Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van de HH Harten en de Altijddurende Aanbidding van het H Sacrament des Altaars

Naam Zusters van de HH Harten en de Altijddurende Aanbidding van het H Sacrament des Altaars
Naamsvarianten
 • Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en der Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des Altaars
 • Picpus-zusters
 • Congregatie van de Zusters van de H.H. Harten van Jezus en Maria en van het Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des Altaars
 • Zusters van de H.H. Harten (SSCC)
 • Zusters van Bavel
 • Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Marie
 • Zusters van de Congregatie van de Heilige Harten
Periode 1797-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van de Heilige Harten en de Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des Altaars werd gesticht in Poitiers (Frankrijk) in 1800 door Marie-Joseph Coudrin (1768-1837) en Henriëtte Aymer de la Chevalerie (1767-1834). De congregatie ontstond uit een Genootschap van het Heilig Hart te Poitiers in een tijd dat de Franse Revolutie ontaardde in terreur en een groot conflict met de paus in Rome. De congregatie heeft nauwe banden met zijn mannelijke tegenhanger, de Missionarissen van de Heilige Harten. De zusters zijn in Nederland gevestigd sinds 1903 toen men in Meerssen (provincie Limburg) het eerste huis betrok.

 

De missie

De congregatie heeft een contemplatief karakter, maar doet ook aan missiewerk. In 1960 beschikte zij over huizen in Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Hawaii, Peru en de Verenigde Staten van Amerika. Het aandeel van Nederlandse (missie)zusters in deze buitenlandse vestigingen is niet bekend. Vast staat dat er Nederlandse zusters op Hawaii hebben gewerkt. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-58, Pius-almanak 1960/61, 375 en Rademaker, Geroepen om te dienen.

Organisatie

Beide congregaties hadden lange tijd één mannelijke algemeen overste. De zusters hadden daarnaast nog een eigen algemeen overste. De congregatie verkreeg pauselijke goedkeuring in 1817. Het moederhuis is sinds 1805 in Parijs gevestigd in Rue de Picpus, wat ook in de inofficiële naamgeving is terug te zien. Een Belgisch-Nederlandse provincie werd in 1949 opgericht. Tot dat jaar vielen alle communiteiten onder het algemeen bestuur. Het provincialaat bevond zich in België, waartoe ook de Nederlandse zusters tot 1968 behoorden. Het onderscheid tussen koorzusters en lekezusters werd pas in 1959 afgeschaft. De koorzusters hadden binnen de congregatie een hogere status, de lekenzusters deden de huishouding en het vaak zware handwerk.

 

Alle informatie is geput uit: Pius-almanak 1960/61, 375 en Rademaker, Geroepen om te dienen.

Doelstelling

Het doel van de leden van de congregatie was in een geest van offering en eerherstel de devotie tot de HH Harten van Jezus en Maria beoefenen en verspreiden. Hiertoe werden aangewend volksmissies, onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk in de missiegebieden van de Paters van de H.H. Harten (sscc). Daarbij verwezen de praktische activiteiten naar de navolging van de vier leeftijden van Christus: het onderwijs van de jeugd naar zijn kindsheid, de altijddurende aanbidding naar het verborgen leven van Christus, de hulp aan de paters aan Zijn openbaar leven en versterving naar het gekruisigd leven van Christus.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Oceanië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Belo Horizonte (MG)
 • Aartsbisdom Uberaba (MG)
 • Bisdom Formosa (GO)
 • Aartsbisdom Brasília (DF)
 • Aartsbisdom Maceió (AL)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Kroniek van honderd jaar dienstbaarheid (1896-1996) : de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Heilige Harten / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XIII, 218 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Geroepen om te dienen : de Congregatie van de Heilige Harten (1800-1987) / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XII, 390 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 / H.M.J. Francort
Auteur
 • H.M.J. Francort
Paginering
 • 266 bl
Uitgever
 • Nijmegen : [de auteur]
Jaar van uitgave
 • [1984]

Titel
 • De Zusters van de H.H. Harten 50 jaar in Nederland.
Auteur
 • Bukkems sscc, O.
Paginering
 • getypt ms
Uitgever
 • Valkenburg:
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • De Zusters der Heilige Harten van Jezus en Maria en der altijddurende aanbidding van het allerheiligste sacrament des altaars / S. v.d. Berg ; naar het Fransch door een pater derzelfde congregatie, [P. Fleury-Divès]
Auteur
 • S. v.d. Berg ; P. Fleury-Divès
Paginering
 • 190 p
Uitgever
 • Leuven : Paters der HH. Harten
Jaar van uitgave
 • 1931
Interviews

1 interview:

219

NB na 1960, Brazilië

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het is geordend en beschreven door pater Cor Rademaker sscc. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. De stukken hebben bijna allemaal betrekking op de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld Nederlandse leden in Nederland in Nederlandse huizen. Er zijn wel stukken over de missie in Brazilië, maar die dateren van na 1965 en vallen dus buiten het bestek van deze gids.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1903-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraag voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (ENK, AR-Z143 Archiefinventaris Zusters HH Harten, inleiding, www.erfgoedkloosterleven.nl 22-6-2010).

Omvang 5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Rademaker ss.cc, Cor; Jilesen, M.; Winkel, Ph. te, AR-Z143 Archiefinventaris Zusters van de HH. Harten
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van de Heilige Harten en de Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament des Altaars werd gesticht in Poitiers (Frankrijk) in 1800 door Marie-Joseph Coudrin (1768-1837) en Henriëtte Aymer de la Chevalerie (1767-1834). De congregatie ontstond uit een Genootschap van het Heilig Hart te Poitiers in een tijd dat de Franse Revolutie ontaardde in terreur en een groot conflict met de paus in Rome. De congregatie heeft nauwe banden met zijn mannelijke tegenhanger, de Missionarissen van de Heilige Harten. De zusters zijn in Nederland gevestigd sinds 1903 toen men in Meerssen (provincie Limburg) het eerste huis betrok.

 

De missie

De congregatie heeft een contemplatief karakter, maar doet ook aan missiewerk. In 1960 beschikte zij over huizen in Bolivia, Canada, Chili, Colombia, Ecuador, Hawaii, Peru en de Verenigde Staten van Amerika. Het aandeel van Nederlandse (missie)zusters in deze buitenlandse vestigingen is niet bekend. Vast staat dat er Nederlandse zusters op Hawaii hebben gewerkt. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Willemsen, I, par. 2-58, Pius-almanak 1960/61, 375 en Rademaker, Geroepen om te dienen.

Organisatie

Beide congregaties hadden lange tijd één mannelijke algemeen overste. De zusters hadden daarnaast nog een eigen algemeen overste. De congregatie verkreeg pauselijke goedkeuring in 1817. Het moederhuis is sinds 1805 in Parijs gevestigd in Rue de Picpus, wat ook in de inofficiële naamgeving is terug te zien. Een Belgisch-Nederlandse provincie werd in 1949 opgericht. Tot dat jaar vielen alle communiteiten onder het algemeen bestuur. Het provincialaat bevond zich in België, waartoe ook de Nederlandse zusters tot 1968 behoorden. Het onderscheid tussen koorzusters en lekezusters werd pas in 1959 afgeschaft. De koorzusters hadden binnen de congregatie een hogere status, de lekenzusters deden de huishouding en het vaak zware handwerk.

 

Alle informatie is geput uit: Pius-almanak 1960/61, 375 en Rademaker, Geroepen om te dienen.

Doelstelling

Het doel van de leden van de congregatie was in een geest van offering en eerherstel de devotie tot de HH Harten van Jezus en Maria beoefenen en verspreiden. Hiertoe werden aangewend volksmissies, onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk in de missiegebieden van de Paters van de H.H. Harten (sscc). Daarbij verwezen de praktische activiteiten naar de navolging van de vier leeftijden van Christus: het onderwijs van de jeugd naar zijn kindsheid, de altijddurende aanbidding naar het verborgen leven van Christus, de hulp aan de paters aan Zijn openbaar leven en versterving naar het gekruisigd leven van Christus.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Oceanië
Lokatie
 • Brazilië
 • Aartsbisdom Belo Horizonte (MG)
 • Aartsbisdom Uberaba (MG)
 • Bisdom Formosa (GO)
 • Aartsbisdom Brasília (DF)
 • Aartsbisdom Maceió (AL)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Kroniek van honderd jaar dienstbaarheid (1896-1996) : de Nederlandse Provincie van de Congregatie der Heilige Harten / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XIII, 218 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Geroepen om te dienen : de Congregatie van de Heilige Harten (1800-1987) / Cor Rademaker
Auteur
 • Cornelis Simon Maria Rademaker (1930-)
Paginering
 • XII, 390 p
Uitgever
 • Bavel : Paters van de Heilige Harten
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Verdreven Franse religieuzen in Limburg, 1880-1940 / H.M.J. Francort
Auteur
 • H.M.J. Francort
Paginering
 • 266 bl
Uitgever
 • Nijmegen : [de auteur]
Jaar van uitgave
 • [1984]

Titel
 • De Zusters van de H.H. Harten 50 jaar in Nederland.
Auteur
 • Bukkems sscc, O.
Paginering
 • getypt ms
Uitgever
 • Valkenburg:
Jaar van uitgave
 • 1953

Titel
 • De Zusters der Heilige Harten van Jezus en Maria en der altijddurende aanbidding van het allerheiligste sacrament des altaars / S. v.d. Berg ; naar het Fransch door een pater derzelfde congregatie, [P. Fleury-Divès]
Auteur
 • S. v.d. Berg ; P. Fleury-Divès
Paginering
 • 190 p
Uitgever
 • Leuven : Paters der HH. Harten
Jaar van uitgave
 • 1931
Interviews

1 interview:

219

NB na 1960, Brazilië


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het is geordend en beschreven door pater Cor Rademaker sscc. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. De stukken hebben bijna allemaal betrekking op de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld Nederlandse leden in Nederland in Nederlandse huizen. Er zijn wel stukken over de missie in Brazilië, maar die dateren van na 1965 en vallen dus buiten het bestek van deze gids.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1903-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraag voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (ENK, AR-Z143 Archiefinventaris Zusters HH Harten, inleiding, www.erfgoedkloosterleven.nl 22-6-2010).

Omvang 5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar www.archieven.nl / www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Rademaker ss.cc, Cor; Jilesen, M.; Winkel, Ph. te, AR-Z143 Archiefinventaris Zusters van de HH. Harten
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering