Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Priesters van het H Hart van Jezus (SCJ)

Naam Priesters van het H Hart van Jezus (SCJ)
Naamsvarianten
 • Sacerdotes a Sacro Corde Jesu (scj)
 • Dehonianen
 • Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu (SCJ)
 • Congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus
 • Paters Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ)
Periode 1878-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus werd gesticht in St.-Quentin (Frankrijk) in 1878 door Leo of Léon August Dehon (1843-1925). Als kapelaan kreeg hij toestemming van de bisschop van Soissons, mgr. Thibaudier, om een college te stichten, waaruit de congregatie voortkwam. De congregatie bestond uit zowel priesters als broeders. Toen de congregatie in 1883 Frankrijk verliet wegens het anti-kerkelijke politieke klimaat vestigde zij zich in Sittard. Aanvankelijk was dit als een uitwijkplaats bedoeld, later ontstonden er een noviciaat en een klein seminarie. In 1900 werd er nog een huis geopend in Bergen op Zoom, van waaruit de Nederlandse tak van de congregatie zich zou ontwikkelen. Toen de Nederlandse provincie in 1911 zelfstandig werd, telde zij 29 paters, 16 broeders en 22 priesterstudenten. 

 

 

De missie

De Priesters van het H Hart van Jezus hebben in zeer veel landen gemissioneerd en hebben zich niet in één of enkele gebieden gespecialiseerd. InNed. Indië werkten zij vanaf 1924 op Sumatra (Benkoelen en Palembang). In 1937 werkten er van de 1.750 leden maar 325 in de missie (Steenbrink, Catholics, II, 569). Op Sumatra werkten zij samen met de Zusters Franciscanessen uit Denekamp, de Liefdezusters uit Maastricht, de Zusters van het H Hart uit Moerdijk, de Zusters Franciscanessen uit Roosendaal en de Fraters van Utrecht. Ook verzorgden zij zelf kwalitatief hoogstaand onderwijs. In 1960 werkten zij nog steeds zij werkzaam in het apostolisch vicariaat Palembang en de apostolische prefectuur Tandjung Karang.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 39-40, Willemsen, I, par. 1-30, Dings, Inventaris bestuursarchief, inleiding, en Pius-almanak 1960/61, 404-405. 

 

Organisatie

De congregatie

De congregatie werd bestuurd door een generaal overste vanuit Rome. Hij werd daarbij bijgestaan door een Centrale Raad, bestaande uit vier raadsleden, met wie hij samen het Generaal Bestuur vormde. De stichter Dehon was de eerste generaal overste en bleef dat tot zijn dood in 1925. Generale kapittels werden doorgaans ééns in de zes jaar gehouden. De provincie werd bestuurd door de provinciale overste bijgestaan door de provinciale raad, die uit ten minste vier raadsleden bestonden. Het provinciaal bestuur werd bovendien bijgestaan door een econoom, een secretaris, een missiesecretaris en een missieprocurator. Tijdens de provinciale kapittels werden de afgevaardigden voor het generaal kapittel gekozen. 

 

Missie

Gebieden die nog geen provincie konden vormen, werden regio's genoemd. De missieprocuur coördineerde de missieactiviteiten van de provincie. Overigens kon één persoon zowel de functie van missie-procurator en missie-secretaris vervullen. Op generaal niveau werd dit gedaan door het Algemeen Missiesecretariaat.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk, maar ook opvoeding en onderwijs. Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog besteedde de congregatie -in Nederland- vooral veel tijd en aandacht aan de opleiding en vorming van eigen congregatieleden. Voor het liefdewerk was er De macht van het kleine, ten bate van de priesteropleiding van de priesters van het H. Hart.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Olinda e Recife (PE)
 • Bisdom Garanhuns (PE)
 • Bisdom Nazaré (PE)
 • Bisdom Caruaru (PE)
 • Bisdom Palmares (PE)
 • Aartsbisdom Maceió (AL)
 • Bisdom Palmeira dos Indios (AL)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Priesters van het H. Hart : 125 jaar, 1878-2003 / [samengest. door Adri Borst]1878 2003
Auteur
 • A.J. Borst
Paginering
 • [94] bl
Uitgever
 • [Nijmegen : Borst]
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Inventaris van het economaatsarchief van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), (1775) 1911-1986 (1994) / door M.L.M. van den Hombergh, R.G.J. Spanings
Auteur
 • M.L.M. van den Hombergh ; Robert Spanings
Paginering
 • XVI, 97 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Inventaris van het provinciaal bestuursarchief van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), (1907) 1911-1986 (1987) / door W.J.M. Dings ... [et al.]
Auteur
 • Willem Dings (1961-)
Paginering
 • XVI, 83 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Honderd in een. Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie 1878-28 juni-1978.
Uitgever
 • Sittard:
Jaar van uitgave
 • 1978


Periodieken
Titel
 • Onze Missiën in Congoland / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • ... - 16 (1927)
Uitgever
 • Tervueren : Priesters van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 19xx-1927

Titel
 • De Missiestemmen
Jaar van uitgave
 • 1920-1938

Titel
 • H. Hart-missiekalender / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1923 - ...
Uitgever
 • Rotterdam : xxxx
Jaar van uitgave
 • 1923-...

Titel
 • Missie almanak / Priesters van het H. Hart, Juvenaat Bergen op ZoomMissie-almanak over het jaar ... uitg. door de Priesters van het H. Hart van JesusOogst
Paginering
 • 1927 - 1959
Uitgever
 • Bergen op Zoom : Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Jaar van uitgave
 • 1927-1959

Titel
 • De missiepost / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Rotterdam : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Het Rijk van het H. Hart van Jezus / Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Paginering
 • 17 (1928) - 56 (1971)
Uitgever
 • Tervuren : Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Jaar van uitgave
 • 1928-1971

Titel
 • Cor Unum
Jaar van uitgave
 • 1929-1931

Titel
 • Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin / uitg. door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenw. met Paters Karmelieten ... [et al.]
Paginering
 • Jrg. 1 (1965) - jrg. 35, nr. 4 (1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Priesters van het H. Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1965-1999

Titel
 • Annalen van de Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1945-1967

Titel
 • Mededelingen S.C.J. / Priesters van het Heilig Hart
Paginering
 • Jrg. 1 (1967-68) - ...
Uitgever
 • Breda : Congregatie der Priesters van het H. Hart van Jesus
Jaar van uitgave
 • 1967-...

Titel
 • Documenten S.C.J.
Jaar van uitgave
 • 1987-
Interviews

In totaal 21 interviews, namelijk de nrs.:

232

238

242

302

510

553

628

639

640

735

736

737

741

747

797

864

865

867

868

894

895

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de congregatie was in april 2010 nog in eigen beheer in Breda (stadsdeel Ginneken).  Het congregatiearchief is geïnventariseerd in samenwerking met het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland. Er zijn inventarissen op het bestuursarchief, het economaatsarchief en en het audiovisueel materiaal (de nummers zijn: P30a-b-c). In februari 2009 is een deel van het archief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven om daar verder te worden geïnventariseerd. Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bezit het archief van pater Van Rixtel (1902-1981), dat echter niet ontsloten is. Het archief van het generalaat is niet onderzocht.

Bewaarplaats Priesters H Hart van Jezus, Ginnekenweg 331 – 4835 ND Breda [2001]
Toegang titel KAN 30a-b-c
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie uit het bestuursarchief

 

 

Archief

 

963. Correspondentie met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië, over een onderzoek van F.G.P. Jaquet naar missie-archieven        ten behoeve van de "Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Azië en Oceanië, 1796-1949". Met kanttekeningen en bijlagen. 1979-1980.

1 omslag

 

2180-2181. Correspondentie tussen het Provinciaal Bestuur en diverse personen en instellingen. 1988-1989, 1994.

2 omslagen. Hierbij:

2180. H. van de Bovenkamp en W. Muijers over een doctoraal onderzoek naar Indonesianisatie. 1988-1989.

 

 

 

Missie algemeen

 

3050. Stukken betreffende de Kring van Mede-missionarissen. 1945-1947.

1 omslag

 

291. Stukken betreffende de pauselijke congregatie De Propaganda Fide. 1921, 1928, 1930-1933, 1938, 1943, 1946, 1948-1954.

1 omslag

 

712. Lijst van Nederlandse congregatieleden, woonachtig en werkzaam buiten de Nederlandse provincie, per 1 januari. Met kanttekeningen. 1950.

1 stuk

 

880. Overzichten houdende een verdeling van de leden over verschillende werkterreinen per 1 januari 1916, 1 januari 1936, 1 januari 1956, 20 oktober 1965, 1 januari 1966, 1 januari 1976, 1 januari 1978, 4 juli 1979, 1 januari 1980 en 1 januari 1981. Met aantekeningen en correcties uit latere jaren. Incidenteel met bijlagen. 1936, 1974, 1976-1981, z.j.           

1 omslag

 

929. Staten van repatriërende en nieuwe missionarissen. Met correcties en aanvullingen. 1936-1940.

1 omslag

 

930. Lijst van SCJ-missionarissen, in de periode 1907-1948, opgesteld door [G.S. Raaijmakers]. Geordend per missiegebied op eerste datum van vertrek. Met aantekeningen en correcties. [1948].

1 omslag

 

931. Statistieken van Nederlandse SCJ-leden die in de missie werkzaam zijn, opgegeven aan het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie-actie. Met kanttekeningen. 1951-1961, 1963-1964, 1966, 1969.

1 omslag

 

932. Naamlijsten van broeders die kandidaat zijn voor de missie. 1959, [1965].

2 stukken

 

933. Lijst houdende namen van actieve, gerepatrieerde, overleden en ex-missionarissen. [1978].

1 stuk

 

936. Overeenkomsten tussen de Missieprocuur te Cadier en Keer en de Stichting Exploitatie Kasteel Hoensbroek te Hoensbroek inzake het in bruikleen geven van goederen. Met een overzicht van de afro-aziatische collectie, berustend op Kasteel Hoensbroek. 1981-1982.

1 omslag

 

947. Stukken betreffende de Stichting Verenigde Missionarissen. 1920-1922, 1924-1949, 1952-1957, 1960-1963, 1969.

1 omslag

NB: Tot 1947 Vereenigde Missionarissen geheten; voortgezet als Verenigde Prokuratoren.

 

951. Stukken betreffende de Nederlandsche Priester-Missiebond. ca. 1940-1970.

1 omslag

NB: Ook Priester-Missiebond in Nederland geheten

 

957. Stukken betreffende de Pauselijke Priester-Missiebond in Nederland. 1960-1965.

1 omslag

 

952. Stukken betreffende de jaarlijkse uitgaven van de Algemene Missiekalender (AMK). 1948-1949, 1954, 1959, 1962, z.j.

1 omslag

 

953. Correspondentie met de Medische Missie Actie (Memisa). 1957.

1 omslag

 

954-956. Stukken betreffende het Centraal Missie Commissariaat (CMC). 1959, 1963-1984.

3 omslagen

954. 1959, 1963-1969.

 

1212. Stukken betreffende Raptim, International Missie-Reisbureau te Den Haag. 1953-1954.

1 omslag

 


Brazilië

 

1192-1208. Stukken betreffende contacten met andere provincies. 1917, 1931-1933, 1937-1939, 1945-1982.

17 omslagen

1193. Zuid-Brazilië. 1938, 1959, 1961, 1969, 1971, 1974-1975, 1978, 1980, 1982-1985.

 

 

Chili

 

1213-1216. Stukken betreffende de contacten met de regio Chili. 1950-1985; met hiaten.     

4 omslagen

1214. Officiële stukken. 1950, 1955-1956, 1959-1971, 1976, 1978-1979.

 

1073. Stukken betreffende pogingen om te komen tot een speciaal Chili-nummer van "Rotonde" naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het SCJ-werk in Chili. 1974-1975.

1 omslag

 

 

Congo

 

950. Lijst van congregatieleden, woonachtig en werkzaam in de Congo, per 1 januari. 1938.

1 stuk

 

1192-1208. Stukken betreffende contacten met andere provincies. 1917, 1931-1933, 1937-1939, 1945-1982.

17 omslagen

1208. Zaïre. 1932, 1968-1971, 1974-1986.

 

 

Indonesië

 

946. Stukken betreffende de Indische Missievereniging. 1919-1920, 1929, 1942, 1957, 1959, 1963-1966.

1 omslag

 

949. Staat houdende gegevens over de apostolische prefectuur van Benkoelen (Nederlands-Indië). [1937].

1 stuk

 

 

 

Economaatsarchief (KAN inv. P30b)

 

 

Missie algemeen, meerdere gebieden

 

2011-2015. Rekeningen van de missies van de Missieprocuur te Rotterdam. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op naam. 1926-1938. 5 omslagen

2011. Missie van Noord-Brazilië, 1926-1937.

2012. Congo-Missie, 1927-1937.

2014. Zuid-Sumatra Missie, 1927-1937.

 

566-570. Correspondentie met en over de regio's Argentinië, Chili en Uruguay inzake financiële zaken. 1938-1940, 1946-1974. 5 omslagen

566. 1938-1940.

567. 1946-1958.

568. 1959-1961.

 

1955-1958. "Financiële verloven"; brieven van de provinciaal overste aan de regio-oversten houdende verlof voor uitgifte en ontvangst van bepaalde geldbedragen. Alfabetisch geordend op regio. 1954-1966. 4 omslagen

1955. Regio Argentinië-Uruguay, 1957-1958.

1956. Regio Chili/Chili-Uruguay, 1954-1966.

1958. Regio Sumatra, 1955-1959.

Doorslagen

 

1635-1643. Correspondentie met verschillende provincies en regio's. Alfabetisch geordend. 1945-1953, 1962, 1970, 1978. 9 omslagen

1635. Argentinië-Chili, 1946-1953, 1962, 1978.

1636. Brazilië (Noord-), 1945, 1947-1953.

1637. Brazilië (Zuid-), 1945, 1947-1953.

1639. Congo, 1951, 1953.

 

Brazilië

 

1485. Brief van de provinciaal econoom aan R.P. in 't Groen over de financiële verhouding van Brazilië tot de Nederlandse provincie en de Missieprocuur te Rotterdam. 1937. 2 stukken

Afschriften.

 

Chili (‘regio’)

 

214. Kwartaalverslagen van de afzonderlijke huizen in de regio Chili-Uruguay. 1958-1965. 1 omslag

 

2016-2019. Financiële halfjaarlijkse en jaarstaten en -verslagen van de afzonderlijke huizen in Argentinië, Chili en Uruguay (Regio Chili). Met bijlagen. 1939-1960. 4 omslagen

 

 

 

Indonesië

 

1711-1716. Correspondentie tussen het provinciaal economaat en (leden van) diverse provincies van de Congregatie. Met bijlagen. Alfabetisch op naam van provincie. 1946-1991 met hiaten. 6 omslagen

1713    Provincie Indonesië. 1950-1979 met hiaten, 1 omslag.

 

1480. Akte van volmacht door de Stichting van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus te Rotterdam aan pastoor H.J. Dagobert van Oort te Palembang (Indonesië) en mgr. H. Smeet, apostolisch prefect van Bengkoelen (Indonesië) inzake de vertegenwoordiging en waarneming van de belangen van genoemde stichting in Nederlands-Indië. Met bijlagen. 1926-1927.            1 omslag

 

1481. Tekeningen van de RK kerk te Palembang (Indonesië). [1932]. 2 bladen

Blauwdrukken.

 

1484. Brieven over de bouw van een RK missiekerkje. Met tekeningen. 1935. 1 omslag

 

1486. Brief van de provinciaal econoom aan mgr. Mekkelholt over de financiële verhouding van Sumatra tot de Nederlandse provincie en de Missieprocuur te Rotterdam en de prefectuur tot de congregatie. 1937. 2 stukken.

Afschriften.

 

1489. Correspondentie met het Apostolisch Vicariaat Palembang te Sumatra (Indonesië). 1948-1954. 1 omslag

 

1479. Plattegrond van een ziekenhuis te Tandjoeng (Indonesië). [20e eeuw]. 1 blad

Blauwdruk.

 

2292. Stukken betreffende de [schenking] door O.L. Helfrich van al zijn boeken en handschriften op Indologisch gebied. 1936, 1939. 1 omslag

 

 

 

 

Audio-visueel materiaal

Priesters van het H. Hart, Audiovisueel materiaal (inv. KAN P30c) – selectie

 

 

Algemeen

 

112. Zwart-witfoto's van voorwerpen uit de missie en foto's van missietentoonstelling waaraan meerdere congregaties deelnamen.      ca. jaren 40-60. 1 omslag

 

Afrika

 

24. Album met foto's van Congo en Tanzania. ca. 1920-1960. 1 album

 

27. Album met foto's van Congo en Kameroen. ca. 1930-1950. 1 album

 

29. Album met foto's van Congo. ca. 1940-1960. 1 album

NB: Veel portretten van Congolezen.

 

30. Album met foto's van Congo. ca. jaren vijftig/zestig (20ste eeuw). 1 album

NB: Veel foto's van de lokale bevolking.

 

55. Album met foto's van Congo, vnl. van de plaatselijke bevolking (gebruiken en rituelen), o.m. te Wamba (vicariaat Stanleyfalls?). ca. 1910-1950. 1 album

 

59. Plakboek met zwart-witfoto's van missie en bevolking in Congo. jaren ’20, jaren ’60 (20ste eeuw). 1 deel

 

60. Plakboek met zwart-witfoto's van de missie in Congo. jaren ’20 - jaren ’50 (20ste eeuw).            1 deel

 

67. Album afkomstig van (onbekend) met foto's van zijn derde vertrek naar Congo (1953), van de missie (deels beschreven) en van de bevolking (enkele foto's zijn voorzien van namen). ca. 1953-1955. 1 deel

 

72. Album met foto's gemaakt in Congo. begin 20ste eeuw. 1 deel

NB: In een aantal gevallen op de achterkant beschreven.

 

74. Album afkomstig van (onbekend) met voorin geschreven de boodschap 'album van mijn voornaamste bouwwerken in de missies' (vnl. te Congo). 20ste eeuw. 1 deel

 

77. Fotoalbums met zwart-witfoto's van Congo (Zaire). ca. jaren ’60. 22 kleine ringbanden

 

Latijns-Amerika

 

2. Albumpje met foto's uit Brazilië, alsmede van een reis naar Rome. ca. jaren 30/40 van de 20ste eeuw. 1 album

 

23. Album met foto's van Brazilië, Chili, Argentinië en Uruguay. ca. 1955-1970. 1 album

 

25. Album met foto's van Brazilië en Chili. ca. jaren zestig (20ste eeuw).         1 album

NB: Zwart-witfoto's en kleurenfoto's. Datering: Brazilia is net gesticht.

 

32. Album met foto's van een kinderhospitaal te Garanhuns in Brazilië. ca.1960-1976. 1 album

NB: Groot formaat. Pater Mathias Lemmens.

 

35. Album met foto's van het kinderziekenhuis te Garanhuns (Brazilië). jaren zestig (20ste eeuw). 1 album

NB: Met foto's van de kinderen, genomen bij opname en ontslag, met naam en leeftijd. Groot formaat.

 

62. Album van pater Geraldo met zwart-witfoto's van o.m. studiehuis St. Jozef in Nijmegen, familiefoto's, tuin missieprocuur Rotterdam, reis naar Brazilië en missie aldaar. ca. 1936-1937. 1 deel

 

75. Plakboek met zwart-witfoto's van de bevolking te Indonesië afkomstig van pater Mikkers (eerste helft 20ste eeuw), alsmede foto's afkomstig van pater Van der Horst (o.m. Bergen op Zoom (ca. 1919) en missie te Brazilië, jaren 20/30, reis naar Rome). eerste helft 20ste eeuw. 1 deel

 

Indonesië

 

18. Albums met foto's van Palembang (Indonesië), aangeboden aan mgr. H.M. Mekkelholt scj. ca. 1939-1964. 2 albums

NB: Groot formaat, het kleine albumpje ligt achterin. Met losse foto van zijn wijding uit 1939.

 

19. Album met foto's gemaakt tijdens de bisschopswijding van pater H.M. Mekkelholt in Rome. 1939. 1 album

 

20. Album met foto's gemaakt van de festiviteiten en de viering van de kloosterjubilea van leden van de congregatie te Palembang (Indonesië). 1967 <?>. 1 album

NB: Groot formaat. Perajaan Bersama, 25 Tahun Biarawan mgr. J.C. Soudant scj, pastor P.C.M. Middeldorp dan 40 tahun biarawan pastor P.A.J. van Gisbergen bruder R.W.E. Fidelis.

 

21. Album met foto's van Pladju op Zuid-Sumatra (Indonesië), aangeboden aan pater J.L. Kuypers. ca. jaren zestig (20ste eeuw). 1 album

 

22. Album met foto's uit het leven van pater J.L. Kuypers, aangeboden door de familie bij zijn 40-jarig priesterfeest in 1970. ca. 1930-1970. 1 album

NB: Pater Kuypers was missionaris in Indonesië.

 

36. Zwart-witfoto's van Indonesië, onbeschreven, gedeeltelijk afkomstig uit albums. ca. 1945-1975. 1 sigarendoosje

 

37. Zwart-witfoto's, beschreven, van zieke en gehandicapte kinderen op een schooltje (?), veel portretten met daarbij uitleg van de kwaal (Palembang, Indonesië). Jaren zestig/begin zeventig (20ste eeuw). 1 mapje

 

53. Album met foto's van (scholen), Butaradja (Indonesië). ca. 1955-1963. 1 album

 

54. Album met foto's van Indonesië, o.m. noviciaat te Palembang,Gisting/Giising, bisschopskruis, Xaveriusschool, Tatakarta, uitbreiding seminarie te Palembang, scholasticaat te Jogjakarta. ca. 1960-1965. 1 album

 

56. Album met zwart-witfoto's gemaakt in Indonesië (o.m. Palembang, Gisting).         jaren 50/60 (20ste eeuw). 1 album

NB: De foto's zijn genummerd, er ligt een lijst in met beschrijvingen.

 

75. Plakboek met zwart-witfoto's van de bevolking te Indonesië afkomstig van pater Mikkers (eerste helft 20ste eeuw), alsmede foto's afkomstig van pater Van der Horst (o.m. Bergen op Zoom (ca. 1919) en missie te Brazilië, jaren 20/30, reis naar Rome). eerste helft 20ste eeuw. 1 deel

 

110. Zwart-witfoto's van vnl. Indonesië. ca. jaren 40/50/60. 1 omslag

 

119. Zwart-witfoto's van de missie van S.C.J. in Indonesië. ca. jaren 30-40, 1966, 1969; z.j. 1 omslag

 

 

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1931-1981
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadplegen van het archief is vereist en kan aangevraagd worden via de archivaris van het Katholiek Documentatie Centrum door middel van een formulier op de website.

Omvang 3, 12 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen
Toegang titel Archief A. van Rixtel SCJ (1902-1981), lid van de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

206. Verhandeling "Onder-ontwikkelde gebieden en missie". Met bijlagen,1955.


Bewaarplaats Generalaat, Sacerdoti del Sacro Cuure di Gesù, Via del Casale di San Pio V 20 - 00165 ROMA, tel. 06-66.05.60
Websites

website: www.dehon.it

e-mail: secgen@dehon.it

Bronnen met verslaglegging

Geen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

In het KDC zijn bijna de volledige series van de SCJ-tijdschriften van de Nederlandse provincie te vinden, zoals Kontakt, SCJ-Kontakt, Rotonde, Annalen van de Nederlandse Provincie SCJ, Dokumenten SCJ en Mededelingen-SCJ. Voor de missietijdschriften, zie de periodieken bovengenoemd.

 

 

 

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus werd gesticht in St.-Quentin (Frankrijk) in 1878 door Leo of Léon August Dehon (1843-1925). Als kapelaan kreeg hij toestemming van de bisschop van Soissons, mgr. Thibaudier, om een college te stichten, waaruit de congregatie voortkwam. De congregatie bestond uit zowel priesters als broeders. Toen de congregatie in 1883 Frankrijk verliet wegens het anti-kerkelijke politieke klimaat vestigde zij zich in Sittard. Aanvankelijk was dit als een uitwijkplaats bedoeld, later ontstonden er een noviciaat en een klein seminarie. In 1900 werd er nog een huis geopend in Bergen op Zoom, van waaruit de Nederlandse tak van de congregatie zich zou ontwikkelen. Toen de Nederlandse provincie in 1911 zelfstandig werd, telde zij 29 paters, 16 broeders en 22 priesterstudenten. 

 

 

De missie

De Priesters van het H Hart van Jezus hebben in zeer veel landen gemissioneerd en hebben zich niet in één of enkele gebieden gespecialiseerd. InNed. Indië werkten zij vanaf 1924 op Sumatra (Benkoelen en Palembang). In 1937 werkten er van de 1.750 leden maar 325 in de missie (Steenbrink, Catholics, II, 569). Op Sumatra werkten zij samen met de Zusters Franciscanessen uit Denekamp, de Liefdezusters uit Maastricht, de Zusters van het H Hart uit Moerdijk, de Zusters Franciscanessen uit Roosendaal en de Fraters van Utrecht. Ook verzorgden zij zelf kwalitatief hoogstaand onderwijs. In 1960 werkten zij nog steeds zij werkzaam in het apostolisch vicariaat Palembang en de apostolische prefectuur Tandjung Karang.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 39-40, Willemsen, I, par. 1-30, Dings, Inventaris bestuursarchief, inleiding, en Pius-almanak 1960/61, 404-405. 

 

Organisatie

De congregatie

De congregatie werd bestuurd door een generaal overste vanuit Rome. Hij werd daarbij bijgestaan door een Centrale Raad, bestaande uit vier raadsleden, met wie hij samen het Generaal Bestuur vormde. De stichter Dehon was de eerste generaal overste en bleef dat tot zijn dood in 1925. Generale kapittels werden doorgaans ééns in de zes jaar gehouden. De provincie werd bestuurd door de provinciale overste bijgestaan door de provinciale raad, die uit ten minste vier raadsleden bestonden. Het provinciaal bestuur werd bovendien bijgestaan door een econoom, een secretaris, een missiesecretaris en een missieprocurator. Tijdens de provinciale kapittels werden de afgevaardigden voor het generaal kapittel gekozen. 

 

Missie

Gebieden die nog geen provincie konden vormen, werden regio's genoemd. De missieprocuur coördineerde de missieactiviteiten van de provincie. Overigens kon één persoon zowel de functie van missie-procurator en missie-secretaris vervullen. Op generaal niveau werd dit gedaan door het Algemeen Missiesecretariaat.

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden pastoraal werk en missiewerk, maar ook opvoeding en onderwijs. Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog besteedde de congregatie -in Nederland- vooral veel tijd en aandacht aan de opleiding en vorming van eigen congregatieleden. Voor het liefdewerk was er De macht van het kleine, ten bate van de priesteropleiding van de priesters van het H. Hart.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Olinda e Recife (PE)
 • Bisdom Garanhuns (PE)
 • Bisdom Nazaré (PE)
 • Bisdom Caruaru (PE)
 • Bisdom Palmares (PE)
 • Aartsbisdom Maceió (AL)
 • Bisdom Palmeira dos Indios (AL)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Priesters van het H. Hart : 125 jaar, 1878-2003 / [samengest. door Adri Borst]1878 2003
Auteur
 • A.J. Borst
Paginering
 • [94] bl
Uitgever
 • [Nijmegen : Borst]
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Inventaris van het economaatsarchief van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), (1775) 1911-1986 (1994) / door M.L.M. van den Hombergh, R.G.J. Spanings
Auteur
 • M.L.M. van den Hombergh ; Robert Spanings
Paginering
 • XVI, 97 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Inventaris van het provinciaal bestuursarchief van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), (1907) 1911-1986 (1987) / door W.J.M. Dings ... [et al.]
Auteur
 • Willem Dings (1961-)
Paginering
 • XVI, 83 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Honderd in een. Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie 1878-28 juni-1978.
Uitgever
 • Sittard:
Jaar van uitgave
 • 1978


Periodieken
Titel
 • Onze Missiën in Congoland / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • ... - 16 (1927)
Uitgever
 • Tervueren : Priesters van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 19xx-1927

Titel
 • De Missiestemmen
Jaar van uitgave
 • 1920-1938

Titel
 • H. Hart-missiekalender / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1923 - ...
Uitgever
 • Rotterdam : xxxx
Jaar van uitgave
 • 1923-...

Titel
 • Missie almanak / Priesters van het H. Hart, Juvenaat Bergen op ZoomMissie-almanak over het jaar ... uitg. door de Priesters van het H. Hart van JesusOogst
Paginering
 • 1927 - 1959
Uitgever
 • Bergen op Zoom : Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Jaar van uitgave
 • 1927-1959

Titel
 • De missiepost / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Rotterdam : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Het Rijk van het H. Hart van Jezus / Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Paginering
 • 17 (1928) - 56 (1971)
Uitgever
 • Tervuren : Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Jaar van uitgave
 • 1928-1971

Titel
 • Cor Unum
Jaar van uitgave
 • 1929-1931

Titel
 • Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin / uitg. door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenw. met Paters Karmelieten ... [et al.]
Paginering
 • Jrg. 1 (1965) - jrg. 35, nr. 4 (1999)
Uitgever
 • Nijmegen : Priesters van het H. Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1965-1999

Titel
 • Annalen van de Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1945-1967

Titel
 • Mededelingen S.C.J. / Priesters van het Heilig Hart
Paginering
 • Jrg. 1 (1967-68) - ...
Uitgever
 • Breda : Congregatie der Priesters van het H. Hart van Jesus
Jaar van uitgave
 • 1967-...

Titel
 • Documenten S.C.J.
Jaar van uitgave
 • 1987-
Interviews

In totaal 21 interviews, namelijk de nrs.:

232

238

242

302

510

553

628

639

640

735

736

737

741

747

797

864

865

867

868

894

895

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de congregatie was in april 2010 nog in eigen beheer in Breda (stadsdeel Ginneken).  Het congregatiearchief is geïnventariseerd in samenwerking met het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland. Er zijn inventarissen op het bestuursarchief, het economaatsarchief en en het audiovisueel materiaal (de nummers zijn: P30a-b-c). In februari 2009 is een deel van het archief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven om daar verder te worden geïnventariseerd. Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bezit het archief van pater Van Rixtel (1902-1981), dat echter niet ontsloten is. Het archief van het generalaat is niet onderzocht.

Bewaarplaats Priesters H Hart van Jezus, Ginnekenweg 331 – 4835 ND Breda [2001]
Toegang titel KAN 30a-b-c
Bijzondere relevantie

Selectie uit het bestuursarchief

 

 

Archief

 

963. Correspondentie met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië, over een onderzoek van F.G.P. Jaquet naar missie-archieven        ten behoeve van de "Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Azië en Oceanië, 1796-1949". Met kanttekeningen en bijlagen. 1979-1980.

1 omslag

 

2180-2181. Correspondentie tussen het Provinciaal Bestuur en diverse personen en instellingen. 1988-1989, 1994.

2 omslagen. Hierbij:

2180. H. van de Bovenkamp en W. Muijers over een doctoraal onderzoek naar Indonesianisatie. 1988-1989.

 

 

 

Missie algemeen

 

3050. Stukken betreffende de Kring van Mede-missionarissen. 1945-1947.

1 omslag

 

291. Stukken betreffende de pauselijke congregatie De Propaganda Fide. 1921, 1928, 1930-1933, 1938, 1943, 1946, 1948-1954.

1 omslag

 

712. Lijst van Nederlandse congregatieleden, woonachtig en werkzaam buiten de Nederlandse provincie, per 1 januari. Met kanttekeningen. 1950.

1 stuk

 

880. Overzichten houdende een verdeling van de leden over verschillende werkterreinen per 1 januari 1916, 1 januari 1936, 1 januari 1956, 20 oktober 1965, 1 januari 1966, 1 januari 1976, 1 januari 1978, 4 juli 1979, 1 januari 1980 en 1 januari 1981. Met aantekeningen en correcties uit latere jaren. Incidenteel met bijlagen. 1936, 1974, 1976-1981, z.j.           

1 omslag

 

929. Staten van repatriërende en nieuwe missionarissen. Met correcties en aanvullingen. 1936-1940.

1 omslag

 

930. Lijst van SCJ-missionarissen, in de periode 1907-1948, opgesteld door [G.S. Raaijmakers]. Geordend per missiegebied op eerste datum van vertrek. Met aantekeningen en correcties. [1948].

1 omslag

 

931. Statistieken van Nederlandse SCJ-leden die in de missie werkzaam zijn, opgegeven aan het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie-actie. Met kanttekeningen. 1951-1961, 1963-1964, 1966, 1969.

1 omslag

 

932. Naamlijsten van broeders die kandidaat zijn voor de missie. 1959, [1965].

2 stukken

 

933. Lijst houdende namen van actieve, gerepatrieerde, overleden en ex-missionarissen. [1978].

1 stuk

 

936. Overeenkomsten tussen de Missieprocuur te Cadier en Keer en de Stichting Exploitatie Kasteel Hoensbroek te Hoensbroek inzake het in bruikleen geven van goederen. Met een overzicht van de afro-aziatische collectie, berustend op Kasteel Hoensbroek. 1981-1982.

1 omslag

 

947. Stukken betreffende de Stichting Verenigde Missionarissen. 1920-1922, 1924-1949, 1952-1957, 1960-1963, 1969.

1 omslag

NB: Tot 1947 Vereenigde Missionarissen geheten; voortgezet als Verenigde Prokuratoren.

 

951. Stukken betreffende de Nederlandsche Priester-Missiebond. ca. 1940-1970.

1 omslag

NB: Ook Priester-Missiebond in Nederland geheten

 

957. Stukken betreffende de Pauselijke Priester-Missiebond in Nederland. 1960-1965.

1 omslag

 

952. Stukken betreffende de jaarlijkse uitgaven van de Algemene Missiekalender (AMK). 1948-1949, 1954, 1959, 1962, z.j.

1 omslag

 

953. Correspondentie met de Medische Missie Actie (Memisa). 1957.

1 omslag

 

954-956. Stukken betreffende het Centraal Missie Commissariaat (CMC). 1959, 1963-1984.

3 omslagen

954. 1959, 1963-1969.

 

1212. Stukken betreffende Raptim, International Missie-Reisbureau te Den Haag. 1953-1954.

1 omslag

 


Brazilië

 

1192-1208. Stukken betreffende contacten met andere provincies. 1917, 1931-1933, 1937-1939, 1945-1982.

17 omslagen

1193. Zuid-Brazilië. 1938, 1959, 1961, 1969, 1971, 1974-1975, 1978, 1980, 1982-1985.

 

 

Chili

 

1213-1216. Stukken betreffende de contacten met de regio Chili. 1950-1985; met hiaten.     

4 omslagen

1214. Officiële stukken. 1950, 1955-1956, 1959-1971, 1976, 1978-1979.

 

1073. Stukken betreffende pogingen om te komen tot een speciaal Chili-nummer van "Rotonde" naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het SCJ-werk in Chili. 1974-1975.

1 omslag

 

 

Congo

 

950. Lijst van congregatieleden, woonachtig en werkzaam in de Congo, per 1 januari. 1938.

1 stuk

 

1192-1208. Stukken betreffende contacten met andere provincies. 1917, 1931-1933, 1937-1939, 1945-1982.

17 omslagen

1208. Zaïre. 1932, 1968-1971, 1974-1986.

 

 

Indonesië

 

946. Stukken betreffende de Indische Missievereniging. 1919-1920, 1929, 1942, 1957, 1959, 1963-1966.

1 omslag

 

949. Staat houdende gegevens over de apostolische prefectuur van Benkoelen (Nederlands-Indië). [1937].

1 stuk

 

 

 

Economaatsarchief (KAN inv. P30b)

 

 

Missie algemeen, meerdere gebieden

 

2011-2015. Rekeningen van de missies van de Missieprocuur te Rotterdam. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op naam. 1926-1938. 5 omslagen

2011. Missie van Noord-Brazilië, 1926-1937.

2012. Congo-Missie, 1927-1937.

2014. Zuid-Sumatra Missie, 1927-1937.

 

566-570. Correspondentie met en over de regio's Argentinië, Chili en Uruguay inzake financiële zaken. 1938-1940, 1946-1974. 5 omslagen

566. 1938-1940.

567. 1946-1958.

568. 1959-1961.

 

1955-1958. "Financiële verloven"; brieven van de provinciaal overste aan de regio-oversten houdende verlof voor uitgifte en ontvangst van bepaalde geldbedragen. Alfabetisch geordend op regio. 1954-1966. 4 omslagen

1955. Regio Argentinië-Uruguay, 1957-1958.

1956. Regio Chili/Chili-Uruguay, 1954-1966.

1958. Regio Sumatra, 1955-1959.

Doorslagen

 

1635-1643. Correspondentie met verschillende provincies en regio's. Alfabetisch geordend. 1945-1953, 1962, 1970, 1978. 9 omslagen

1635. Argentinië-Chili, 1946-1953, 1962, 1978.

1636. Brazilië (Noord-), 1945, 1947-1953.

1637. Brazilië (Zuid-), 1945, 1947-1953.

1639. Congo, 1951, 1953.

 

Brazilië

 

1485. Brief van de provinciaal econoom aan R.P. in 't Groen over de financiële verhouding van Brazilië tot de Nederlandse provincie en de Missieprocuur te Rotterdam. 1937. 2 stukken

Afschriften.

 

Chili (‘regio’)

 

214. Kwartaalverslagen van de afzonderlijke huizen in de regio Chili-Uruguay. 1958-1965. 1 omslag

 

2016-2019. Financiële halfjaarlijkse en jaarstaten en -verslagen van de afzonderlijke huizen in Argentinië, Chili en Uruguay (Regio Chili). Met bijlagen. 1939-1960. 4 omslagen

 

 

 

Indonesië

 

1711-1716. Correspondentie tussen het provinciaal economaat en (leden van) diverse provincies van de Congregatie. Met bijlagen. Alfabetisch op naam van provincie. 1946-1991 met hiaten. 6 omslagen

1713    Provincie Indonesië. 1950-1979 met hiaten, 1 omslag.

 

1480. Akte van volmacht door de Stichting van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus te Rotterdam aan pastoor H.J. Dagobert van Oort te Palembang (Indonesië) en mgr. H. Smeet, apostolisch prefect van Bengkoelen (Indonesië) inzake de vertegenwoordiging en waarneming van de belangen van genoemde stichting in Nederlands-Indië. Met bijlagen. 1926-1927.            1 omslag

 

1481. Tekeningen van de RK kerk te Palembang (Indonesië). [1932]. 2 bladen

Blauwdrukken.

 

1484. Brieven over de bouw van een RK missiekerkje. Met tekeningen. 1935. 1 omslag

 

1486. Brief van de provinciaal econoom aan mgr. Mekkelholt over de financiële verhouding van Sumatra tot de Nederlandse provincie en de Missieprocuur te Rotterdam en de prefectuur tot de congregatie. 1937. 2 stukken.

Afschriften.

 

1489. Correspondentie met het Apostolisch Vicariaat Palembang te Sumatra (Indonesië). 1948-1954. 1 omslag

 

1479. Plattegrond van een ziekenhuis te Tandjoeng (Indonesië). [20e eeuw]. 1 blad

Blauwdruk.

 

2292. Stukken betreffende de [schenking] door O.L. Helfrich van al zijn boeken en handschriften op Indologisch gebied. 1936, 1939. 1 omslag

 

 

 

 

Audio-visueel materiaal

Priesters van het H. Hart, Audiovisueel materiaal (inv. KAN P30c) – selectie

 

 

Algemeen

 

112. Zwart-witfoto's van voorwerpen uit de missie en foto's van missietentoonstelling waaraan meerdere congregaties deelnamen.      ca. jaren 40-60. 1 omslag

 

Afrika

 

24. Album met foto's van Congo en Tanzania. ca. 1920-1960. 1 album

 

27. Album met foto's van Congo en Kameroen. ca. 1930-1950. 1 album

 

29. Album met foto's van Congo. ca. 1940-1960. 1 album

NB: Veel portretten van Congolezen.

 

30. Album met foto's van Congo. ca. jaren vijftig/zestig (20ste eeuw). 1 album

NB: Veel foto's van de lokale bevolking.

 

55. Album met foto's van Congo, vnl. van de plaatselijke bevolking (gebruiken en rituelen), o.m. te Wamba (vicariaat Stanleyfalls?). ca. 1910-1950. 1 album

 

59. Plakboek met zwart-witfoto's van missie en bevolking in Congo. jaren ’20, jaren ’60 (20ste eeuw). 1 deel

 

60. Plakboek met zwart-witfoto's van de missie in Congo. jaren ’20 - jaren ’50 (20ste eeuw).            1 deel

 

67. Album afkomstig van (onbekend) met foto's van zijn derde vertrek naar Congo (1953), van de missie (deels beschreven) en van de bevolking (enkele foto's zijn voorzien van namen). ca. 1953-1955. 1 deel

 

72. Album met foto's gemaakt in Congo. begin 20ste eeuw. 1 deel

NB: In een aantal gevallen op de achterkant beschreven.

 

74. Album afkomstig van (onbekend) met voorin geschreven de boodschap 'album van mijn voornaamste bouwwerken in de missies' (vnl. te Congo). 20ste eeuw. 1 deel

 

77. Fotoalbums met zwart-witfoto's van Congo (Zaire). ca. jaren ’60. 22 kleine ringbanden

 

Latijns-Amerika

 

2. Albumpje met foto's uit Brazilië, alsmede van een reis naar Rome. ca. jaren 30/40 van de 20ste eeuw. 1 album

 

23. Album met foto's van Brazilië, Chili, Argentinië en Uruguay. ca. 1955-1970. 1 album

 

25. Album met foto's van Brazilië en Chili. ca. jaren zestig (20ste eeuw).         1 album

NB: Zwart-witfoto's en kleurenfoto's. Datering: Brazilia is net gesticht.

 

32. Album met foto's van een kinderhospitaal te Garanhuns in Brazilië. ca.1960-1976. 1 album

NB: Groot formaat. Pater Mathias Lemmens.

 

35. Album met foto's van het kinderziekenhuis te Garanhuns (Brazilië). jaren zestig (20ste eeuw). 1 album

NB: Met foto's van de kinderen, genomen bij opname en ontslag, met naam en leeftijd. Groot formaat.

 

62. Album van pater Geraldo met zwart-witfoto's van o.m. studiehuis St. Jozef in Nijmegen, familiefoto's, tuin missieprocuur Rotterdam, reis naar Brazilië en missie aldaar. ca. 1936-1937. 1 deel

 

75. Plakboek met zwart-witfoto's van de bevolking te Indonesië afkomstig van pater Mikkers (eerste helft 20ste eeuw), alsmede foto's afkomstig van pater Van der Horst (o.m. Bergen op Zoom (ca. 1919) en missie te Brazilië, jaren 20/30, reis naar Rome). eerste helft 20ste eeuw. 1 deel

 

Indonesië

 

18. Albums met foto's van Palembang (Indonesië), aangeboden aan mgr. H.M. Mekkelholt scj. ca. 1939-1964. 2 albums

NB: Groot formaat, het kleine albumpje ligt achterin. Met losse foto van zijn wijding uit 1939.

 

19. Album met foto's gemaakt tijdens de bisschopswijding van pater H.M. Mekkelholt in Rome. 1939. 1 album

 

20. Album met foto's gemaakt van de festiviteiten en de viering van de kloosterjubilea van leden van de congregatie te Palembang (Indonesië). 1967 <?>. 1 album

NB: Groot formaat. Perajaan Bersama, 25 Tahun Biarawan mgr. J.C. Soudant scj, pastor P.C.M. Middeldorp dan 40 tahun biarawan pastor P.A.J. van Gisbergen bruder R.W.E. Fidelis.

 

21. Album met foto's van Pladju op Zuid-Sumatra (Indonesië), aangeboden aan pater J.L. Kuypers. ca. jaren zestig (20ste eeuw). 1 album

 

22. Album met foto's uit het leven van pater J.L. Kuypers, aangeboden door de familie bij zijn 40-jarig priesterfeest in 1970. ca. 1930-1970. 1 album

NB: Pater Kuypers was missionaris in Indonesië.

 

36. Zwart-witfoto's van Indonesië, onbeschreven, gedeeltelijk afkomstig uit albums. ca. 1945-1975. 1 sigarendoosje

 

37. Zwart-witfoto's, beschreven, van zieke en gehandicapte kinderen op een schooltje (?), veel portretten met daarbij uitleg van de kwaal (Palembang, Indonesië). Jaren zestig/begin zeventig (20ste eeuw). 1 mapje

 

53. Album met foto's van (scholen), Butaradja (Indonesië). ca. 1955-1963. 1 album

 

54. Album met foto's van Indonesië, o.m. noviciaat te Palembang,Gisting/Giising, bisschopskruis, Xaveriusschool, Tatakarta, uitbreiding seminarie te Palembang, scholasticaat te Jogjakarta. ca. 1960-1965. 1 album

 

56. Album met zwart-witfoto's gemaakt in Indonesië (o.m. Palembang, Gisting).         jaren 50/60 (20ste eeuw). 1 album

NB: De foto's zijn genummerd, er ligt een lijst in met beschrijvingen.

 

75. Plakboek met zwart-witfoto's van de bevolking te Indonesië afkomstig van pater Mikkers (eerste helft 20ste eeuw), alsmede foto's afkomstig van pater Van der Horst (o.m. Bergen op Zoom (ca. 1919) en missie te Brazilië, jaren 20/30, reis naar Rome). eerste helft 20ste eeuw. 1 deel

 

110. Zwart-witfoto's van vnl. Indonesië. ca. jaren 40/50/60. 1 omslag

 

119. Zwart-witfoto's van de missie van S.C.J. in Indonesië. ca. jaren 30-40, 1966, 1969; z.j. 1 omslag

 

 

 


Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1931-1981
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadplegen van het archief is vereist en kan aangevraagd worden via de archivaris van het Katholiek Documentatie Centrum door middel van een formulier op de website.

Omvang 3, 12 m
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen
Toegang titel Archief A. van Rixtel SCJ (1902-1981), lid van de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus
Bijzondere relevantie

206. Verhandeling "Onder-ontwikkelde gebieden en missie". Met bijlagen,1955.


Bewaarplaats Generalaat, Sacerdoti del Sacro Cuure di Gesù, Via del Casale di San Pio V 20 - 00165 ROMA, tel. 06-66.05.60
Websites

website: www.dehon.it

e-mail: secgen@dehon.it

Bronnen met verslaglegging

Geen

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar Klooster St. Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

 

In het KDC zijn bijna de volledige series van de SCJ-tijdschriften van de Nederlandse provincie te vinden, zoals Kontakt, SCJ-Kontakt, Rotonde, Annalen van de Nederlandse Provincie SCJ, Dokumenten SCJ en Mededelingen-SCJ. Voor de missietijdschriften, zie de periodieken bovengenoemd.

 

 

 

Informatiewaarde Gering