Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Brenneker, Paul

Burgelijke naam Brenneker, Paul
Naamsvarianten
 • Brenneker, Vitus (kloosternaam)
Periode 1913-1996
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Nederlandse Antillen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Sambumbu : volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 10 dl
Uitgever
 • Curaçao : Brenneker
Jaar van uitgave
 • 1969-1975

Titel
 • Proverbio / [verz. door P.H.F. Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 90 p
Uitgever
 • Curaçao : St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Missiemethodiek / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • [Curaçao : Paul Brenneker]
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • 'Geestelijk profiel van Curaçao'. Neerlandia Dominicana
Auteur
 • Brenneker , P. op
Jaar van uitgave
 • 1959-1960

Titel
 • Curaçaoensia : folkloristische aantekeningen over Curaçao / door pater Brenneker
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 244 p
Uitgever
 • [S.l.] : Boekhandel St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008
Meer over het archief
Beschrijving archief

'Zijn nalatenschap bestaat uit ruim vijftig publicaties, prenten, een grote collectie met geluidsopnames van werkliederen, muzik di zumbi, verhalen en duizenden voorwerpen. Hij verzamelde samen met zijn vriend Elis Juliana vanaf de jaren vijftig op Curaçao, Bonaire, Aruba en Saba. De collectie die zij terecht 'Nos propiedat' [Ons eigendom] noemden, bevat te veel om op te noemen: amuletten, zwepen, molenstenen, muziekinstrumenten, religieuze voorwerpen, ook voodoo en brua. Dankzij hun gerichte verzamelwoede kunnen wetenschappers nog jaren vooruit. Onderzoekers naar de ontwikkeling van het Gueni, slaventaal uit Guinea in Afrika, naar het Papiamento of naar volksreligie, kunnen niet zonder de collectie-Brenneker, die in handen is gegeven van het National Archeological Anthropological Memory Management, het Curaçaos Museum en het Museo Tula in landhuis Knip, de Openbare Bibliotheek en het Nationaal Archief.'  (uit: Ton de Jong en Norbert Hendrikse, De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curaçao (2008) 49).

 

Stukken van en over Brenneker zijn ook te vinden in het archief van de orde waartoe hij behoorde. Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha heeft het archief van de Nederlandse provincie van de Dominicanen in bruikleen. Een aanzienlijk deel bestaat uit publicaties en foto's. Het archief kent verschillende niveaus: van de orde als geheel afdalend tot aan het niveau van overleden en/of uitgetreden medebroeders. Het bestuursarchief is vanaf rond 1800 gevormd, omdat toen provinciaal-overste in Nederland kwam wonen. Grote delen van het bestuursarchief zijn verloren gegaan tijdens een brand in 1933 en bij de bevrijding van Nijmegen in 1944, zodat een zeer groot deel, dat de periode ca 1870 tot 1945 bestrijkt, ontbreekt. Het het archief is nog niet afgesloten: het lopend archief berust in Berg en Dal, evenals oude toegangen (www.archieven.nl - Dominicanen, geschiedenis archief, geraadpleegd op 7 juli 2009). Er is materiaal uit de Antillen overgebracht naar het provinciaal archief (Monteiro, Gods predikers, 39). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde de orde meer historisch besef, wat tot uiting kwam in het bijhouden van kronieken en statistieken en archivering. Het bestuur achtte zich voor deze zaken verantwoordleijk. Vanaf 1872 werd een archivaris en kroniekschrijver aangesteld, hoewel het nooit een aanzienlijk ambt is geworden. Vanaf die tijd is het provinciearchief ontstaan. De aandacht ging daarbij lang uit naar de Middeleeuwse geschiedenis van de orde. Verzamelen en bewaren kregen meer aandacht dan beschrijven (Monteiro, Gods predikers, 29-30). Latijn is tot in de jaren zestig de officiële voertaal binnen de orde geweest, wat bijvoorbeeld terug te zien is in de verslagen van de kapittels (Monteiro, Gods predikers, 39). Persoonlijke archivalia van broeders zijn niet overvloedig aanwezig, omdat uit nalatenschappen strikt persoonlijke stukken uit nalatenschappen werden verwijderd en daarna werden vernietigd of teruggegeven aan de familie. Deze procedure werd echter niet consistent gevolgd. De persoonsdossiers wisselen derhalve in omvang en samenstelling. De verschillen zijn vaak te herleiden tot de rol binnen de orde: van paters is meestal meer bewaard dan van broeders, van professoren meer dan van pastoors en van missionarissen minder dan honkvaste medebroeders in Nederland (Monteiro, Gods predikers, 41).

Bewaarplaats Nederlandse Antillen (diverse plaatsen)
Openbaarheid beperkt

Bewaarplaats Dominicanen, Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief ca. 1400-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. De beheerder is de stichting Erfgoedcentrum Sint Aegten. Het archief is in bewaring gegeven aan Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). In principe zijn alle stukken vrij toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Uitzondering daarop zijn dossiers die over personen gaan. Zij zijn pas toegankelijk 30 jaar na het overlijden van de betrokken persoon. Vrij toegankelijk voor studie, niet toegankelijk voor genealogisch onderzoek. De niet toegankelijke stukken zijn in de inleiding beschreven. Voor inzage van die genoemde stukken moet een gemotiveerd verzoek tot toestemming ingediend worden. Hierover kan men informatie inwinnen bij het Erfgoedcentrum (www.archieven.nl - Dominicanen 29-06-2009).

Omvang 170m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

8.7  Persoonsdossiers en persoonsarchieven

8.7.1  Series met betrekking tot meerdere personen

 

8307  Pater P.H.F. Brenneker op. Geboren 1912; gewijd 1937; overleden 1996. Kloosternaam: Vitus. Roepnaam: Paul

Archivalie elders

Dominicanen

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Nederlandse Antillen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Sambumbu : volkskunde van Curaçao, Aruba en Bonaire / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 10 dl
Uitgever
 • Curaçao : Brenneker
Jaar van uitgave
 • 1969-1975

Titel
 • Proverbio / [verz. door P.H.F. Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 90 p
Uitgever
 • Curaçao : St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1963

Titel
 • Missiemethodiek / [Paul Brenneker]
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 28 p
Uitgever
 • [Curaçao : Paul Brenneker]
Jaar van uitgave
 • [1962]

Titel
 • 'Geestelijk profiel van Curaçao'. Neerlandia Dominicana
Auteur
 • Brenneker , P. op
Jaar van uitgave
 • 1959-1960

Titel
 • Curaçaoensia : folkloristische aantekeningen over Curaçao / door pater Brenneker
Auteur
 • Paul Hubertus Frans Brenneker (1912-1996)
Paginering
 • 244 p
Uitgever
 • [S.l.] : Boekhandel St. Augustinus
Jaar van uitgave
 • 1961

Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

'Zijn nalatenschap bestaat uit ruim vijftig publicaties, prenten, een grote collectie met geluidsopnames van werkliederen, muzik di zumbi, verhalen en duizenden voorwerpen. Hij verzamelde samen met zijn vriend Elis Juliana vanaf de jaren vijftig op Curaçao, Bonaire, Aruba en Saba. De collectie die zij terecht 'Nos propiedat' [Ons eigendom] noemden, bevat te veel om op te noemen: amuletten, zwepen, molenstenen, muziekinstrumenten, religieuze voorwerpen, ook voodoo en brua. Dankzij hun gerichte verzamelwoede kunnen wetenschappers nog jaren vooruit. Onderzoekers naar de ontwikkeling van het Gueni, slaventaal uit Guinea in Afrika, naar het Papiamento of naar volksreligie, kunnen niet zonder de collectie-Brenneker, die in handen is gegeven van het National Archeological Anthropological Memory Management, het Curaçaos Museum en het Museo Tula in landhuis Knip, de Openbare Bibliotheek en het Nationaal Archief.'  (uit: Ton de Jong en Norbert Hendrikse, De gezegende erfenis. Nalatenschap van 1200 Nederlandse religieuzen op Curaçao (2008) 49).

 

Stukken van en over Brenneker zijn ook te vinden in het archief van de orde waartoe hij behoorde. Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha heeft het archief van de Nederlandse provincie van de Dominicanen in bruikleen. Een aanzienlijk deel bestaat uit publicaties en foto's. Het archief kent verschillende niveaus: van de orde als geheel afdalend tot aan het niveau van overleden en/of uitgetreden medebroeders. Het bestuursarchief is vanaf rond 1800 gevormd, omdat toen provinciaal-overste in Nederland kwam wonen. Grote delen van het bestuursarchief zijn verloren gegaan tijdens een brand in 1933 en bij de bevrijding van Nijmegen in 1944, zodat een zeer groot deel, dat de periode ca 1870 tot 1945 bestrijkt, ontbreekt. Het het archief is nog niet afgesloten: het lopend archief berust in Berg en Dal, evenals oude toegangen (www.archieven.nl - Dominicanen, geschiedenis archief, geraadpleegd op 7 juli 2009). Er is materiaal uit de Antillen overgebracht naar het provinciaal archief (Monteiro, Gods predikers, 39). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde de orde meer historisch besef, wat tot uiting kwam in het bijhouden van kronieken en statistieken en archivering. Het bestuur achtte zich voor deze zaken verantwoordleijk. Vanaf 1872 werd een archivaris en kroniekschrijver aangesteld, hoewel het nooit een aanzienlijk ambt is geworden. Vanaf die tijd is het provinciearchief ontstaan. De aandacht ging daarbij lang uit naar de Middeleeuwse geschiedenis van de orde. Verzamelen en bewaren kregen meer aandacht dan beschrijven (Monteiro, Gods predikers, 29-30). Latijn is tot in de jaren zestig de officiële voertaal binnen de orde geweest, wat bijvoorbeeld terug te zien is in de verslagen van de kapittels (Monteiro, Gods predikers, 39). Persoonlijke archivalia van broeders zijn niet overvloedig aanwezig, omdat uit nalatenschappen strikt persoonlijke stukken uit nalatenschappen werden verwijderd en daarna werden vernietigd of teruggegeven aan de familie. Deze procedure werd echter niet consistent gevolgd. De persoonsdossiers wisselen derhalve in omvang en samenstelling. De verschillen zijn vaak te herleiden tot de rol binnen de orde: van paters is meestal meer bewaard dan van broeders, van professoren meer dan van pastoors en van missionarissen minder dan honkvaste medebroeders in Nederland (Monteiro, Gods predikers, 41).

Bewaarplaats Nederlandse Antillen (diverse plaatsen)
Openbaarheid beperkt

Bewaarplaats Dominicanen, Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Periode archief ca. 1400-heden
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. De beheerder is de stichting Erfgoedcentrum Sint Aegten. Het archief is in bewaring gegeven aan Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). In principe zijn alle stukken vrij toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Uitzondering daarop zijn dossiers die over personen gaan. Zij zijn pas toegankelijk 30 jaar na het overlijden van de betrokken persoon. Vrij toegankelijk voor studie, niet toegankelijk voor genealogisch onderzoek. De niet toegankelijke stukken zijn in de inleiding beschreven. Voor inzage van die genoemde stukken moet een gemotiveerd verzoek tot toestemming ingediend worden. Hierover kan men informatie inwinnen bij het Erfgoedcentrum (www.archieven.nl - Dominicanen 29-06-2009).

Omvang 170m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Bijzondere relevantie

8.7  Persoonsdossiers en persoonsarchieven

8.7.1  Series met betrekking tot meerdere personen

 

8307  Pater P.H.F. Brenneker op. Geboren 1912; gewijd 1937; overleden 1996. Kloosternaam: Vitus. Roepnaam: Paul

Archivalie elders

Dominicanen