Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dominicanessen van Bethanië

Naam Dominicanessen van Bethanië
Naamsvarianten
 • Dominicanessen van Bethanië van Venlo
 • Bethaniëzusters
 • Zusters Dominicanessen van Bethanië
Periode 1867-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De congregatie van de Dominicanessen van Bethanië werd in 1866 of 1867 gesticht door pater Joh. Joseph Lataste op. Zij heeft zich in 1914 in Nederland gevestigd.

 

De missie

De zusters waren actief op de Nederlandse Antillen op Aruba in het lager- en kleuteronderwijs. Zij hadden er een kinderdorp voor voogdijkinderen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 387-388 en 439, Monteiro, 'Dominicanessen' uit: G. Harinck e.a.red., Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005), http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanessen 7-6-2010 NB Monteiro houdt 1866 aan).

Organisatie

De orde

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen  De Dominicanessen van Bethanië zijn onderdeel van deze orde. waarvan Nederland zes gemeenschappen binnen haar grenzen heeft of heeft gehad. Zowel het generaal moederhuis als het noviciaat bevonden zich in Venlo.

 

Alle informatie is, tenzij anders wordt vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 387, Monteiro, 'Dominicanen', in: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005) geraadpleegd 31-5-2010 op www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanen.

Doelstelling

Doelstellingen van de congregatie waren meervoudig. Voor meisjes die hun eer hadden verloren moesten binnen de congregatie kans op interne rehabilitatie geboden worden, waardoor zij ook voor het religieuze leven konden kiezen. Daarnaast richtten de zusters zich op reklasseringswerk van vrouwen die in aanraking met Justitie waren geweest. Ten slotte deden zij kinderbeschermingswerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Aruba
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De ramen open! / Alcide Postel
Auteur
 • Alcide Postel (1901-1975) pseud. van Magdalena Nouwen OP
Paginering
 • XVI, 265 p
Uitgever
 • Venlo : Klooster Bethanië
Jaar van uitgave
 • [1950]

Titel
 • Bethanië / door Alcide Postel
Auteur
 • Alcide Postel (1901-1975) pseud. van Magdalena Nouwen OP
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • Venlo : Congregatie van de Dominicanessen van Bethanië
Jaar van uitgave
 • [ca.1954]

Titel
 • Bethanië in de wereld / F. de Ridder
Auteur
 • F. de Ridder Pseud. van: F.M. Stratmann OP.
Paginering
 • 101 p
Uitgever
 • Antwerpen : 't Groeit
Jaar van uitgave
 • [1946]

Titel
 • Verborgen werelden / Alcide Postel
Auteur
 • Alcide Postel (1901-1975) pseud. van Magdalena Nouwen OP
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Venlo : Klooster Bethanië
Jaar van uitgave
 • [1939]

Titel
 • Wie was de de stichter van Bethanië?
Auteur
 • Postel, Alcide, pseud. van Magdalena Nouwen OP
Jaar van uitgave
 • z.j.


Periodieken
Titel
 • Mededelingenblad / [Dominicanessen van Bethanië]
Uitgever
 • Thorn : Dominicanessen van Bethanië
Jaar van uitgave
 • 1975-...

Titel
 • De heraut van het Bethaniëwerk : orgaan van het rehabilitatie-, reclasserings- en kinderbeschermingswerk in BethaniëDe heraut
Paginering
 • Jrg. 3 (1932/33) - jrg. 50 (1979)
Uitgever
 • Venlo : Dominicanessen van Bethanië
Jaar van uitgave
 • 1932-1979
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Dominicanessen van Bethanië bevindt zich in Thorn (provincie Limburg). Aan de ordening van het archief, dat de periode van 1914 tot heden beslaat, wordt gewerkt. Afgezien van de missie-gerelateerde stukken is de rest van het archief nog onvoldoende geordend om iets te kunnen zeggen over de omvang en inhoud. Het archief loopt van de stichting in Nederland in 1914 tot en met heden en kent behoorlijke hiaten ten gevolge van de wereldoorlogen. De stukken met betrekking tot missie zijn gerangschikt en op onderwerp bijeengebracht. Een bestand met stukken over de missie op Aruba heeft een omvang van bijna één meter. Dit moest in 2011 nog worden geordend en beschreven. Deze stukken handelen over de periode 1952-1995 dat de congregatie daar actief is geweest. Verder bevat het archief twee afgesloten dossiers met stukken over pogingen om missie te ondernemen in respectievelijk Indonesië aan het eind van de jaren veertig en op Curaçao aan het begin van de jaren vijftig. Veel informatie over de Dominicanessen is ook te vinden in het archief van de Nederlandse provincie van de Dominicanen. Zie het aparte format voor een uitvoerige beschrijving en het veld hieronder over stukken die elders te vinden zijn.

 

Bewaarplaats Dominicanessen van Bethanië, Hagenbroek 11, 6017 RD Thorn
Periode archief 1914-heden
Opmerkingen openbaarheid

Het archief kan op afspraak bezocht worden. Hiertoe dient vooraf schriftelijk contact opgenomen te worden met de archivaris, zuster Laetitia Röckemann. Op voorwaarde dat onderzoekers op fatsoen gestoelde discretie in acht nemen helpt zuster Laetitia onderzoekers in goed overleg bij hun onderzoek.

Omvang onbekend
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen
Websites

http://www.bethanie-op.org

 

http://www.dominicanessenvanbethanie.nl

Archivalie elders

De volgende stukken in het archief van de Dominicanen handelen over de Dominicanessen van Bethanië:

 

1949 

Boekje houdende de tekst van een radiolezing van pater D. Verstegen op. over Bethanië, 1933

 

8074-8077

Boeken over de congregatie van dominicanessen van Bethanië, 1939, ca. 1946, 1950, 1955

8074  "Verborgen werelden", verschenen bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de congregatie, 1939

8075  "Bethanië in de wereld" door pater P.F. de Ridder op., ca. 1946

8076  "De ramen open", 1950

8077  "Bethanië" door Alcide Postel, 1955

 

1940 

Boekje houdende een noveen ter ere van pater J. Lastaste op., stichter van de congregatie Dominicanessen van Bethanië, 1941

 

1946

Register van de zusters tertiaressen van het klooster Bethanië te Venlo, 1948-1966 (met hiaten)

 

1939 

Boeken "De ramen open" en "Wie was de de stichter van Bethanië?" door Alcide Postel, uitgegeven door het klooster Bethanië te Venlo, 1950, z.j.

 

1951 

Folders van kloosters van Bethanië in Duitsland, Italië en Canada, 1959

 

1954 

Besluit van de Congregatio de religiosis houdende de goedkeuring van de constituties van de zusters dominicanessen van het klooster Bethanië te Venlo, 1960

 

 

Elders in de inventaris

1953 

Brief van pater L. Vismans op. aan de provinciaal overste met een impressie van het klooster te Bethanië, 1946

 

1948 

Correspondentie van de provinciale overste met de overste van het klooster Bethanië te Venlo, 1946-1976

 

1947 

Correspondentie van de provinciaal overste met betrekking tot inkleding en professie van de zusters tertiaressen van het klooster Bethanië te Venlo, 1948-1960, 1962-1963, 1966

 

Boeken en verhandeling met betrekking tot pater M. Lataste op., stichter van de congregatie van Dominicanessen van Bethanië, 1934, 1944, 1946, z.j. 

 

8070 

"Het huis zonder tralies" door Alcide Postel, 1934, z.j. Twee delen. NB: Twee verschillende edities

 

8071 

"Le père Lataste; Frère prêcheur, apôtre des prisons, fondateur de Béthanie" door Robert en Claude Evers, 1944. NB: De rug van het boek heeft losgelaten

[NB dit werk is uitgegeven door Bethanië Montferrant, mededeling zuster Laetitia Röckemann, 15-12-2010]

 

8072 

"Maria-Joseph Lataste, Dominicaan, Apostel der gevangenissen en stichter van Bethanië" door Robert en Claude Evers, 1946

[NB dit werk is uitgegeven door bethanië Venlo en is een vertaling van 8071, mededeling zuster Laetitia Röckemann, 15-12-2010]

 

8073 

Verhandeling "Maria Johannes-Joseph Lataste O.P., Gründer Bethaniens" van zuster Marie de Saint Thomas, z.j. 2 delen

[NB dit werk is uitgegeven door Bethanië Montferrant en vertaald, mededeling zuster Laetitia Röckemann 15-12-2010]

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De congregatie van de Dominicanessen van Bethanië werd in 1866 of 1867 gesticht door pater Joh. Joseph Lataste op. Zij heeft zich in 1914 in Nederland gevestigd.

 

De missie

De zusters waren actief op de Nederlandse Antillen op Aruba in het lager- en kleuteronderwijs. Zij hadden er een kinderdorp voor voogdijkinderen.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 387-388 en 439, Monteiro, 'Dominicanessen' uit: G. Harinck e.a.red., Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005), http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanessen 7-6-2010 NB Monteiro houdt 1866 aan).

Organisatie

De orde

De orde der Dominicanen kent drie takken: de eerste orde van paters, ook wel predikbroeders genaamd, de tweede orde van vrouwelijke religieuzen die een contemplatief leven leiden en de derde orde van leken die vanaf ongeveer 1220 is ontstaan. Uit deze laatste zou zich de kloosterlijke Derde orde van Dominicanessen ontwikkelen  De Dominicanessen van Bethanië zijn onderdeel van deze orde. waarvan Nederland zes gemeenschappen binnen haar grenzen heeft of heeft gehad. Zowel het generaal moederhuis als het noviciaat bevonden zich in Venlo.

 

Alle informatie is, tenzij anders wordt vermeld, geput uit: Pius-almanak 1960/61, 387, Monteiro, 'Dominicanen', in: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005) geraadpleegd 31-5-2010 op www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/dominicanen.

Doelstelling

Doelstellingen van de congregatie waren meervoudig. Voor meisjes die hun eer hadden verloren moesten binnen de congregatie kans op interne rehabilitatie geboden worden, waardoor zij ook voor het religieuze leven konden kiezen. Daarnaast richtten de zusters zich op reklasseringswerk van vrouwen die in aanraking met Justitie waren geweest. Ten slotte deden zij kinderbeschermingswerk.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
 • Werk van en voor vrouwen en meisjes

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Aruba

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De ramen open! / Alcide Postel
Auteur
 • Alcide Postel (1901-1975) pseud. van Magdalena Nouwen OP
Paginering
 • XVI, 265 p
Uitgever
 • Venlo : Klooster Bethanië
Jaar van uitgave
 • [1950]

Titel
 • Bethanië / door Alcide Postel
Auteur
 • Alcide Postel (1901-1975) pseud. van Magdalena Nouwen OP
Paginering
 • 104 p
Uitgever
 • Venlo : Congregatie van de Dominicanessen van Bethanië
Jaar van uitgave
 • [ca.1954]

Titel
 • Bethanië in de wereld / F. de Ridder
Auteur
 • F. de Ridder Pseud. van: F.M. Stratmann OP.
Paginering
 • 101 p
Uitgever
 • Antwerpen : 't Groeit
Jaar van uitgave
 • [1946]

Titel
 • Verborgen werelden / Alcide Postel
Auteur
 • Alcide Postel (1901-1975) pseud. van Magdalena Nouwen OP
Paginering
 • 301 p
Uitgever
 • Venlo : Klooster Bethanië
Jaar van uitgave
 • [1939]

Titel
 • Wie was de de stichter van Bethanië?
Auteur
 • Postel, Alcide, pseud. van Magdalena Nouwen OP
Jaar van uitgave
 • z.j.


Periodieken
Titel
 • Mededelingenblad / [Dominicanessen van Bethanië]
Uitgever
 • Thorn : Dominicanessen van Bethanië
Jaar van uitgave
 • 1975-...

Titel
 • De heraut van het Bethaniëwerk : orgaan van het rehabilitatie-, reclasserings- en kinderbeschermingswerk in BethaniëDe heraut
Paginering
 • Jrg. 3 (1932/33) - jrg. 50 (1979)
Uitgever
 • Venlo : Dominicanessen van Bethanië
Jaar van uitgave
 • 1932-1979

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Dominicanessen van Bethanië bevindt zich in Thorn (provincie Limburg). Aan de ordening van het archief, dat de periode van 1914 tot heden beslaat, wordt gewerkt. Afgezien van de missie-gerelateerde stukken is de rest van het archief nog onvoldoende geordend om iets te kunnen zeggen over de omvang en inhoud. Het archief loopt van de stichting in Nederland in 1914 tot en met heden en kent behoorlijke hiaten ten gevolge van de wereldoorlogen. De stukken met betrekking tot missie zijn gerangschikt en op onderwerp bijeengebracht. Een bestand met stukken over de missie op Aruba heeft een omvang van bijna één meter. Dit moest in 2011 nog worden geordend en beschreven. Deze stukken handelen over de periode 1952-1995 dat de congregatie daar actief is geweest. Verder bevat het archief twee afgesloten dossiers met stukken over pogingen om missie te ondernemen in respectievelijk Indonesië aan het eind van de jaren veertig en op Curaçao aan het begin van de jaren vijftig. Veel informatie over de Dominicanessen is ook te vinden in het archief van de Nederlandse provincie van de Dominicanen. Zie het aparte format voor een uitvoerige beschrijving en het veld hieronder over stukken die elders te vinden zijn.

 

Bewaarplaats Dominicanessen van Bethanië, Hagenbroek 11, 6017 RD Thorn
Periode archief 1914-heden
Opmerkingen openbaarheid

Het archief kan op afspraak bezocht worden. Hiertoe dient vooraf schriftelijk contact opgenomen te worden met de archivaris, zuster Laetitia Röckemann. Op voorwaarde dat onderzoekers op fatsoen gestoelde discretie in acht nemen helpt zuster Laetitia onderzoekers in goed overleg bij hun onderzoek.

Omvang onbekend
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort geen
Websites

http://www.bethanie-op.org

 

http://www.dominicanessenvanbethanie.nl

Archivalie elders

De volgende stukken in het archief van de Dominicanen handelen over de Dominicanessen van Bethanië:

 

1949 

Boekje houdende de tekst van een radiolezing van pater D. Verstegen op. over Bethanië, 1933

 

8074-8077

Boeken over de congregatie van dominicanessen van Bethanië, 1939, ca. 1946, 1950, 1955

8074  "Verborgen werelden", verschenen bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de congregatie, 1939

8075  "Bethanië in de wereld" door pater P.F. de Ridder op., ca. 1946

8076  "De ramen open", 1950

8077  "Bethanië" door Alcide Postel, 1955

 

1940 

Boekje houdende een noveen ter ere van pater J. Lastaste op., stichter van de congregatie Dominicanessen van Bethanië, 1941

 

1946

Register van de zusters tertiaressen van het klooster Bethanië te Venlo, 1948-1966 (met hiaten)

 

1939 

Boeken "De ramen open" en "Wie was de de stichter van Bethanië?" door Alcide Postel, uitgegeven door het klooster Bethanië te Venlo, 1950, z.j.

 

1951 

Folders van kloosters van Bethanië in Duitsland, Italië en Canada, 1959

 

1954 

Besluit van de Congregatio de religiosis houdende de goedkeuring van de constituties van de zusters dominicanessen van het klooster Bethanië te Venlo, 1960

 

 

Elders in de inventaris

1953 

Brief van pater L. Vismans op. aan de provinciaal overste met een impressie van het klooster te Bethanië, 1946

 

1948 

Correspondentie van de provinciale overste met de overste van het klooster Bethanië te Venlo, 1946-1976

 

1947 

Correspondentie van de provinciaal overste met betrekking tot inkleding en professie van de zusters tertiaressen van het klooster Bethanië te Venlo, 1948-1960, 1962-1963, 1966

 

Boeken en verhandeling met betrekking tot pater M. Lataste op., stichter van de congregatie van Dominicanessen van Bethanië, 1934, 1944, 1946, z.j. 

 

8070 

"Het huis zonder tralies" door Alcide Postel, 1934, z.j. Twee delen. NB: Twee verschillende edities

 

8071 

"Le père Lataste; Frère prêcheur, apôtre des prisons, fondateur de Béthanie" door Robert en Claude Evers, 1944. NB: De rug van het boek heeft losgelaten

[NB dit werk is uitgegeven door Bethanië Montferrant, mededeling zuster Laetitia Röckemann, 15-12-2010]

 

8072 

"Maria-Joseph Lataste, Dominicaan, Apostel der gevangenissen en stichter van Bethanië" door Robert en Claude Evers, 1946

[NB dit werk is uitgegeven door bethanië Venlo en is een vertaling van 8071, mededeling zuster Laetitia Röckemann, 15-12-2010]

 

8073 

Verhandeling "Maria Johannes-Joseph Lataste O.P., Gründer Bethaniens" van zuster Marie de Saint Thomas, z.j. 2 delen

[NB dit werk is uitgegeven door Bethanië Montferrant en vertaald, mededeling zuster Laetitia Röckemann 15-12-2010]

Verwijzing naar andere archiefvormers