Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missievereniging Sint Franciscus Xaverius op de Groot-Seminaries

Naam Missievereniging Sint Franciscus Xaverius op de Groot-Seminaries
Naamsvarianten
 • Missievereeniging Sint Franciscus Xaverius op de Groot-Seminaries
Periode 1917-na 1960
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het nieuwe rond 1917 inzettende beleid van het Vaticaan was erop gericht aan de seculiere geestelijkheid een leidende rol te geven in het aansturen van het thuisfront. De parochiegeestelijkheid en meer in het algemeen de priesters moesten de gelovigen bewust maken van het belang van de missie en verder aansporen om geld en goederen te geven en voor de missie te bidden. In het kader hiervan werden in 1917-1919 op de grootseminaries van Hoeven, Rijssenburg en Haaren missieverenigingen opgericht. Het groot seminarie van het bisdom Roermond had reeds vanaf 1896 een missie-vereniging. De verenigingen heetten alle naar St. Franciscus Xaverius, een jezuiet die in de zestiende eeuw op grote schaal in Azië missioneerde.

Alle seminaristen waren lid.

De ondersteuning was geestelijk (missen, gebeden e.d.) en materieel. Laatstgenoemde bestond uit het 'brokkenwerk' en uit de verzending van boeken en tijdschriften naar de missie. Onder brokkenwerk verstond men de inzameling van de oud papier, capsules, postzegels, zilverpapier en edele metalen die werden verkocht. Het werk met betrekking tot de lectuur kreeg in 1956 een landelijke koepel met het Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie. In 1949 haalde de vereniging van het grootseminarie Hoeven f 1280 aan geld op. Een afzonderlijke actie voor boeken leverde 2500 boeken op met een opbrengst van f 1800. De tijdschriftenactie leverde 400 periodieken op (KDC, knipselverzameling, uit: Dagblad De Stem 15 februari 1950)

Organisatie

De verenigingen zijn op een onbekend moment, maar wel ná 1960 verdwenen.

Doelstelling

Het doel was lektuur toezenden aan missionarissen en studie van het missiewerk van de kerk (Willemsen OV12).

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Uitgave bij het veertigjarig bestaansfeest van de missievereniging St. Franciscus Xaverius 7-8 maart 1959, Missievereniging St. Franciscus Xaverius.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1959

Titel
 • Jubileumuitgave Missievereniging St. Franciscus Xaverius, Hoeven (N.Br.). Missievereniging St. Franciscus Xaverius van het Grootseminarie, Uitgave t.g.v. 40-jarig bestaan van de vereniging.
Uitgever
 • Hoeven:
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Missievereniging. St. Franciscus Xaverius. De activiteit van de missievereniging “St. Franciscus Xaverius” op het seminarie “Rijsenburg”.
Jaar van uitgave
 • [ca] 1953

Titel
 • Statuten en huishoudelijk reglement der Missie-Vereeniging “St. Franciscus Xaverius” Groot Seminarie te Haaren
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1934

Titel
 • De katholieke missie in wezen en ontwikkeling
Auteur
 • Vereniging 'St. Franciscus Xaverius' te Hoeven
Paginering
 • 348
Uitgever
 • Groot-Seminarie, Hoeven
Jaar van uitgave
 • 1924


Periodieken
Titel
 • Jaarverslag van het Liefdewerk St. Franciscus Xaverius Seminarie Warmond.
Jaar van uitgave
 • 1915-1944

Titel
 • Jaarverslag van de Missievereniging “St. Franciscus Xaverius” Theologicum Warmond.
Jaar van uitgave
 • 1945-1958/59
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van de archieven is onbekend. Mogelijk zitten er zoals bij Warmond stukken over de verenigingen in het archief van de grootseminaries.

Archivalie elders

In het archief van het grootseminarie Warmond, dat berust in het Noord-Hollands Archief in Haarlem, bevinden zich:

Stukken over vrome verenigingen waaronder de Missievereniging St. Franciscus Xaverius (inv. nr. 292)

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het nieuwe rond 1917 inzettende beleid van het Vaticaan was erop gericht aan de seculiere geestelijkheid een leidende rol te geven in het aansturen van het thuisfront. De parochiegeestelijkheid en meer in het algemeen de priesters moesten de gelovigen bewust maken van het belang van de missie en verder aansporen om geld en goederen te geven en voor de missie te bidden. In het kader hiervan werden in 1917-1919 op de grootseminaries van Hoeven, Rijssenburg en Haaren missieverenigingen opgericht. Het groot seminarie van het bisdom Roermond had reeds vanaf 1896 een missie-vereniging. De verenigingen heetten alle naar St. Franciscus Xaverius, een jezuiet die in de zestiende eeuw op grote schaal in Azië missioneerde.

Alle seminaristen waren lid.

De ondersteuning was geestelijk (missen, gebeden e.d.) en materieel. Laatstgenoemde bestond uit het 'brokkenwerk' en uit de verzending van boeken en tijdschriften naar de missie. Onder brokkenwerk verstond men de inzameling van de oud papier, capsules, postzegels, zilverpapier en edele metalen die werden verkocht. Het werk met betrekking tot de lectuur kreeg in 1956 een landelijke koepel met het Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie. In 1949 haalde de vereniging van het grootseminarie Hoeven f 1280 aan geld op. Een afzonderlijke actie voor boeken leverde 2500 boeken op met een opbrengst van f 1800. De tijdschriftenactie leverde 400 periodieken op (KDC, knipselverzameling, uit: Dagblad De Stem 15 februari 1950)

Organisatie

De verenigingen zijn op een onbekend moment, maar wel ná 1960 verdwenen.

Doelstelling

Het doel was lektuur toezenden aan missionarissen en studie van het missiewerk van de kerk (Willemsen OV12).

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Uitgave bij het veertigjarig bestaansfeest van de missievereniging St. Franciscus Xaverius 7-8 maart 1959, Missievereniging St. Franciscus Xaverius.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1959

Titel
 • Jubileumuitgave Missievereniging St. Franciscus Xaverius, Hoeven (N.Br.). Missievereniging St. Franciscus Xaverius van het Grootseminarie, Uitgave t.g.v. 40-jarig bestaan van de vereniging.
Uitgever
 • Hoeven:
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Missievereniging. St. Franciscus Xaverius. De activiteit van de missievereniging “St. Franciscus Xaverius” op het seminarie “Rijsenburg”.
Jaar van uitgave
 • [ca] 1953

Titel
 • Statuten en huishoudelijk reglement der Missie-Vereeniging “St. Franciscus Xaverius” Groot Seminarie te Haaren
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1934

Titel
 • De katholieke missie in wezen en ontwikkeling
Auteur
 • Vereniging 'St. Franciscus Xaverius' te Hoeven
Paginering
 • 348
Uitgever
 • Groot-Seminarie, Hoeven
Jaar van uitgave
 • 1924


Periodieken
Titel
 • Jaarverslag van het Liefdewerk St. Franciscus Xaverius Seminarie Warmond.
Jaar van uitgave
 • 1915-1944

Titel
 • Jaarverslag van de Missievereniging “St. Franciscus Xaverius” Theologicum Warmond.
Jaar van uitgave
 • 1945-1958/59

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van de archieven is onbekend. Mogelijk zitten er zoals bij Warmond stukken over de verenigingen in het archief van de grootseminaries.

Archivalie elders

In het archief van het grootseminarie Warmond, dat berust in het Noord-Hollands Archief in Haarlem, bevinden zich:

Stukken over vrome verenigingen waaronder de Missievereniging St. Franciscus Xaverius (inv. nr. 292)