Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Het Missiewerk

Naam Het Missiewerk
Periode 1919-1971
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Missiewerk,  tijdschrift voor missiekennis en missieactie, werd uitgegeven door de Priestermissiebond en verscheen van 1941-1971.

Organisatie

In 1950 had het tijdschrift de als ondertitel : Nederlands Tijdschrift voor Missiewetenschap. Uitgever was de Priestermissiebond. Hoofdredacteur was mgr. dr. Alph. Mulders, directeur van het Missiologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De administratie was ondergebracht in Huize Bijdorp Voorschoten (Zuid-Holland). Het tijdschrift bevat artikelen, nieuwsberichten en boekbesprekingen. De artikelen gaan over de geschiedenis van de missie, ook die van vóór 1800, etnografie, missiologie, accommodatieprobematiek, nieuws van het Missiologisch Instituut. De schrijvers zijn vaak reguliere priesters.

 

Doelstelling

Redactie van een tijdschrift vooral bestemd voor priesters.

Taken en activiteiten
  • (Wetenschappelijk) onderzoek
  • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het bestaat vooral uit correspondentie en de notulen van de redactie vanaf 1946.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1945-1960
Omvang 29 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Toegang titel Archief Het Missiewerk, tijdschrift voor missiekennis en missieactie, 1941-1971
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

1-20. Ingekomen brieven en afschriften van uitgegane, alfabetisch op afzender. 1945-1971

 

23. Verslagen van vergaderingen van de raad van redactie van "Het Missiewerk". 1946-1969.

 

28. Minuten van uitgaande stukken, agenda's, convocaties e.d. aan leden van de raad van redactie en medewerkers van het tijdschrift “Het Missiewerk” 1946-1970.

 

26. Lijsten van redactieleden en medewerkers aan het tijdschrift “Het Missiewerk” 1948-1970.

 

25. Nota van prof. A. Mulders over de door de P.P.M.B. [Pauselijke priester Missie Bond] uit te geven tijdschriften “Het Missiewerk” en M.A. [Missie-actie?], de rechtvaardiging hiervan, de terreinbepaling tussen deze twee tijdschriften en over de medewerking aan het nieuwe tijdschrift "Oecumenica". 1961.

 

22. Krantenknipsels betreffende "Het Missiewerk". 1950-1957.

 

29. Stukken betreffende persoonlijk archief prof. dr A. Mulders. 1941-1969.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Missiewerk,  tijdschrift voor missiekennis en missieactie, werd uitgegeven door de Priestermissiebond en verscheen van 1941-1971.

Organisatie

In 1950 had het tijdschrift de als ondertitel : Nederlands Tijdschrift voor Missiewetenschap. Uitgever was de Priestermissiebond. Hoofdredacteur was mgr. dr. Alph. Mulders, directeur van het Missiologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De administratie was ondergebracht in Huize Bijdorp Voorschoten (Zuid-Holland). Het tijdschrift bevat artikelen, nieuwsberichten en boekbesprekingen. De artikelen gaan over de geschiedenis van de missie, ook die van vóór 1800, etnografie, missiologie, accommodatieprobematiek, nieuws van het Missiologisch Instituut. De schrijvers zijn vaak reguliere priesters.

 

Doelstelling

Redactie van een tijdschrift vooral bestemd voor priesters.

Taken en activiteiten
  • (Wetenschappelijk) onderzoek
  • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bevindt zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Het bestaat vooral uit correspondentie en de notulen van de redactie vanaf 1946.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1945-1960
Omvang 29 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Toegang titel Archief Het Missiewerk, tijdschrift voor missiekennis en missieactie, 1941-1971
Bijzondere relevantie

 

1-20. Ingekomen brieven en afschriften van uitgegane, alfabetisch op afzender. 1945-1971

 

23. Verslagen van vergaderingen van de raad van redactie van "Het Missiewerk". 1946-1969.

 

28. Minuten van uitgaande stukken, agenda's, convocaties e.d. aan leden van de raad van redactie en medewerkers van het tijdschrift “Het Missiewerk” 1946-1970.

 

26. Lijsten van redactieleden en medewerkers aan het tijdschrift “Het Missiewerk” 1948-1970.

 

25. Nota van prof. A. Mulders over de door de P.P.M.B. [Pauselijke priester Missie Bond] uit te geven tijdschriften “Het Missiewerk” en M.A. [Missie-actie?], de rechtvaardiging hiervan, de terreinbepaling tussen deze twee tijdschriften en over de medewerking aan het nieuwe tijdschrift "Oecumenica". 1961.

 

22. Krantenknipsels betreffende "Het Missiewerk". 1950-1957.

 

29. Stukken betreffende persoonlijk archief prof. dr A. Mulders. 1941-1969.

Verwijzing naar andere archiefvormers