Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missie-Interacademiale

Naam Missie-Interacademiale
Naamsvarianten
 • MIA
 • Missie-Interacademiale (MIA) van de R.K. studenten
Periode 1919-1957
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Missie-Interacademiale van rooms-katholieke studentenverenigingen (MIA) werd opgericht op 23 februari 1919 in Amsterdam (Willemsen OV13; Willemsen (2005) 31-53, met name 43).

De belangstelling voor het missiewerk onder katholieke studenten was  echter zeer gering (notulen nationaal bestuur Priestermissiebond 7 juli 1955). Toen pater Loffeld cssp wegens een benoeming elders ophield moderator te zijn, hield de organisatie die nooit goed van de grond gekomen was, in 1957/58 op te bestaan. Wel maakt de Pius-almanak na in 1958-1961 nog melding van een Katholieke Meisjes-Studenten Interacademiale met een vrouwelijke secretaris, maar deze organisatie had verder geen bestuursleden of een moderator, dus dat is onduidelijk.

 

Missieclubs

De Missie-Interacademiale wortelde in de aan de meeste katholieke studentenverenigingen verbonden missieclubs. In Wageningen werd de missieclub Sint Willibrordus in 1920 door dr. ir. J.W. Droezen opgericht. Van de club konden leden en oud-leden van de katholieke studentenvereniging St. Franciscus Xaverius lid worden. Zij waren verplicht om tenminste één keer per maand te communiceren met de missie als intentie, dagelijks voor de missie te bidden en twee keer per jaar een inleiding te houden over een met de missie verband houdend onderwerp. Aangezien de missieclubs plaatselijke organisaties waren, zijn zij niet in het repertorium opgenomen. Ook aan klein- en groot seminaries waren missieclubs verbonden. (Van Benthem, Zestig jaar Agromisa). Zie voor de plaatselijke organisaties de Pius Almanak.

Organisatie

De MIA was een federatie van studentenmissieclubs en een afdeling van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen in Nederland. Er was een bestuur en een geestelijke als moderator. Verder wordt melding gemaakt van een Raad van Afgevaardigden die in 1952 een bespreking had met de directeur van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (notulen nationaal bestuur 7 juli 1955).

Doelstelling

De organisatie is opgericht om steun te verlenen aan (de verbreiding van) de missiegedachte onder de katholieke studenten van Nederland (Willemsen OV13).

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Academische leken missie actie : 1947-1967 / door J.Th. Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 6
Paginering
 • 303 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum : een reeks inventarissen
Auteur
 • W.A.A. Mes
Reeks
 • Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum ; Bd. 2
Paginering
 • 270 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • Dr. Hubert Ahaus : woorden van waardering voor zijn leven, zijn werken en zijn idealen / door vrienden [G. van Hall ... et al.]
Auteur
 • G. van Hall
Paginering
 • 96 p
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1952


Periodieken
Titel
 • Annuarium der Roomsch-Katholieke Studenten in NederlandAnnuarium der Katholieke StudentenAnnuarium der R.K. Studenten in NederlandUnie-annuarium
Paginering
 • Jrg. [1] (1902) - jrg. 37 (1939)
Uitgever
 • Leiden : Unie van RK Studenten-vereenigingen in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1902-1939

Titel
 • Roomsch studentenblad : orgaan van de Unie van R.K. Studenten Vereenigingen in NederlandR.S.B.
Paginering
 • Jrg. 1 (1910) - jrg. 22 (1932)
Uitgever
 • Leiden : Unie van R.K. Studenten Vereenigingen in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1910-1932

Titel
 • De Dijk. Nederlands blad voor katholieke studenten
Jaar van uitgave
 • 1932/33-1937/38

Titel
 • Het Groene Hout
Jaar van uitgave
 • 1938/39-1948/49
Meer over het archief
Beschrijving archief

Er is geen archief van de organisatie teruggevonden. Wel bewaart het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen de collectie van L. J. M. van den Boom ofm cap. (1901-1985), moderator van de Missie-Interacademiale 1934-1951. Zie verder het format van Van den Boom.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1934-1951
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Collectie L.J.M. van den Boom (1901-1985), moderator van de Missie-Interacademiale, 1934-1951
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zicht in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC 1195. Stukken betreffende de Missie-Interacademiale (MIA) te Tilburg, inzake internationale missieakties. Met aantekeningen. 1937-1938, 1947, 1 omslag.

 

Het archief van L.J.M. van den Boom, moderator van de Missie-Interacademiale, bevat over de jaren 1934-1951 veel materiaal met betrekking tot de Missie-Interacademiale en daarmee samenhangende activiteiten.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Missie-Interacademiale van rooms-katholieke studentenverenigingen (MIA) werd opgericht op 23 februari 1919 in Amsterdam (Willemsen OV13; Willemsen (2005) 31-53, met name 43).

De belangstelling voor het missiewerk onder katholieke studenten was  echter zeer gering (notulen nationaal bestuur Priestermissiebond 7 juli 1955). Toen pater Loffeld cssp wegens een benoeming elders ophield moderator te zijn, hield de organisatie die nooit goed van de grond gekomen was, in 1957/58 op te bestaan. Wel maakt de Pius-almanak na in 1958-1961 nog melding van een Katholieke Meisjes-Studenten Interacademiale met een vrouwelijke secretaris, maar deze organisatie had verder geen bestuursleden of een moderator, dus dat is onduidelijk.

 

Missieclubs

De Missie-Interacademiale wortelde in de aan de meeste katholieke studentenverenigingen verbonden missieclubs. In Wageningen werd de missieclub Sint Willibrordus in 1920 door dr. ir. J.W. Droezen opgericht. Van de club konden leden en oud-leden van de katholieke studentenvereniging St. Franciscus Xaverius lid worden. Zij waren verplicht om tenminste één keer per maand te communiceren met de missie als intentie, dagelijks voor de missie te bidden en twee keer per jaar een inleiding te houden over een met de missie verband houdend onderwerp. Aangezien de missieclubs plaatselijke organisaties waren, zijn zij niet in het repertorium opgenomen. Ook aan klein- en groot seminaries waren missieclubs verbonden. (Van Benthem, Zestig jaar Agromisa). Zie voor de plaatselijke organisaties de Pius Almanak.

Organisatie

De MIA was een federatie van studentenmissieclubs en een afdeling van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen in Nederland. Er was een bestuur en een geestelijke als moderator. Verder wordt melding gemaakt van een Raad van Afgevaardigden die in 1952 een bespreking had met de directeur van het Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken (notulen nationaal bestuur 7 juli 1955).

Doelstelling

De organisatie is opgericht om steun te verlenen aan (de verbreiding van) de missiegedachte onder de katholieke studenten van Nederland (Willemsen OV13).

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Academische leken missie actie : 1947-1967 / door J.Th. Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 6
Paginering
 • 303 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum : een reeks inventarissen
Auteur
 • W.A.A. Mes
Reeks
 • Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum ; Bd. 2
Paginering
 • 270 p
Uitgever
 • Nijmegen : KDC
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • Dr. Hubert Ahaus : woorden van waardering voor zijn leven, zijn werken en zijn idealen / door vrienden [G. van Hall ... et al.]
Auteur
 • G. van Hall
Paginering
 • 96 p
Uitgever
 • Tilburg : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1952


Periodieken
Titel
 • Annuarium der Roomsch-Katholieke Studenten in NederlandAnnuarium der Katholieke StudentenAnnuarium der R.K. Studenten in NederlandUnie-annuarium
Paginering
 • Jrg. [1] (1902) - jrg. 37 (1939)
Uitgever
 • Leiden : Unie van RK Studenten-vereenigingen in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1902-1939

Titel
 • Roomsch studentenblad : orgaan van de Unie van R.K. Studenten Vereenigingen in NederlandR.S.B.
Paginering
 • Jrg. 1 (1910) - jrg. 22 (1932)
Uitgever
 • Leiden : Unie van R.K. Studenten Vereenigingen in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1910-1932

Titel
 • De Dijk. Nederlands blad voor katholieke studenten
Jaar van uitgave
 • 1932/33-1937/38

Titel
 • Het Groene Hout
Jaar van uitgave
 • 1938/39-1948/49

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Er is geen archief van de organisatie teruggevonden. Wel bewaart het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen de collectie van L. J. M. van den Boom ofm cap. (1901-1985), moderator van de Missie-Interacademiale 1934-1951. Zie verder het format van Van den Boom.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1934-1951
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Collectie L.J.M. van den Boom (1901-1985), moderator van de Missie-Interacademiale, 1934-1951
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zicht in de Verzameling Losse Archivalia:

LARC 1195. Stukken betreffende de Missie-Interacademiale (MIA) te Tilburg, inzake internationale missieakties. Met aantekeningen. 1937-1938, 1947, 1 omslag.

 

Het archief van L.J.M. van den Boom, moderator van de Missie-Interacademiale, bevat over de jaren 1934-1951 veel materiaal met betrekking tot de Missie-Interacademiale en daarmee samenhangende activiteiten.

Verwijzing naar andere archiefvormers