties te bevorderen. II. Door haar instituut te Berlijn  -het generaal secretariaat-  de aangesloten Orden en Congregaties gezamenlijk te vertegenwoordigen.’. Met verslag van vergadering van 5 juli 1945.

Verslag bijeenkomst 33 abten en provinciaals op het provincialaat van de Kapucijnen in ’s-Hertogenbosch op 26 november 1952 met besluit tot oprichting van een secretariaat. Voorbeeld is het Secretariaat voor de Religieuze orden en Congregaties dat in Duitsland sinds 1899 bestaat. Men besluit ook om zes secties op te richten waaronder een voor de missie.

 

Verder is in dit archief vermeldenswaard:

Voorschrift over missietentoonstellingen gekwalificeerd als vertrouwelijk, 1927

 

 

In het archief van de congreatie van de Assumptionisten bevinden zich:

 

 

C 209/01. Voorgeschiedenis (1915-1920); vergaderingen (1920-1965) met zakenregister (1920-1934). 1915-1965.

1 omslag

 

C 209/02. Stukken: rapport (1943); bijeenkomsten (1944, 1948); aanwijzingen voor missietentoonstelling. 1943-1952.

1 omslag

 

C 209/03. Stukken: ontwerp huishoudelijk reglement; missiepreken; samenwerking met KNP; kwestie missietentoonstelling; ledenvergadering; adreslijst. 1952-1956.

1 omslag

 

C 209/04. Stukken: missietentoonstelling; algemene missiekalender; nota (8 juni 1964) met opmerkingen; bijeenkomsten. 1952-1966.

1 omslag

 

C 209/05. Stukken betreffende missietentoonstelling; rapporten; vragenlijst; missieplan Mgr. Feron. 1956-1964.

1 omslag

 

C 209/08. Ned. Volkenkundig Missiemuseum Tilburg (F. Wijnhoven is lid bestuur); notulen; stukken. 1959-1960.

1 omslag

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia de volgende stukken:

 

LARC nr. 1795. Stukken betreffende de Vereenigde Missionarissen te Tilburg. 1927, 1931, 1936-1940, 1962-1964, z.j, 1 omslag;

LARC nr. 4028. Stukken betreffende de Vereenigde Missionarissen. 1928, z.j, 1 omslag;

LARC nr. 6195. Brief van pater W. Keller sj, voorzitter van de Vereenigde Missionarissen, aan K. Middelhoff over de plaats van de Katholieke Radio Omroep (KRO) als zendgemachtigde op de PJC-zender. 1946, 1 stuk.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

In 1920 bundelden tien missionerende congregaties hun krachten in de Vereenigde Missionarissen. Zij wilden hiermee een tegenwicht vormen tegen de in 1919 opgerichte Priester Missiebond die het werk van broeders, zusters en inheems personeel minder belangrijk vond dan het missiewerk van priesters. De organisatie organiseerde tentoonstellingen die bedoeld waren om missie te propageren en om geld in te zamelen. Tussen 1919 en 1955 organiseerde men maar liefst 144 tentoonstellingen, wat behalve geld ook roepingen opleverde. Men spande zich ook in om de bijdragen aan de tentoonstellingen goed op elkaar af te stemmen. Dit was de eerste keer dat orden en congregaties -zij het slechts die van priesters- samenwerkten (Bergers, Globalisten, 43; Willemsen (2005)31-53, met name 39; Willemsen, I, par. 4-15).

De meeste missionerende orden en congregaties van priester-religieuzen werden lid. Er kwam een reglement dat onder meer de verdeling van de opbrengsten regelde. Broeders en zusters mochten geen stands bemannen, zelfs geen koffie schenken (Willemsen, Missio, 29-30 (met lijst van leden). Kort na de Tweede Wereldoorlog waren  27 orden en congregaties aangesloten. In functionele zin is het in 1952 opgerichte Secretariaat Nederlandse Priester-Religieuzen de opvolger van de VM (Bergers, Globalisten, 45).

Organisatie

Nieuwe leden moesten voldoen aan een door het Centraal Bestuur opgestelde lijst van voorwaarden. Zo was lidmaatschap alleen mogelijk voor orden en congregaties die een missiehuis in Nederland hadden. Congregaties van zusters of broeders waren uitgesloten van lidmaatschap, omdat zij slechts de hulptroepen van de priester-missionarissen zouden zijn (Willemsen (2005) 31-53, met name 39). In 1957 ging de vereniging samenwerken met het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken. Het Centraal Bestuur werd vervangen door een Concilium bestaande uit het bestuur van de Vereenigde Missionarissen en de vijf directeuren van de diocesane missiebureaus. Voorzitter werd Van Hussen, de directeur van het Nationaal Bureau (Willemsen, Missio, 48). De organisatie is opgeheven in 1967 (Willemsen OV15).

Doelstelling

Samenwerking, met name met betrekking tot de organisatie van algemene missietentoonstellingen waarop elke orde of congregatie zijn eigen stand kreeg. (Willemsen OV15).

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • Ten dienste van de emigranten voor God : de bijdrage van de Verenigde Missionarissen aan de Nederlandse missiebeweging, 1920-1969 / Jan Jacobs
Auteur
 • Jan Ydo Hubert Antoon Jacobs (1946-)
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304vol. 13 (2004), pag. 103-126
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Jaarverslagen van de ‘Vereenigde Missionarissen’
Jaar van uitgave
 • 1920-1967

Titel
 • Het missiewerk : tijdschrift voor missiekennis en missieactie : orgaan van den Priester-Missiebond in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - jrg. 50 (1971)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1919-1971

Titel
 • Globalisten van het eerste uur : 75 jaar Mensen met een Missie / [samenst. en eindred.: Barbara Bergers ; interviews: Barbara Bergers ... et al. ; foto's: CMC Mensen met een Missie ... et al.]75 jaar Mensen met een missie
Auteur
 • Barbara Bergers
Paginering
 • 55 p
Uitgever
 • Den Haag : CMC Mensen met een Missie
Jaar van uitgave
 • 2007

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is niet teruggevonden. Jacobs, ‘Ten dienste van de emigranten voor God’ meldt op p. 104: ‘Voorzover bekend bestaat er nergens in Nederland een Vereenigde Missionarissen-archief in strikte zin’. Wel bestaat er een documentatieverzameling genaamd Verzameling Stichting Verenigde Missionarissen, 1925-1973. Deze berust in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en bestaat voornamelijk uit krantenartikelen over de missie. Verder is van belang de ook bij het KDC aanwezige Collectie Theologisch Instituut, Eindhoven. In de archieven van de missionerende orden en congregaties zijn nog veel stukken van de Verenigde Missionarissen te vinden.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1925-1973
Openbaarheid openbaar
Omvang 1 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Verzameling Stichting Verenigde Missionarissen, 1925-1973.
Bijzondere relevantie

Selectie algemeen

 

NB: De verzameling betreft kranteartikelen, handelend over de missie.

 

Algemeen

 

55. Verslagen van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Verenigde Missionarissen, sinds 6 november 1962 de Stichting Vereningde Missionarissen. 1920-1966.

 

56. Verslag: "Voorgeschiedenis van de Verenigde Missionarissen". [1920].

 

57. Volledige lijsten der missie-tentoonstellingen. [1931].

 

60. Richtlijnen voor het inrichten van tentoonstellingen. 1931-1950.

 

61. Verslagen van bijeenkomsten. 1942-1961.

 

2. Artikelen over de accommodatie van het missiewerk. 1934-1951.

 

4. Artikelen over de "Missie-Actie". 1928-1966.

 

5. Stukken betreffende de Medische Missieactie. 1929-1965.

 

8. Stukken betreffende het missiewerk en de katholieke wereld. 1924-1972.

 

10. Artikelen over antropologie. 1933-1973.

 

11. Artikelen over de missie en apologie. 1928-1966.

 

18. Artikelen over congressen betreffende het missiewerk. 1933-1966.

 

21. Artikelen over ethnologie. 1931-1971.

 

22. Artikelen over het missiewerk en andere zaken van de Franciscaanse orde. 1927-1939.

 

25. Artikelen over de geschiedenis van de missie. 1924-1968.

 

26. Artikelen over godsdienstwetenschap. 1931-1970.

 

30. Artikelen over de Islam. 1932-1962.

 

33. Artikelen over de missie en kolonisatie. 1938-1961.

 

34. Artikelen over de kunst uit missielanden. 1930-1970.

 

35. Stukken betreffende de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA). 1929-1938.

 

36. Artikelenover de methode van het missiewerk. 1926-1969.

 

37. Artikelen over activiteiten van het missiewerk Nederland en andere geloofszaken. 1925-1973.

 

40Artikelen over missie, onderwijs en opvoeding.

1931-1934, 1955, 1961, 1965.

 

41.Artikelen over missieorden. 1929-1969.

 

42. Artikelen over de koloniale politiek van Nederland. 1926-1963.

 

43. Artikelen over volkerenkunde en praehistorie. 1934-1972.

 

44. Artikelen over de propaganda van het missiewerk. 1935-1969.

 

48. Stukken betreffende de missiewetenschap. 1936-1968.

 

50. Stukken betreffende de stichting Pro Mundi Vita, welke stichting ten doel heeft informatie te verstrekken over ontwikkelingsgebieden van de kerk. 1934-1964.

 

 

Afrika

 

1. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Abessynië.

1931-1939.

 

7. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Afrika. 1925-1973.

 

 

Amerika

 

9. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Amerika. 1927-1969.

 

 

Australië

 

13. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Australië. 1938, 1950.

 

 

Azië

 

6. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Afghanistan. 1928-1955.

 

14. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Azië (nabije oosten). 1938-1962.

 

15. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Azië met uitzondering van China en Indonesië. 1933-1968.

 

17. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in China. 1927-1962.

 

27. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Indië en andere oost-aziatische landen. 1930-1938.

 

32. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Japan. 1929-1956.

 

46. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Turkije. 1927-1938.

 

 

Indonesië

 

12. Artikelen over artikel 177 van de Indische Staatsregeling, volgens welke katholieke missionarissen voor missiewerk officiële toestemming moesten ontvangen. 1931-1939.

 

16. Artikelen over het missiewerk en andere zaken op Borneo. 1931-1956.

 

27. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Indië en andere oost-aziatische landen. 1930-1938.

 

28. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Indonesië. 1927-1970.

 

38. Artikelen over het missie werk en andere zaken in Nieuw Guinea. 1934-1962.

 

51. Stukken betreffende de indische bestuurshervorming van de buitengewesten welke voorbereid door de exterritorialiteits commissie van het departement van binnenlands bestuur. 1928-1932.

 

52. Stukken betreffende de Interdepartementale Commissie voor Welvaartspolitiek, ingesteld in 1924 om de exploitatie van de indische rijkdommen te bespoedigen. 1927-1929.

 

53. Stukken betreffende de grondslagen voor de verdediging van Nederlands-Indië. 1927.

 

54. Stukken betreffende de handel in onverwerkt rubber in Nederlands-Indië. 1928-1929.

 

 

Oceanië

 

49. Artikelen over het Zuidzee missiegebied. 1930-1937.

 

 

Zuid-Amerika

 

29. Artikelen over het missiewerk en andere zaken in Nederlands West-Indië. 1936, 1952.

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen [Collectie Theologisch Instituut, Eindhoven]
Bijzondere relevantie

82-89. Stukken betreffende de Stichting Verenigde Missionarissen; hierbij:

82. Verslagen van vergaderingen, 1920-1965 (C 209/1)

83. Zakenregister, 1934 (C 209/1)

84-85. Missietentoonstellingen, 1943-1956 (C 209/2-3)

86. Missieactiviteiten, 1952-1963 (C 209/4)

87. Missietentoonstellingen ‘Amate’, 1957-1964 (C 209/5)

[Mogelijk gaat het hier om originele archiefbescheiden].

Archivalie elders

In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven bevinden zich:

 

Archief Missionarissen van het Heilig Hart:

Verenigde Missionarissen, 1920-1964 (met hiaten) (inv. nr. 82)

 

Archief Sociëteit Afrikaanse Missiën:

Verenigde Missionarissen en Stichting SNPR, organisaties waar SMA bij was aangesloten, 1944-1952 (inv. nr. 691)

Met plan uit 1944 om naar Duits voorbeeld een vereniging van superioren [van missiecongregaties]  op te richten. Met statuten van de Duitse vereniging. Art. 2 met de doelstelling luidt in vertaling: ‘I. Door gemeenschappelijk overleg te komen tot een overeenstemmend en stelselmatig handelen bij het missiewerk, en de broederlijke eensgezindheid onder de verschillende Orden en Congregaties te bevorderen. II. Door haar instituut te Berlijn  -het generaal secretariaat-  de aangesloten Orden en Congregaties gezamenlijk te vertegenwoordigen.’. Met verslag van vergadering van 5 juli 1945.

Verslag bijeenkomst 33 abten en provinciaals op het provincialaat van de Kapucijnen in ’s-Hertogenbosch op 26 november 1952 met besluit tot oprichting van een secretariaat. Voorbeeld is het Secretariaat voor de Religieuze orden en Congregaties dat in Duitsland sinds 1899 bestaat. Men besluit ook om zes secties op te richten waaronder een voor de missie.

 

Verder is in dit archief vermeldenswaard:

Voorschrift over missietentoonstellingen gekwalificeerd als vertrouwelijk, 1927

 

 

In het archief van de congreatie van de Assumptionisten bevinden zich:

 

 

C 209/01. Voorgeschiedenis (1915-1920); vergaderingen (1920-1965) met zakenregister (1920-1934). 1915-1965.

1 omslag

 

C 209/02. Stukken: rapport (1943); bijeenkomsten (1944, 1948); aanwijzingen voor missietentoonstelling. 1943-1952.

1 omslag

 

C 209/03. Stukken: ontwerp huishoudelijk reglement; missiepreken; samenwerking met KNP; kwestie missietentoonstelling; ledenvergadering; adreslijst. 1952-1956.

1 omslag

 

C 209/04. Stukken: missietentoonstelling; algemene missiekalender; nota (8 juni 1964) met opmerkingen; bijeenkomsten. 1952-1966.

1 omslag

 

C 209/05. Stukken betreffende missietentoonstelling; rapporten; vragenlijst; missieplan Mgr. Feron. 1956-1964.

1 omslag

 

C 209/08. Ned. Volkenkundig Missiemuseum Tilburg (F. Wijnhoven is lid bestuur); notulen; stukken. 1959-1960.

1 omslag

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia de volgende stukken:

 

LARC nr. 1795. Stukken betreffende de Vereenigde Missionarissen te Tilburg. 1927, 1931, 1936-1940, 1962-1964, z.j, 1 omslag;

LARC nr. 4028. Stukken betreffende de Vereenigde Missionarissen. 1928, z.j, 1 omslag;

LARC nr. 6195. Brief van pater W. Keller sj, voorzitter van de Vereenigde Missionarissen, aan K. Middelhoff over de plaats van de Katholieke Radio Omroep (KRO) als zendgemachtigde op de PJC-zender. 1946, 1 stuk.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering