Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Lippits_Eleonore

Burgelijke naam Lippits_Eleonore
Periode 1907-1993
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
Selectie uit de literatuur
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Lippits maakt deel uit van het in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha gedeponeerde archief van de Medische Missiezusters. Het is toegankelijk gemaakt in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland via een inventaris. Er is ook een oudere lijst beschikbaar die is gemaakt door R. G. J. Spanings. Deze is ook aanwezig in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Op enkele gemerkte stukken na, waarvoor via een formulier bij het Erfgoedcentrum toestemming tot raadpleging aan de congregatie kan worden gevraagd, is het archief vrij te raaadplegen (Voor de aangemerkte stukken, zie Inleiding inventaris AR-Z084 archief Medische Missiezusters, www.erfgoedkloosterleven.nl 11-11-2010).

Omvang 25 meter
Toegang soort
  • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Spanings, R.; Huijgevoort, A. van , AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar nummers van de inventaris AR-Z084

 

 

5  Persoonsarchieven

5.1  Zuster Eleonore Lippits 1934-1992

5.1.1  Correspondentie

 

1324 

Correspondentie. Alfabetisch geordend op naam afzender/geadresseerde, 1934-1940, 1943-1945, 1963

 

1668 

Brieven van Eleonore Lippits aan de zusters, 1947-1959

 

1692-1696

Correspondentie met Anna Dengel, 1929-1954 met hiaten

1692  1929-1930

1693  1948-1949

1694  1951

1695  1952-1953

1696  1954

 

1697

Persoonlijke papieren van Eleonore Lippits, 1926-1970

 

1757

Brief van W.C.J.I. Baron van Voorst tot Voorst, 1947

 

 

5.1.2  Persoonlijk leven

5.1.3  Maatschappelijk leven

 

1333 

Themanummer "Medische Wetenschap in dienst der Missie" door zuster Eleonore Lippits in de serie "Geneeskunde, Verpleging en Missie" van het Geert Groote Genootschap te 's-Hertogenbosch, 1936

 

1334 

(Uittreksels uit de) teksten van conferenties, gehouden door zuster Anna Dengel bij diverse gelegenheden, 1936-1937, 1939, 1941, 1943, 1945-1953

 

1336 

Schrift met aantekeningen over propaganda voor medisch missiewerk door zuster Eleonore Lippits en zuster L. Tummers, 1937

 

1335 

Tekst van de spreekbeurt "Moederschapszorg in de Missie" in één van de radiouitzendingen van de KRO, [1937]

 

1337 

Teksten van lezingen, 1937, 1939, z.j.

 

 

3  Archieven van de Vriendenkring en van de Centrale Raad van MMZ

3.2  Leden van de Vriendenkring

 

1214 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, 1958, 1961, 1963-1964                        

 

Audio-visueel materiaal

5.1.4  Foto's, krantenknipsels en boeken

 

1359 

"Ga en doe gij evenzo", bundel verhalen van personen in de geschiedenis, die medisch missie apostolaat hebben beoefend, samengesteld door de zusters van Imstenrade bij gelegenheid van het 25-jarig professiefeest op 8 september, 1956

 

1358 

Plakalbum met krantenknipsels over de Medische Missiezusters, 1956-1961, 1964, 1971, 1975, 1977-1979, 1986

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Lippits maakt deel uit van het in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha gedeponeerde archief van de Medische Missiezusters. Het is toegankelijk gemaakt in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland via een inventaris. Er is ook een oudere lijst beschikbaar die is gemaakt door R. G. J. Spanings. Deze is ook aanwezig in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1915-2002
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het erfgoedcentrum in Sint Agatha, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Op enkele gemerkte stukken na, waarvoor via een formulier bij het Erfgoedcentrum toestemming tot raadpleging aan de congregatie kan worden gevraagd, is het archief vrij te raaadplegen (Voor de aangemerkte stukken, zie Inleiding inventaris AR-Z084 archief Medische Missiezusters, www.erfgoedkloosterleven.nl 11-11-2010).

Omvang 25 meter
Toegang soort
  • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Spanings, R.; Huijgevoort, A. van , AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar nummers van de inventaris AR-Z084

 

 

5  Persoonsarchieven

5.1  Zuster Eleonore Lippits 1934-1992

5.1.1  Correspondentie

 

1324 

Correspondentie. Alfabetisch geordend op naam afzender/geadresseerde, 1934-1940, 1943-1945, 1963

 

1668 

Brieven van Eleonore Lippits aan de zusters, 1947-1959

 

1692-1696

Correspondentie met Anna Dengel, 1929-1954 met hiaten

1692  1929-1930

1693  1948-1949

1694  1951

1695  1952-1953

1696  1954

 

1697

Persoonlijke papieren van Eleonore Lippits, 1926-1970

 

1757

Brief van W.C.J.I. Baron van Voorst tot Voorst, 1947

 

 

5.1.2  Persoonlijk leven

5.1.3  Maatschappelijk leven

 

1333 

Themanummer "Medische Wetenschap in dienst der Missie" door zuster Eleonore Lippits in de serie "Geneeskunde, Verpleging en Missie" van het Geert Groote Genootschap te 's-Hertogenbosch, 1936

 

1334 

(Uittreksels uit de) teksten van conferenties, gehouden door zuster Anna Dengel bij diverse gelegenheden, 1936-1937, 1939, 1941, 1943, 1945-1953

 

1336 

Schrift met aantekeningen over propaganda voor medisch missiewerk door zuster Eleonore Lippits en zuster L. Tummers, 1937

 

1335 

Tekst van de spreekbeurt "Moederschapszorg in de Missie" in één van de radiouitzendingen van de KRO, [1937]

 

1337 

Teksten van lezingen, 1937, 1939, z.j.

 

 

3  Archieven van de Vriendenkring en van de Centrale Raad van MMZ

3.2  Leden van de Vriendenkring

 

1214 

Correspondentie met zuster Eleonore Lippits, 1958, 1961, 1963-1964                        

 

Audio-visueel materiaal

5.1.4  Foto's, krantenknipsels en boeken

 

1359 

"Ga en doe gij evenzo", bundel verhalen van personen in de geschiedenis, die medisch missie apostolaat hebben beoefend, samengesteld door de zusters van Imstenrade bij gelegenheid van het 25-jarig professiefeest op 8 september, 1956

 

1358 

Plakalbum met krantenknipsels over de Medische Missiezusters, 1956-1961, 1964, 1971, 1975, 1977-1979, 1986

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief