Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Liefde van Schijndel

Naam Zusters van Liefde van Schijndel
Naamsvarianten
 • Zusters van Schijndel
 • Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Troosteres der Bedrukten
 • Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand
 • Zusters van Liefde van Schijndel
 • Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand
Periode 1836-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel werd in 1836 gesticht in Schijndel (provincie Noord-Brabant) door de plaatselijke pastoor, Antonius van Erp (1831-1861). Tot 1842 droeg de congregatie de naam van Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Troosteres der Bedrukten. Aanleiding voor de oprichting van de congregatie was de wens van Van Erp om katholiek onderwijs voor meisjes aan te bieden als tegenwicht voor het door hem gevreesde liberalisme. Bovendien kende Van Erp Mieke de Bref die religieuze wenste te worden. Zij werd in 1840 als zuster Vincentia de eerste algemene overste van de congregatie. In 1935 had de congregatie 35 huizen, meestal in de provincie Noord-Brabant en 1.035 leden.

 

Missie

Curaçao

Vanwege tegenslagen van diverse aard ging de congregatie relatief laat tot missie over. Op verzoek van de Dominicanen kwamen de zusters in 1920 op Curaçao de Franciscanessen van Roosendaal bijstaan en gaandeweg vervangen in het onderwijs. Zij werkten in diverse gestichten en scholen op het eiland, waarbij zij wees- en voogdijkinderen opvoedden en lager onderwijs en handwerken te gaven.

 

Ned. Indië/Indonesië

In 1928 vertrokken de zusters op verzoek van de Kapucijnen naar het apostolisch vicariaat Padang. Zij hielden zich op Sumatra bezig met onderwijs aan meisjes en ziekenverpleging.

 

Andere missiegebieden

Ook waren er zusters actief in Kenya en de Filippijnen. Buiten het bestek van deze gids vallen de missies in Zambia (1963) en Chili (1967).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1938, lemma 'Zusters van Liefde van Jesus en Maria', Van Woesik, 84, Willemse, I, par. 2-63, Pius-almanak 1960/61, 436 en 458.

 

 

 

Organisatie

De congregatie verwierf de eerste goedkeuring van haar constituties en algemene regels in 1845 van Henricus den Dubbelden, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch. Vanaf de pauselijke goedkeuring van de constituties in 1881 viel de congregatie onder de paus, hetgeen de zeggenschap van de bisschop van 's-Hertogenbosch beperkte. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon is de 'Vereeniging van Vrouwen ter verpleging van Zieken en tot het geven van onderwijs, Schijndel' (Van Woesik, 84).

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden gezondheidszorg en missie- en ontwikkelingswerk. Daarnaast werd ook onderwijs opgenomen. Gezondheidszorg kreeg vorm in verpleging van zieken, ouderen en zwakbegaafden.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Curaçao
 • Bisdom Willemstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • 100 jaar Zusters van Schijndel, Hoogstraat 301a, Eindhoven : 1884 - 15 oktober - 1984
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • Eindhoven : Zusters van Schijndel
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Organisatiepatroon, ontwikkeling, leiderschapspatroon kongregatie Zusters van Schijndel / Zr. Redempta Kromwijk, Zr. Adelberta Scheepers
Auteur
 • Zr. Redempta Kromwijk ; Zr. Adelberta Scheepers
Paginering
 • 30 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1975

Titel
 • Onze positie als vrouw, als religieuze
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Schijndel : Zusters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • Op weg waarheen? : brochure, uitgegeven door de Zusters van Schijndel t.g.v. het vernieuwingskapittel
Paginering
 • ..p
Uitgever
 • Schijndel : Zusters van Schijndel
Jaar van uitgave
 • [ca.1968]

Titel
 • Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand, te Schijndel, 1836-1926 / door Zuster Ma. Teresa
Auteur
 • Zuster Maria Teresa kloosternaam van Helena A. Rutten
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch [etc.] : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand, te Schijndel, 1836-1926 / door Zuster Ma. Teresa
Auteur
 • Zuster Maria Teresa kloosternaam van Helena A. Rutten
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch [etc.] : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Koloniaal Missie-tijdschrift / uitg. van de Indische Missie-Vereeniging
Paginering
 • Jrg. 14, afl. 1 (jan. 1931) - jrg. 24 (1941)
Uitgever
 • Sittard [etc.] : Indische Missie-Vereeniging
Jaar van uitgave
 • 1931-1941

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]


Periodieken
Titel
 • Jaarprogram ... / Zusters van Schijndel
Uitgever
 • Schijndel : Zusters van Schijndel
Jaar van uitgave
 • 1971-...
Interviews

Zes interviews, en wel de nrs.:

127

393

423

525

756

835

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Schijndel. het bevat: bestuurlijke stukken, die voornamelijk betrekking hebben op kapittels, constituties en stukken betreffende de zogenaamde congregatie-interlands. De hoeveelheid stukken over de missie is gering en het meeste ervan dateert van na 1960.

Bewaarplaats Zusters van Liefde, Postbus 6, 5480 AA Schijndel, Pastoor van Erpstraat 6, Schijndel, 073 - 5441515, bestuur@zustersvanliefde.nl
Omvang 133 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A87a
Websites

http://www.zustersvanliefde.nl

Archivalie elders

KDC

Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen), Verzameling Losse Archivalia, LARC

nr. 2739

Artikel 'Sejarah Kongregasi Schijndel di Bagansiapi-api 1928-1951, door zuster Margaretha Pijnappels te Eindhoven' (zie ook het interview in #KomMissieMemoires#, nummer 423, 1977.

1 stuk,

NB.:In het Indonesisch.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

 

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel werd in 1836 gesticht in Schijndel (provincie Noord-Brabant) door de plaatselijke pastoor, Antonius van Erp (1831-1861). Tot 1842 droeg de congregatie de naam van Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Troosteres der Bedrukten. Aanleiding voor de oprichting van de congregatie was de wens van Van Erp om katholiek onderwijs voor meisjes aan te bieden als tegenwicht voor het door hem gevreesde liberalisme. Bovendien kende Van Erp Mieke de Bref die religieuze wenste te worden. Zij werd in 1840 als zuster Vincentia de eerste algemene overste van de congregatie. In 1935 had de congregatie 35 huizen, meestal in de provincie Noord-Brabant en 1.035 leden.

 

Missie

Curaçao

Vanwege tegenslagen van diverse aard ging de congregatie relatief laat tot missie over. Op verzoek van de Dominicanen kwamen de zusters in 1920 op Curaçao de Franciscanessen van Roosendaal bijstaan en gaandeweg vervangen in het onderwijs. Zij werkten in diverse gestichten en scholen op het eiland, waarbij zij wees- en voogdijkinderen opvoedden en lager onderwijs en handwerken te gaven.

 

Ned. Indië/Indonesië

In 1928 vertrokken de zusters op verzoek van de Kapucijnen naar het apostolisch vicariaat Padang. Zij hielden zich op Sumatra bezig met onderwijs aan meisjes en ziekenverpleging.

 

Andere missiegebieden

Ook waren er zusters actief in Kenya en de Filippijnen. Buiten het bestek van deze gids vallen de missies in Zambia (1963) en Chili (1967).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1938, lemma 'Zusters van Liefde van Jesus en Maria', Van Woesik, 84, Willemse, I, par. 2-63, Pius-almanak 1960/61, 436 en 458.

 

 

 

Organisatie

De congregatie verwierf de eerste goedkeuring van haar constituties en algemene regels in 1845 van Henricus den Dubbelden, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch. Vanaf de pauselijke goedkeuring van de constituties in 1881 viel de congregatie onder de paus, hetgeen de zeggenschap van de bisschop van 's-Hertogenbosch beperkte. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon is de 'Vereeniging van Vrouwen ter verpleging van Zieken en tot het geven van onderwijs, Schijndel' (Van Woesik, 84).

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden gezondheidszorg en missie- en ontwikkelingswerk. Daarnaast werd ook onderwijs opgenomen. Gezondheidszorg kreeg vorm in verpleging van zieken, ouderen en zwakbegaafden.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Curaçao
 • Bisdom Willemstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • 100 jaar Zusters van Schijndel, Hoogstraat 301a, Eindhoven : 1884 - 15 oktober - 1984
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • Eindhoven : Zusters van Schijndel
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Organisatiepatroon, ontwikkeling, leiderschapspatroon kongregatie Zusters van Schijndel / Zr. Redempta Kromwijk, Zr. Adelberta Scheepers
Auteur
 • Zr. Redempta Kromwijk ; Zr. Adelberta Scheepers
Paginering
 • 30 bl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1975

Titel
 • Onze positie als vrouw, als religieuze
Paginering
 • 42 p
Uitgever
 • Schijndel : Zusters van Liefde
Jaar van uitgave
 • 1978

Titel
 • Op weg waarheen? : brochure, uitgegeven door de Zusters van Schijndel t.g.v. het vernieuwingskapittel
Paginering
 • ..p
Uitgever
 • Schijndel : Zusters van Schijndel
Jaar van uitgave
 • [ca.1968]

Titel
 • Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand, te Schijndel, 1836-1926 / door Zuster Ma. Teresa
Auteur
 • Zuster Maria Teresa kloosternaam van Helena A. Rutten
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch [etc.] : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Gedenkboek van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand, te Schijndel, 1836-1926 / door Zuster Ma. Teresa
Auteur
 • Zuster Maria Teresa kloosternaam van Helena A. Rutten
Paginering
 • 342 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch [etc.] : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1926

Titel
 • Koloniaal Missie-tijdschrift / uitg. van de Indische Missie-Vereeniging
Paginering
 • Jrg. 14, afl. 1 (jan. 1931) - jrg. 24 (1941)
Uitgever
 • Sittard [etc.] : Indische Missie-Vereeniging
Jaar van uitgave
 • 1931-1941

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]


Periodieken
Titel
 • Jaarprogram ... / Zusters van Schijndel
Uitgever
 • Schijndel : Zusters van Schijndel
Jaar van uitgave
 • 1971-...
Interviews

Zes interviews, en wel de nrs.:

127

393

423

525

756

835


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Schijndel. het bevat: bestuurlijke stukken, die voornamelijk betrekking hebben op kapittels, constituties en stukken betreffende de zogenaamde congregatie-interlands. De hoeveelheid stukken over de missie is gering en het meeste ervan dateert van na 1960.

Bewaarplaats Zusters van Liefde, Postbus 6, 5480 AA Schijndel, Pastoor van Erpstraat 6, Schijndel, 073 - 5441515, bestuur@zustersvanliefde.nl
Omvang 133 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A87a
Websites

http://www.zustersvanliefde.nl

Archivalie elders

KDC

Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen), Verzameling Losse Archivalia, LARC

nr. 2739

Artikel 'Sejarah Kongregasi Schijndel di Bagansiapi-api 1928-1951, door zuster Margaretha Pijnappels te Eindhoven' (zie ook het interview in #KomMissieMemoires#, nummer 423, 1977.

1 stuk,

NB.:In het Indonesisch.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

 

 

Informatiewaarde Gering