Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (SND)

Naam Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (SND)
Naamsvarianten
 • Sorores Nostrae Dominae (SND)
 • Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Periode 1822-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort werd in 1822 gesticht in Amersfoort door de pastoor van Culemborg, Mathias Wolff sj (1779-1857). Zij is de oudste congregatie van zusters die in het gebied ten noorden van de grote rivieren is gesticht. Een bron van inspiratie waren de Zusters van O.L. Vrouw van Namen, een congregatie die reeds in 1804 was gesticht in Amiens door Marie Rose Julie Billiart. Wolff had behoefte aan katholiek onderwijs in het gebied van de Hollandse zending. Binnen de congregatie voltrok zich in 1840 een splitsing waardoor het Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef ontstond.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

In 1926 vertrokken de eerste zusters naar de missie op Oost-Java. Daar werkten zij onder de Karmelieten in Probolinggo. Rond 1960 speelden zij nog steeds een rol in het onderwijs aan meisjes.

 

Andere missiegebieden

Sinds 1959 zijn er zusters actief in Malawi. Hier leidden de zusters een internaat voor verwaarloosde jeugd en werd een huishoudschool opgericht. Zij hadden een huis in Blantyre (ook genaamd Mandala), de hoofdstad van Malawi.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: van Woesik, 50-51, Willemsen, I, par. 2-64, Pius-almanak 1960/61, 353 en 429

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Nederland. Nederland is sinds 1923 een zelfstandige Belgisch-Nederlandse provincie (Willemsen, I, par. 2-64).

Doelstelling

Tot de doelstelling van de congregatie behoorde 'onderwijs der vrouwelijke jeugd in al zijn vertakkingen' (Van Woesik, 49). Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar 'het geestelijk achterstaande kind, de a-sociale en verlaten jeugd' (Pius-almanak (1960/61) 353). Deze doelstelling kreeg ook gestalte in de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Malang
 • Bisdom Surabaya
 • Probolinggo
 • Lawang
 • Djember
 • Loemadjang
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Ontstaansgeschiedenis van de Congregatie van de Zusters van onze Lieve Vrouw van Amersfoort / G.A.M. Abbink
Auteur
 • G.A.M. Abbink (1924-)
Paginering
 • 32, 4, 2 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1993]

Titel
 • De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort : naar een wereld van menselijkheid / [red. Dinie van 't Erve ... et al. ; foto's Birgitta Maes]
Auteur
 • Dinie van 't Erve
Reeks
 • Religieuzen en religieuze gemeenschappen ; dl. 12
Paginering
 • 164 p
Uitgever
 • Amstelveen : Luyten
Jaar van uitgave
 • cop. 1987

Titel
 • ‘De congregatie in andere landen’, in: De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Auteur
 • Janssen, L.
Paginering
 • 131-139
Uitgever
 • Amstelveen:
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Jubileumuitgave Missiepost. Uit de Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw in Brazilië.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1979

Titel
 • Uit de geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort.
Auteur
 • Duynen, zr. M. van, en Vinke, zr. G.
Paginering
 • 288
Uitgever
 • Amersfoort:
Jaar van uitgave
 • 1975-1988

Titel
 • Haar rustige gang : groei en geest van de Congregatie der zusters van Onze Lieve Vrouw in haar eerste honderd jaren, 1850-1950 / Maria Willibrord
Auteur
 • Zr Maria Willibrord
Paginering
 • 530 p., [24] p. pl
Uitgever
 • Roermond [etc.] : Romen
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Onder de gevreesde vloedgolf : onze missie in oorlogstijd / door een zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ; [ill. van Harry Go]
Auteur
 • zuster Borromeo Lurvink ; zuster Borromeo Lurvink
Paginering
 • 172 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1948]


Periodieken
Titel
 • Kontaktblad / Zusters van O.L. Vrouw, Amersfoort
Uitgever
 • Amersfoort : Zusters van O.L. Vrouw
Jaar van uitgave
 • 1967-...

Titel
 • Missiepost / Missieprocure, Zrs. O.L. Vrouw Amersfoort
Uitgever
 • Amersfoort : Missieprocure, Zrs. O.L. Vrouw Amersfoort
Jaar van uitgave
 • 1977-...
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

294

351

373

482

483

668

670

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in eigen beheer en bevindt zich in Amersfoort. De Stichting Kloosterarchieven Nederland heeft het toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris die in 2007 nog niet voltooid was. Het archief gaat in de toekomst naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Postbus 3056, 3800 DB Amersfoort, Zuidsingel 38, Amersfoort, 033 - 4673111
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A92a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

753.

Stamboom-geschiedenis van de congregatie in Nederland en in de missiegebieden. Diverse identieke en niet-identieke exemplaren aanwezig. 1933, 1972.

1 omslag

 

821.

Statistieken betreffende werkzaamheden en aantallen van zusters in binnen- en buitenland. 1946-1966.

1 omslag

 

1622.

Correspondentie betreffende aanvragen voor nieuw te stichten missieposten in Chili, Curaçao, Canada, Brazilië, Zuid-Afrika, Tanzania en Frankrijk. 1952-1960.

1 omslag

NB: Op deze aanvragen is niet ingegaan.

 

 

Indonesië

 

837.

Lijst van Indonesische en Nederlandse zusters, werkzaam in Indonesië, per 1 augustus 1958.

1 stuk

 

861.

Brieven betreffende de Missie op Oost Java. 1926.

1 omslag

 

1640.

Rondzendbrief van M.M. Philomena, algemeen overste, waarin zij meedeelt dat de zusters gevraagd zijn om in Nederlands-Indië een 'Hollandsche' school te beginnen, zij roept daarom op tot gebed en vraagt de zusters om zich eventueel aan te melden voor deze missie. 1926.

1 stuk

 

1641.

Brieven van M.M. Theophila en dagboek van haar assistente zr. M. Theresiana, geschreven tijdens hun reis en verblijf (visitatie) in Indonesië, alsmede enkele ansichtkaarten en telegrammen. 1948.

1 omslag

Het dagboek/reisverslag werd in de vorm van rondzendbrieven aan de communiteiten gestuurd.

 

1642.

Tekst van de lezing van pater C. van der Deijl sj., hoofd van de afdeling Onderwijs van het Centraal Missiebureau te Batavia, gehouden op een bespreking met de algemene oversten van de verschillende congregaties die werkzaam waren in het onderwijs in Indonesië, waarin hij verslag doet van de toenmalige situatie op onderwijsgebied. ca. 1948.

1 stuk

 

1643.

Reisverslag , brieven, ansichtkaarten en telegram geschreven door M.M. Philomena en zr. M. Martini tijdens de heenreis naar de missie in Nederlands-Indië. 1930.

1 omslag.

 

1644.

Tekst "De congregatie van de Zusters van O.L.Vrouw en haar werk in de missie van Oost-Java", zijnde geschiedschrijving van de missie-activiteiten in Indonesië van begin tot ca. 1961.

1 stuk (43 blz.)

Typescript

 

1645.

Rondzendbrieven houdende uittreksels uit enkele brieven van zusters uit Indonesië. 1950.

2 stukken

 

1646.

Rondzendbrief geschreven door frater Engelmundus over Moeder Oda, zij was de eerste moeder overste in Probolinggo. 1947.

1 stuk

 

1647   

Tekstje over de drie zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort die tijdens hun verblijf in interneringskampen in Nederlands-Indië gestorven zijn, te weten zr. Hermandina, zr. Agnesia en zr. Rosaria. z.j.   1 stuk

NB: Het stuk is wellicht bedoeld als bijdrage voor een boek over priesters en religieuzen die tijdens de oorlogsjaren in Indonesië zijn omgekomen (mogelijk is de titel daarvan "Zij, die vielen.....").

 

1649.

Verslag van reis naar Indonesië door 5 missiezusters te weten zr. Serafina Thien, Agnea Olthof, Reolina, Mary Daniël, Assumptae Koppert. 1948. 2 stukken

 

1650.

Rondzendbrief betreffende reis en aankomst in Indonesië geschreven door zr. Ignatius Pril.1951.

1 stuk

 

1651.

Verslag van reis en visitatie naar Indonesië door zr. M. Theresiana Janssen. 1948.

1 omslag

 

884.

Memorandum inhoudende geestelijk geschenk aan de algemene Overste, M.M. Theophila t.g.v. haar verjaardag december 1950. 1950.

1 omslag

Van de communiteit te Banjuwangi opgericht. Op de foto's zijn zuster Henrica Havekes, zuster Mediatrice Wilbrink en zuster Clementia, (Chinese) te zien.

 

5250.

Stukken betreffende aflossing lening verleend door W.F. Karthaus aan de zusters te Probolinggo Oost-Java. 1929,1932.

1 omslag

 

1635.

Stukken betreffende de deelname van enkele zusters aan de cursus "Indische Vorming Leerkrachten" aan het Indisch Instituut te Amsterdam en de declaratie daarvan. 1947-1948.

1 omslag

 

5251.

Lijst met pasfoto's van Nederlandse zusters die in Indonesië werkzaam zijn geweest. circa 2003.

1 omslag <periode?>

 

1681.

Correspondentie betreffende de situatie van het vicariaat Malang waarin de zusters van O.L. Vrouw werkzaam zijn, n.a.v. een verzoek hiertoe door pater J. Melsen (carmeliet). 1947. 1 omslag

NB: Het betreft een uitvoerig antwoord met bijzonderheden over de lotgevallen voor en na de Japanse inval.

 

5252.

Stukken betreffende de geschiedenis van de zusters in Indonesië met name tijdens de tweede wereldoorlog. 1945,1982.

1 omslag

 

5253.

Rondzendbrieven van de Nederlandse zusters in Indonesië aan de zusters in Nederland over hun situatie en lotgevallen in oktober, november 1945.

1 omslag

 

5254.

Stukken betreffende Indonesië. Lijsten met namen van Nederlandse zusters in Indonesië en geschiedenis van zusters in Indonesië. 1961, 1964, 1996.

1 omslag

 

1787.

Rondzendbrieven uit Indonesië betreffende verkiezingen (1955), de dood van Moeder M. Oda en de   staatsgreep (1965). 1955, 1963, 1965.

1 omslag

 

949.

Bundel "In Memoriam" ter nagedachtenis aan [onder meer] Moeder M. Oda van der Post, de eerste missie-overste op Oost-Java.Geïllustreerd. 1963.

1 deel

 

7236.

Persoonsdossier van Zuster Gezina Berta Jacoba (Ernestina) Zwerink (1912-2001).   

1 omslag

Met verslag kampervaringen in Ned. Indië, september 1943 - december 1945.

 

7237.

Persoonsdossier van Zuster Maria Euphemia (Edeltruda/ José) Reerink (1909-2001).

1 omslag

Internering in Ned. Indië september 1943 - november 1945.

 

7290.

Persoonsdossier van Zuster Adriana Maria (M. Martha) de Wit (1897-1971), overleden te Malang (Indonesië).

1 omslag

Missieoverste in Indonesië tot 1964.

 

 

Malawi

 

3066.

Ingekomen en uitgegane stukken van en aan de OLV Stichting van het missiegebied Malawi. ca. 1959-ca. 1972.

1 ordner

 

345.

Stukken betreffende aktie t.b.v. missie in Nyasaland en artikel over uitreiking missiekruis, afscheid zr. Gonzalina. 1959-1960.

1 omslag

 

3991.

Brieven van en uit Malawi alsmede verslagen van werkbezoeken, papers en het rapport Malawi. 1958-1994.

1 omslag

Gedetailleerde inhoudsopgave is toegevoegd. In 1959 zijn op verzoek van een bisschop vijf zusters vanuit Nederland naar Malawi vertrokken. De zusters gingen wonen in Blantyre, waar men al bezig was om een huis voor hen te bouwen. Later zijn nog communiteiten opgericht in Bangula, Limbe en Blantyre.

 

1779.

Correspondentie tussen communiteit Stelle Maris te Blantyre (Malawi) en de algemene overste Moeder M. Theophila. 1959-1963.

1 schrift

 

1780.

Brief van mgr. Theunissen, aartsbisschop van Blantyre (Malawi) aan zr. Theresiana, generale assistente, waarin hij vraagt of de zusters de leiding willen nemen over een voorlopig hostel voor de opvang van 'verwaarloosde halfbloed kinderen'. 1959.

1 stuk

 

1781.

Rondzendbrieven van de zusters te Blantyre aan de congregatie. 1960, 1961, 1963.

4 stukken

Websites

http://sistersofourlady.org/holland_oorsprong.htm

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort werd in 1822 gesticht in Amersfoort door de pastoor van Culemborg, Mathias Wolff sj (1779-1857). Zij is de oudste congregatie van zusters die in het gebied ten noorden van de grote rivieren is gesticht. Een bron van inspiratie waren de Zusters van O.L. Vrouw van Namen, een congregatie die reeds in 1804 was gesticht in Amiens door Marie Rose Julie Billiart. Wolff had behoefte aan katholiek onderwijs in het gebied van de Hollandse zending. Binnen de congregatie voltrok zich in 1840 een splitsing waardoor het Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef ontstond.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

In 1926 vertrokken de eerste zusters naar de missie op Oost-Java. Daar werkten zij onder de Karmelieten in Probolinggo. Rond 1960 speelden zij nog steeds een rol in het onderwijs aan meisjes.

 

Andere missiegebieden

Sinds 1959 zijn er zusters actief in Malawi. Hier leidden de zusters een internaat voor verwaarloosde jeugd en werd een huishoudschool opgericht. Zij hadden een huis in Blantyre (ook genaamd Mandala), de hoofdstad van Malawi.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: van Woesik, 50-51, Willemsen, I, par. 2-64, Pius-almanak 1960/61, 353 en 429

Organisatie

Het generalaat bevindt zich in Nederland. Nederland is sinds 1923 een zelfstandige Belgisch-Nederlandse provincie (Willemsen, I, par. 2-64).

Doelstelling

Tot de doelstelling van de congregatie behoorde 'onderwijs der vrouwelijke jeugd in al zijn vertakkingen' (Van Woesik, 49). Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar 'het geestelijk achterstaande kind, de a-sociale en verlaten jeugd' (Pius-almanak (1960/61) 353). Deze doelstelling kreeg ook gestalte in de missie.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Malang
 • Bisdom Surabaya
 • Probolinggo
 • Lawang
 • Djember
 • Loemadjang

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Ontstaansgeschiedenis van de Congregatie van de Zusters van onze Lieve Vrouw van Amersfoort / G.A.M. Abbink
Auteur
 • G.A.M. Abbink (1924-)
Paginering
 • 32, 4, 2 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1993]

Titel
 • De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort : naar een wereld van menselijkheid / [red. Dinie van 't Erve ... et al. ; foto's Birgitta Maes]
Auteur
 • Dinie van 't Erve
Reeks
 • Religieuzen en religieuze gemeenschappen ; dl. 12
Paginering
 • 164 p
Uitgever
 • Amstelveen : Luyten
Jaar van uitgave
 • cop. 1987

Titel
 • ‘De congregatie in andere landen’, in: De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Auteur
 • Janssen, L.
Paginering
 • 131-139
Uitgever
 • Amstelveen:
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Jubileumuitgave Missiepost. Uit de Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw in Brazilië.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1979

Titel
 • Uit de geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort.
Auteur
 • Duynen, zr. M. van, en Vinke, zr. G.
Paginering
 • 288
Uitgever
 • Amersfoort:
Jaar van uitgave
 • 1975-1988

Titel
 • Haar rustige gang : groei en geest van de Congregatie der zusters van Onze Lieve Vrouw in haar eerste honderd jaren, 1850-1950 / Maria Willibrord
Auteur
 • Zr Maria Willibrord
Paginering
 • 530 p., [24] p. pl
Uitgever
 • Roermond [etc.] : Romen
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Onder de gevreesde vloedgolf : onze missie in oorlogstijd / door een zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ; [ill. van Harry Go]
Auteur
 • zuster Borromeo Lurvink ; zuster Borromeo Lurvink
Paginering
 • 172 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1948]


Periodieken
Titel
 • Kontaktblad / Zusters van O.L. Vrouw, Amersfoort
Uitgever
 • Amersfoort : Zusters van O.L. Vrouw
Jaar van uitgave
 • 1967-...

Titel
 • Missiepost / Missieprocure, Zrs. O.L. Vrouw Amersfoort
Uitgever
 • Amersfoort : Missieprocure, Zrs. O.L. Vrouw Amersfoort
Jaar van uitgave
 • 1977-...
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

294

351

373

482

483

668

670


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in eigen beheer en bevindt zich in Amersfoort. De Stichting Kloosterarchieven Nederland heeft het toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris die in 2007 nog niet voltooid was. Het archief gaat in de toekomst naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Postbus 3056, 3800 DB Amersfoort, Zuidsingel 38, Amersfoort, 033 - 4673111
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A92a
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

753.

Stamboom-geschiedenis van de congregatie in Nederland en in de missiegebieden. Diverse identieke en niet-identieke exemplaren aanwezig. 1933, 1972.

1 omslag

 

821.

Statistieken betreffende werkzaamheden en aantallen van zusters in binnen- en buitenland. 1946-1966.

1 omslag

 

1622.

Correspondentie betreffende aanvragen voor nieuw te stichten missieposten in Chili, Curaçao, Canada, Brazilië, Zuid-Afrika, Tanzania en Frankrijk. 1952-1960.

1 omslag

NB: Op deze aanvragen is niet ingegaan.

 

 

Indonesië

 

837.

Lijst van Indonesische en Nederlandse zusters, werkzaam in Indonesië, per 1 augustus 1958.

1 stuk

 

861.

Brieven betreffende de Missie op Oost Java. 1926.

1 omslag

 

1640.

Rondzendbrief van M.M. Philomena, algemeen overste, waarin zij meedeelt dat de zusters gevraagd zijn om in Nederlands-Indië een 'Hollandsche' school te beginnen, zij roept daarom op tot gebed en vraagt de zusters om zich eventueel aan te melden voor deze missie. 1926.

1 stuk

 

1641.

Brieven van M.M. Theophila en dagboek van haar assistente zr. M. Theresiana, geschreven tijdens hun reis en verblijf (visitatie) in Indonesië, alsmede enkele ansichtkaarten en telegrammen. 1948.

1 omslag

Het dagboek/reisverslag werd in de vorm van rondzendbrieven aan de communiteiten gestuurd.

 

1642.

Tekst van de lezing van pater C. van der Deijl sj., hoofd van de afdeling Onderwijs van het Centraal Missiebureau te Batavia, gehouden op een bespreking met de algemene oversten van de verschillende congregaties die werkzaam waren in het onderwijs in Indonesië, waarin hij verslag doet van de toenmalige situatie op onderwijsgebied. ca. 1948.

1 stuk

 

1643.

Reisverslag , brieven, ansichtkaarten en telegram geschreven door M.M. Philomena en zr. M. Martini tijdens de heenreis naar de missie in Nederlands-Indië. 1930.

1 omslag.

 

1644.

Tekst "De congregatie van de Zusters van O.L.Vrouw en haar werk in de missie van Oost-Java", zijnde geschiedschrijving van de missie-activiteiten in Indonesië van begin tot ca. 1961.

1 stuk (43 blz.)

Typescript

 

1645.

Rondzendbrieven houdende uittreksels uit enkele brieven van zusters uit Indonesië. 1950.

2 stukken

 

1646.

Rondzendbrief geschreven door frater Engelmundus over Moeder Oda, zij was de eerste moeder overste in Probolinggo. 1947.

1 stuk

 

1647   

Tekstje over de drie zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort die tijdens hun verblijf in interneringskampen in Nederlands-Indië gestorven zijn, te weten zr. Hermandina, zr. Agnesia en zr. Rosaria. z.j.   1 stuk

NB: Het stuk is wellicht bedoeld als bijdrage voor een boek over priesters en religieuzen die tijdens de oorlogsjaren in Indonesië zijn omgekomen (mogelijk is de titel daarvan "Zij, die vielen.....").

 

1649.

Verslag van reis naar Indonesië door 5 missiezusters te weten zr. Serafina Thien, Agnea Olthof, Reolina, Mary Daniël, Assumptae Koppert. 1948. 2 stukken

 

1650.

Rondzendbrief betreffende reis en aankomst in Indonesië geschreven door zr. Ignatius Pril.1951.

1 stuk

 

1651.

Verslag van reis en visitatie naar Indonesië door zr. M. Theresiana Janssen. 1948.

1 omslag

 

884.

Memorandum inhoudende geestelijk geschenk aan de algemene Overste, M.M. Theophila t.g.v. haar verjaardag december 1950. 1950.

1 omslag

Van de communiteit te Banjuwangi opgericht. Op de foto's zijn zuster Henrica Havekes, zuster Mediatrice Wilbrink en zuster Clementia, (Chinese) te zien.

 

5250.

Stukken betreffende aflossing lening verleend door W.F. Karthaus aan de zusters te Probolinggo Oost-Java. 1929,1932.

1 omslag

 

1635.

Stukken betreffende de deelname van enkele zusters aan de cursus "Indische Vorming Leerkrachten" aan het Indisch Instituut te Amsterdam en de declaratie daarvan. 1947-1948.

1 omslag

 

5251.

Lijst met pasfoto's van Nederlandse zusters die in Indonesië werkzaam zijn geweest. circa 2003.

1 omslag <periode?>

 

1681.

Correspondentie betreffende de situatie van het vicariaat Malang waarin de zusters van O.L. Vrouw werkzaam zijn, n.a.v. een verzoek hiertoe door pater J. Melsen (carmeliet). 1947. 1 omslag

NB: Het betreft een uitvoerig antwoord met bijzonderheden over de lotgevallen voor en na de Japanse inval.

 

5252.

Stukken betreffende de geschiedenis van de zusters in Indonesië met name tijdens de tweede wereldoorlog. 1945,1982.

1 omslag

 

5253.

Rondzendbrieven van de Nederlandse zusters in Indonesië aan de zusters in Nederland over hun situatie en lotgevallen in oktober, november 1945.

1 omslag

 

5254.

Stukken betreffende Indonesië. Lijsten met namen van Nederlandse zusters in Indonesië en geschiedenis van zusters in Indonesië. 1961, 1964, 1996.

1 omslag

 

1787.

Rondzendbrieven uit Indonesië betreffende verkiezingen (1955), de dood van Moeder M. Oda en de   staatsgreep (1965). 1955, 1963, 1965.

1 omslag

 

949.

Bundel "In Memoriam" ter nagedachtenis aan [onder meer] Moeder M. Oda van der Post, de eerste missie-overste op Oost-Java.Geïllustreerd. 1963.

1 deel

 

7236.

Persoonsdossier van Zuster Gezina Berta Jacoba (Ernestina) Zwerink (1912-2001).   

1 omslag

Met verslag kampervaringen in Ned. Indië, september 1943 - december 1945.

 

7237.

Persoonsdossier van Zuster Maria Euphemia (Edeltruda/ José) Reerink (1909-2001).

1 omslag

Internering in Ned. Indië september 1943 - november 1945.

 

7290.

Persoonsdossier van Zuster Adriana Maria (M. Martha) de Wit (1897-1971), overleden te Malang (Indonesië).

1 omslag

Missieoverste in Indonesië tot 1964.

 

 

Malawi

 

3066.

Ingekomen en uitgegane stukken van en aan de OLV Stichting van het missiegebied Malawi. ca. 1959-ca. 1972.

1 ordner

 

345.

Stukken betreffende aktie t.b.v. missie in Nyasaland en artikel over uitreiking missiekruis, afscheid zr. Gonzalina. 1959-1960.

1 omslag

 

3991.

Brieven van en uit Malawi alsmede verslagen van werkbezoeken, papers en het rapport Malawi. 1958-1994.

1 omslag

Gedetailleerde inhoudsopgave is toegevoegd. In 1959 zijn op verzoek van een bisschop vijf zusters vanuit Nederland naar Malawi vertrokken. De zusters gingen wonen in Blantyre, waar men al bezig was om een huis voor hen te bouwen. Later zijn nog communiteiten opgericht in Bangula, Limbe en Blantyre.

 

1779.

Correspondentie tussen communiteit Stelle Maris te Blantyre (Malawi) en de algemene overste Moeder M. Theophila. 1959-1963.

1 schrift

 

1780.

Brief van mgr. Theunissen, aartsbisschop van Blantyre (Malawi) aan zr. Theresiana, generale assistente, waarin hij vraagt of de zusters de leiding willen nemen over een voorlopig hostel voor de opvang van 'verwaarloosde halfbloed kinderen'. 1959.

1 stuk

 

1781.

Rondzendbrieven van de zusters te Blantyre aan de congregatie. 1960, 1961, 1963.

4 stukken

Websites

http://sistersofourlady.org/holland_oorsprong.htm

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering