Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie

Naam Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie
Periode 1956-na 1986
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Vanaf rond 1920 zamelden de vijf grootseminaries (Rijssenburg-aartsbisdom Utrecht, Warmond-bisdom Haarlem, Hoeven-bisdom Breda, Roermond-bisdom Roermond en Haaren-bisdom 's-Hertogenbosch) boeken en andere lectuur voor de missionarissen in. Vooral studieboeken en ontspanningslectuur werden opgezonden naar missiewerkers die vaak op afgelegen posten verbleven. Op 5 januari 1956 richtten deze een landelijke koepel voor dit werk op, het Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie. Na 1963 verdween het Centrum, maar niet bekend is wanneer dit gebeurde. Uit de schaarse archiefstukken uit 1956-1958 blijkt wel dat acties onder openbare bibliotheken niet erg aansloegen. Wellicht is het Centrum ten onder gegaan in de grote omvorming van de jaren zestig binnen de Nederlandse katholieke kerk Het wordt echter nog wel vermeld in de Pyttersen's Almanak van 1986 met een postadres in Tilburg.

Organisatie

Het groot seminarie Rijssenburg fungeerde als primus inter pares. Het Centrum verzorgde de propaganda en verdeelde de binnengekomen boeken  over de seminaries. Het Centrum werkte samen met de in Utrecht gevestigde Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (KCVL). De KCVL kende provinciale afdelingen. In 1956-1958 was mr. J. Rademaker landelijk directeur. Deze ontplooide enkele acties onder openbare bibliotheken gericht op inzameling van geld en boeken.

Doelstelling

Propaganda en verdeling van de binnengekomen lectuuraanbiedingen over de vijf acties op de grootseminaries

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Rijssenburg
 • Warmond
 • Haaren
 • Hoeven
 • Roermond
 • Tilburg
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend

Opmerkingen

Het Centrum wordt vermeld in de Piusalmanak van 1958, 478, daarna in de almanakken tot en met die van 1963/64, maar in de almanakken van daarna is het niet meer te vinden.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Vanaf rond 1920 zamelden de vijf grootseminaries (Rijssenburg-aartsbisdom Utrecht, Warmond-bisdom Haarlem, Hoeven-bisdom Breda, Roermond-bisdom Roermond en Haaren-bisdom 's-Hertogenbosch) boeken en andere lectuur voor de missionarissen in. Vooral studieboeken en ontspanningslectuur werden opgezonden naar missiewerkers die vaak op afgelegen posten verbleven. Op 5 januari 1956 richtten deze een landelijke koepel voor dit werk op, het Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie. Na 1963 verdween het Centrum, maar niet bekend is wanneer dit gebeurde. Uit de schaarse archiefstukken uit 1956-1958 blijkt wel dat acties onder openbare bibliotheken niet erg aansloegen. Wellicht is het Centrum ten onder gegaan in de grote omvorming van de jaren zestig binnen de Nederlandse katholieke kerk Het wordt echter nog wel vermeld in de Pyttersen's Almanak van 1986 met een postadres in Tilburg.

Organisatie

Het groot seminarie Rijssenburg fungeerde als primus inter pares. Het Centrum verzorgde de propaganda en verdeelde de binnengekomen boeken  over de seminaries. Het Centrum werkte samen met de in Utrecht gevestigde Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (KCVL). De KCVL kende provinciale afdelingen. In 1956-1958 was mr. J. Rademaker landelijk directeur. Deze ontplooide enkele acties onder openbare bibliotheken gericht op inzameling van geld en boeken.

Doelstelling

Propaganda en verdeling van de binnengekomen lectuuraanbiedingen over de vijf acties op de grootseminaries

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Rijssenburg
 • Warmond
 • Haaren
 • Hoeven
 • Roermond
 • Tilburg

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend

Opmerkingen

Het Centrum wordt vermeld in de Piusalmanak van 1958, 478, daarna in de almanakken tot en met die van 1963/64, maar in de almanakken van daarna is het niet meer te vinden.

Informatiewaarde Gering