Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Mariadal

Naam Franciscanessen van Mariadal
Naamsvarianten
 • Sorores Poenitentes Recollectinae Immaculatae Conceptionis (pr)
 • Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 • Zusters van Roosendaal
 • Franciscanessen van Roosendaal
 • Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal
 • Zusters Franciscanessen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 • Franciscanessen van Mariadal Roosendaal (PR)
 • Franciscanessen van Onbevlekte Ontvangenis van de Congregatie van Roosendaal
Periode 1832-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties. We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Mariadal werd in 1832 gesticht in Roosendaal door Maria Raaymakers (1781-1867). Zij was lid van de congregatie van de Franciscanessen van Etten. Van 1831 tot 1839 was een groot deel van het Nederlandse leger gelegerd in de provincie Noord-Brabant. Volgens de katholieke geestelijkheid zou dit geleid hebben tot een groot moreel verval. Katholiek onderwijs gegeven door vrouwelijke religieuzen was volgens hen nodig om dit probleem op te lossen. In 1834 werd de congregatie zelfstandig. In 1934 had de congregatie 48 huizen. In 1931 waren er 1153 zusters, van wie er 225 in West Indië werkten.

 

De missie

Curaçao

De Franciscanessen van Roosendaal waren de eerste Nederlandse vrouwelijke religieuzen die naar een buitenlands missiegebied trokken. Het initiatief werd genomen door de missieprocurator van West-Indië, mgr. C.L. baron van Wijkersloot, en de apostolisch vicaris van Curaçao, mgr. Niewindt . De zusters vertrokken in 1841 onder de geestelijke begeleiding van priester L. van Roosmalen en begonnen in 1842 met hun drievoudige taak op Curaçao: het oprichten van scholen en een pensionaat en missiewerk onder de slavenbevolking. De zusters begonnen hun onderwijsgevende taak in Willemstad met een school voor notabelen, burgers en armen. Vanuit Willemstad breidde de werkzaamheden zich uit. Op de Nederlandse Antillen waren zij rond 1960 actief in de ziekenverpleging, in het ziekenhuis, en in het onderwijs. Ook hadden zij een noviciaat.

 

Suriname

De apostolisch vicaris van Suriname mgr. Gerardus Schepers verzocht tijdens een bezoek aan Nederland de Franciscanessen om assistentie. Nadat problemen van financiële en organisatorische aard waren overwonnen, werd daaraan in 1856 gehoor gegeven. De zusters waren daarmee de eerste religieuze zusters in Suriname. Zij specialiseerden zich in het onderwijs. Tot 1895 beperkten hun inspanningen in onderwijs en internaten zich tot Paramaribo. In die periode kwamen 90 zusters van de congregatie naar Suriname.

 

Vanaf 1961 waren er ook zusters actief in Chili, maar dat valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 106-121, Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Van Woesik, 80-81, Willemsen, I, par. 2-28, Pius-almanak 1960/61, 435 en 456-458, Alkemade, Vrouwen XIX, en Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

In 1834 maakten de Franciscanessen van Roosendaal zich los van de Franciscanessen van Etten. De constituties van de Franciscanessen van Roosendaal werden in 1869 voorlopig en in 1883 definitief pauselijk goedgekeurd. De rechtspersoon was 'Het Genootschap tot Opvoeding'. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 81-82.

Doelstelling

Bij oprichting lag het accent op onderwijs en opvoeding van de vrouwelijke jeugd. Gaandeweg breidden de activiteiten zich uit tot onderwijs aan jongens en zorg voor bejaarden en wezen en wijkverpleging in plaatsen waar geen ziekenhuis was. Deze doelstellingen werden ook nagestreefd in missiegebieden en door middel van apostolaat.

 

 

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vierentachtig verdiepingen. Beelden en woorden bij de vierentachtig gesticht en bewoond door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal.
Auteur
 • Bosch (red.)
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Een verborgen schat : de spiritualiteit van de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal / Judith de Raat
Auteur
 • Judith de Raat (1967-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 6
Paginering
 • 151 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2000

Titel
 • Ik zet mijn boog in de wolken ... : gedenkboekje bij het honderd vijftig-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal : 1832 1 september 1982
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1982

Titel
 • Vrouwen XIX : geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850 / avec un sommaire en francais
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade
Paginering
 • XXVIII, 301 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • 'n Korte pauze / door C. Donicie
Auteur
 • C. Donicie
Paginering
 • 71 p
Uitgever
 • Roosendaal : Moederhuis Mariadal
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Mère Marie Joseph van Jezus. Stichteres van de Congregatie der Zusters Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Roosendaal
Auteur
 • Alphen, Q. van
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Roosendaal:
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal (N.B.) in de Missie van Curaçao, 1842 - 12 januari - 1942 / door een Zuster van de Congregatie van Roosendaal in deze MissieHonderd jaar
Auteur
 • Zuster van de Congregatie van Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal
Paginering
 • 176 p
Uitgever
 • [Roosendaal : De Congregatie]
Jaar van uitgave
 • [1942]

Titel
 • Honderd jaar Curaçao, 1842-12 januari-1942
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Roosendaal:
Jaar van uitgave
 • 1942


Bronnenpublicatie
Titel
 • Verhaal van de reize der 6 Rozendaalsche zusters naar Curac̜ao, gedaan in een brief aan een eerw. geestelijke / S.M. Moons
Auteur
 • S.M. Moons
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • Grave : Witz
Jaar van uitgave
 • 1842


Periodieken
Titel
 • Echo's uit de missies / Zusters Franciscanessen. Echo's uit Mariadal
Uitgever
 • Roosendaal : Zusters Franciscanessen, Moederhuis Mariadal
Jaar van uitgave
 • 1928-1966
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Roosendaal. Het bestaat uit: het bestuursarchief (notulen en verslagen), huisarchieven (met kronieken), verslagen over de periode 1940-1945 en persoonsbestanden. De audiovisuele collectie bestaat uit foto's en dia's. Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een archiefschema en een kaartsysteem. Op dit moment wordt er gewerkt aan een inventaris door de stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). De archiefdelen over de Nederlandse Antillen en Suriname zijn voorlopig geordend, maar met name voor Suriname bevindt zich nog veel archiefmateriaal ter plaatse. De vraag waar deze archiefbescheiden bewaard moeten worden -in Suriname of Nederland- is onderwerp van overleg. De zuster-archivaris kon in 2010 maar weinig tijd vrijmaken voor het archief. Onder deze omstandigheden leefde de wens om het archief naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha over te brengen (mededeling zuster Margriet van der Vliet 11 september 2010).

Bewaarplaats Franciscanessen van Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal
Periode archief 1832-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang onbekend
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Archiefschema; kaartenbak; voorlopige inventaris.
Toegang titel KAN A37a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen naar de inventaris van de KAN, nr. A37a)

 

NB. Voorlopige indeling in niet-numeriek geordende plaatsingslijst

 

 

Algemeen

 

E1.1.

Jaargangen van de Echo's uit de Missie, missietijdschrift uitgegeven door de congregatie, gebonden jaargangen. 1926-1966.

3 dozen

 

F1.11.

Echo's uit de Missies, Feestnummer bij gelegenheid van het Honderdjarig bestaan der Congregatie van Roosendaal 1832-1932.

 

D6.6.1.

Met een blik op de toekomst 150 jaar Duinzigt 1850-2000. 1850-2000. boekje

[Huize Duinzigt was door C.L. van Wijkerslooth nagelaten als stichting ter opleiding van missionarissen.]

 

 

Nederlandse Antillen

 

A1.1.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1842-1892.

1 omslag

NB: Alle gegevens betreffende deze periode.

 

A1.2.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1880-1929.

1 omslag

NB: Alle gegevens betreffende de periode 1880-1929.

 

A2.1   

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1929-1940.

? omslagen

NB: Alle gegevens betreffende deze periode.

 

A2.2.

Verslag van de missie in Curaçao tijdens de tweede wereldoorlog (incl. eeuwfeest gedenkboek 100-jarig bestaan, met statistiek achterin). 1940-1945.

? omslagen

 

A2.3.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1945-1960.

? omslagen

NB: Alle gegevens betreffende de periode 1945-1960, m.u.v. de oorlogsperiode.

 

A2.4.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1960-1967.

? omslagen

 

H2v.21.

Registers der zusters in Curaçao geprofest. 1923-1945.

1 doos

 

A2.5.

Krantenknipsels betreffende Curaçao. 1967-1969.

1 omslag

NB: Deze krantenknipsels betreffen o.a. het 125-jarig bestaan van de missie in Curaçao.

 

A2.6.

Boekje en andere schriftelijke vastleggingen betreffende het 150-jarig bestaan van de Congregatie in Curaçao. 1994.

1 omslag

 

A2.7.

Curaçao. Honderdvijftig jaar Arbeid voor God en Kind De zusters van Roosendaal op Curaçao door Ronald Donk. 1992.  

 

G1.3.4.

Inventaris Overzicht van de werkzaamheden van de Zrs. Franciscanessen van Roosendaal in Curacao, 1841-1932. 1932. koker <?>

 

A3.1.

Brieven en verslagen van Bonaire. 1959-1988.

omslag

 

A3.2.

Correspondentie met het Vicariaat later Bisdom Bonaire/Curaçao. 1945-1967.

omslag

 

A3.3.

Brieven en verslagen uit de archieven van de missie van Curaçao en/of Bonaire. 1842-1898.

omslag

 

A3.6.

Verslag en andere gegevens betreffende de Gouden Herdenkinkingsdag van Curaçao en/of Bonaire.1892-1910.

omslag

 

A3.7.

Verslagen Curaçao gegevens periode 1892 -1903. 1892-1903.

omslag

 

A3.8.

Verslag van de reis van Mère Angelina en Sr. Joseph naar de West. 1921-1938.

omslag

 

A3.10.

Beschrijving Amigoe.<?> [1942].

omslag

 

A3.11.

Artikel uit Lux, geschreven door Dr.J.W. Goslinga: "De exoneratie van Mgr.van Niewindt.". Blz. 33-54. sept.-okt. 1943.

omslag

 

A3.12.

Het onderwijs in Curaçao, door Dr.W.J. Goslinga 29 t/m 34 in het Bevrijdingnummer mei-juni 1945. 1945.

omslag

 

A3.13

Verslag in de vorm van een boekje betreffende "Welgelegen" op Curaçao: "Van meisjespensionaat tot bejaardenhuis, 40 jaar Welgelegen". 1943-1983.

omslag

 

A4.4.

Brieven en verslagen betreffende Internaat Huize St.Jozef te Curaçao. 1921-1986.

omslag

 

A4.7.1.

Statistiek betreffennde het aantal zrs. dat in de Ned. Antillen gewerkt en geleefd heeft, gesplitst naar het land van herkomst. 1842-1999.

omslag

 

E1.4.1.

Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie in Curaçao. 1942.

doos

Gebonden; statistiek achterin.

 

E1.4.2.

Gedenkboek 100 jaar Curaçao 1842 - 1942 uitgave Zrs. Franciscanessen, Moederhuis Mariadal, Roosendaal. 1942.

3 delen

 

E1.4.3.

Herinnering aan de Gouden Herdenkingsdag van de aankomst der Eerwaarde Zusters Franciscanessen. Het jubelend volk van Curaçao, dankbaar aangeboden. 1892.

omslag

 

E1.4.5-6.

Verhaal van de reize der 6 Rozendaalsche zusters naar Curaçao - door Zr. M. Scholastica Moons (1e en 2e druk). 1842.

omslag

 

F3.52.

Correspondentie betreffende de gegevens van de eerste zusters van Etten die naar Curacao zijn gegaan; geschiedenis van 1801 -1914 getypte vellen, overgenomen uit geschiedenis van Etten? Lijsten met de namen van de zusters,die naar Curacao zijn gegaan. 1801-1977.

omslag

NB: 1989 zie congregatieblad Etten (artikelen van Zr. Monique).

 

F5.31.

Reisbeschrijving uit 1920 naar Curaçao van Soeur Epiphana Boonman (overleden 1924). 1920.

omslag

 

E1.4.8.

Reisgids geïllustreerd, Curaçao. 1907.

omslag

 

 

Suriname

 

A5.1 t/m A6.3.

Brieven verslagen en gegevens betreffende Suriname. 1856-1964. ? dozen.

A5.1. 1856-1923. Toegevoegd: Scriptie Jiska Herlaar: De missie van de Zusters Franciscanessen in Suriname 1856-1916.

 

G3.3.26.

Register van de zusters die in Suriname werkten tot 1988. 1856-1988.

omslag

 

A7.3.

Lijst van per s.s. verzonden goederen. 1880.     ?

 

G3.3.11.

Informatie m.b.t. eigendommen Congregatie Gravenstraat, Paramaribo e.a. in Suriname. 1912-1978.

omslag

 

A7.13.

Werkstuk "De Missie van de Zrs. Franciscanessen in Suriname 1856 - 1916" van Jiske Herlaar. 1998.

omslag <NB. vgl. A.5.1>

 

A7.14.

Beschrijving Moeder Céleste en de Inlandse Congregatie in Suriname. 1950.

omslag

 

G3.3.1.

Constituties betreffende de Inlandse Zusters in Suriname. [1950].

omslag

 

G3.3.4.

Stukken betreffende de verschillende staties in Suriname.       z.j. <periode?>.

omslag

 

A7.15.

Krantenartikel ‘Gouden feest en- feestavond Suriname’. 1906.

omslag

 

E1.3.2.

Felicitatie van oud-leerlingen bij 75-jarig jubil‚ van Suriname. 1921, 1931.

omslag

 

E1.3.3.

Verslag Feestavond door dames onderwijzeressen bij het 100-jarig verblijf in Suriname. 1956.

omslag

 

E1.3.4.

Liederen Suriname, Herdenkingsliederen. 1931.

omslag

 

E1.3.6- E1.3.10.

Boekjes betreffende jubilea en de geschiedenis van Suriname, 1924-1956:

E1.3.6.

Naar de Boschnegers1924.

E1.3.7.

Verslag inwijding Tamarin 1925.

E1.3.8 J

ubileumnummer Echo's 1931.

E1.3.9.

'n Korte Pauze"- 100 jaar Suriname.

 

E1.3.10.

Beknopte geschiedenis van de Katholieke missie in Suriname.

 

J3.6.

Honderd jaar zusters Franciscanessen in Suriname. 1956.

langspeelplaten

 

E1.3.11. Brief met gegevens over de eerste zusters in Suriname (copie) met enkele prentjes. 1856 en z.j.

omslag

 

F3.51.

Mère Louise Steyvers van de congregatie van Etten (Soeur Aloysia). 1832-1856 in Etten, in 1856 uitgezonden naar Suriname met enkele zrs. van Roosendaal, zij waren de grondlegsters van een bloeiende missie. 1804-1892.

omslag

NB: 1989 congregatieblad Etten, artikelen van Zr.Monique.

 

E1.3.13.

Curiosa: Surinaams Kerkboek. 1936

Audio-visueel materiaal

Suriname

 

A7.2.

Foto van Mre Marie Louise Steyvers incl. 2 foto' s van haar graf. 1856-1892. ?

 

L1.1.13.

Foto’s b.g.v.] visitatie Suriname, 1920.@

 

E1.3.1.

Foto's van de R.K. Gemeente in Suriname (historisch). 1983 <?>. omslag

Bronnen met verslaglegging

Kronieken en annalen

 

 

A7.1.

Annalen van Suriname. 1858-1869.

omslag

 

 

Dagboeken

 

E1.4.7.

Dagboek van Sr. Joseph inhoudende Visitatie 1924 Curaçao en Suriname. 1924.

omslag

 

E1.4.7.

Dagboek van Sr. Joseph inhoudende Visitatie 1924 Curaçao en Suriname. 1924.

omslag

 

 

Memoires

 

A3.4.

Verslag over Pensionaat Welgelegen op Curaçao geschreven door Sr. Luciana. 1910-1940.

omslag

 

A3.5.

Verslag geschreven door Sr. Luciana van haar eigen belevenissen op Curaçao. 1920-1940.

omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Zusters Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties. We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Mariadal werd in 1832 gesticht in Roosendaal door Maria Raaymakers (1781-1867). Zij was lid van de congregatie van de Franciscanessen van Etten. Van 1831 tot 1839 was een groot deel van het Nederlandse leger gelegerd in de provincie Noord-Brabant. Volgens de katholieke geestelijkheid zou dit geleid hebben tot een groot moreel verval. Katholiek onderwijs gegeven door vrouwelijke religieuzen was volgens hen nodig om dit probleem op te lossen. In 1834 werd de congregatie zelfstandig. In 1934 had de congregatie 48 huizen. In 1931 waren er 1153 zusters, van wie er 225 in West Indië werkten.

 

De missie

Curaçao

De Franciscanessen van Roosendaal waren de eerste Nederlandse vrouwelijke religieuzen die naar een buitenlands missiegebied trokken. Het initiatief werd genomen door de missieprocurator van West-Indië, mgr. C.L. baron van Wijkersloot, en de apostolisch vicaris van Curaçao, mgr. Niewindt . De zusters vertrokken in 1841 onder de geestelijke begeleiding van priester L. van Roosmalen en begonnen in 1842 met hun drievoudige taak op Curaçao: het oprichten van scholen en een pensionaat en missiewerk onder de slavenbevolking. De zusters begonnen hun onderwijsgevende taak in Willemstad met een school voor notabelen, burgers en armen. Vanuit Willemstad breidde de werkzaamheden zich uit. Op de Nederlandse Antillen waren zij rond 1960 actief in de ziekenverpleging, in het ziekenhuis, en in het onderwijs. Ook hadden zij een noviciaat.

 

Suriname

De apostolisch vicaris van Suriname mgr. Gerardus Schepers verzocht tijdens een bezoek aan Nederland de Franciscanessen om assistentie. Nadat problemen van financiële en organisatorische aard waren overwonnen, werd daaraan in 1856 gehoor gegeven. De zusters waren daarmee de eerste religieuze zusters in Suriname. Zij specialiseerden zich in het onderwijs. Tot 1895 beperkten hun inspanningen in onderwijs en internaten zich tot Paramaribo. In die periode kwamen 90 zusters van de congregatie naar Suriname.

 

Vanaf 1961 waren er ook zusters actief in Chili, maar dat valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 106-121, Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Van Woesik, 80-81, Willemsen, I, par. 2-28, Pius-almanak 1960/61, 435 en 456-458, Alkemade, Vrouwen XIX, en Derix, Brengers van de boodschap.

Organisatie

In 1834 maakten de Franciscanessen van Roosendaal zich los van de Franciscanessen van Etten. De constituties van de Franciscanessen van Roosendaal werden in 1869 voorlopig en in 1883 definitief pauselijk goedgekeurd. De rechtspersoon was 'Het Genootschap tot Opvoeding'. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 81-82.

Doelstelling

Bij oprichting lag het accent op onderwijs en opvoeding van de vrouwelijke jeugd. Gaandeweg breidden de activiteiten zich uit tot onderwijs aan jongens en zorg voor bejaarden en wezen en wijkverpleging in plaatsen waar geen ziekenhuis was. Deze doelstellingen werden ook nagestreefd in missiegebieden en door middel van apostolaat.

 

 

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Vierentachtig verdiepingen. Beelden en woorden bij de vierentachtig gesticht en bewoond door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal.
Auteur
 • Bosch (red.)
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Tilburg:
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Een verborgen schat : de spiritualiteit van de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal / Judith de Raat
Auteur
 • Judith de Raat (1967-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 6
Paginering
 • 151 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2000

Titel
 • Ik zet mijn boog in de wolken ... : gedenkboekje bij het honderd vijftig-jarig bestaan van de congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal : 1832 1 september 1982
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1982

Titel
 • Vrouwen XIX : geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850 / avec un sommaire en francais
Auteur
 • Allegonda Jacoba Maria Alkemade
Paginering
 • XXVIII, 301 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • 'n Korte pauze / door C. Donicie
Auteur
 • C. Donicie
Paginering
 • 71 p
Uitgever
 • Roosendaal : Moederhuis Mariadal
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Mère Marie Joseph van Jezus. Stichteres van de Congregatie der Zusters Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis van Roosendaal
Auteur
 • Alphen, Q. van
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Roosendaal:
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal (N.B.) in de Missie van Curaçao, 1842 - 12 januari - 1942 / door een Zuster van de Congregatie van Roosendaal in deze MissieHonderd jaar
Auteur
 • Zuster van de Congregatie van Religieuzen Penitenten-Recollectinen van de Onbevlekte Ontvangenis te Roosendaal
Paginering
 • 176 p
Uitgever
 • [Roosendaal : De Congregatie]
Jaar van uitgave
 • [1942]

Titel
 • Honderd jaar Curaçao, 1842-12 januari-1942
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Roosendaal:
Jaar van uitgave
 • 1942


Bronnenpublicatie
Titel
 • Verhaal van de reize der 6 Rozendaalsche zusters naar Curac̜ao, gedaan in een brief aan een eerw. geestelijke / S.M. Moons
Auteur
 • S.M. Moons
Paginering
 • 60 p
Uitgever
 • Grave : Witz
Jaar van uitgave
 • 1842


Periodieken
Titel
 • Echo's uit de missies / Zusters Franciscanessen. Echo's uit Mariadal
Uitgever
 • Roosendaal : Zusters Franciscanessen, Moederhuis Mariadal
Jaar van uitgave
 • 1928-1966

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Roosendaal. Het bestaat uit: het bestuursarchief (notulen en verslagen), huisarchieven (met kronieken), verslagen over de periode 1940-1945 en persoonsbestanden. De audiovisuele collectie bestaat uit foto's en dia's. Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een archiefschema en een kaartsysteem. Op dit moment wordt er gewerkt aan een inventaris door de stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). De archiefdelen over de Nederlandse Antillen en Suriname zijn voorlopig geordend, maar met name voor Suriname bevindt zich nog veel archiefmateriaal ter plaatse. De vraag waar deze archiefbescheiden bewaard moeten worden -in Suriname of Nederland- is onderwerp van overleg. De zuster-archivaris kon in 2010 maar weinig tijd vrijmaken voor het archief. Onder deze omstandigheden leefde de wens om het archief naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha over te brengen (mededeling zuster Margriet van der Vliet 11 september 2010).

Bewaarplaats Franciscanessen van Mariadal, Vincentiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal
Periode archief 1832-2011
Openbaarheid beperkt
Omvang onbekend
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Archiefschema; kaartenbak; voorlopige inventaris.
Toegang titel KAN A37a
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen naar de inventaris van de KAN, nr. A37a)

 

NB. Voorlopige indeling in niet-numeriek geordende plaatsingslijst

 

 

Algemeen

 

E1.1.

Jaargangen van de Echo's uit de Missie, missietijdschrift uitgegeven door de congregatie, gebonden jaargangen. 1926-1966.

3 dozen

 

F1.11.

Echo's uit de Missies, Feestnummer bij gelegenheid van het Honderdjarig bestaan der Congregatie van Roosendaal 1832-1932.

 

D6.6.1.

Met een blik op de toekomst 150 jaar Duinzigt 1850-2000. 1850-2000. boekje

[Huize Duinzigt was door C.L. van Wijkerslooth nagelaten als stichting ter opleiding van missionarissen.]

 

 

Nederlandse Antillen

 

A1.1.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1842-1892.

1 omslag

NB: Alle gegevens betreffende deze periode.

 

A1.2.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1880-1929.

1 omslag

NB: Alle gegevens betreffende de periode 1880-1929.

 

A2.1   

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1929-1940.

? omslagen

NB: Alle gegevens betreffende deze periode.

 

A2.2.

Verslag van de missie in Curaçao tijdens de tweede wereldoorlog (incl. eeuwfeest gedenkboek 100-jarig bestaan, met statistiek achterin). 1940-1945.

? omslagen

 

A2.3.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1945-1960.

? omslagen

NB: Alle gegevens betreffende de periode 1945-1960, m.u.v. de oorlogsperiode.

 

A2.4.

Brieven en verslagen betreffende Curaçao. 1960-1967.

? omslagen

 

H2v.21.

Registers der zusters in Curaçao geprofest. 1923-1945.

1 doos

 

A2.5.

Krantenknipsels betreffende Curaçao. 1967-1969.

1 omslag

NB: Deze krantenknipsels betreffen o.a. het 125-jarig bestaan van de missie in Curaçao.

 

A2.6.

Boekje en andere schriftelijke vastleggingen betreffende het 150-jarig bestaan van de Congregatie in Curaçao. 1994.

1 omslag

 

A2.7.

Curaçao. Honderdvijftig jaar Arbeid voor God en Kind De zusters van Roosendaal op Curaçao door Ronald Donk. 1992.  

 

G1.3.4.

Inventaris Overzicht van de werkzaamheden van de Zrs. Franciscanessen van Roosendaal in Curacao, 1841-1932. 1932. koker <?>

 

A3.1.

Brieven en verslagen van Bonaire. 1959-1988.

omslag

 

A3.2.

Correspondentie met het Vicariaat later Bisdom Bonaire/Curaçao. 1945-1967.

omslag

 

A3.3.

Brieven en verslagen uit de archieven van de missie van Curaçao en/of Bonaire. 1842-1898.

omslag

 

A3.6.

Verslag en andere gegevens betreffende de Gouden Herdenkinkingsdag van Curaçao en/of Bonaire.1892-1910.

omslag

 

A3.7.

Verslagen Curaçao gegevens periode 1892 -1903. 1892-1903.

omslag

 

A3.8.

Verslag van de reis van Mère Angelina en Sr. Joseph naar de West. 1921-1938.

omslag

 

A3.10.

Beschrijving Amigoe.<?> [1942].

omslag

 

A3.11.

Artikel uit Lux, geschreven door Dr.J.W. Goslinga: "De exoneratie van Mgr.van Niewindt.". Blz. 33-54. sept.-okt. 1943.

omslag

 

A3.12.

Het onderwijs in Curaçao, door Dr.W.J. Goslinga 29 t/m 34 in het Bevrijdingnummer mei-juni 1945. 1945.

omslag

 

A3.13

Verslag in de vorm van een boekje betreffende "Welgelegen" op Curaçao: "Van meisjespensionaat tot bejaardenhuis, 40 jaar Welgelegen". 1943-1983.

omslag

 

A4.4.

Brieven en verslagen betreffende Internaat Huize St.Jozef te Curaçao. 1921-1986.

omslag

 

A4.7.1.

Statistiek betreffennde het aantal zrs. dat in de Ned. Antillen gewerkt en geleefd heeft, gesplitst naar het land van herkomst. 1842-1999.

omslag

 

E1.4.1.

Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de congregatie in Curaçao. 1942.

doos

Gebonden; statistiek achterin.

 

E1.4.2.

Gedenkboek 100 jaar Curaçao 1842 - 1942 uitgave Zrs. Franciscanessen, Moederhuis Mariadal, Roosendaal. 1942.

3 delen

 

E1.4.3.

Herinnering aan de Gouden Herdenkingsdag van de aankomst der Eerwaarde Zusters Franciscanessen. Het jubelend volk van Curaçao, dankbaar aangeboden. 1892.

omslag

 

E1.4.5-6.

Verhaal van de reize der 6 Rozendaalsche zusters naar Curaçao - door Zr. M. Scholastica Moons (1e en 2e druk). 1842.

omslag

 

F3.52.

Correspondentie betreffende de gegevens van de eerste zusters van Etten die naar Curacao zijn gegaan; geschiedenis van 1801 -1914 getypte vellen, overgenomen uit geschiedenis van Etten? Lijsten met de namen van de zusters,die naar Curacao zijn gegaan. 1801-1977.

omslag

NB: 1989 zie congregatieblad Etten (artikelen van Zr. Monique).

 

F5.31.

Reisbeschrijving uit 1920 naar Curaçao van Soeur Epiphana Boonman (overleden 1924). 1920.

omslag

 

E1.4.8.

Reisgids geïllustreerd, Curaçao. 1907.

omslag

 

 

Suriname

 

A5.1 t/m A6.3.

Brieven verslagen en gegevens betreffende Suriname. 1856-1964. ? dozen.

A5.1. 1856-1923. Toegevoegd: Scriptie Jiska Herlaar: De missie van de Zusters Franciscanessen in Suriname 1856-1916.

 

G3.3.26.

Register van de zusters die in Suriname werkten tot 1988. 1856-1988.

omslag

 

A7.3.

Lijst van per s.s. verzonden goederen. 1880.     ?

 

G3.3.11.

Informatie m.b.t. eigendommen Congregatie Gravenstraat, Paramaribo e.a. in Suriname. 1912-1978.

omslag

 

A7.13.

Werkstuk "De Missie van de Zrs. Franciscanessen in Suriname 1856 - 1916" van Jiske Herlaar. 1998.

omslag <NB. vgl. A.5.1>

 

A7.14.

Beschrijving Moeder Céleste en de Inlandse Congregatie in Suriname. 1950.

omslag

 

G3.3.1.

Constituties betreffende de Inlandse Zusters in Suriname. [1950].

omslag

 

G3.3.4.

Stukken betreffende de verschillende staties in Suriname.       z.j. <periode?>.

omslag

 

A7.15.

Krantenartikel ‘Gouden feest en- feestavond Suriname’. 1906.

omslag

 

E1.3.2.

Felicitatie van oud-leerlingen bij 75-jarig jubil‚ van Suriname. 1921, 1931.

omslag

 

E1.3.3.

Verslag Feestavond door dames onderwijzeressen bij het 100-jarig verblijf in Suriname. 1956.

omslag

 

E1.3.4.

Liederen Suriname, Herdenkingsliederen. 1931.

omslag

 

E1.3.6- E1.3.10.

Boekjes betreffende jubilea en de geschiedenis van Suriname, 1924-1956:

E1.3.6.

Naar de Boschnegers1924.

E1.3.7.

Verslag inwijding Tamarin 1925.

E1.3.8 J

ubileumnummer Echo's 1931.

E1.3.9.

'n Korte Pauze"- 100 jaar Suriname.

 

E1.3.10.

Beknopte geschiedenis van de Katholieke missie in Suriname.

 

J3.6.

Honderd jaar zusters Franciscanessen in Suriname. 1956.

langspeelplaten

 

E1.3.11. Brief met gegevens over de eerste zusters in Suriname (copie) met enkele prentjes. 1856 en z.j.

omslag

 

F3.51.

Mère Louise Steyvers van de congregatie van Etten (Soeur Aloysia). 1832-1856 in Etten, in 1856 uitgezonden naar Suriname met enkele zrs. van Roosendaal, zij waren de grondlegsters van een bloeiende missie. 1804-1892.

omslag

NB: 1989 congregatieblad Etten, artikelen van Zr.Monique.

 

E1.3.13.

Curiosa: Surinaams Kerkboek. 1936

Audio-visueel materiaal

Suriname

 

A7.2.

Foto van Mre Marie Louise Steyvers incl. 2 foto' s van haar graf. 1856-1892. ?

 

L1.1.13.

Foto’s b.g.v.] visitatie Suriname, 1920.@

 

E1.3.1.

Foto's van de R.K. Gemeente in Suriname (historisch). 1983 <?>. omslag

Bronnen met verslaglegging

Kronieken en annalen

 

 

A7.1.

Annalen van Suriname. 1858-1869.

omslag

 

 

Dagboeken

 

E1.4.7.

Dagboek van Sr. Joseph inhoudende Visitatie 1924 Curaçao en Suriname. 1924.

omslag

 

E1.4.7.

Dagboek van Sr. Joseph inhoudende Visitatie 1924 Curaçao en Suriname. 1924.

omslag

 

 

Memoires

 

A3.4.

Verslag over Pensionaat Welgelegen op Curaçao geschreven door Sr. Luciana. 1910-1940.

omslag

 

A3.5.

Verslag geschreven door Sr. Luciana van haar eigen belevenissen op Curaçao. 1920-1940.

omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot