Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua

Naam Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua
Naamsvarianten
 • Missiezusters van Asten
 • Congregatie van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua
 • Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua van Asten
 • Missiezusters Franciscanessen van Asten
 • Zusters Franciscanessen van Asten
 • Missiezusters van de H Antonius van Asten
Periode 1913-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua werd in 1913 in Boerdonk (provincie Noord-Brabant) gesticht door pastoor Gerardus van Schijndel (1850-1923). Tussen 1913 en 1967 traden bijna 400 zusters in. In het begin jaren zestig van de vorige eeuw in de hoogtijdagen telde de congregatie ongeveer 250 leden.

 

De missie

De zusters begonnen in 1926 in Belgisch Congo met een huis te Simba in de apostolische prefectuur van Basankusu, waar zij samenwerkten met de paters van Mill Hill. In dit gebied legden zij zich toe op onderwijs en verpleging. In 1964 verlieten zij dit land. Vanaf 1931 waren de zusters actief op Borneo (Ned. Indië) waar zij samenwerkten met de paters Montfortanen. De eerste post was in Benoea-Martinoes (West-Borneo), de tweede statie in Sintang aan de rivier de Kapoeas. In laatstgenoemde plaats openden de zusters een noviciaat voor inheemse zusters.  Tenslotte waren zusters van 1957 tot 1994 werkzaam op Aruba waar zij het hospitaal S. Pedro bedienden. Hier werkten zij samen met de Dominicanen. De missies in Brazilië (1961) en Noorwegen (1924) vallen buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 54, Willemsen, I, par. 2-37, Pius-almanak 1960/61, 355 en 429, Poels, Vrouwen van het grote missieuur, Derix, Brengers van de boodschap. en inleiding op de inventaris op de website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Organisatie

De congregatie

Pastoor Van Schijndel was de eerste geestelijk directeur van de congregatie. Na zijn overlijden in 1923 brachten de nieuwe geestelijke directeur A. Vingerhoets en zuster Dolorosa Veelenturf, die van 1930 tot 1955 bijna onafgebroken algemeen overste was, structuur aan in de congregatie. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon van de congregatie is 'Stichting der Missiezusters van de H Antonius'.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 55, Pius-almanak 1960/61, 355 en inleiding op de inventaris gepubliceerd op de website van het ENK.

Doelstelling

Het doel van de congregatie was het heiligen van de eigen leden en het zich toeleggen op de zogenaamde liefdewerken (het Groot Liefdewerk van den H. Antonius) voornamelijk in de missie. Dit uitte zich in werkzaamheden in onderwijs, speciaal aan kinderen en grote meisjes, gezondheidszorg van speciaal zuigelingen en kleuters, en bejaardenzorg.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Congo
 • Bisdom Basankusu
 • Simba
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Vrouwen van het Grote Missieuur : geschiedenis van de Missiezusters van Asten vanaf 1913 / door Vefie Poels
Auteur
 • Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 9
Paginering
 • 120 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • St. Antonius Bode : een godsdienstig tijdschrift ter eere van den H. Antonius van PaduaSint Antonius-bode
Paginering
 • Jrg. 1 (1905) - jrg. 55 (1959)
Uitgever
 • Asten : Missiezusters van den H. Antonius
Jaar van uitgave
 • 1905-1959


Periodieken
Titel
 • St. Antonius Bode : een godsdienstig tijdschrift ter eere van den H. Antonius van PaduaSint Antonius-bode
Paginering
 • Jrg. 1 (1905) - jrg. 55 (1959)
Uitgever
 • Asten : Missiezusters van den H. Antonius
Jaar van uitgave
 • 1905-1959

Titel
 • Antoniusbode : volksmaandblad voor het gezin
Paginering
 • Vol.56 (1960)? - vol.63 (1967)
Uitgever
 • Asten : Missiezusters van den H. Antonius
Jaar van uitgave
 • 1960?-1967

Titel
 • Kontakt met de Missiezusters van Asten
Paginering
 • 1 (1968) - 19XX
Uitgever
 • Asten : Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua
Jaar van uitgave
 • 1968-19XX

Titel
 • Kontakt met Asten : kontaktblad van de missiezusters van Asten
Paginering
 • 1981 - 1990
Uitgever
 • Asten : Missiezusters Asten
Jaar van uitgave
 • 1981-1990

Titel
 • Klokje uit het Moederhuis.
Jaar van uitgave
 • 1948-1969

Titel
 • Carillon.
Jaar van uitgave
 • 1968-2000
Interviews

16 interviews, en wel de nrs.:

35

446

498

505

529

531

534

548

552

569

578

605

651

881

882

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is voor een deel overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De rest is nog in eigen beheer en bevindt zich in het moederhuis in Asten (provincie Noord-Brabant). Het laatstgenoemde deel bestaat uit archivalia met betrekking tot de zusters, de huizen en de congregatie. Van de huizen wordt alles gearchiveerd in Asten. Dit gedeelte is beschreven door middel van een kaartsysteem en zal in de toekomst naar het Erfgoedcentrum worden overgebracht. Het deel dat al in St. Agatha is, is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris met inleiding. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. De periodiek De Sint Antonius-bode neemt een prominente plaats in. 

 

Bewaarplaats Missiezusters Franciscanessen van de H Antonius, Asten
Periode archief 1905-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 1,5 meter (in het Erfgoedcentrum); een andere opgave luidt: 5 meter, 14 laden hangmappen, zeker 25 ordners
Toegang soort
 • Kaartsysteem
Opmerkingen toegang soort Beschrijvingslijsten en kaartsysteem, geen archiefschema.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief 1913-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

Omvang 1,5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.erfgoedkloosterleven.nl / www.archieven.nl
Toegang titel Hanegraaf, A.; Huijgevoort, A. van; Vries, R. de, AR-Z089 Missiezusters Franciscanessen van Asten
Archivalie elders

A. van den Eerenbeemt (Missie-actie, 113-noot 161) maakt melding van een memoriaal van de zusters geschreven door pastoor Van Schijndel en rond 1940 berustend bij rector A. Vingerhoets te Tilburg, directeur van de zusters van Boerdonk. Niet bekend is waar dit zich nu bevindt.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua werd in 1913 in Boerdonk (provincie Noord-Brabant) gesticht door pastoor Gerardus van Schijndel (1850-1923). Tussen 1913 en 1967 traden bijna 400 zusters in. In het begin jaren zestig van de vorige eeuw in de hoogtijdagen telde de congregatie ongeveer 250 leden.

 

De missie

De zusters begonnen in 1926 in Belgisch Congo met een huis te Simba in de apostolische prefectuur van Basankusu, waar zij samenwerkten met de paters van Mill Hill. In dit gebied legden zij zich toe op onderwijs en verpleging. In 1964 verlieten zij dit land. Vanaf 1931 waren de zusters actief op Borneo (Ned. Indië) waar zij samenwerkten met de paters Montfortanen. De eerste post was in Benoea-Martinoes (West-Borneo), de tweede statie in Sintang aan de rivier de Kapoeas. In laatstgenoemde plaats openden de zusters een noviciaat voor inheemse zusters.  Tenslotte waren zusters van 1957 tot 1994 werkzaam op Aruba waar zij het hospitaal S. Pedro bedienden. Hier werkten zij samen met de Dominicanen. De missies in Brazilië (1961) en Noorwegen (1924) vallen buiten het bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 54, Willemsen, I, par. 2-37, Pius-almanak 1960/61, 355 en 429, Poels, Vrouwen van het grote missieuur, Derix, Brengers van de boodschap. en inleiding op de inventaris op de website van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Organisatie

De congregatie

Pastoor Van Schijndel was de eerste geestelijk directeur van de congregatie. Na zijn overlijden in 1923 brachten de nieuwe geestelijke directeur A. Vingerhoets en zuster Dolorosa Veelenturf, die van 1930 tot 1955 bijna onafgebroken algemeen overste was, structuur aan in de congregatie. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon van de congregatie is 'Stichting der Missiezusters van de H Antonius'.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 55, Pius-almanak 1960/61, 355 en inleiding op de inventaris gepubliceerd op de website van het ENK.

Doelstelling

Het doel van de congregatie was het heiligen van de eigen leden en het zich toeleggen op de zogenaamde liefdewerken (het Groot Liefdewerk van den H. Antonius) voornamelijk in de missie. Dit uitte zich in werkzaamheden in onderwijs, speciaal aan kinderen en grote meisjes, gezondheidszorg van speciaal zuigelingen en kleuters, en bejaardenzorg.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Congo
 • Bisdom Basankusu
 • Simba

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Vrouwen van het Grote Missieuur : geschiedenis van de Missiezusters van Asten vanaf 1913 / door Vefie Poels
Auteur
 • Genoveva Maria Johanna Poels (1958-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 9
Paginering
 • 120 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • St. Antonius Bode : een godsdienstig tijdschrift ter eere van den H. Antonius van PaduaSint Antonius-bode
Paginering
 • Jrg. 1 (1905) - jrg. 55 (1959)
Uitgever
 • Asten : Missiezusters van den H. Antonius
Jaar van uitgave
 • 1905-1959


Periodieken
Titel
 • St. Antonius Bode : een godsdienstig tijdschrift ter eere van den H. Antonius van PaduaSint Antonius-bode
Paginering
 • Jrg. 1 (1905) - jrg. 55 (1959)
Uitgever
 • Asten : Missiezusters van den H. Antonius
Jaar van uitgave
 • 1905-1959

Titel
 • Antoniusbode : volksmaandblad voor het gezin
Paginering
 • Vol.56 (1960)? - vol.63 (1967)
Uitgever
 • Asten : Missiezusters van den H. Antonius
Jaar van uitgave
 • 1960?-1967

Titel
 • Kontakt met de Missiezusters van Asten
Paginering
 • 1 (1968) - 19XX
Uitgever
 • Asten : Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua
Jaar van uitgave
 • 1968-19XX

Titel
 • Kontakt met Asten : kontaktblad van de missiezusters van Asten
Paginering
 • 1981 - 1990
Uitgever
 • Asten : Missiezusters Asten
Jaar van uitgave
 • 1981-1990

Titel
 • Klokje uit het Moederhuis.
Jaar van uitgave
 • 1948-1969

Titel
 • Carillon.
Jaar van uitgave
 • 1968-2000
Interviews

16 interviews, en wel de nrs.:

35

446

498

505

529

531

534

548

552

569

578

605

651

881

882


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het provinciaal archief is voor een deel overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De rest is nog in eigen beheer en bevindt zich in het moederhuis in Asten (provincie Noord-Brabant). Het laatstgenoemde deel bestaat uit archivalia met betrekking tot de zusters, de huizen en de congregatie. Van de huizen wordt alles gearchiveerd in Asten. Dit gedeelte is beschreven door middel van een kaartsysteem en zal in de toekomst naar het Erfgoedcentrum worden overgebracht. Het deel dat al in St. Agatha is, is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris met inleiding. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Erfgoedcentrum. De periodiek De Sint Antonius-bode neemt een prominente plaats in. 

 

Bewaarplaats Missiezusters Franciscanessen van de H Antonius, Asten
Periode archief 1905-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 1,5 meter (in het Erfgoedcentrum); een andere opgave luidt: 5 meter, 14 laden hangmappen, zeker 25 ordners
Toegang soort
 • Kaartsysteem
Opmerkingen toegang soort Beschrijvingslijsten en kaartsysteem, geen archiefschema.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief 1913-2003
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het bestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden.

Omvang 1,5 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.erfgoedkloosterleven.nl / www.archieven.nl
Toegang titel Hanegraaf, A.; Huijgevoort, A. van; Vries, R. de, AR-Z089 Missiezusters Franciscanessen van Asten
Archivalie elders

A. van den Eerenbeemt (Missie-actie, 113-noot 161) maakt melding van een memoriaal van de zusters geschreven door pastoor Van Schijndel en rond 1940 berustend bij rector A. Vingerhoets te Tilburg, directeur van de zusters van Boerdonk. Niet bekend is waar dit zich nu bevindt.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering