Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Overbeek, Joannes C. van

Burgelijke naam Overbeek, Joannes C. van
Periode 1901-1966
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • St. Michielsgestel
Meer over het archief
Beschrijving archief

Door de cumulatie van functies bij enkele personen zoals de mgrs. Van Hussen en Van Overbeek is een conglomeraat van stukken ontstaan betreffende de drie pauselijke missiegnootschappen en de Priestermissiebond, dat ten onrechte is omschreven als 'archief Van Overbeek'. Dit archief bestaat voornamelijk uit financiële stukken over de drie pauselijke missiegenootschappen en uit zakelijke correspondentie met andere partijen en personen in het missiewerk waaronder veel testamenten en afwikkelingen van nalatenschappen waarbij de erflaters legaten schonken aan de kerk en de missie. Het zich ook in het Katholiek Documentatie Centrum bevindende archief van mgr. Van Hussen bevat géén stukken over de missie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Periode archief 1932-1966
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 meter; 17 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

In het algemeen gesproken is dit archief voor het onderwerp culturele interactie niet van groot belang.

Vermeldenswaard is:

Notulen van een vergadering van moderatoren op 10 april 1929 over onder meer een plan om een fonds te stichten voor de opleiding van 'catechisten

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis


Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • St. Michielsgestel

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Door de cumulatie van functies bij enkele personen zoals de mgrs. Van Hussen en Van Overbeek is een conglomeraat van stukken ontstaan betreffende de drie pauselijke missiegnootschappen en de Priestermissiebond, dat ten onrechte is omschreven als 'archief Van Overbeek'. Dit archief bestaat voornamelijk uit financiële stukken over de drie pauselijke missiegenootschappen en uit zakelijke correspondentie met andere partijen en personen in het missiewerk waaronder veel testamenten en afwikkelingen van nalatenschappen waarbij de erflaters legaten schonken aan de kerk en de missie. Het zich ook in het Katholiek Documentatie Centrum bevindende archief van mgr. Van Hussen bevat géén stukken over de missie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Periode archief 1932-1966
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 meter; 17 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Bijzondere relevantie

Selectie

 

In het algemeen gesproken is dit archief voor het onderwerp culturele interactie niet van groot belang.

Vermeldenswaard is:

Notulen van een vergadering van moderatoren op 10 april 1929 over onder meer een plan om een fonds te stichten voor de opleiding van 'catechisten

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief