Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broeders van Liefde

Naam Broeders van Liefde
Naamsvarianten
 • Congregatio Fratrum Caritatis (fc)
 • Congregatie van de Broeders van Liefde
 • Broeders van Liefde van Gent
 • Broeders van Liefde van Eindhoven (FC)
Periode 1807-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders van Liefde is gesticht in Gent (België) in 1807 door Pierre Joseph Triest (1760-1836), kanunnik en pastoor in deze stad . Het duurde vier jaar voordat een stabiele groep broeders tot stand kwam. Deze werd geleid door overste vader Bernardus, die daarom ook wel als medestichter wordt beschouwd (Stockman, Ontstaan congregatie, 209-219, 209-210). Het eerste huis in Nederland werd in 1894 geopend, en wel in Eindhoven op het buitengoed Eikenburg, dat was overgenomen van de Franse Redemptoristen. Later zou hier ook de missieprocuur gevestigd worden. In 1949 werd de kleine congregatie van de Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout in de congregatie opgenomen (Stockman, Ontstaan congregatie, 216).

 

De missie

De broeders van Liefde ontwikkelden zich internationaal en waren missionair actief in vele landen, waaronder Congo (1911), Rwanda (1929) en Burundi (1939). Omstreeks 1938 bestonden de missie-districten van de congregatie uit Belgisch-Congo, Rwanda-Urundi, Java en Noord-Transvaal. Rond 1960 waren missionarissen van de Nederlandse provincie actief in Indonesië, de leden van de Belgische provincie in Belgisch Congo en Rwanda-Urundi en de leden van de Engelse en Ierse provincie in Transvaal. Leden van de Noordamerikaanse provincie werkten op Cuba .

 

Ned. Indië

In 1926 verzochten de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) de generale overste in Gent om hulp. Aanvankelijk dacht men aan een weeshuis, later bleek dat het om onderwijs aan Javaanse kinderen ging. De generaal zegde hulp toe zodra er broeders beschikbaar waren. In 1929 ging men aan het werk in Poerworedjo op de Hollands-Indische school, later uitgebreid met een schakelschool en een internaat.  Uitbreiding volgde al in 1931 met een Hollands-Chinese school en internaat in Poerwokerto, spoedig uitgebreid met een Hollands-Indische school (Van Woesik, 95). Tegal werd in 1934 bij de werkzaamheden van de broeders betrokken, toen de Dochters van Onze Lieve vrouw van het Heilig Hart met succes een beroep op de broeders deden om hulp bij de Hollands-Chinese School. De Nederlandse huizen waren net op dat moment (1934) een zelfstandige provincie gaan vormen en om dit te vieren stemde de provinciale raad toe. De Tweede Wereldoorlog zou een einde maken aan de inspanningen van de broeders in Tegal. In 1933 was er een eigenlandse congregatie opgericht, de Broeders van Goddelijke Liefde ofwel Bruder-Bruder Sihing Widi, die tijdens de Tweede Wereldoorlog en Bersiap zoveel mogelijk van de werken in stand hielden.  Na onderbreking door de oorlog kon men in Poerwokerto al in 1947 het werk hervatten, nu met het Bahasa Indonesia als voertaal en met een financiering die gelijkwaardig was aan gouvernementsscholen. Ook na 1949 konden de broeders dit voortzetten. Op verzoek van ouders begonnen zij zelfs een hogere middelbare school, een zogenaamde SMA. De missie in Poerwaredja kon na onderbreking in de oorlog pas in 1950 weer hervat worden, waarbij in 1951 een kweekschool geopend werd. Enkele jaren later (1953) gingen de Bruder-Bruder op in de congregatie. Hoewel de broeders al in 1936 met de Zusters van de Choorstraat het plan hadden opgevat samen te werken in een dovenschool in Wonosobo, konden zij dit pas in 1955 waarmaken. De zusters waren al in 1938 waren gestart en werden vanaf 1955 bijgestaan door een buitengewoon lagere school, in 1960 aangevuld met een vakschool.   Nog rond 1960 waren de broeders actief in Purwokerto met lagere en middelbare scholen en in Wonosobo met een instituut voor doofstommen .

 

 

Alle gegevens zijn, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 95, Willemnsen, I, par. 2-6, Pius-almanak 1960/61, 349 en 428, bezoekverslag KAN 1998, Koopmanschap, Broeders van Liefde en Buijs, Ten dienste).

Organisatie

In 1888 ontving de congregatie pauselijke erkenning, wat belangrijk was, omdat ze hierdoor in iets losser verband kwam te staan tot de priester-directeur die met de vader overste de congregatie bestuurde (Stockmans, Ontstaan congregatie, 212-216). In 1934 werd Nederland een zelfstandige provincie. De congregatie werd bestuurd door een algemeen overste, bijgestaan door vier raadsleden. Omstreeks 1938 was de congregatie verdeeld in een Nederlandse, Belgische, Engelse, Amerikaanse en Canadese provincie. Het generalaat bevindt zich sinds 1967 in Rome. De Nederlandse rechtspersonen waren: de Nederlandse provincie van de congregatie van de Broeders van Liefde en de Vereniging van de Broeders van Liefde .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 95 en Pius-almanak 1960/61, 349.

Doelstelling

Directe aanleiding voor de stichting was de zorg van de stichter Triest voor de verzorging van oude mannen in Bijloke (België), waarvoor hij jonge mannen aanzocht en benoemde als 'hospitaalbroeders van de H. Vincentius' (Buijs, 202). De congregatie is daarom gesticht met als specifieke doel de verzorging van oudere mannen, maar omvatte eveneens ander liefdewerk ten aanzien van arme en ellendige mensen, zoals de verpleging van krankzinnigen en het geven van volksonderwijs aan arme kinderen, ook in de missie (René Stockman, "De congregatie anno 2007 wereldwijd. 200 jaar Broeders van Liefde, een historisch overzicht" in: Ten dienste van de medemens. Nederland en de Broeders van Liefde, 209-219, 209; Pius-almanak 1960/61, 349). Deze doelstellingen kwamen tot uiting in zorgverlening, onder meer in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, gehandicaptenzorg en in de missie (bezoekverslag KAN 1998; Willemsen, B06; Stockman, 212). Afgezien van deze praktische doelstellingen, lag het in de bedoeling dat de broeders deze activiteiten geïnspireerd op Vincent à Paulo combineerden met contemplatief leven volgens de kloosterregel (Stockman, 210, 212).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Poerworedjo
 • Poerwokerto
 • Tegal
 • Wonosobo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Broeders van Liefde en het onderwijs in Nederland : 'rond de troon van den grooten aanvoerder Jezus' / Rob Wolf
Auteur
 • H. Rob Wolf (1952-)
In
 • Ten dienste van de medemens : Nederland en de Broeders van Liefde
Paginering
 • p. 36-59, 233, 235
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Ontstaan van de congregatie : stichter Petrus Jozef Triest en zijn visie / René Stockman
Auteur
 • René Stockman (1954-)
In
 • Ten dienste van de medemens : Nederland en de Broeders van Liefde
Paginering
 • p. 198-207, 249
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Ten dienste van de medemens : Nederland en de Broeders van Liefde / [tekstbijdragen Frits Buijs ... et al. ; eindred. Truus Haenen ... et al. ; samenst. Peter Thoven ; fotogr. Archief Broeders van Liefde ... et al.]Nederland en de Broeders van Liefde
Auteur
 • Frits Buijs (1960-) ; Truus Haenen ; Peter Thoben (1951-)
Paginering
 • 255 p
Uitgever
 • Eindhoven : Museum Kempenland Eindhoven; Eindhoven : Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • De Broeders van Liefde in de missie van Java : vanaf 1929 / door Br. Josserandus Koopmanschap F.C.
Auteur
 • Josserandus Koopmanschap
Paginering
 • 63 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1996


Periodieken
Titel
 • Mariabode : maandblad van de Nederlandse (Maria-)Provincie der Broeders van Liefde / Nederlandse Provincie der Broeders van Liefde, Congregatie der Broeders van Liefde
Paginering
 • 1 (1946/47) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Congregatie der Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1947-...

Titel
 • Schakel : contactblad der Broeders van Liefde
Paginering
 • 1965? - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1965?-...

Titel
 • Jong Karitas : maandblad van de Broeders van Liefde
Paginering
 • 1 (1955-56) - ...
Uitgever
 • Gent : Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1955-...

Titel
 • Kortom : mededelingenblad van de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Broeders van Liefde
Uitgever
 • Tilburg : Congregatie der Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1976-...

Titel
 • Kortnieuws / Nederlandse Provincie Congregatie Broeders van Liefde. Sint Mariaprovincie
Paginering
 • (1990) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Nederlandse Provincie Congregatie Broeders van Liefde. Sint Mariaprovincie
Jaar van uitgave
 • 1990-...

Titel
 • Deus Charitas Est
Jaar van uitgave
 • Omstr. 1938
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief te Eindhoven bestaat uit: het provinciaal archief, archieven van de huizen in Nederland, het economaat, archivalia over de missie die per land geordend zijn, tijdschriften en persoonsarchieven. Fotomateriaal is te vinden bij diverse huizen, maar ook in fotoalbums. Het archief van het pensionaat Eikenburg wordt ter plekke bewaard. Voor de periode 1894-1934, dus vanaf de opening van het eerste huis tot aan de oprichting van de Nederlandse provincie, zijn er ook stukken te vinden bij in het archief van de Belgische provincie. Het archief is niet toegankelijk gemaakt bijvoorbeeld door middel van beschrijvingen op kaarten of lijsten (bezoekverslag KAN 1998).

Bewaarplaats Broeders van Liefde, Aalsterweg 289, 5644 RE Eindhoven
Periode archief 1894-heden
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Frères de la Charité de Gand, Via Giambattista Pagano 35 - 00167 ROMA, tel. 06-66.04.901
Archivalie elders

Zusters H Kindsheid Jezus (1835, Gent)

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC nr. 3628. Aantekeningen van (onbekend) over de Congregatie der Broeders van Liefde. Met kanttekeningen en met artikel ‘Onze missies op Java’. Typescript. z.j. 1 stuk.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: http://www.brothersofcharity.org/en/

e-mail: casa.generalizia@fracarita.org

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De Congregatie van de Broeders van Liefde is gesticht in Gent (België) in 1807 door Pierre Joseph Triest (1760-1836), kanunnik en pastoor in deze stad . Het duurde vier jaar voordat een stabiele groep broeders tot stand kwam. Deze werd geleid door overste vader Bernardus, die daarom ook wel als medestichter wordt beschouwd (Stockman, Ontstaan congregatie, 209-219, 209-210). Het eerste huis in Nederland werd in 1894 geopend, en wel in Eindhoven op het buitengoed Eikenburg, dat was overgenomen van de Franse Redemptoristen. Later zou hier ook de missieprocuur gevestigd worden. In 1949 werd de kleine congregatie van de Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout in de congregatie opgenomen (Stockman, Ontstaan congregatie, 216).

 

De missie

De broeders van Liefde ontwikkelden zich internationaal en waren missionair actief in vele landen, waaronder Congo (1911), Rwanda (1929) en Burundi (1939). Omstreeks 1938 bestonden de missie-districten van de congregatie uit Belgisch-Congo, Rwanda-Urundi, Java en Noord-Transvaal. Rond 1960 waren missionarissen van de Nederlandse provincie actief in Indonesië, de leden van de Belgische provincie in Belgisch Congo en Rwanda-Urundi en de leden van de Engelse en Ierse provincie in Transvaal. Leden van de Noordamerikaanse provincie werkten op Cuba .

 

Ned. Indië

In 1926 verzochten de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) de generale overste in Gent om hulp. Aanvankelijk dacht men aan een weeshuis, later bleek dat het om onderwijs aan Javaanse kinderen ging. De generaal zegde hulp toe zodra er broeders beschikbaar waren. In 1929 ging men aan het werk in Poerworedjo op de Hollands-Indische school, later uitgebreid met een schakelschool en een internaat.  Uitbreiding volgde al in 1931 met een Hollands-Chinese school en internaat in Poerwokerto, spoedig uitgebreid met een Hollands-Indische school (Van Woesik, 95). Tegal werd in 1934 bij de werkzaamheden van de broeders betrokken, toen de Dochters van Onze Lieve vrouw van het Heilig Hart met succes een beroep op de broeders deden om hulp bij de Hollands-Chinese School. De Nederlandse huizen waren net op dat moment (1934) een zelfstandige provincie gaan vormen en om dit te vieren stemde de provinciale raad toe. De Tweede Wereldoorlog zou een einde maken aan de inspanningen van de broeders in Tegal. In 1933 was er een eigenlandse congregatie opgericht, de Broeders van Goddelijke Liefde ofwel Bruder-Bruder Sihing Widi, die tijdens de Tweede Wereldoorlog en Bersiap zoveel mogelijk van de werken in stand hielden.  Na onderbreking door de oorlog kon men in Poerwokerto al in 1947 het werk hervatten, nu met het Bahasa Indonesia als voertaal en met een financiering die gelijkwaardig was aan gouvernementsscholen. Ook na 1949 konden de broeders dit voortzetten. Op verzoek van ouders begonnen zij zelfs een hogere middelbare school, een zogenaamde SMA. De missie in Poerwaredja kon na onderbreking in de oorlog pas in 1950 weer hervat worden, waarbij in 1951 een kweekschool geopend werd. Enkele jaren later (1953) gingen de Bruder-Bruder op in de congregatie. Hoewel de broeders al in 1936 met de Zusters van de Choorstraat het plan hadden opgevat samen te werken in een dovenschool in Wonosobo, konden zij dit pas in 1955 waarmaken. De zusters waren al in 1938 waren gestart en werden vanaf 1955 bijgestaan door een buitengewoon lagere school, in 1960 aangevuld met een vakschool.   Nog rond 1960 waren de broeders actief in Purwokerto met lagere en middelbare scholen en in Wonosobo met een instituut voor doofstommen .

 

 

Alle gegevens zijn, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 95, Willemnsen, I, par. 2-6, Pius-almanak 1960/61, 349 en 428, bezoekverslag KAN 1998, Koopmanschap, Broeders van Liefde en Buijs, Ten dienste).

Organisatie

In 1888 ontving de congregatie pauselijke erkenning, wat belangrijk was, omdat ze hierdoor in iets losser verband kwam te staan tot de priester-directeur die met de vader overste de congregatie bestuurde (Stockmans, Ontstaan congregatie, 212-216). In 1934 werd Nederland een zelfstandige provincie. De congregatie werd bestuurd door een algemeen overste, bijgestaan door vier raadsleden. Omstreeks 1938 was de congregatie verdeeld in een Nederlandse, Belgische, Engelse, Amerikaanse en Canadese provincie. Het generalaat bevindt zich sinds 1967 in Rome. De Nederlandse rechtspersonen waren: de Nederlandse provincie van de congregatie van de Broeders van Liefde en de Vereniging van de Broeders van Liefde .

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 95 en Pius-almanak 1960/61, 349.

Doelstelling

Directe aanleiding voor de stichting was de zorg van de stichter Triest voor de verzorging van oude mannen in Bijloke (België), waarvoor hij jonge mannen aanzocht en benoemde als 'hospitaalbroeders van de H. Vincentius' (Buijs, 202). De congregatie is daarom gesticht met als specifieke doel de verzorging van oudere mannen, maar omvatte eveneens ander liefdewerk ten aanzien van arme en ellendige mensen, zoals de verpleging van krankzinnigen en het geven van volksonderwijs aan arme kinderen, ook in de missie (René Stockman, "De congregatie anno 2007 wereldwijd. 200 jaar Broeders van Liefde, een historisch overzicht" in: Ten dienste van de medemens. Nederland en de Broeders van Liefde, 209-219, 209; Pius-almanak 1960/61, 349). Deze doelstellingen kwamen tot uiting in zorgverlening, onder meer in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, gehandicaptenzorg en in de missie (bezoekverslag KAN 1998; Willemsen, B06; Stockman, 212). Afgezien van deze praktische doelstellingen, lag het in de bedoeling dat de broeders deze activiteiten geïnspireerd op Vincent à Paulo combineerden met contemplatief leven volgens de kloosterregel (Stockman, 210, 212).

Taken en activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Poerworedjo
 • Poerwokerto
 • Tegal
 • Wonosobo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De Broeders van Liefde en het onderwijs in Nederland : 'rond de troon van den grooten aanvoerder Jezus' / Rob Wolf
Auteur
 • H. Rob Wolf (1952-)
In
 • Ten dienste van de medemens : Nederland en de Broeders van Liefde
Paginering
 • p. 36-59, 233, 235
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Ontstaan van de congregatie : stichter Petrus Jozef Triest en zijn visie / René Stockman
Auteur
 • René Stockman (1954-)
In
 • Ten dienste van de medemens : Nederland en de Broeders van Liefde
Paginering
 • p. 198-207, 249
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Ten dienste van de medemens : Nederland en de Broeders van Liefde / [tekstbijdragen Frits Buijs ... et al. ; eindred. Truus Haenen ... et al. ; samenst. Peter Thoven ; fotogr. Archief Broeders van Liefde ... et al.]Nederland en de Broeders van Liefde
Auteur
 • Frits Buijs (1960-) ; Truus Haenen ; Peter Thoben (1951-)
Paginering
 • 255 p
Uitgever
 • Eindhoven : Museum Kempenland Eindhoven; Eindhoven : Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • De Broeders van Liefde in de missie van Java : vanaf 1929 / door Br. Josserandus Koopmanschap F.C.
Auteur
 • Josserandus Koopmanschap
Paginering
 • 63 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1996


Periodieken
Titel
 • Mariabode : maandblad van de Nederlandse (Maria-)Provincie der Broeders van Liefde / Nederlandse Provincie der Broeders van Liefde, Congregatie der Broeders van Liefde
Paginering
 • 1 (1946/47) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Congregatie der Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1947-...

Titel
 • Schakel : contactblad der Broeders van Liefde
Paginering
 • 1965? - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1965?-...

Titel
 • Jong Karitas : maandblad van de Broeders van Liefde
Paginering
 • 1 (1955-56) - ...
Uitgever
 • Gent : Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1955-...

Titel
 • Kortom : mededelingenblad van de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Broeders van Liefde
Uitgever
 • Tilburg : Congregatie der Broeders van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1976-...

Titel
 • Kortnieuws / Nederlandse Provincie Congregatie Broeders van Liefde. Sint Mariaprovincie
Paginering
 • (1990) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Nederlandse Provincie Congregatie Broeders van Liefde. Sint Mariaprovincie
Jaar van uitgave
 • 1990-...

Titel
 • Deus Charitas Est
Jaar van uitgave
 • Omstr. 1938
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief te Eindhoven bestaat uit: het provinciaal archief, archieven van de huizen in Nederland, het economaat, archivalia over de missie die per land geordend zijn, tijdschriften en persoonsarchieven. Fotomateriaal is te vinden bij diverse huizen, maar ook in fotoalbums. Het archief van het pensionaat Eikenburg wordt ter plekke bewaard. Voor de periode 1894-1934, dus vanaf de opening van het eerste huis tot aan de oprichting van de Nederlandse provincie, zijn er ook stukken te vinden bij in het archief van de Belgische provincie. Het archief is niet toegankelijk gemaakt bijvoorbeeld door middel van beschrijvingen op kaarten of lijsten (bezoekverslag KAN 1998).

Bewaarplaats Broeders van Liefde, Aalsterweg 289, 5644 RE Eindhoven
Periode archief 1894-heden
Omvang 50 meter
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen

Bewaarplaats Generalaat, Frères de la Charité de Gand, Via Giambattista Pagano 35 - 00167 ROMA, tel. 06-66.04.901
Archivalie elders

Zusters H Kindsheid Jezus (1835, Gent)

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC nr. 3628. Aantekeningen van (onbekend) over de Congregatie der Broeders van Liefde. Met kanttekeningen en met artikel ‘Onze missies op Java’. Typescript. z.j. 1 stuk.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

website: http://www.brothersofcharity.org/en/

e-mail: casa.generalizia@fracarita.org