Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Liefdewerk van de H. Petrus

Naam Liefdewerk van de H. Petrus
Naamsvarianten
 • Liefdewerk Apostel Petrus
 • Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus
 • Sint Petrus Liefdewerk (SPL)
 • Pauselijk Missiewerk voor eigen priesters (PMP)
 • Opus Pontificium a Beato Petro pro Cleri indigenae institutione
Periode 1889-
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Het Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus werd opgericht in 1889 in Frankrijk door  de dames Bigard om geld in te zamelen voor de opleiding van inheemse geestelijken. Vanaf 1919 werd het Liefdewerk geleid door de congregatie De Propaganda Fide. Kardinaal Van Rossum wenste meer aandacht voor dit werk en verlangde dat  er een Nederlandse afdeling kwam. De eerste directeur van deze afdeling was dr. Jan Smit. In 1939 haalde het Liefdewerk in Nederland f 172.132 op (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 148-150 en lijst van opbrengsten in de periode 1920-1939 op 173-174).

Organisatie

De organisatie is vanaf 1914 verplaatst van Lyon naar Rome en in 1920 formeel geplaatst onder gezag van de congregatie De Propaganda Fide (Willemsen (2005) 31-53, met name 37). De Nederlandse stichting dateert van 1922 en was gevestigd te Breda. De statuten werden in 1929 door de paus vastgesteld. De in Rome gevestigde Centrale Raad is het hoofdbestuur, daaronder staan nationale raden, diocesane directeuren en parochiële afdelingen. Het secretariaat was ondergebracht in huize Bijdorp in Voorschoten. Daar was ook het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie gevestigd. In 1961 werden de drie pauselijke missiegenootschappen samengevoegd tot de Pauselijke Missiewerken. Nieuwe organisaties zoals Memisa, Miva en de Bisschoppelijke Vastenactie trokken meer geld aan.

Doelstelling

Volgens art. 2 van de statuten van 1922/1927 was het doel van de stichting: 'Zij heeft ten doel het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus te Rome (Opus Pontificium a B. Petro Apostolo pro Cleri indigenae institutione) behulpzaam te zijn in het doen geven van onderwijs aan mannelijke personen en het doen opleiden van dezen tot Roomsch-Katholieke Priesters in de Roomsch-Katholieke Missiën over de geheele wereld.' [NB: let op het verschil tussen de Latijnse en de Nederlandse tekst; de Latijnse spreekt over inheemse geestelijken, de Nederlandse doet dat niet]. De doelstelling was het ‘offeren voor de missie in het bijzonder voor de opleiding van inheemse priesters’ (Willemsen OV14).

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • SPL/PMP in Nederland 1920-1980 : zestig jaar geschiedenis van de Nederlandse afdeling van het Sint Petrus Liefdewerk/Pauselijk Missiewerk voor Priesteropleiding overzee / Antoon Baan
Auteur
 • Anton Baan
Paginering
 • xviii, 380 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : PMW-Nederland
Jaar van uitgave
 • 1983

Titel
 • Een onmisbaar werk : korte historie en waarde van het St. Petrus-Liefdewerk / door C. van Dijck
Auteur
 • C. van Dijck
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Voorschoten : Nationaal Secretariaat St. Petrus-Liefdewerk: Huize Bijdorp
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945


Periodieken
Titel
 • Vlugschrift pauselijk liefdewerk van den heiligen apostel Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missiegebiedenVlugschrift van het liefdewerk van den H. PetrusHet pauselijk liefdewerk van den H. Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missie-gebiedenVlugschriften van het Pauselijk Liefdewerk van den H.Apostel PetrusVlugschrift van het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missiegebieden
Paginering
 • 1 (1921) - 24 (1946) = Nr.1 (1921) - nr.44 (1946)
Uitgever
 • Rijsenburg ; Driebergen : Priestermissiebond
Jaar van uitgave
 • 1921-1946

Titel
 • Pauselijk liefdewerk van de H. Apostel Petrus
Paginering
 • 25 (1947) - 29 (1951) = Nr.46 (1947) - nr.53 (1951)
Uitgever
 • Voorschoten [etc.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1947-1951

Titel
 • SPL : pauselijk liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus tot opleiding van een inlandse geestelijkheid in de missiegebieden / Nationaal Bureau Sint Petrus Liefdewerk
Paginering
 • 29 (1951), nr. 54 - ...
Uitgever
 • Den Haag : Nationaal Bureau SPL
Jaar van uitgave
 • 1951-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van de Priestermissiebond, het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken en die van de drie pauselijke missiegenootschappen bevinden zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en zijn in één inventaris beschreven.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1995
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Daartoe kan op de website een formulier ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 47 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (PMW)
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

2-4. Beschermelingen van het Sint Petrus Liefdewerk (SPL). Alfabetisch geordend op onderwerp. Beurzen. Kaarten houdende gegevens en foto's, nrs. 1-1855. 1949-1960. 3 omslagen

 

5-34. Kaarten houdende gegevens en foto's van beschermelingen van het PMP en St. Petrus Liefdewerk. Geordend volgens oorspronkelijke alfabetische ordening op kerkelijk district. ca. 1926-1992. 30 omslagen

 

35. Register houdende jaarverslagen en rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Liefdewerk van de H. Apostel Petrus. 1920-1929. 1 deel

 

69-81. Sponsorkaarten MISSIO-opleidingen, voorheen weldoenerskaarten St. Petrus Liefdewerk. Geordend op nummer sponsor/weldoener. ca. 1920-1995. 13 omslagen

 

304-305. Kaarten houdende gegevens en foto's van beschermelingen van het St. Petrus Liefdewerk in Nederland. 1959-1964. 2 omslagen

 

311. Notitie "Meer zorg voor een inlandse geestelijkheid door middel van Het Pauselijk Liefdewerk van den H. Petrus" van J. Smit, nationaal secretaris-penningmeester. ca. 1921. 1 omslag

 

737. Generalaat van St. Petrus Liefdewerk/PMP. 1959-1989. 1 omslag

 

761. Kasboek. 1919-1921. 1 deel

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de (voormalige) Nederlandse koloniën. Geordend op onderwerp. Financiële aangelegenheden. Correspondentie. 1934-1960. 3 omslagen

 

980. Krantenartikelen over het St. Petrus Liefdewerk. 1919-1921. NB: Geplakt op karton. 1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Het Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus werd opgericht in 1889 in Frankrijk door  de dames Bigard om geld in te zamelen voor de opleiding van inheemse geestelijken. Vanaf 1919 werd het Liefdewerk geleid door de congregatie De Propaganda Fide. Kardinaal Van Rossum wenste meer aandacht voor dit werk en verlangde dat  er een Nederlandse afdeling kwam. De eerste directeur van deze afdeling was dr. Jan Smit. In 1939 haalde het Liefdewerk in Nederland f 172.132 op (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, 148-150 en lijst van opbrengsten in de periode 1920-1939 op 173-174).

Organisatie

De organisatie is vanaf 1914 verplaatst van Lyon naar Rome en in 1920 formeel geplaatst onder gezag van de congregatie De Propaganda Fide (Willemsen (2005) 31-53, met name 37). De Nederlandse stichting dateert van 1922 en was gevestigd te Breda. De statuten werden in 1929 door de paus vastgesteld. De in Rome gevestigde Centrale Raad is het hoofdbestuur, daaronder staan nationale raden, diocesane directeuren en parochiële afdelingen. Het secretariaat was ondergebracht in huize Bijdorp in Voorschoten. Daar was ook het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missieactie gevestigd. In 1961 werden de drie pauselijke missiegenootschappen samengevoegd tot de Pauselijke Missiewerken. Nieuwe organisaties zoals Memisa, Miva en de Bisschoppelijke Vastenactie trokken meer geld aan.

Doelstelling

Volgens art. 2 van de statuten van 1922/1927 was het doel van de stichting: 'Zij heeft ten doel het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus te Rome (Opus Pontificium a B. Petro Apostolo pro Cleri indigenae institutione) behulpzaam te zijn in het doen geven van onderwijs aan mannelijke personen en het doen opleiden van dezen tot Roomsch-Katholieke Priesters in de Roomsch-Katholieke Missiën over de geheele wereld.' [NB: let op het verschil tussen de Latijnse en de Nederlandse tekst; de Latijnse spreekt over inheemse geestelijken, de Nederlandse doet dat niet]. De doelstelling was het ‘offeren voor de missie in het bijzonder voor de opleiding van inheemse priesters’ (Willemsen OV14).

Taken en activiteiten
 • Geldwerving

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Bijdragen aan de Wereldkerk : de geschiedenis van MISSIO/Pauselijke Missiewerken Nederland, 1822-1997 / Jan Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Den Haag : MISSIO
Jaar van uitgave
 • cop. 1997

Titel
 • SPL/PMP in Nederland 1920-1980 : zestig jaar geschiedenis van de Nederlandse afdeling van het Sint Petrus Liefdewerk/Pauselijk Missiewerk voor Priesteropleiding overzee / Antoon Baan
Auteur
 • Anton Baan
Paginering
 • xviii, 380 p
Uitgever
 • 's-Gravenhage : PMW-Nederland
Jaar van uitgave
 • 1983

Titel
 • Een onmisbaar werk : korte historie en waarde van het St. Petrus-Liefdewerk / door C. van Dijck
Auteur
 • C. van Dijck
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Voorschoten : Nationaal Secretariaat St. Petrus-Liefdewerk: Huize Bijdorp
Jaar van uitgave
 • 1940

Titel
 • De missie-actie in Nederland (±1600-1940) / door A.J.J.M. van den Eerenbeemt
Auteur
 • Andreas Joannes Josephus Maria van den Eerenbeemt (1912-)
Paginering
 • XVI, 264 p
Uitgever
 • Nijmegen : J. J. Berkhout
Jaar van uitgave
 • 1945


Periodieken
Titel
 • Vlugschrift pauselijk liefdewerk van den heiligen apostel Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missiegebiedenVlugschrift van het liefdewerk van den H. PetrusHet pauselijk liefdewerk van den H. Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missie-gebiedenVlugschriften van het Pauselijk Liefdewerk van den H.Apostel PetrusVlugschrift van het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missiegebieden
Paginering
 • 1 (1921) - 24 (1946) = Nr.1 (1921) - nr.44 (1946)
Uitgever
 • Rijsenburg ; Driebergen : Priestermissiebond
Jaar van uitgave
 • 1921-1946

Titel
 • Pauselijk liefdewerk van de H. Apostel Petrus
Paginering
 • 25 (1947) - 29 (1951) = Nr.46 (1947) - nr.53 (1951)
Uitgever
 • Voorschoten [etc.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1947-1951

Titel
 • SPL : pauselijk liefdewerk van de Heilige Apostel Petrus tot opleiding van een inlandse geestelijkheid in de missiegebieden / Nationaal Bureau Sint Petrus Liefdewerk
Paginering
 • 29 (1951), nr. 54 - ...
Uitgever
 • Den Haag : Nationaal Bureau SPL
Jaar van uitgave
 • 1951-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De archieven van de Priestermissiebond, het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken en die van de drie pauselijke missiegenootschappen bevinden zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen en zijn in één inventaris beschreven.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1917-1995
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging is vereist en kan verkregen worden via de archivaris van het KDC. Daartoe kan op de website een formulier ingevuld worden (http://www.ru.nl/kdc/archief/toestemming_voor/)

Omvang 47 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Archief Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (PMW)
Bijzondere relevantie

 

2-4. Beschermelingen van het Sint Petrus Liefdewerk (SPL). Alfabetisch geordend op onderwerp. Beurzen. Kaarten houdende gegevens en foto's, nrs. 1-1855. 1949-1960. 3 omslagen

 

5-34. Kaarten houdende gegevens en foto's van beschermelingen van het PMP en St. Petrus Liefdewerk. Geordend volgens oorspronkelijke alfabetische ordening op kerkelijk district. ca. 1926-1992. 30 omslagen

 

35. Register houdende jaarverslagen en rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Liefdewerk van de H. Apostel Petrus. 1920-1929. 1 deel

 

69-81. Sponsorkaarten MISSIO-opleidingen, voorheen weldoenerskaarten St. Petrus Liefdewerk. Geordend op nummer sponsor/weldoener. ca. 1920-1995. 13 omslagen

 

304-305. Kaarten houdende gegevens en foto's van beschermelingen van het St. Petrus Liefdewerk in Nederland. 1959-1964. 2 omslagen

 

311. Notitie "Meer zorg voor een inlandse geestelijkheid door middel van Het Pauselijk Liefdewerk van den H. Petrus" van J. Smit, nationaal secretaris-penningmeester. ca. 1921. 1 omslag

 

737. Generalaat van St. Petrus Liefdewerk/PMP. 1959-1989. 1 omslag

 

761. Kasboek. 1919-1921. 1 deel

 

767-769. Beursfondsen voor de opleiding van autochtone priesters in de (voormalige) Nederlandse koloniën. Geordend op onderwerp. Financiële aangelegenheden. Correspondentie. 1934-1960. 3 omslagen

 

980. Krantenartikelen over het St. Petrus Liefdewerk. 1919-1921. NB: Geplakt op karton. 1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief