Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Nuntiatuur Nederland

Naam Nuntiatuur Nederland
Naamsvarianten
 • Nuntiatuur Den Haag
 • Nuntiatuur Koninkrijk der Nederlanden
Periode 1800-1960
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Een nuntiatuur is de diplomatieke vertegenwoordiging van de paus bij een hof of een regering. In Nederland was vanaf 1829 een internuntius (een lagere rang dan een nuntius) geaccrediteerd. De internuntius rapporteerde geregeld aan Rome over wat er in de Nederlandse katholieke kerk gebeurde. De vanuit Nederland ondernomen missie viel daar uiteraard ook onder. De internuntius had op dit terrein vooral de rol van verbindingsman.

Organisatie

Internuntius waren in Den Haag:

Franciscus Capacini 1829-1831

Antonino Antonucci 1831-1841 (zaakgelastigde)

Innocentius Ferrieri 1841-1847

Joannes Zwijsen 1847-1848 (zaakgelastigde)

Carolus Belgrado 1848-1855

Septimius Maria Vecchiotti 1855-1863

Oreglio di San Stefano 1863-1866

Cletus Cattani 1866-1868

Franciscus Bianchi 1868-1874

Joannes Capri 1874-1879

Agapito Panici 1879-1882

Franciscus Spolverini 1882-1887

Aristide Rinaldini 1887-1893

Benedictus Lorenzelli 1893-1896

Franciscus Tarnassi 1896-1899

Rudolphus Giovannini 1902-1910 (zaakgelastigde)

Domenico Gualtieri 1910-1911 (idem)

Achille Locatelli 1916-1918

Sebastiano Nicotra 1919-1921

Roberto Vincentini 1921-1922

Caesare Orsenigo 1922-1925

Lorenzo Schioppa 1925-1935

Paolo Giobbe 1935-1959

Giuseppte Beltrami 1959-1967

 

Tussen 1911 en 1922 viel Nederland onder de nuntiatuur in Brussel

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Leiding
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederland
 • Den Haag
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Archivio segreto Vaticano : archivio della nunziatura de l'Aja (1802-1879) / [J.P. de Valk]
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 19 p
Uitgever
 • [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1970]

Titel
 • Het archief van de Haagse Nuntiatuur (1802-1879) : overzicht van de inhoud, biografische gegevens en enkele andere notities / door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Archivio della Nunziatura Apostolica in Olanda 1792-1922 : prima parte (1801-1899), seconda parte (1792-1922) : inventario / a cura di J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 72 bl
Uitgever
 • L'Aja ; Roma : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Een nieuwe Romeinse bron aangeboord : een teruggevonden deel van het archief van de Haagse internuntiatuur (1792-1922) / Hans de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304, vol. 11 (2002), afl. 4, pag. 302-316
Jaar van uitgave
 • 2002

Meer over het archief
Beschrijving archief

Een goede beschrijving van de geschiedenis van het archief is gegeven door De Valk, 'Een nieuwe Romeinse bron aangeboord' uit 2002. Dit artikel werd geschreven nadat een verloren gewaand gedeelte van het archief in Rome werd teruggevonden. De Valk inventariseerde en beschreef de inhoud van alle stukken, in totaal 70 portefeuilles over de periode 1792-1922. Het archief vormt in zekere zin de tegenhanger van de archieven van de congregatie De Propaganda Fide en de Staatssecretarie, maar de Haagse dossiers bevatten meer informatie. De apostolische prefecten en vicarissen stonden in geregeld contact met de internuntius in Nederland. De (inter)nuntius onderhield ook contacten met het ministerie van Koloniën en de pauselijke missiegenootschappen die in de negentiende eeuw in Frankrijk hun hoofdkwartier hadden.

Bewaarplaats Vaticaanse Archieven, Rome
Periode archief 1800-1922
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Onderzoekers die het archief willen raadplegen wordt aangeraden eerst een afspraak te maken met de directeur van de Vaticaanse archieven.

Omvang 70 portefeuilles
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Het onderzoek in dit archief werd uitgevoerd door dr. J.P. de Valk. Er werden bijna geen dossiers aangetroffen die specifiek handelen over culturele interactie, maar de (inter)nuntius was wel goed geïnformeerd.

 

 

Nederlands Indië

Algemeen waaronder periodieke verslagen over de missie en de verlening van het radicaal

 

NB: Na de ontvangst van de graad van radicaal konden priesters worden toegelaten tot Ned. Indië en hadden zij recht op betaling van een salaris door de koloniale regering. Deze zaak werd geregeld in een geheim verdrag in 1847 tussen het Vaticaan het Koninkrijk der Nederlanden. De dossiers over het radicaal bevatten persoonlijke informatie over priesters die werden uitgezonden naar Nederlandfs Indië.

 

 

busta 46, fasc. 5. Mgr. Lorenzelli. Missioni nelle colonie Olandesi Batavia - Curaçao - Suriname. Nomina dei vicari apostolici. Corrispondenza col Consiglio Centrale dell’Opera della Propagazione della Fede e con mgr. Poppen. Radicali. Corrispondenza col ministero delle Colonie. Fondazione Duinzigt

1892-1896.

De omslag ‘Vicariato apostolico di Batavia’ bevat :

‘Rapporto sulla missione di Batavia, 1892-1893’: missieverslag 1893 en onderwijsverslag over de jaren 1892-1893.

‘Sul noviziato delle Orsoline delle Indie ad Amsterdam’: betreft de mogelijke opheffing van dit noviciaat, 1893.

‘Radicali. Corrispondenza col ministro delle Colonie’: ambtelijke correspondentie over het toekennen van radicalen voor Nederlands-Indië, 1893-1896.

‘Varie lettere’: correspondentie met de Propaganda Fide en de Indische missie over diverse aangelegenheden, 1893-1896.

‘Notizie sulle missioni nelle Indie orientali neerlandesi’: vertaalde artikelen uit een interne publicatie van de Claverbond, z.d. (jaren 1890).

 

busta 50, fasc. 5. Mgr. Giovannini. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e Borneo

1900-1905

Bevat de volgende omslagen:

‘Vicariato apostolico di Batavia 1899-1909’: stukken betreffende problemen gerezen tussen het apostolisch vicariaat en het koloniaal bestuur in de jaren 1900-1903 over het missioneren in de Minahassa (Celebes), in het bijzonder een uitvoerig rapport van het vicariaat met de titel ‘Minahassa’.

‘1900-1902. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e Borneo’: afsplitsing van de prefectuur  Nieuw Guinea, overdracht aan de Missionarissen Heilig Hart. 

‘1903. Prefettura apostolica della Nuova Guinea’ (slechts enkele stukken).

‘1904. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia’: eventuele afsplitsing van de prefectuur Borneo en overdracht aan de Capucijnen. 

‘1905. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia. Prefettura apostolica di Borneo’: afsplitsing van de prefectuur Borneo en overdracht aan de Capucijnen.

 

busta 50, fasc. 3. Ministero delle Colonie, ‘Radical’, 1900-1909

1900-1910

Correspondentie van de zaakgelastigde R. Giovannini met het ministerie van Koloniën en bijbehorende stukken betreffende de toekenning van ‘radicalen’ aan missionarissen werkzaam in Nederlands-Indië.

 

busta 62, fasc. 3. Radicaux délivrés par le Gouvernement néerlandais aux missionnaires des Indes Orientales

1911-1916

Internuntius Tacci. Stukken betreffende de toekenning van ‘radicalen’ aan katholieke missionarissen in Nederlands-Indië.

 

busta 65, fasc. 6. Radical

1917-1918

Aanvragen voor toekenning van het ‘radicaal’ ingediend door internuntius A. Locatelli, met bijbehorende stukken.

 

busta 69, fasc. 5. Pos. V., sez. I. Sacre missioni e sussidii ai missionarii

1919-1921

Correspondentie van internuntius S. Nicotra met de Propaganda Fide, Staatssecretarie, Propagation de la Foi, de bisschop van Haarlem, ministerie van Koloniën, missionerende orden en congregaties voornamelijk over lopende missieaangelegenheden, in het bijzonder de inzameling van gelden, en de aanvraag van ‘radicalen’ in Nederlands-Indië; tevens stukken betreffende de omzetting van de prefectuur van Nieuw-Guinea in een vicariaat en de oprichting van de prefectuur Celebes.

 

busta 76, fasc. 6. Internunziatura apostolica di mons. Vicentini. Posizione VIII. Sezione II. Sussidi ai missionarii

1921-1922

Aanvraag van ‘radicalen’.

 

busta 82, fasc. 1. Posizione VIII. Sezione I. Missioni Olandesi. 1922 (dal 7 Luglio). 1923. 1924. 1925

1922-1924

Voornamelijk correspondentie van internuntius Orsenigo en bijbehorende stukken in verband met aanvragen van het ‘radicaal’ voor de aanstelling als missionaris in Nederlands-Indië (er zijn geen stukken voor 1923 en 1925).

 

busta 82, fasc. 2. Posizione VIII. Sezione II. Sussidi ai Missionari. 1922 (dal 7 Luglio). 1923. 1924. 1925

1923-1925

Correspondentie van internuntius Orsenigo en bijbehorende stukken in verband met aanvragen van het ‘radicaal’ voor de aanstelling als missionaris in Nederlands-Indië.

 

busta 86, fasc. 14. Propaganda Fide. Missioni Olandesi

1925

Correspondentie van internuntius L. Schioppa en bijbehorende stukken in verband met de aanvraag van ‘radicalen’  voor missionarissen in Nederlands-Indië

 

busta 88, fasc. 9. Congregazione de Propaganda Fide. Missioni

1927

Correspondentie van internuntius L. Schioppa met de Staatssecretarie over verschillende aangelegenheden betreffende de missie in Nederlands-Indië (o.m. art. 177 van het Indisch Regeeringsreglement en het communisme in Nederlands-Indië). ‘Radicali pei missionari’: stukken betreffende de aanvraag van ‘radicalen’. ‘Erezione della prefettura apostolica di Malang’: correspondentie met de Staatssecretarie.

 

busta 89, fasc. 7. Propaganda Fide. Missioni

1928

Correspondentie van internuntius L. Schioppa met Staatssecretarie en Propaganda Fide en bijbehorende stukken: instelling van de prefectuur van Soerabaja en de toepassing van art. 177 van het Regeringsreglement; ‘Nomina del nuovo prefetto apostolico di Banka e Billiton (Indie orientali olandesi)’. Omslag ‘Radicali pei missionari’: correspondentie en bijbehorende stukken in verband met de aanvraag van ‘radicalen’.

 

busta 90, fasc. 7. Congregazione de Propaganda Fide. Missioni. Chiese orientali

1929

Internuntiatuur van L. Schioppa. Bevat een omslag: ‘Radical per i missionari’: aanvragen van ‘radicalen’ met bijbehorende stukken.

 

 

busta 91, fasc. 6. Propaganda Fide. Missioni (tit. IX)

1930

Internuntiatuur van L. Schioppa. Bevat een omslag: ‘Radicali pei missionari’: aanvragen van ‘radicalen’ en bijbehorende stukken.

 

 

Conflict tussen de Nederlandse regering en het Vaticaan met betrekking tot de benoeming van geestelijken in Ned. Indië (zaak-mgr. Grooff), 1846-1847

 

busta 5, fasc. 16

1832-1879 en z.d.

Apostolische prefectuur en vicariaat Batavia. Het fascikel bevat zes omslagen, voornamelijk correspondentie van de internuntii met de apostolisch prefecten/vicarissen (zeer uitvoerig), de Propaganda Fide, de Staatssecretarie en de Nederlandse overheid met bijbehorende stukken. Veel stukken hebben betrekking op de ‘affaire-Grooff’ en de daarop volgende onderhandelingen met de Nederlandse overheid over de positie van de katholieke missie in Nederlands-Indië (1846-1847). Andere stukken: opgave van hervormde en lutherse predikanten en zendelingen werkzaam in Nederlands-Indië, z.d.; een dossier betreffende de missionaris A. Godhardt (1843-1846); een gedrukt exemplaar van de Descriptio missionis quae est in India orientali Belgica (september 1831), opgesteld door missieprefect J.H. Scholten, met een notitie van diens voorganger Prinsen.

 

 

busta 32, fasc. 3. Batavia

1842-1847

Bevat een brief betreffende de benoeming van een apostolisch vicaris in Batavia (1842) en een brief van vicaris Grooff aan Ferrieri (1844). De overige stukken dateren uit 1847 en betreffen de mogelijke benoeming van J.E. Bogaers tot opvolger van Grooff. Tevens aanwezig een gedrukte Laatste brief van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Jacobus Grooff (Amsterdam, 1846).

 

busta 70, fasc. 1. Documents ayant rapport à la question de mgr. Grooff, vicaire apostolique de Batavia et la ‘Note des points’ de 1847

1845-1847

‘Affaire-Grooff’ en overeenkomst gesloten met het ministerie van Koloniën betreffende de katholieke missieactiviteiten in Nederlands-Indië: (kopiën van) correspondentie tussen de koloniale overheid c.q. het ministerie van Koloniën en Grooff over diens optreden in Indië en zijn uitwijzing; briefwisseling met de geestelijken Van Wijkerslooth, Van Hooydonk, Den Dubbelden, met  J.B. van Son, minister van R.K. Eeredienst, de Propaganda Fide, de Staatssecretarie, en andere stukken.

 

busta 70, fasc. 2. Batavia 1846-1851

1846-1851

Correspondentie met apostolisch vicaris Vrancken en bijbehorende stukken, 1847-1851 (met een overicht van de correspondentie); enige correspondentie met Propaganda Fide.

‘Documents 1846-1847. Correspondance entre mgr. Ferrieri et les Pères Redemptoristes. La mission de Batavia est presentée aux Redemptoristes’. Tevens correspondentie met Propaganda Fide

‘Documents ayant rapport à la mission de Batavia. Les Redemptoristes n’ayant pas accepté la mission de Batavia, mgr. Ferrieri s’adresse aux évêques demandant des prêtres seculiers’, 1847. Correspondentie met de vicarissen Den Dubbelden, Van Hooydonk en Paredis.

 

busta 32, fasc. 4. Convenzione del 1847. Erezione del Vicariato Apostolico di Batavia, riconosciuto dal Governo

1847

Bevat een uitvoerig rapport van zaakgelastigde Ferrieri met bijbehorende stukken over zijn onderhandelingen met de minister van Koloniën tot regeling van de katholieke missie in Nederlands-Indië.

 

busta 62, fasc. 4. Mgr. Tacci. 1911-1914. Missions aux Indes. Démembrement du vicariat de Batavia. Convention avec le gouvernement

1911-1914

Dossier van de internuntiatuur betreffende de onderhandelingen met de Nederlandse overheid over de instelling van de prefecturen Sumatra en Kleine Soenda-eilanden en hun erkenning door de koloniale overheid; naderhand ook over de vraag of deze in apostolische vicariaten kunnen worden omgezet. In het verlengde hiervan onderhandelingen over de aanpassing van de conventie van 1847 betreffende de katholieke missie in Nederlands-Indië. Correspondentie met Propaganda Fide, Staatssecretarie, apostolisch vicaris Luypen, de leiding van de betrokken orden en congregaties en het ministerie van Koloniën.

 

 

Bijzondere onderwerpen

 

busta 70, fasc. 4. Batavia. Schiarimenti sui possedimenti Olandesi nelle Indie Orientali e sull’Isola Bali

1840, 1847

Stukken over de afbakening van de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië. Notities van oud-missieprefect J.H. Scholten over Bali, met een kaart van dat eiland.

 

 

Caraibbische regio

regionale synoden

 

busta 6, fasc. 17

1838-1879

Apostolische prefectuur en vicariaat Suriname. Het fascikel bevat vijf omslagjes, waarin vooral briefwisseling van de internuntii met de Propaganda en de apostolisch prefect/vicaris en bijbehorende stukken. Tevens zijn er enkele algemene verslagen (1874 en 1879), statistische overzichten, stukken betreffende de overname van de missie door de congregatie der Redemptoristen en de werkzaamheden der zusters Franciscanessen van Roosendaal. Tevens drukwerken betreffende provinciale concilies in West-Indië: Concilium coloniarum Angliae, Hollandiae et Daniae in Indiis occidentalibus habitum anno MDCCCLIV atque Synodus dioecesana Portus Hispaniae MDCCCLVI (Port of Spain, 1856); Concilium II coloniarum Angliae, Hollandiae et Daniae in Indiis occidentalibus habitum anno MDCCCLXVII (Port of Spain, 1868).

 

 

Nederlandse Antillen

 

--

 

 

Suriname

 

busta 12, fasc. 33

1843-1867

Aartsbroederschap van de Heilige Geest en ‘Propagation de la Foi’, financiële aangelegenheden van de Nederlandse missiegebieden. Het fascikel bevat een groot aantal verslagen over de staat van de missie in Suriname.

 

busta 32, fasc. 6. Sunto storico della Missione di Surinam da circa due secoli in quà. 1867

1867-1874

‘Aperçu de l’histoire de notre Sainte Religion à Suriname’: manuscript van de  apostolisch vicaris van Suriname J.B. Swinkels dat de periode vanaf het begin van de achttiende eeuw bestrijkt, opgesteld in 1867; kort missieverslag van Suriname over de periode 1873-1874.

 

busta 44, fasc. 3. Gestione di mgr. Panici. Vicariati apostolici di Batavia e Surinam

1880-1882

Correspondentie met apostolisch vicaris Schaap en enkele andere stukken; enkele verslagen, 1880-1882.

 

De Valk, 'Nieuwe Romeinse bron aangeboord' vermeldt nog:

manuscript met geschiedenis van de Surinaamse missie door mgr. Swinkels (32.6 en 70.5)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

The history of this archive is complicated, part of it has gone, so researchers are recommended to read the literatur about the archive before starting their research

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Een nuntiatuur is de diplomatieke vertegenwoordiging van de paus bij een hof of een regering. In Nederland was vanaf 1829 een internuntius (een lagere rang dan een nuntius) geaccrediteerd. De internuntius rapporteerde geregeld aan Rome over wat er in de Nederlandse katholieke kerk gebeurde. De vanuit Nederland ondernomen missie viel daar uiteraard ook onder. De internuntius had op dit terrein vooral de rol van verbindingsman.

Organisatie

Internuntius waren in Den Haag:

Franciscus Capacini 1829-1831

Antonino Antonucci 1831-1841 (zaakgelastigde)

Innocentius Ferrieri 1841-1847

Joannes Zwijsen 1847-1848 (zaakgelastigde)

Carolus Belgrado 1848-1855

Septimius Maria Vecchiotti 1855-1863

Oreglio di San Stefano 1863-1866

Cletus Cattani 1866-1868

Franciscus Bianchi 1868-1874

Joannes Capri 1874-1879

Agapito Panici 1879-1882

Franciscus Spolverini 1882-1887

Aristide Rinaldini 1887-1893

Benedictus Lorenzelli 1893-1896

Franciscus Tarnassi 1896-1899

Rudolphus Giovannini 1902-1910 (zaakgelastigde)

Domenico Gualtieri 1910-1911 (idem)

Achille Locatelli 1916-1918

Sebastiano Nicotra 1919-1921

Roberto Vincentini 1921-1922

Caesare Orsenigo 1922-1925

Lorenzo Schioppa 1925-1935

Paolo Giobbe 1935-1959

Giuseppte Beltrami 1959-1967

 

Tussen 1911 en 1922 viel Nederland onder de nuntiatuur in Brussel

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Leiding

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederland
 • Den Haag

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Archivio segreto Vaticano : archivio della nunziatura de l'Aja (1802-1879) / [J.P. de Valk]
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 19 p
Uitgever
 • [S.l.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1970]

Titel
 • Het archief van de Haagse Nuntiatuur (1802-1879) : overzicht van de inhoud, biografische gegevens en enkele andere notities / door J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 34 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Archivio della Nunziatura Apostolica in Olanda 1792-1922 : prima parte (1801-1899), seconda parte (1792-1922) : inventario / a cura di J.P. de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
Paginering
 • 72 bl
Uitgever
 • L'Aja ; Roma : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 2002

Titel
 • Een nieuwe Romeinse bron aangeboord : een teruggevonden deel van het archief van de Haagse internuntiatuur (1792-1922) / Hans de Valk
Auteur
 • Johannes Petrus de Valk (1946-)
In
 • Trajecta : tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, ISSN 0778-8304, vol. 11 (2002), afl. 4, pag. 302-316
Jaar van uitgave
 • 2002


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Een goede beschrijving van de geschiedenis van het archief is gegeven door De Valk, 'Een nieuwe Romeinse bron aangeboord' uit 2002. Dit artikel werd geschreven nadat een verloren gewaand gedeelte van het archief in Rome werd teruggevonden. De Valk inventariseerde en beschreef de inhoud van alle stukken, in totaal 70 portefeuilles over de periode 1792-1922. Het archief vormt in zekere zin de tegenhanger van de archieven van de congregatie De Propaganda Fide en de Staatssecretarie, maar de Haagse dossiers bevatten meer informatie. De apostolische prefecten en vicarissen stonden in geregeld contact met de internuntius in Nederland. De (inter)nuntius onderhield ook contacten met het ministerie van Koloniën en de pauselijke missiegenootschappen die in de negentiende eeuw in Frankrijk hun hoofdkwartier hadden.

Bewaarplaats Vaticaanse Archieven, Rome
Periode archief 1800-1922
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Onderzoekers die het archief willen raadplegen wordt aangeraden eerst een afspraak te maken met de directeur van de Vaticaanse archieven.

Omvang 70 portefeuilles
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

Het onderzoek in dit archief werd uitgevoerd door dr. J.P. de Valk. Er werden bijna geen dossiers aangetroffen die specifiek handelen over culturele interactie, maar de (inter)nuntius was wel goed geïnformeerd.

 

 

Nederlands Indië

Algemeen waaronder periodieke verslagen over de missie en de verlening van het radicaal

 

NB: Na de ontvangst van de graad van radicaal konden priesters worden toegelaten tot Ned. Indië en hadden zij recht op betaling van een salaris door de koloniale regering. Deze zaak werd geregeld in een geheim verdrag in 1847 tussen het Vaticaan het Koninkrijk der Nederlanden. De dossiers over het radicaal bevatten persoonlijke informatie over priesters die werden uitgezonden naar Nederlandfs Indië.

 

 

busta 46, fasc. 5. Mgr. Lorenzelli. Missioni nelle colonie Olandesi Batavia - Curaçao - Suriname. Nomina dei vicari apostolici. Corrispondenza col Consiglio Centrale dell’Opera della Propagazione della Fede e con mgr. Poppen. Radicali. Corrispondenza col ministero delle Colonie. Fondazione Duinzigt

1892-1896.

De omslag ‘Vicariato apostolico di Batavia’ bevat :

‘Rapporto sulla missione di Batavia, 1892-1893’: missieverslag 1893 en onderwijsverslag over de jaren 1892-1893.

‘Sul noviziato delle Orsoline delle Indie ad Amsterdam’: betreft de mogelijke opheffing van dit noviciaat, 1893.

‘Radicali. Corrispondenza col ministro delle Colonie’: ambtelijke correspondentie over het toekennen van radicalen voor Nederlands-Indië, 1893-1896.

‘Varie lettere’: correspondentie met de Propaganda Fide en de Indische missie over diverse aangelegenheden, 1893-1896.

‘Notizie sulle missioni nelle Indie orientali neerlandesi’: vertaalde artikelen uit een interne publicatie van de Claverbond, z.d. (jaren 1890).

 

busta 50, fasc. 5. Mgr. Giovannini. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e Borneo

1900-1905

Bevat de volgende omslagen:

‘Vicariato apostolico di Batavia 1899-1909’: stukken betreffende problemen gerezen tussen het apostolisch vicariaat en het koloniaal bestuur in de jaren 1900-1903 over het missioneren in de Minahassa (Celebes), in het bijzonder een uitvoerig rapport van het vicariaat met de titel ‘Minahassa’.

‘1900-1902. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia con due nuove prefetture alla Nuova Guinea e Borneo’: afsplitsing van de prefectuur  Nieuw Guinea, overdracht aan de Missionarissen Heilig Hart. 

‘1903. Prefettura apostolica della Nuova Guinea’ (slechts enkele stukken).

‘1904. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia’: eventuele afsplitsing van de prefectuur Borneo en overdracht aan de Capucijnen. 

‘1905. Dismembramento del Vicariato Apostolico di Batavia. Prefettura apostolica di Borneo’: afsplitsing van de prefectuur Borneo en overdracht aan de Capucijnen.

 

busta 50, fasc. 3. Ministero delle Colonie, ‘Radical’, 1900-1909

1900-1910

Correspondentie van de zaakgelastigde R. Giovannini met het ministerie van Koloniën en bijbehorende stukken betreffende de toekenning van ‘radicalen’ aan missionarissen werkzaam in Nederlands-Indië.

 

busta 62, fasc. 3. Radicaux délivrés par le Gouvernement néerlandais aux missionnaires des Indes Orientales

1911-1916

Internuntius Tacci. Stukken betreffende de toekenning van ‘radicalen’ aan katholieke missionarissen in Nederlands-Indië.

 

busta 65, fasc. 6. Radical

1917-1918

Aanvragen voor toekenning van het ‘radicaal’ ingediend door internuntius A. Locatelli, met bijbehorende stukken.

 

busta 69, fasc. 5. Pos. V., sez. I. Sacre missioni e sussidii ai missionarii

1919-1921

Correspondentie van internuntius S. Nicotra met de Propaganda Fide, Staatssecretarie, Propagation de la Foi, de bisschop van Haarlem, ministerie van Koloniën, missionerende orden en congregaties voornamelijk over lopende missieaangelegenheden, in het bijzonder de inzameling van gelden, en de aanvraag van ‘radicalen’ in Nederlands-Indië; tevens stukken betreffende de omzetting van de prefectuur van Nieuw-Guinea in een vicariaat en de oprichting van de prefectuur Celebes.

 

busta 76, fasc. 6. Internunziatura apostolica di mons. Vicentini. Posizione VIII. Sezione II. Sussidi ai missionarii

1921-1922

Aanvraag van ‘radicalen’.

 

busta 82, fasc. 1. Posizione VIII. Sezione I. Missioni Olandesi. 1922 (dal 7 Luglio). 1923. 1924. 1925

1922-1924

Voornamelijk correspondentie van internuntius Orsenigo en bijbehorende stukken in verband met aanvragen van het ‘radicaal’ voor de aanstelling als missionaris in Nederlands-Indië (er zijn geen stukken voor 1923 en 1925).

 

busta 82, fasc. 2. Posizione VIII. Sezione II. Sussidi ai Missionari. 1922 (dal 7 Luglio). 1923. 1924. 1925

1923-1925

Correspondentie van internuntius Orsenigo en bijbehorende stukken in verband met aanvragen van het ‘radicaal’ voor de aanstelling als missionaris in Nederlands-Indië.

 

busta 86, fasc. 14. Propaganda Fide. Missioni Olandesi

1925

Correspondentie van internuntius L. Schioppa en bijbehorende stukken in verband met de aanvraag van ‘radicalen’  voor missionarissen in Nederlands-Indië

 

busta 88, fasc. 9. Congregazione de Propaganda Fide. Missioni

1927

Correspondentie van internuntius L. Schioppa met de Staatssecretarie over verschillende aangelegenheden betreffende de missie in Nederlands-Indië (o.m. art. 177 van het Indisch Regeeringsreglement en het communisme in Nederlands-Indië). ‘Radicali pei missionari’: stukken betreffende de aanvraag van ‘radicalen’. ‘Erezione della prefettura apostolica di Malang’: correspondentie met de Staatssecretarie.

 

busta 89, fasc. 7. Propaganda Fide. Missioni

1928

Correspondentie van internuntius L. Schioppa met Staatssecretarie en Propaganda Fide en bijbehorende stukken: instelling van de prefectuur van Soerabaja en de toepassing van art. 177 van het Regeringsreglement; ‘Nomina del nuovo prefetto apostolico di Banka e Billiton (Indie orientali olandesi)’. Omslag ‘Radicali pei missionari’: correspondentie en bijbehorende stukken in verband met de aanvraag van ‘radicalen’.

 

busta 90, fasc. 7. Congregazione de Propaganda Fide. Missioni. Chiese orientali

1929

Internuntiatuur van L. Schioppa. Bevat een omslag: ‘Radical per i missionari’: aanvragen van ‘radicalen’ met bijbehorende stukken.

 

 

busta 91, fasc. 6. Propaganda Fide. Missioni (tit. IX)

1930

Internuntiatuur van L. Schioppa. Bevat een omslag: ‘Radicali pei missionari’: aanvragen van ‘radicalen’ en bijbehorende stukken.

 

 

Conflict tussen de Nederlandse regering en het Vaticaan met betrekking tot de benoeming van geestelijken in Ned. Indië (zaak-mgr. Grooff), 1846-1847

 

busta 5, fasc. 16

1832-1879 en z.d.

Apostolische prefectuur en vicariaat Batavia. Het fascikel bevat zes omslagen, voornamelijk correspondentie van de internuntii met de apostolisch prefecten/vicarissen (zeer uitvoerig), de Propaganda Fide, de Staatssecretarie en de Nederlandse overheid met bijbehorende stukken. Veel stukken hebben betrekking op de ‘affaire-Grooff’ en de daarop volgende onderhandelingen met de Nederlandse overheid over de positie van de katholieke missie in Nederlands-Indië (1846-1847). Andere stukken: opgave van hervormde en lutherse predikanten en zendelingen werkzaam in Nederlands-Indië, z.d.; een dossier betreffende de missionaris A. Godhardt (1843-1846); een gedrukt exemplaar van de Descriptio missionis quae est in India orientali Belgica (september 1831), opgesteld door missieprefect J.H. Scholten, met een notitie van diens voorganger Prinsen.

 

 

busta 32, fasc. 3. Batavia

1842-1847

Bevat een brief betreffende de benoeming van een apostolisch vicaris in Batavia (1842) en een brief van vicaris Grooff aan Ferrieri (1844). De overige stukken dateren uit 1847 en betreffen de mogelijke benoeming van J.E. Bogaers tot opvolger van Grooff. Tevens aanwezig een gedrukte Laatste brief van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Jacobus Grooff (Amsterdam, 1846).

 

busta 70, fasc. 1. Documents ayant rapport à la question de mgr. Grooff, vicaire apostolique de Batavia et la ‘Note des points’ de 1847

1845-1847

‘Affaire-Grooff’ en overeenkomst gesloten met het ministerie van Koloniën betreffende de katholieke missieactiviteiten in Nederlands-Indië: (kopiën van) correspondentie tussen de koloniale overheid c.q. het ministerie van Koloniën en Grooff over diens optreden in Indië en zijn uitwijzing; briefwisseling met de geestelijken Van Wijkerslooth, Van Hooydonk, Den Dubbelden, met  J.B. van Son, minister van R.K. Eeredienst, de Propaganda Fide, de Staatssecretarie, en andere stukken.

 

busta 70, fasc. 2. Batavia 1846-1851

1846-1851

Correspondentie met apostolisch vicaris Vrancken en bijbehorende stukken, 1847-1851 (met een overicht van de correspondentie); enige correspondentie met Propaganda Fide.

‘Documents 1846-1847. Correspondance entre mgr. Ferrieri et les Pères Redemptoristes. La mission de Batavia est presentée aux Redemptoristes’. Tevens correspondentie met Propaganda Fide

‘Documents ayant rapport à la mission de Batavia. Les Redemptoristes n’ayant pas accepté la mission de Batavia, mgr. Ferrieri s’adresse aux évêques demandant des prêtres seculiers’, 1847. Correspondentie met de vicarissen Den Dubbelden, Van Hooydonk en Paredis.

 

busta 32, fasc. 4. Convenzione del 1847. Erezione del Vicariato Apostolico di Batavia, riconosciuto dal Governo

1847

Bevat een uitvoerig rapport van zaakgelastigde Ferrieri met bijbehorende stukken over zijn onderhandelingen met de minister van Koloniën tot regeling van de katholieke missie in Nederlands-Indië.

 

busta 62, fasc. 4. Mgr. Tacci. 1911-1914. Missions aux Indes. Démembrement du vicariat de Batavia. Convention avec le gouvernement

1911-1914

Dossier van de internuntiatuur betreffende de onderhandelingen met de Nederlandse overheid over de instelling van de prefecturen Sumatra en Kleine Soenda-eilanden en hun erkenning door de koloniale overheid; naderhand ook over de vraag of deze in apostolische vicariaten kunnen worden omgezet. In het verlengde hiervan onderhandelingen over de aanpassing van de conventie van 1847 betreffende de katholieke missie in Nederlands-Indië. Correspondentie met Propaganda Fide, Staatssecretarie, apostolisch vicaris Luypen, de leiding van de betrokken orden en congregaties en het ministerie van Koloniën.

 

 

Bijzondere onderwerpen

 

busta 70, fasc. 4. Batavia. Schiarimenti sui possedimenti Olandesi nelle Indie Orientali e sull’Isola Bali

1840, 1847

Stukken over de afbakening van de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië. Notities van oud-missieprefect J.H. Scholten over Bali, met een kaart van dat eiland.

 

 

Caraibbische regio

regionale synoden

 

busta 6, fasc. 17

1838-1879

Apostolische prefectuur en vicariaat Suriname. Het fascikel bevat vijf omslagjes, waarin vooral briefwisseling van de internuntii met de Propaganda en de apostolisch prefect/vicaris en bijbehorende stukken. Tevens zijn er enkele algemene verslagen (1874 en 1879), statistische overzichten, stukken betreffende de overname van de missie door de congregatie der Redemptoristen en de werkzaamheden der zusters Franciscanessen van Roosendaal. Tevens drukwerken betreffende provinciale concilies in West-Indië: Concilium coloniarum Angliae, Hollandiae et Daniae in Indiis occidentalibus habitum anno MDCCCLIV atque Synodus dioecesana Portus Hispaniae MDCCCLVI (Port of Spain, 1856); Concilium II coloniarum Angliae, Hollandiae et Daniae in Indiis occidentalibus habitum anno MDCCCLXVII (Port of Spain, 1868).

 

 

Nederlandse Antillen

 

--

 

 

Suriname

 

busta 12, fasc. 33

1843-1867

Aartsbroederschap van de Heilige Geest en ‘Propagation de la Foi’, financiële aangelegenheden van de Nederlandse missiegebieden. Het fascikel bevat een groot aantal verslagen over de staat van de missie in Suriname.

 

busta 32, fasc. 6. Sunto storico della Missione di Surinam da circa due secoli in quà. 1867

1867-1874

‘Aperçu de l’histoire de notre Sainte Religion à Suriname’: manuscript van de  apostolisch vicaris van Suriname J.B. Swinkels dat de periode vanaf het begin van de achttiende eeuw bestrijkt, opgesteld in 1867; kort missieverslag van Suriname over de periode 1873-1874.

 

busta 44, fasc. 3. Gestione di mgr. Panici. Vicariati apostolici di Batavia e Surinam

1880-1882

Correspondentie met apostolisch vicaris Schaap en enkele andere stukken; enkele verslagen, 1880-1882.

 

De Valk, 'Nieuwe Romeinse bron aangeboord' vermeldt nog:

manuscript met geschiedenis van de Surinaamse missie door mgr. Swinkels (32.6 en 70.5)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

The history of this archive is complicated, part of it has gone, so researchers are recommended to read the literatur about the archive before starting their research

Informatiewaarde Interressant archief