Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Maatschappij tot bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de Kolonie Suriname

Naam Maatschappij tot bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de Kolonie Suriname
Naamsvarianten
 • Haagsche Maatschappij
 • De Maatschappij tot uitbreiding van het Christendom onder de Slaven en verdere heidensche Bevolking dezer Kolonie
 • Haagse Maatschappij
Periode 1828-1880
Denominatie Interdenominationeel
Org Zending

Korte geschiedenis

De Maatschappij tot bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de Kolonie Suriname werd opgericht in 1828. Tot 1867 ontplooide zij de meeste activiteiten. Men zamelde vooral geld in voor de Hernhutter zending, daarnaast bemiddelde de maatschappij bij de openstelling van plantages voor de zending. In 1880 werd de maatschappij voor het laatst vermeld; niet bekend is of zij ooit is opgeheven.

Organisatie

De maatschappij bestond uit departementen, onderafdelingen en commissies van correspondentie. Het belangrijkste departement was Amsterdam. Het Nederlandse hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag, het Surinaamse hoofdbestuur in Paramaribo. Tot 1831 waren er ook afdelingen in Antwerpen en Brussel. De organisatie werkte nauw samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZG). Er werden strikte afspraken gemaakt over de werkverdeling. De Haagsche Maatschappij had geen zeggenschap over het zendingswerk, maar steunde het werk slechts financieel.

Doelstelling

Art. 1 Het doel dezer Maatschappij is de bevordering van het Godsdienstig onderwijs in de kolonie Suriname, meer bijzonder onder de aldaar bestaande Zwarte bevolking, waar toe zoowel de negerslaven als Vrijnegers als de kleurlingen, hetzij dezelve in den slavenstand verkeren, hetzij dezelve zijn gemanumissieerd of ook vrijgeboren geacht worden te behooren. Art. 2 De Maatschappij stelt zich de bereiking van dit doel bij uitsluiting voor door de hier reeds bestaande instelling der Moravische broedergemeente, langs de meest doelmatige middelen en wegen uit te breiden en te versterken. (Reglement 1828)

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hernhutter zending en Haagsche Maatschappij 1828-1867
Auteur
 • K.A. Zeefuik
Paginering
 • 192
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 1973


Periodieken
Titel
 • Handelingen van de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de Slaven en Verdere Heidensche Bevolking, in de Kolonie Suriname, Afdeeling 's-GravenhageHandelingen van de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de Inlandse Bevolking in de Kolonie Suriname
Paginering
 • 1 (1831) - 49 (1879)
Uitgever
 • 's Gravenhage
Jaar van uitgave
 • 1831-1879
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het in 1967 door de Evangelische Broedergemeente te Zeist aangekochte archief bevat de volledige notulenboeken tot 1867. De rest van het archief is zeer onvolledig en bestaat uit wat briefwisseling en fotokopieën van verschillende stukken uit het originele archief.

Het archief van het departement Haarlem bevat de correspondentie tot 1880. Notulen ontbreken. In het archief berusten verder diverse documenten m.b.t. het werk van de Haagsche Maatschappij die niet in het algemene archief zijn opgenomen.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1828-1867
Openbaarheid openbaar
Omvang Inventarisnummers 1204-1208 en 1324-h
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Hoogstraten, C.G.W.M. van, Inventaris van het zendingsgenootschap der evangelische broedergemeente te Zeist (Zeister Zendingsgenootschap) 1793-1962, Toegangsnummer 48
Subarchief van

Zeisterzendingsgenootschap

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

1204-1206.

Notulen, ingekomen en minuten van uitgegane brieven, rekeningen, statistische gegevens, kranteverslagen, afschriften van legaten etc. van de Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven en verdere bevolking van de kolonie Suriname te 's‑Gravenhage (Haagsche Maatschappij), 1829­1867, met agenda's per band.

3 banden

N.B. Deze banden zijn in 1967 door de Evangelische Broedergemeente te Zeist aangekocht.

1204. 1829‑1835

1205. 1835‑1852

1206. 1853‑1867

 

1208.

Ontwerpen van wet tot afschaffing der slavernij in Suriname en op de Antillen, alsmede de begeleidende stukken, ingediend bij de Tweede Kamer, zittingsperiode 1858‑1862.

1 pak

 

1324h.

Afschriften van archivalia betreffende diverse onderwerpen (o.a. Christoph Kersten, Wilhelm Treu) en fotokopieën van stukken uit het archief van de Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven, (20e eeuw).

1 omslag

 


Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1833-1880
Openbaarheid openbaar
Omvang Inventarisnummers 376-385
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Archief van evangelische broedergemeente (ebg): gemeenten buiten zeist, Toegangsnummer 25.
Subarchief van

Het archief van het departement Haarlem van de maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven in de kolonie Suriname (de Haagsche maatschappij) is een subarchief van het Archief van de evangelische broedergemeente (ebg): gemeenten buiten zeist, Toegangsnummer 25.

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg


381

Voordracht van M.T. Lammens voor de afdeling Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen over de mogelijke tewerkstelling van Europese arbeiders in Suriname op 2 februari 1819. Afschrift

382.

Aansporing ter bevordering van het Godsdienstig Onderwijs der Slaven en Kleurlingen op Plantaadjen, bijzonder gericht aan Eigenaren van Plantaadjen in de kolonie Suriname en aan andere Weldenkende Christenen, brochure door G.P.C. van Breugel, Haarlem, 1834

383

Nieuw Arrondissements-Blad voor Haarlem, de Zaanlanden en omliggende gemeenten, 18 september 1860, met artikel over de Haagsche Maatschappij door G.P.C. van Breugel

384.

Verslag omtrent de uitvoering der wet houdende opheffing der slavernij in de kolonie Suriname, van de minister van koloniën, 1864

385

Suriname, brochure uitgegeven door de Haagsche Maatschappij, 1875

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Naast geldwerving en zendingspropaganda bestond de voornaamste activiteit van de Haagsche Maatschappij uit het bemiddelen bij de openstelling van plantages voor de zending.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Maatschappij tot bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de Kolonie Suriname werd opgericht in 1828. Tot 1867 ontplooide zij de meeste activiteiten. Men zamelde vooral geld in voor de Hernhutter zending, daarnaast bemiddelde de maatschappij bij de openstelling van plantages voor de zending. In 1880 werd de maatschappij voor het laatst vermeld; niet bekend is of zij ooit is opgeheven.

Organisatie

De maatschappij bestond uit departementen, onderafdelingen en commissies van correspondentie. Het belangrijkste departement was Amsterdam. Het Nederlandse hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag, het Surinaamse hoofdbestuur in Paramaribo. Tot 1831 waren er ook afdelingen in Antwerpen en Brussel. De organisatie werkte nauw samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZG). Er werden strikte afspraken gemaakt over de werkverdeling. De Haagsche Maatschappij had geen zeggenschap over het zendingswerk, maar steunde het werk slechts financieel.

Doelstelling

Art. 1 Het doel dezer Maatschappij is de bevordering van het Godsdienstig onderwijs in de kolonie Suriname, meer bijzonder onder de aldaar bestaande Zwarte bevolking, waar toe zoowel de negerslaven als Vrijnegers als de kleurlingen, hetzij dezelve in den slavenstand verkeren, hetzij dezelve zijn gemanumissieerd of ook vrijgeboren geacht worden te behooren. Art. 2 De Maatschappij stelt zich de bereiking van dit doel bij uitsluiting voor door de hier reeds bestaande instelling der Moravische broedergemeente, langs de meest doelmatige middelen en wegen uit te breiden en te versterken. (Reglement 1828)

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Hernhutter zending en Haagsche Maatschappij 1828-1867
Auteur
 • K.A. Zeefuik
Paginering
 • 192
Uitgever
 • Utrecht:
Jaar van uitgave
 • 1973


Periodieken
Titel
 • Handelingen van de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de Slaven en Verdere Heidensche Bevolking, in de Kolonie Suriname, Afdeeling 's-GravenhageHandelingen van de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de Inlandse Bevolking in de Kolonie Suriname
Paginering
 • 1 (1831) - 49 (1879)
Uitgever
 • 's Gravenhage
Jaar van uitgave
 • 1831-1879

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het in 1967 door de Evangelische Broedergemeente te Zeist aangekochte archief bevat de volledige notulenboeken tot 1867. De rest van het archief is zeer onvolledig en bestaat uit wat briefwisseling en fotokopieën van verschillende stukken uit het originele archief.

Het archief van het departement Haarlem bevat de correspondentie tot 1880. Notulen ontbreken. In het archief berusten verder diverse documenten m.b.t. het werk van de Haagsche Maatschappij die niet in het algemene archief zijn opgenomen.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1828-1867
Openbaarheid openbaar
Omvang Inventarisnummers 1204-1208 en 1324-h
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Hoogstraten, C.G.W.M. van, Inventaris van het zendingsgenootschap der evangelische broedergemeente te Zeist (Zeister Zendingsgenootschap) 1793-1962, Toegangsnummer 48
Subarchief van

Zeisterzendingsgenootschap

Bijzondere relevantie

 

1204-1206.

Notulen, ingekomen en minuten van uitgegane brieven, rekeningen, statistische gegevens, kranteverslagen, afschriften van legaten etc. van de Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven en verdere bevolking van de kolonie Suriname te 's‑Gravenhage (Haagsche Maatschappij), 1829­1867, met agenda's per band.

3 banden

N.B. Deze banden zijn in 1967 door de Evangelische Broedergemeente te Zeist aangekocht.

1204. 1829‑1835

1205. 1835‑1852

1206. 1853‑1867

 

1208.

Ontwerpen van wet tot afschaffing der slavernij in Suriname en op de Antillen, alsmede de begeleidende stukken, ingediend bij de Tweede Kamer, zittingsperiode 1858‑1862.

1 pak

 

1324h.

Afschriften van archivalia betreffende diverse onderwerpen (o.a. Christoph Kersten, Wilhelm Treu) en fotokopieën van stukken uit het archief van de Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven, (20e eeuw).

1 omslag

 


Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1833-1880
Openbaarheid openbaar
Omvang Inventarisnummers 376-385
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Archief van evangelische broedergemeente (ebg): gemeenten buiten zeist, Toegangsnummer 25.
Subarchief van

Het archief van het departement Haarlem van de maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven in de kolonie Suriname (de Haagsche maatschappij) is een subarchief van het Archief van de evangelische broedergemeente (ebg): gemeenten buiten zeist, Toegangsnummer 25.

Bijzondere relevantie


381

Voordracht van M.T. Lammens voor de afdeling Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen over de mogelijke tewerkstelling van Europese arbeiders in Suriname op 2 februari 1819. Afschrift

382.

Aansporing ter bevordering van het Godsdienstig Onderwijs der Slaven en Kleurlingen op Plantaadjen, bijzonder gericht aan Eigenaren van Plantaadjen in de kolonie Suriname en aan andere Weldenkende Christenen, brochure door G.P.C. van Breugel, Haarlem, 1834

383

Nieuw Arrondissements-Blad voor Haarlem, de Zaanlanden en omliggende gemeenten, 18 september 1860, met artikel over de Haagsche Maatschappij door G.P.C. van Breugel

384.

Verslag omtrent de uitvoering der wet houdende opheffing der slavernij in de kolonie Suriname, van de minister van koloniën, 1864

385

Suriname, brochure uitgegeven door de Haagsche Maatschappij, 1875

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Naast geldwerving en zendingspropaganda bestond de voornaamste activiteit van de Haagsche Maatschappij uit het bemiddelen bij de openstelling van plantages voor de zending.

Informatiewaarde Groot