Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zegwaard, Gerard

Burgelijke naam Zegwaard, Gerard
Periode 1902-1996
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Gerard Zegwaard (1902-1996) trad in bij de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij werkte als missionaris op Nieuw-Guinea van 1955 tot 1994.

Biografie(engels)

Gerard Zegwaard (1902-1996) entered the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. He worked as a missionary on New Guinea from 1955 to 1994.

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Nieuw Guinea
Meer over het archief
Beschrijving archief

De zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindende collectie is zeer omvangrijk. Het zwaartepunt ligt bij de taal, de cultuur en de etnografie van de Asmats, een volk dat woonde in het zuiden van Ned. Nieuw Guinea. De collectie bevat veel aantekeningen en publicaties van pater Zegwaard, maar ook verslagen van gesprekken die hij hield met anderen en verder veel documentatie. Publicaties van andere paters van deze congregatie zoals Drabbezijn hier ook te vinden.

Beschrijving archief (Engels)

The collection, which is in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen, is very rich. It mainly revolves around the Asmat, a Papua people that lived on the south coast of Dutch New Guinea. The collection contains many notes and publications of Father Zegwaard, also reports of talks held by him with colleagues, and documentation about the region where the Asmat lived.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1902-1997
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging vereist.

Omvang 1,75 m; 272 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Persoonsarchief Gerard Zegwaard
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

1        Overzichtslijst map 1 "Rituelen Asmat", betrekking hebbend op inventarisnummers 1 t/m 12. z.j.                                          

 

2        Verhandeling "Rituelen". z.j.

 

3        Verhandeling "Het Schildenfest in het dorp Ac 1978". z.j.

 

4        Verhandeling "Het 'Tesar Yiwi-ritueel' inhet dorp Basim aan de Fayit-Rivier, Casuarinenkust".  z.j.

 

5        Enige losse notities over rituelen en gebruiken in het Asmat-gebied en aan de Casuarinenkust, van C. van Iersel. 1962.

 

6        Verhandeling "Fira-Wu- en Fo-Fum-rituelen bij de Asmat-Papoea's". z.j.              

 

7        Verhandeling "To-mbu en Jo-mbu te Kapi". 1953.              

 

8        Brief van W. van Dongen, pastoor, over een Omu-feest te Moemoegoe. Met Bijlage. 1958.

 

9        Verhandeling "Verbroederingsceremoniëlen bij de Asmatters. 1954.

 

10      Verhandeling "De Snel-mythe en de Snel-rite". Met aantekeningen. z.j. 

 

11      Verhandeling "De Pokamban, het geest-maskerfeest" van Alphonse A. Sowada OSC. 1962.                            

1 omslag

 

 

12       Verhandeling "Adop[tieritueel aan de Kasuarinenkust - Asmat, Irian Jaya" van A.v.d.W (onbekend). 1996.                                                

1 omslag

 

13       Overzichtslijst map 2 "Rituelen Mimika", betrekking hebbend op inventarisnummer 17 t/m 17. z.j.                                                   

1 stuk

 

14       Verhandeling "Installatie van Jongemannen, ko-apoka. Het Uukame - Haartressen Huis". 1951.                                                

1 omslag

 

15       Verhandeling "De installatie van de Pas Geinitieerde Jongemannen in het Mimikagebied". 1994.                                                

1 omslag

 

16       Verhandeling "The introduction of recently initiated young men in the Mimika Region. z.j.                                                 

1 omslag

 

17       Verhandeling "Homeopatische verbodsbepalingen voor pas ingewijden". z.j.                                                 

1 omslag

 

18       Overzichtslijst Map 3 "Adat-gegevens Asmat, betrekking hebbend op inventarisnummer 19 t/m. z.j.                                                 

1 omslag

 

19       Verhandeling "Asmat-ow". Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

20       Verhandeling "De Prauw". Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

21       Verhandeling "De verhalen en de gezangen van de Asmat-ow. Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

22       Verhandeling "Naamgeving bij de asmatters". Met bijlagen en aantekeningen. Hand- en typescript. z.j.                                                 

1 omslag

 

23       Verhandeling "Biologische opvattingen bij Asmat en Komoro Papoea's". 1953.                                                

1 omslag

 

24       Nota's bij verschillende voorwerpen, afkomstig uit het gebied der Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

25       Verhandeling "Nanew the Tribal Ancestor". Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

26       Brief van W.K.H. Feuilletau-de Bruyn uit Den Haag over vrouwenruil. z.j.                                                 

1 omslag

 

27       Verhandeling "Spirit Children". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Twee verschillende versies.

 

28       Verhandeling "Ancestor Cult and Spirit Familiars in the Village of Suru". 1989.                                                

1 omslag

 

29       Verhandeling "Name giving among the Asmat People". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Vergelijk ook nummer 21.

 

30       Verhandeling "Het snellen". z.j.                                                 

1 omslag

 

31       Verhandeling "Het Adathuwelijk an de Casuarinenkust". 1991.                                                

1 omslag

 

32       Aantekeningen over Warsekomen, het dorpshoofd van Suru. Met bijlagen. z.j.                                                 

1 omslag

 

33       De Asmat-kalender. Met bijlagen. z.j.                                                 

1 omslag

 

34       Notities in verband met kosmologische interpretaties. Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

35       Etymologische notities. Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

36       Genealogieën van de Nanö-Onam-groepering. Met aantekeningen. z.j.                                                

 1 omslag

 

37       Verhandeling "De gemeenschapshuizen: 'jeu' ". z.j.                                                   

1 stuk

 

38       Verhandeling "Geestengeloof bij de Asmatters". 1953.                                                

1 omslag

 

39       Verhandeling "De Namer o" (De Geestenwereld).z.j.                                                 

1 omslag

 

40       Verhandeling "Kosmologie van Kamoro en Asmat stammen". z.j.                                                 

1 omslag

 

41       Verhandeling "Vrouwenruil bj de Asmatters". 1954.                                                

1 omslag

 

42       Verhandeling "Magic headhunting -- the big man lay in the canoe". 1956.                                                

1 omslag

 

43       Verhandeling "Adat-gegevens over de Asmat-stam". 1954.                                                

1 omslag

 

44       Verhandeling "Vrouwenruil bij de Asmatters". 1954.                                                

1 omslag

 

45       Lijst van namen Jo en Jo-hoofden bij de Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

46       Notities over houtsnijwerken en schilden. z.j.                                                 

1 omslag

 

47       Notities over ethnografica. z.j.                                                 

1 omslag

 

48       Verhandeling "De sociale structuur van de Asmat-bevolking" van G. Zegwaard en J. Boelaars. z.j.                                                 

1 omslag

 

49       Verhandeling "De Papisj". 1954.                                                

1 omslag

 

50       Asmat-woordenlijst. Met aantekenigen. .zj.                                                 

1 omslag

 

51       Notities. z.j.                                                 

1 omslag

NB: Inhoudslijst bijgevoegd.

 

52       Adat-gegevens over de Adat-stam. 1953.                                                

1 omslag

 

53       Alfabetische lijst van de voornaamste mythologische (of legendarische) figuren, alsmede rituelen en feesten en gebruyken en gezangen, voorkomende in alle ethnografische nota's van G. Zegwaard MSC. z.j.

1 omslag

 

54       Verzameling aantekeningen van G. Zegwaard over verschillende onderwerpen. 1955.                                                

1 omslag

 

55       Overzichtslijst map "Adat-gegevens Mimika", betrekking hebbend op inventarisnummer 56 t/m 67. z.j.                                                   

1 stuk

 

56       Verhandeling "Het samenlevingspatroon van een Mimikaans dorp anno 1950. [1950].                                              

1 omslag

 

57       Verhandeling "De mens-beschouwing van de Mimikanen". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Twee verschillende versies.

 

58       Verhandeling "Ope-Kata, het Boom-Geheim". Met bijlagen en aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

59       Aantekeningen "Metamorphosis of the Cassowaries" van Alfred Gell. Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

60       Verhandeling "De Religie van de Kamoro". 1954.                                        

1 omslag

 

61       Verhandekling "Het totemisme van de Komoro". z.j.                                                 

1 omslag

 

62       Verhandeling "Magie en totemisme bij de Kamoro". z.j.                                                 

1 omslag

 

63       Verhandeling "Het Samenlevingspatroon van een Mimikaans Dorp Anno 1950". Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

64       Verhandeling "De samenleving van een Mimika dorp". z.j.                                                 

1 omslag

 

65       Verhandeling "De aard en de functie van de "Taparu" groepen in Ajka-Wapuka". Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

66       Artikel "The Induction Ritual and Body Decoration of Recently Initiated Young Men in the Mimika Region". Overdruk. 1995.                                                  

1 deel

 

67       Selectie uit de woordenlijst van de Mimika van P. Drabbe. z.j.

1 omslag

 

68       Overzichtslijst Map 5 "Oorsprongs verhalen Asmat", betrekking hebbend op inventarisnummers 68 t/m

 

69       Oorsprongsverhalen. Voor de inhoud zie overzichtslijst inventaris nummer 68.

               z.j.                                                 

1 omslag

 

70       Verhandeling "Waar vliegende honden vandaan komen", geboekstaafd door A. Sowada. 1979.                                                

1 omslag

 

71       Oorsprongsverhalen. Inhoud: zie: inventatisnummer 68. z.j.                                              

1 omslag

 

72       Verhandeling "Oorsprongsverhalen, tabu's en clanmerkwaardigheiden bij de Asmat. z.j.

1 omslag

 

73       Verhandeling "Dasar Dari Sejara Asmat ". z.j.                                                 

1 omslag

 

74       Korte notities over gewoontes bij de Papoea's. 1953-1955, z.j.                                      

1 omslag

 

75       Verhandeling "Narratives of origine", verzameld door G. Zegwaard.  z.j.                                                 

1 omslag

 

76       Verhandeling "How the Sago Palm Came to Be". 1955.                                                

1 omslag

 

77       Nota's en geschreven aanvulingen bij Folktales.z.j.                                                 

1 omslag

 

78       Artikel "Manema, het weesjongetje" in (onbekend). z.j.                                                   

1 stuk

 

79       Oorsprongsverhalen van de Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

80       Verhandeling "Hoe de stamvader van de Simai zogde voor vlees- en visvoorziening", verteld door Wunais van Ayam. z.j.                                                 

1 omslag

 

81       Oorsprongsverhalen van Basim, verteld door Kawot, Baoes, Seki en Setem. 1960, 1979, z.j.                                     

1 omslag

 

82       Verhandeling "Tarei-Atam (Story of the Origin)", from Basiem, verteld door Kaop (age 34). 1972-1973.

1 omslag

 

83      Overzichtslijst Map 6 "Voorouderverhalen Mimika" betrekking hebbend op inventarisnummers 84 t/m 91. z.j.                                                   

1 stuk

 

84       Mimika-verhalen. z.j.                                                

1 omslag

 

85       Verhandeling "Waarom de geesten boos zijn op de mensen", verteld door Alfons Apewa, Otakwa. 1951.                                                

1 omslag

 

86       Verhandeling "Hoe de maan aan de hemel kwam te staan". z.j.                                                 

1 omslag

 

87      Verhandeling "De Waterpad-mensen van Ajka". z.j.                                                 

1 omslag

 

88       Verhandeling "Orokayao Mané; De Twee Sidderroggen; Hoe de mensen in het bezit kwamen van de onderwereldse geheime middelen", verteld door Wawayaota uit Atuka. 1952.              

1 omslag

 

89       Verhandeling "De mondelingen overlevering van de Kamoro in het Mimika-gebied. z,j.                                                   

1 stuk

 

90       Verhandeling "Kumurupiverhaal van Drabbe". z.j.                                                   

1 stuk

 

91       Verhandeling "Het Mamirima Epos". Met aantekeningen. z.j.                                                   

1 stuk

 

92       Verhandeling "Fumarewa". [1947].                                              

1 omslag

 

93       Verhandeling "Mythen-interpretatie". Met aantekengen. z.j.                                                 

1 omslag

 

94       Overzichtslijst Map 7 "Geschiedenis"; betrekking hebbend op inventarisnummer 95 t/m 113. z.j.                                                 

1 omslag

 

95       Verhandeling "De Asmatters in hun strijd om het bestaan. z.j.   

1 omslag

 

96       Verhandeling "Het Eiland Nieuw-Guinea". z.j.                                                 

1 omslag

 

97       Verhandeling "Irian Jaya". z.j.                                                 

1 omslag

 

98       Verhandeling "Irian-Jaya (Nederlands Nieuw Guinea - Irian Barat). z.j.                                                 

1 omslag

 

99       Luchtfoto van Agats. z.j.

1 stuk

NB: Fotocopie.

 

100      Verhandeling "De Asmat Papoea's van zuid-west Irian Jaya". z.j.                                                 

1 omslag

 

101      Aantekeningen over de geschiedenis van Asmat, genoteerd uit het archief van Stein. 1962.                                                

1 omslag

 

102      Fotocopie van een kaartje over migratiestromingen in en vanuit de SPC-regio. 1983.                                                  

1 stuk

 

103      Rapport over Ac. z.j.                                                 

1 omslag

 

104      Rapport over het snellen van twee koppen door het dorp Ao en het daarop aansluitende snelfeest. 1952.                                                

1 omslag

 

105      Nota's voor Asmat-geschiedenis. z.j.                                                 

1 omslag

 

106      Correspondentie met J. Boelaars MSC over de Asmatgeschiedenis voor de baanbrekers. 1993-1995.                                           

1 omslag

 

107      Stukken betreffende de geschiedenis van Nieuw-Guinea. 1902-1960.                                           

1 omslag

NB: Voor inhoud zie inventarisnummer 94.

 

108      Stukken betreffende de geschiedenis van de katholieke missie in het Asmat-gebied. 1955-1994.

1 omslag

NB: Voor inhoud zie inventarisnummer 94.

 

109      Verhandeling "Het Mimika- en Asmatgebied voor en na de openlegging" van H.A. van der Schoot. z.j.                                                 

1 omslag

 

110      Stukken betreffende de geschiedenis van de Asmatbevolking. 1904-1961.                                          

1 omslag

NB: Voor verdere inhoud zie inventarisnummer 94.

 

111      Stukken betreffende de geschiedenis van de missie in het Asmatgebied. 1947-1975.                                           

1 omslag

 

112      Verslag van een reis van een Nederland schip in de Flamingobaai. Met bijlagen. 1946-1952.

1 omslag

 

113      Stukken betreffende problemen in het allereerste begin van de missie. 1946-1952.                                           

1 omslag

NB: Voor gedetailleerde inhoud zie inventarisnummer 94.

 

114      Overzichtslijst van Map 8 "Artikelen van Zegwaard over Asmat". Betrekking hebbend op inventarisnummer 115 t/m 139. z.j.                                                 

1 omslag

 

115      Lijst van publicaties van Gerard Zegwaard. z.j.                                                 

1 omslag

 

116      Lijst van publicaties, rapporten en ongepubliceerde materialen. z.j.

1 omslag

 

117      Artikel "Even voorstellen" van Gerard Zegwaard, bewerkt door P. Geerts. z.j.                                                 

1 omslag

 

118     Verhandeling "Het koppensnellen bij de Asmatters in Nederlands Nieuw-Guinea";.z.j.                                                 

1 omslag

 

119      Verhandeling "Headhunting Practices of the Asmat Netherlands New Guinea" gepubliceerd in American Anthropologist nr. 6, december. 1959.                                                

1 omslag

 

120      Verhandeling "Romantiek bij de Asmatters". z.j.                                                 

1 omslag

 

121      Verhandeling "Gelukkige Natuurstaat". z.j.                                                 

1 omslag

 

122      Verhandeling "Bezonnen acculturatie in Zuid-Nieuw-Guinea". z.j.                                                 

1 omslag

 

123      Artikelen in Nederlands Nieuw-Guinea over diverse onderwerpen. 1956-1957.

1 omslag

 

124      Verhandeling "Als de doden verhuizen". 1991.                                                

1 omslag

NB: Twee verschillende exemplaren.

 

125      Verhandeling "De dorpsgemeenschap Suru in 1954" toegelicht door Warsekomen. z.j.

1 omslag

 

126      Verhandeling "La Pensée Sauvage". 1995.                                                

1 omslag

 

127      Toespraak [van Piet Geerts} over het mensbeeld bij de Asmat-Papoea's, bij gelegenheid van (onbekend). z.j.                                                 

1 omslag

 

128      Verhandeling "De Asmat-Papoea's". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Handschrift.

 

129      Verhandeling "The Pascal Twins;Paskalis en Pascalina". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Twee verschillende versies.

 

130      Artikelen voor Spiegel Historiael". 1996.                                                

1 omslag

 

131      Verhandeling "How the Sagopalm came to be". Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

132      Verhandeling "Yi-Ow, Providers of Vital Energy". Met bijlage. z.j.                                                 

1 omslag

 

133      Speech over Fumeripits. z.j.                                                 

1 omslag

NB: Handgeschreven probeersels.

 

134      Speech over de leefwereld van de Papoea's, van (onbekend). Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

NB: Handgeschreven tekst.

 

135      Speech over diverse onderwerpen. Inhoud bijgevoegd. z.j.                                                 

1 omslag

 

136      Speech over de kwestie Nieuw-Guinea van (onbekend). z.j.                                                 

1 omslag

 

137      Lezing over de Asmat-cultuur op Irian-Jaya voor de Vriendenkring van het Volkenkundig Museum in Tilburg op 25 juni. z.j.                                                 

1 omslag

 

138      Notitie "Verhalen en liederen uit mondelinge overleveringen van de Citak-Papoea's" van P.R. Baas. z.j.                                                 

1 omslag

 

139      Verhandeling "De sociale structuur van de Asmat-bevolking" van G. Zegwaard en J. Boelaars. z.j.                                                   

1 deel

 

140      Overzicht Map 9 "Artikelen van andere auteurs over Asmat en Mimika", betrekking hebben op inventarisnummer 141 t/m 191. z.j.                                                 

1 omslag

 

141-153 Artikelen en verhandelingen over Asmat en Mimika.

141. Folk Tales from Netherlands New Guinea, P. Drabbe (nummer 1).

142. The Traditional Healer, W.M. Visser (nummer 2).

143. De bidsprinkhan in de Asmat-cultuur, R.S. Wassing (nummer 3).

144. The Asmat, an ethnography and film guide, Peter W. van Arsdale (nummer 4).

145. De afsplitsing van As en Sana van Kajé, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 5).

146. Les differentes clases d'age, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 6).

147. Das Zweigeschlechterwesen, G. Peekel MSC (nummer 7).

148. Voornaamste godsdienstige en wijsgerige opvattingen van de Asmat, A.Sowada (nummer 9 (Engelse en Nederlandse tekst) (nummer 9).

149. We People of one Canoe - They, People of Wood, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 10).

150. Warfare and Variations in Asmat-Kamoro (nummer 11).

151. The Casuarina Coast, C.H. van Kessel MSC (nummer 12).

152. Chronique Asmate, Betty Villeminot (nummer 15).

153. Bisj, Carla Groenewegen (nummer 16). z.j.                                              

13 omslagen

 

154-170 Artikelen over Asmat en Mimika.

154. Life and Death in Asmat, P.W. van Arsdale (nummer 18).

155. Lichaamsriten onder Nicarema, Peter Moers (nummer 21).

156. Acculturation-problems in Dutch New Guinea, J. Boelaars MSC (nummer 23).

157. The Story of Mis, Oscowak (nummer 24).

158. Asmat volksverhalen< C.L. Voorhoeve MSC (nummer 24).

159. Woordenboek der Amoro-taal, P. Drabbe MSC (nummer 24).

160. De geschiedenis van Sokoréw, Simni, uit Suru(nummer 24).

161. Three Asmat Folktales, A. Voorhoeve MSC (nummer 24).

162. The Story of Pit and his namesake, told by Asepar, mother of Natinak (nummer 24).

163. De schaking van Matamjen, verteller Simni, uit Suru.

164. De geschiedenis van Ac, verteller Pokakat, uit Suru.

165. Lijst van teksten Volksverhalen (nummer 25).

166. Asmat Folk Tales, A. Sowade (nummer 26).

167. The Languages of the Asmat Area, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 27).

168. Enkele facetten van de geestelijke cultuur van de Mimika, J. Coenen OFM (nummer 28).

169. Spraakkunst van de Kamoro-taal, P. Drabbe MSC (nummer 29).

170. Paradiesvögel, G. Konrad (nummer 30). z.j.                                              

17 omslagen

 

171-191 Artikelen en teksten van andere auteurs over de Asmat en de Mimika.

171. Het hout van de Asmat, (nummer 32).

172. Het Asmat-gebied (nummer 33).

173. Missie en Zending (nummer 34).

174. Festvortrag, Opening Hofheim Tentoonstelling, A. Sowade (nummer 35).

175. Veldwerk gegevens, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 36).

176. Kewa of Emae Kame, C.L. Voorhoeve MSC.

177. Perceptions of space among the Asmat of Irian Jaya: Asmat Cosmologie and other matters, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 39).

178. Districtsarts en mediche anthropologie, V. van Amelsvoort (nummer 40).

179. Mimika, J. Power (nummer 42).

180. Rentet an Pesta, (anoniem), nummer 43.

181. Artikel over de kunst in Nieuw-Guinea, (anoniem).

182. Ervaringen van een Asmat-bezoeker, H. Boelaars OFMCap.

183. Memorie van overgave van de onderafdelingschef van Asmat, J. Thooft.

184. The Elderly Asmat of New-Guinea, P. van Arsdale.

185. Encyclopedia of World Cultures, Oceania, T.Hays.

186. De cultuur van de Asmat, P. van der Zee.

187. On the Display and Breeding of the King Bird of Paradise, Sten Bergman.

188. houtsnijwerk uit Nieuw-Guinea, L. Toorians en D. Smidt.

189. Reis nar Agats van 26 november 1941 tot 16 januari 1942, H. Cornelissen MSC.

190. Artikelen van P. van Arsdale en K. van Arsdale.

191. Verhalen en liederen uit de mondelinge overleveringen van Citak-Claus. z.j.                                              

21 omslagen

 

192      Overzichtslijst van Map 10: Studie-materiaal, betrekking hebbend op inventarisnummer 193 t/m 209. z.j.                                                 

1 omslag

 

193      Notitie "Herziene verklaring van de nam "Asmat-mensen". z.j.                                                 

1 omslag

 

194      Verhandeling "Wiako Kimikiu, de reiger die meeging naar de kust". z.j.                                                 

1 omslag

 

195      Notitie "Toelichtingen: De functie van de mythen in de samenleving van de Mimika". z.j.                                                 

1 omslag

 

196      Verhandeling "Het ontstaan van de vliegende honden". z.j.                                                 

1 omslag

 

197      Verhandeling "Yiwaper". Vertaling van een door A. Sowada genoteerd verhaal. z.j.                                                 

1 omslag

 

198      Notitie "The Structural Study of Mythe" van Levy Strauss, vertaald in het Englass door Nicolas (onleesbaar). z.j.                                                 

1 omslag

 

199      Notities over "Fumiripic", een verhaal over het ontstaan van de mensen. z.j.                                                 

1 omslag

 

200      Verhandeling "Het concrete denken van de Asmat-Papoeas". z.j.                                                 

1 omslag

 

201      (archiefschema 2) Notities over mythen. z.j.                                                 

1 omslag

 

202      Notities over taal, gebruiken en levenswijze van de Asmat-bevolking. z.j.                                                 

1 omslag

 

203      Notities over ruimte, afstands- en tijdsbepaling van de Asmat-Papoea's. z.j.                                                 

1 omslag

 

204      Notities over gebruiken bij en het denken van de Papoea's. z.j.                                                 

1 omslag

 

205      Notities over Nieuw-Guinea en over daar rondgande verhalen en gebruiken. z.j.

 

206      Notities over Adat. z.j.                                                 

1 omslag

 

207      Notities van opmerkingen en nota's bij artikelen van derden. z.j.                                                 

1 omslag

 

208      Notities over verhalen en gebruiken bij Mimika- en Asmatbevolking. z.j.

1 omslag

 

209      Notitie, houdende verklaringen van begrippen verhalen en gebruiken bij de Asmat-bevolking. z.j.                                                 

1 omslag

 

210      Stukken betreffende de ontwikkeling van psychologie, cultuur en sociale organisatie. z.j.

1 omslag

 

211      Overzichtslijst van Map 11: "Gesprekken", betrekking hebbend op inventarisnummer 212 t/m. z.j.                                                   

1 stuk

 

212-215 Verslagen van gesprekken. 1956, 1987 en z.j.

212. J. Boelaars met Gerard Zegwaard. 29 september 1987 (Map 11 nummer 1).

213. Gerard Zegwaard met J. Boelaars. 24 oktober 1987 (Map 11 nummer 2).

214. Nota's naar aanleiding van gesprekken (Map 11 nummer 3).

215. Radiorubriek "Rijksdelen Overzee" (Map 11 nummer 4).                                  

4 omslagen

 

216      Overzichtslijst Map 12 "Correspondentie", betrekking hebbend op inventarisnummer 217 t/m 224. z.j.

1 stuk

 

217-224 Correspondentie met diverse personen en instellingen.

217. Met S.R. Jaarsma. 1987-1992 (Map 12 nummer 1).

218. Met Alain Monnier, Genève (Zwit). 1992 (Map 12 nummer 2).

219. Met Bert Voorhoeve, Leiden. 1988-1989 (Map 12 numer 3).

220. Met Pater Stevens. 1954 (Map 12 nummer 4).

221. Met J. Verschueren. (1955). Map 12 nummer 5).

222. Met Tobias Schneebaum, New-York. 1988-1990, 1996 (Map 12 nummer 6).

223. Met V. van Amelsvoort, 's Hertogenbosch. 1988 (Map 12 nummer 7).

224. Met de Stichting "Steungroep" Kunstraad van Irian Jaya. 1992-1993 (Map 12 nummer 8).

1954-1955, 1987-1993, 1996.                        

7 omslagen

 

225      Levensbeschrijving van en In Memoriam voor Pater Gerard Zegwaard. [1996].                                              

1 omslag

 

226      Legenden en voorouderverhalen van de Kamoro, verzameld door Gerard Zegwaard. 1947-?.                                              

1 omslag

 

227      Lijst van geboekstaafde mythen en sagen. z.j.                                                

1 omslag

 

228      Gegevens over de schrijvers van de mythen en sagen. z.j.                                                

 1 omslag

 

229-233 Mythen en sagen van de Asmat- en Mimikabevolking. z.j.

Voor nummering zie inventarisnummer 227.

                 229. 1-33.

                 230. 34-61.

                 231. 62-94.

                 232. 95-122.

                 233. 123-134.

5 omslagen

 

234-235 Stukken betreffende verhalen van en gebruiken bij de Asmatbevolking. Overzichtslijsten bijgevoegd. z.j.                                               

2 omslagen

 

236  Verhandeling "Spirit Children". 1989.                                                

1 omslag

 

237   Aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van "Asmat Biwirapitsj". 1987-1989.                                           

1 omslag

NB: Zie ook inventarsnummer 251.

 

238   Asmat-verhalen. Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

239   Verhandeling "Irian Jaya Source Materials" van J. Miedema en J.H. Stockhof. 1991.                                                  

1 deel

 

240      Verhandeling "The Asmat Tribesmen and their Struggle for Life". z.j.                                                 

1 omslag

 

241      Geschiedenis van de Katholieke Missie in het Asmat-gebied. z.j.                                                   

1 deel

 

242      Stukken betreffende het dorpsleven in het Asmat-gebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

243      Ethnografica. z.j.                                                 

1 omslag

 

244      Verhandeling "Het neusdoorboringsritueel in het Mimika-gebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

245      Verhandeling "The Feast of the Jew" van Zegwaard, Jafaka en Schneebaum. z.j.

1 omslag

 

246      Verhandeling "The feast of the Yipay". 1954.                                                

1 omslag

 

247      Artikel "Bamboo Breastplates and Headhunting in the Asmat: the Ao-Marpac Case" in Pacific Arts van januari. 1993.                                                

1 omslag

 

248      Verhandeling "Tests from the Oral Tradition in the South-Western Bird's Head Peninsula of Irian Jaya: Teminabuan and Hinterland" van J. Miedema. 1995.

1 deel

 

249      Aantekeningen over het Bisj-ritueel in Sjuru. z.j.                                                

1 omslag

 

250      Verhandeling "Feast of the Bis - Bis Pokmbui" van A. Kuruwaip. Met aantekeningen. 1988.                                                

1 omslag

 

251      Aantekeningen betreffende artikelen ter voorbereiding van "Asmat Biwirapitsj". 1989.                                                

1 omslag

 

252      Kort verslag van de bijeenkomst in het Museum voor Volkenkunde te Rotterdam op 12 januari betreffende de mogelijkheden voor een nieuw Asmatboek. Met bijlagen.1989.                                                

1 omslag

 

253      Artikel "25 Years of Mission Involvement" in Asmat Drums, lente 1978. 1978.                                                

1 omslag

 

254      Aantekeningen over de geschiedenis, het woongebied en de inwoners van Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

255      Artikel "Een verkenningsreis der Zuid-Westkust van Nieuw-Guinea, van Straat Prinses Marianne tot de Providentiaal-Bank" van J. Hondius van Herwerden in Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap deel 23. Copie. 1906.                                                

1 omslag

 

 

256      Artikelen over de missie-aanpak in het Asmat-gebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

257      Verhandeling "Houtsnijwerken bij de Asmat". Met verbeteringen en aanvullingen die door G. Zegwaard zijn aangebracht.

               z.j.                                                 

1 omslag

 

258      Verhandeling "De Pokomban, het Geest-Masker Feest" van A. Sowasa OSC.

               z.j.                                                 

1 omslag

 

259      Brief van Peter Hanso van de universiteit van Heidelberg aan collega's en medewerkersover het "Asmat-Biwiripitsj-project". Met bijlagen.

               1984.                                                

1 omslag

 

260      Stukken betreffende de geschiedenis van Nieuw-Guinea. z.j.                                                 

1 omslag

 

261      Verhandeling van Ad Broeren over schilden in het Asmatgebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

262      Stukken betreffende de geschiedenis en de cultuur van Nieuw-Guinea. 1902-1953.

1 omslag

 

263      Verhandeling "Enkele facetten van de geestelijke cultuur van de Mimika" van J. Coenen OFM. Met aantekeningen. 1954.                                              

1 omslag

 

264      Verhandeling "Explorations in the Anthropology of Religion" van W.E.H. van Beek en J.H. Scherer. 1975.                                                

1 omslag

NB: Overdruk uit "Verhandelingen van hat Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

 

265      Rapport "An Annoted Bibliography for the Kamoro People" van Chris Ballard e.a. 1997.                                                

1 omslag

 

266      Verhandeling "Warsekomen, Dorpshoofd van Suru en Chef de Reception bij de vestiging van bestuur en missie in Agats". z.j.

1 omslag

 

267      Verslag van dienstreizen en verkenningen vanuit Atuka. 1950-1953.                                           

1 omslag

 

268      Verslag van activiteiten en gebeurtenissen in Agats en het Asmat-gebied. 1953-1956.                                           

1 omslag

 

269      Korte aantekeningen betreffende een jaar verblijf in de Asmat als Administratief Ambtenaar. z.j.                                                 

1 omslag

 

270      Aantekeningen naar aanleiding van het gebeuren te Saa-Erma in augustus 1960. z.j.                                                 

1 omslag

 

271      Overzichten van het archief van G. Zegwaard volgens de oude ordening. z.j.

1 omslag

 

272      Bibliografie van Gerard A. Zegwaard. [1995].                                              

1 omslag

 


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Omvang 150 m
Toegang titel KAN P019a-b
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

640-642  Publicaties en verhandelingen van p. Gerard Zegwaard, 1956, 1959 en 1996

3 stukken

640. 'Missionarissen en menseneters', in: Spiegel Historiael, 1996, p. 286-291.

641  'De sociale structuur van de Asmatbevolking' door Zegwaard en Boelaars. 1956. Getypte kopie.

642  'Headhunting practices of the Asmat of Netherlands New Guinea', in: American Anthropologist. 1959.

 

536 'Missionarissen en menseneters 1950-1960', in: Spiegel Historiael, 31 (1996), nr. 7/8.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Biografische gegevens

Gerard Zegwaard (1902-1996) trad in bij de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij werkte als missionaris op Nieuw-Guinea van 1955 tot 1994.

Biografie(engels)

Gerard Zegwaard (1902-1996) entered the Congregation of the Missionaries of the Sacred Heart of Jesus. He worked as a missionary on New Guinea from 1955 to 1994.

Activiteiten
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Nieuw Guinea

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindende collectie is zeer omvangrijk. Het zwaartepunt ligt bij de taal, de cultuur en de etnografie van de Asmats, een volk dat woonde in het zuiden van Ned. Nieuw Guinea. De collectie bevat veel aantekeningen en publicaties van pater Zegwaard, maar ook verslagen van gesprekken die hij hield met anderen en verder veel documentatie. Publicaties van andere paters van deze congregatie zoals Drabbezijn hier ook te vinden.

Beschrijving archief (Engels)

The collection, which is in the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen, is very rich. It mainly revolves around the Asmat, a Papua people that lived on the south coast of Dutch New Guinea. The collection contains many notes and publications of Father Zegwaard, also reports of talks held by him with colleagues, and documentation about the region where the Asmat lived.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1902-1997
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming voor raadpleging vereist.

Omvang 1,75 m; 272 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Persoonsarchief Gerard Zegwaard
Bijzondere relevantie

1        Overzichtslijst map 1 "Rituelen Asmat", betrekking hebbend op inventarisnummers 1 t/m 12. z.j.                                          

 

2        Verhandeling "Rituelen". z.j.

 

3        Verhandeling "Het Schildenfest in het dorp Ac 1978". z.j.

 

4        Verhandeling "Het 'Tesar Yiwi-ritueel' inhet dorp Basim aan de Fayit-Rivier, Casuarinenkust".  z.j.

 

5        Enige losse notities over rituelen en gebruiken in het Asmat-gebied en aan de Casuarinenkust, van C. van Iersel. 1962.

 

6        Verhandeling "Fira-Wu- en Fo-Fum-rituelen bij de Asmat-Papoea's". z.j.              

 

7        Verhandeling "To-mbu en Jo-mbu te Kapi". 1953.              

 

8        Brief van W. van Dongen, pastoor, over een Omu-feest te Moemoegoe. Met Bijlage. 1958.

 

9        Verhandeling "Verbroederingsceremoniëlen bij de Asmatters. 1954.

 

10      Verhandeling "De Snel-mythe en de Snel-rite". Met aantekeningen. z.j. 

 

11      Verhandeling "De Pokamban, het geest-maskerfeest" van Alphonse A. Sowada OSC. 1962.                            

1 omslag

 

 

12       Verhandeling "Adop[tieritueel aan de Kasuarinenkust - Asmat, Irian Jaya" van A.v.d.W (onbekend). 1996.                                                

1 omslag

 

13       Overzichtslijst map 2 "Rituelen Mimika", betrekking hebbend op inventarisnummer 17 t/m 17. z.j.                                                   

1 stuk

 

14       Verhandeling "Installatie van Jongemannen, ko-apoka. Het Uukame - Haartressen Huis". 1951.                                                

1 omslag

 

15       Verhandeling "De installatie van de Pas Geinitieerde Jongemannen in het Mimikagebied". 1994.                                                

1 omslag

 

16       Verhandeling "The introduction of recently initiated young men in the Mimika Region. z.j.                                                 

1 omslag

 

17       Verhandeling "Homeopatische verbodsbepalingen voor pas ingewijden". z.j.                                                 

1 omslag

 

18       Overzichtslijst Map 3 "Adat-gegevens Asmat, betrekking hebbend op inventarisnummer 19 t/m. z.j.                                                 

1 omslag

 

19       Verhandeling "Asmat-ow". Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

20       Verhandeling "De Prauw". Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

21       Verhandeling "De verhalen en de gezangen van de Asmat-ow. Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

22       Verhandeling "Naamgeving bij de asmatters". Met bijlagen en aantekeningen. Hand- en typescript. z.j.                                                 

1 omslag

 

23       Verhandeling "Biologische opvattingen bij Asmat en Komoro Papoea's". 1953.                                                

1 omslag

 

24       Nota's bij verschillende voorwerpen, afkomstig uit het gebied der Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

25       Verhandeling "Nanew the Tribal Ancestor". Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

26       Brief van W.K.H. Feuilletau-de Bruyn uit Den Haag over vrouwenruil. z.j.                                                 

1 omslag

 

27       Verhandeling "Spirit Children". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Twee verschillende versies.

 

28       Verhandeling "Ancestor Cult and Spirit Familiars in the Village of Suru". 1989.                                                

1 omslag

 

29       Verhandeling "Name giving among the Asmat People". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Vergelijk ook nummer 21.

 

30       Verhandeling "Het snellen". z.j.                                                 

1 omslag

 

31       Verhandeling "Het Adathuwelijk an de Casuarinenkust". 1991.                                                

1 omslag

 

32       Aantekeningen over Warsekomen, het dorpshoofd van Suru. Met bijlagen. z.j.                                                 

1 omslag

 

33       De Asmat-kalender. Met bijlagen. z.j.                                                 

1 omslag

 

34       Notities in verband met kosmologische interpretaties. Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

35       Etymologische notities. Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

36       Genealogieën van de Nanö-Onam-groepering. Met aantekeningen. z.j.                                                

 1 omslag

 

37       Verhandeling "De gemeenschapshuizen: 'jeu' ". z.j.                                                   

1 stuk

 

38       Verhandeling "Geestengeloof bij de Asmatters". 1953.                                                

1 omslag

 

39       Verhandeling "De Namer o" (De Geestenwereld).z.j.                                                 

1 omslag

 

40       Verhandeling "Kosmologie van Kamoro en Asmat stammen". z.j.                                                 

1 omslag

 

41       Verhandeling "Vrouwenruil bj de Asmatters". 1954.                                                

1 omslag

 

42       Verhandeling "Magic headhunting -- the big man lay in the canoe". 1956.                                                

1 omslag

 

43       Verhandeling "Adat-gegevens over de Asmat-stam". 1954.                                                

1 omslag

 

44       Verhandeling "Vrouwenruil bij de Asmatters". 1954.                                                

1 omslag

 

45       Lijst van namen Jo en Jo-hoofden bij de Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

46       Notities over houtsnijwerken en schilden. z.j.                                                 

1 omslag

 

47       Notities over ethnografica. z.j.                                                 

1 omslag

 

48       Verhandeling "De sociale structuur van de Asmat-bevolking" van G. Zegwaard en J. Boelaars. z.j.                                                 

1 omslag

 

49       Verhandeling "De Papisj". 1954.                                                

1 omslag

 

50       Asmat-woordenlijst. Met aantekenigen. .zj.                                                 

1 omslag

 

51       Notities. z.j.                                                 

1 omslag

NB: Inhoudslijst bijgevoegd.

 

52       Adat-gegevens over de Adat-stam. 1953.                                                

1 omslag

 

53       Alfabetische lijst van de voornaamste mythologische (of legendarische) figuren, alsmede rituelen en feesten en gebruyken en gezangen, voorkomende in alle ethnografische nota's van G. Zegwaard MSC. z.j.

1 omslag

 

54       Verzameling aantekeningen van G. Zegwaard over verschillende onderwerpen. 1955.                                                

1 omslag

 

55       Overzichtslijst map "Adat-gegevens Mimika", betrekking hebbend op inventarisnummer 56 t/m 67. z.j.                                                   

1 stuk

 

56       Verhandeling "Het samenlevingspatroon van een Mimikaans dorp anno 1950. [1950].                                              

1 omslag

 

57       Verhandeling "De mens-beschouwing van de Mimikanen". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Twee verschillende versies.

 

58       Verhandeling "Ope-Kata, het Boom-Geheim". Met bijlagen en aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

59       Aantekeningen "Metamorphosis of the Cassowaries" van Alfred Gell. Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

60       Verhandeling "De Religie van de Kamoro". 1954.                                        

1 omslag

 

61       Verhandekling "Het totemisme van de Komoro". z.j.                                                 

1 omslag

 

62       Verhandeling "Magie en totemisme bij de Kamoro". z.j.                                                 

1 omslag

 

63       Verhandeling "Het Samenlevingspatroon van een Mimikaans Dorp Anno 1950". Handschrift. z.j.                                                 

1 omslag

 

64       Verhandeling "De samenleving van een Mimika dorp". z.j.                                                 

1 omslag

 

65       Verhandeling "De aard en de functie van de "Taparu" groepen in Ajka-Wapuka". Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

66       Artikel "The Induction Ritual and Body Decoration of Recently Initiated Young Men in the Mimika Region". Overdruk. 1995.                                                  

1 deel

 

67       Selectie uit de woordenlijst van de Mimika van P. Drabbe. z.j.

1 omslag

 

68       Overzichtslijst Map 5 "Oorsprongs verhalen Asmat", betrekking hebbend op inventarisnummers 68 t/m

 

69       Oorsprongsverhalen. Voor de inhoud zie overzichtslijst inventaris nummer 68.

               z.j.                                                 

1 omslag

 

70       Verhandeling "Waar vliegende honden vandaan komen", geboekstaafd door A. Sowada. 1979.                                                

1 omslag

 

71       Oorsprongsverhalen. Inhoud: zie: inventatisnummer 68. z.j.                                              

1 omslag

 

72       Verhandeling "Oorsprongsverhalen, tabu's en clanmerkwaardigheiden bij de Asmat. z.j.

1 omslag

 

73       Verhandeling "Dasar Dari Sejara Asmat ". z.j.                                                 

1 omslag

 

74       Korte notities over gewoontes bij de Papoea's. 1953-1955, z.j.                                      

1 omslag

 

75       Verhandeling "Narratives of origine", verzameld door G. Zegwaard.  z.j.                                                 

1 omslag

 

76       Verhandeling "How the Sago Palm Came to Be". 1955.                                                

1 omslag

 

77       Nota's en geschreven aanvulingen bij Folktales.z.j.                                                 

1 omslag

 

78       Artikel "Manema, het weesjongetje" in (onbekend). z.j.                                                   

1 stuk

 

79       Oorsprongsverhalen van de Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

80       Verhandeling "Hoe de stamvader van de Simai zogde voor vlees- en visvoorziening", verteld door Wunais van Ayam. z.j.                                                 

1 omslag

 

81       Oorsprongsverhalen van Basim, verteld door Kawot, Baoes, Seki en Setem. 1960, 1979, z.j.                                     

1 omslag

 

82       Verhandeling "Tarei-Atam (Story of the Origin)", from Basiem, verteld door Kaop (age 34). 1972-1973.

1 omslag

 

83      Overzichtslijst Map 6 "Voorouderverhalen Mimika" betrekking hebbend op inventarisnummers 84 t/m 91. z.j.                                                   

1 stuk

 

84       Mimika-verhalen. z.j.                                                

1 omslag

 

85       Verhandeling "Waarom de geesten boos zijn op de mensen", verteld door Alfons Apewa, Otakwa. 1951.                                                

1 omslag

 

86       Verhandeling "Hoe de maan aan de hemel kwam te staan". z.j.                                                 

1 omslag

 

87      Verhandeling "De Waterpad-mensen van Ajka". z.j.                                                 

1 omslag

 

88       Verhandeling "Orokayao Mané; De Twee Sidderroggen; Hoe de mensen in het bezit kwamen van de onderwereldse geheime middelen", verteld door Wawayaota uit Atuka. 1952.              

1 omslag

 

89       Verhandeling "De mondelingen overlevering van de Kamoro in het Mimika-gebied. z,j.                                                   

1 stuk

 

90       Verhandeling "Kumurupiverhaal van Drabbe". z.j.                                                   

1 stuk

 

91       Verhandeling "Het Mamirima Epos". Met aantekeningen. z.j.                                                   

1 stuk

 

92       Verhandeling "Fumarewa". [1947].                                              

1 omslag

 

93       Verhandeling "Mythen-interpretatie". Met aantekengen. z.j.                                                 

1 omslag

 

94       Overzichtslijst Map 7 "Geschiedenis"; betrekking hebbend op inventarisnummer 95 t/m 113. z.j.                                                 

1 omslag

 

95       Verhandeling "De Asmatters in hun strijd om het bestaan. z.j.   

1 omslag

 

96       Verhandeling "Het Eiland Nieuw-Guinea". z.j.                                                 

1 omslag

 

97       Verhandeling "Irian Jaya". z.j.                                                 

1 omslag

 

98       Verhandeling "Irian-Jaya (Nederlands Nieuw Guinea - Irian Barat). z.j.                                                 

1 omslag

 

99       Luchtfoto van Agats. z.j.

1 stuk

NB: Fotocopie.

 

100      Verhandeling "De Asmat Papoea's van zuid-west Irian Jaya". z.j.                                                 

1 omslag

 

101      Aantekeningen over de geschiedenis van Asmat, genoteerd uit het archief van Stein. 1962.                                                

1 omslag

 

102      Fotocopie van een kaartje over migratiestromingen in en vanuit de SPC-regio. 1983.                                                  

1 stuk

 

103      Rapport over Ac. z.j.                                                 

1 omslag

 

104      Rapport over het snellen van twee koppen door het dorp Ao en het daarop aansluitende snelfeest. 1952.                                                

1 omslag

 

105      Nota's voor Asmat-geschiedenis. z.j.                                                 

1 omslag

 

106      Correspondentie met J. Boelaars MSC over de Asmatgeschiedenis voor de baanbrekers. 1993-1995.                                           

1 omslag

 

107      Stukken betreffende de geschiedenis van Nieuw-Guinea. 1902-1960.                                           

1 omslag

NB: Voor inhoud zie inventarisnummer 94.

 

108      Stukken betreffende de geschiedenis van de katholieke missie in het Asmat-gebied. 1955-1994.

1 omslag

NB: Voor inhoud zie inventarisnummer 94.

 

109      Verhandeling "Het Mimika- en Asmatgebied voor en na de openlegging" van H.A. van der Schoot. z.j.                                                 

1 omslag

 

110      Stukken betreffende de geschiedenis van de Asmatbevolking. 1904-1961.                                          

1 omslag

NB: Voor verdere inhoud zie inventarisnummer 94.

 

111      Stukken betreffende de geschiedenis van de missie in het Asmatgebied. 1947-1975.                                           

1 omslag

 

112      Verslag van een reis van een Nederland schip in de Flamingobaai. Met bijlagen. 1946-1952.

1 omslag

 

113      Stukken betreffende problemen in het allereerste begin van de missie. 1946-1952.                                           

1 omslag

NB: Voor gedetailleerde inhoud zie inventarisnummer 94.

 

114      Overzichtslijst van Map 8 "Artikelen van Zegwaard over Asmat". Betrekking hebbend op inventarisnummer 115 t/m 139. z.j.                                                 

1 omslag

 

115      Lijst van publicaties van Gerard Zegwaard. z.j.                                                 

1 omslag

 

116      Lijst van publicaties, rapporten en ongepubliceerde materialen. z.j.

1 omslag

 

117      Artikel "Even voorstellen" van Gerard Zegwaard, bewerkt door P. Geerts. z.j.                                                 

1 omslag

 

118     Verhandeling "Het koppensnellen bij de Asmatters in Nederlands Nieuw-Guinea";.z.j.                                                 

1 omslag

 

119      Verhandeling "Headhunting Practices of the Asmat Netherlands New Guinea" gepubliceerd in American Anthropologist nr. 6, december. 1959.                                                

1 omslag

 

120      Verhandeling "Romantiek bij de Asmatters". z.j.                                                 

1 omslag

 

121      Verhandeling "Gelukkige Natuurstaat". z.j.                                                 

1 omslag

 

122      Verhandeling "Bezonnen acculturatie in Zuid-Nieuw-Guinea". z.j.                                                 

1 omslag

 

123      Artikelen in Nederlands Nieuw-Guinea over diverse onderwerpen. 1956-1957.

1 omslag

 

124      Verhandeling "Als de doden verhuizen". 1991.                                                

1 omslag

NB: Twee verschillende exemplaren.

 

125      Verhandeling "De dorpsgemeenschap Suru in 1954" toegelicht door Warsekomen. z.j.

1 omslag

 

126      Verhandeling "La Pensée Sauvage". 1995.                                                

1 omslag

 

127      Toespraak [van Piet Geerts} over het mensbeeld bij de Asmat-Papoea's, bij gelegenheid van (onbekend). z.j.                                                 

1 omslag

 

128      Verhandeling "De Asmat-Papoea's". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Handschrift.

 

129      Verhandeling "The Pascal Twins;Paskalis en Pascalina". z.j.                                                 

1 omslag

NB: Twee verschillende versies.

 

130      Artikelen voor Spiegel Historiael". 1996.                                                

1 omslag

 

131      Verhandeling "How the Sagopalm came to be". Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

132      Verhandeling "Yi-Ow, Providers of Vital Energy". Met bijlage. z.j.                                                 

1 omslag

 

133      Speech over Fumeripits. z.j.                                                 

1 omslag

NB: Handgeschreven probeersels.

 

134      Speech over de leefwereld van de Papoea's, van (onbekend). Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

NB: Handgeschreven tekst.

 

135      Speech over diverse onderwerpen. Inhoud bijgevoegd. z.j.                                                 

1 omslag

 

136      Speech over de kwestie Nieuw-Guinea van (onbekend). z.j.                                                 

1 omslag

 

137      Lezing over de Asmat-cultuur op Irian-Jaya voor de Vriendenkring van het Volkenkundig Museum in Tilburg op 25 juni. z.j.                                                 

1 omslag

 

138      Notitie "Verhalen en liederen uit mondelinge overleveringen van de Citak-Papoea's" van P.R. Baas. z.j.                                                 

1 omslag

 

139      Verhandeling "De sociale structuur van de Asmat-bevolking" van G. Zegwaard en J. Boelaars. z.j.                                                   

1 deel

 

140      Overzicht Map 9 "Artikelen van andere auteurs over Asmat en Mimika", betrekking hebben op inventarisnummer 141 t/m 191. z.j.                                                 

1 omslag

 

141-153 Artikelen en verhandelingen over Asmat en Mimika.

141. Folk Tales from Netherlands New Guinea, P. Drabbe (nummer 1).

142. The Traditional Healer, W.M. Visser (nummer 2).

143. De bidsprinkhan in de Asmat-cultuur, R.S. Wassing (nummer 3).

144. The Asmat, an ethnography and film guide, Peter W. van Arsdale (nummer 4).

145. De afsplitsing van As en Sana van Kajé, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 5).

146. Les differentes clases d'age, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 6).

147. Das Zweigeschlechterwesen, G. Peekel MSC (nummer 7).

148. Voornaamste godsdienstige en wijsgerige opvattingen van de Asmat, A.Sowada (nummer 9 (Engelse en Nederlandse tekst) (nummer 9).

149. We People of one Canoe - They, People of Wood, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 10).

150. Warfare and Variations in Asmat-Kamoro (nummer 11).

151. The Casuarina Coast, C.H. van Kessel MSC (nummer 12).

152. Chronique Asmate, Betty Villeminot (nummer 15).

153. Bisj, Carla Groenewegen (nummer 16). z.j.                                              

13 omslagen

 

154-170 Artikelen over Asmat en Mimika.

154. Life and Death in Asmat, P.W. van Arsdale (nummer 18).

155. Lichaamsriten onder Nicarema, Peter Moers (nummer 21).

156. Acculturation-problems in Dutch New Guinea, J. Boelaars MSC (nummer 23).

157. The Story of Mis, Oscowak (nummer 24).

158. Asmat volksverhalen< C.L. Voorhoeve MSC (nummer 24).

159. Woordenboek der Amoro-taal, P. Drabbe MSC (nummer 24).

160. De geschiedenis van Sokoréw, Simni, uit Suru(nummer 24).

161. Three Asmat Folktales, A. Voorhoeve MSC (nummer 24).

162. The Story of Pit and his namesake, told by Asepar, mother of Natinak (nummer 24).

163. De schaking van Matamjen, verteller Simni, uit Suru.

164. De geschiedenis van Ac, verteller Pokakat, uit Suru.

165. Lijst van teksten Volksverhalen (nummer 25).

166. Asmat Folk Tales, A. Sowade (nummer 26).

167. The Languages of the Asmat Area, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 27).

168. Enkele facetten van de geestelijke cultuur van de Mimika, J. Coenen OFM (nummer 28).

169. Spraakkunst van de Kamoro-taal, P. Drabbe MSC (nummer 29).

170. Paradiesvögel, G. Konrad (nummer 30). z.j.                                              

17 omslagen

 

171-191 Artikelen en teksten van andere auteurs over de Asmat en de Mimika.

171. Het hout van de Asmat, (nummer 32).

172. Het Asmat-gebied (nummer 33).

173. Missie en Zending (nummer 34).

174. Festvortrag, Opening Hofheim Tentoonstelling, A. Sowade (nummer 35).

175. Veldwerk gegevens, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 36).

176. Kewa of Emae Kame, C.L. Voorhoeve MSC.

177. Perceptions of space among the Asmat of Irian Jaya: Asmat Cosmologie and other matters, C.L. Voorhoeve MSC (nummer 39).

178. Districtsarts en mediche anthropologie, V. van Amelsvoort (nummer 40).

179. Mimika, J. Power (nummer 42).

180. Rentet an Pesta, (anoniem), nummer 43.

181. Artikel over de kunst in Nieuw-Guinea, (anoniem).

182. Ervaringen van een Asmat-bezoeker, H. Boelaars OFMCap.

183. Memorie van overgave van de onderafdelingschef van Asmat, J. Thooft.

184. The Elderly Asmat of New-Guinea, P. van Arsdale.

185. Encyclopedia of World Cultures, Oceania, T.Hays.

186. De cultuur van de Asmat, P. van der Zee.

187. On the Display and Breeding of the King Bird of Paradise, Sten Bergman.

188. houtsnijwerk uit Nieuw-Guinea, L. Toorians en D. Smidt.

189. Reis nar Agats van 26 november 1941 tot 16 januari 1942, H. Cornelissen MSC.

190. Artikelen van P. van Arsdale en K. van Arsdale.

191. Verhalen en liederen uit de mondelinge overleveringen van Citak-Claus. z.j.                                              

21 omslagen

 

192      Overzichtslijst van Map 10: Studie-materiaal, betrekking hebbend op inventarisnummer 193 t/m 209. z.j.                                                 

1 omslag

 

193      Notitie "Herziene verklaring van de nam "Asmat-mensen". z.j.                                                 

1 omslag

 

194      Verhandeling "Wiako Kimikiu, de reiger die meeging naar de kust". z.j.                                                 

1 omslag

 

195      Notitie "Toelichtingen: De functie van de mythen in de samenleving van de Mimika". z.j.                                                 

1 omslag

 

196      Verhandeling "Het ontstaan van de vliegende honden". z.j.                                                 

1 omslag

 

197      Verhandeling "Yiwaper". Vertaling van een door A. Sowada genoteerd verhaal. z.j.                                                 

1 omslag

 

198      Notitie "The Structural Study of Mythe" van Levy Strauss, vertaald in het Englass door Nicolas (onleesbaar). z.j.                                                 

1 omslag

 

199      Notities over "Fumiripic", een verhaal over het ontstaan van de mensen. z.j.                                                 

1 omslag

 

200      Verhandeling "Het concrete denken van de Asmat-Papoeas". z.j.                                                 

1 omslag

 

201      (archiefschema 2) Notities over mythen. z.j.                                                 

1 omslag

 

202      Notities over taal, gebruiken en levenswijze van de Asmat-bevolking. z.j.                                                 

1 omslag

 

203      Notities over ruimte, afstands- en tijdsbepaling van de Asmat-Papoea's. z.j.                                                 

1 omslag

 

204      Notities over gebruiken bij en het denken van de Papoea's. z.j.                                                 

1 omslag

 

205      Notities over Nieuw-Guinea en over daar rondgande verhalen en gebruiken. z.j.

 

206      Notities over Adat. z.j.                                                 

1 omslag

 

207      Notities van opmerkingen en nota's bij artikelen van derden. z.j.                                                 

1 omslag

 

208      Notities over verhalen en gebruiken bij Mimika- en Asmatbevolking. z.j.

1 omslag

 

209      Notitie, houdende verklaringen van begrippen verhalen en gebruiken bij de Asmat-bevolking. z.j.                                                 

1 omslag

 

210      Stukken betreffende de ontwikkeling van psychologie, cultuur en sociale organisatie. z.j.

1 omslag

 

211      Overzichtslijst van Map 11: "Gesprekken", betrekking hebbend op inventarisnummer 212 t/m. z.j.                                                   

1 stuk

 

212-215 Verslagen van gesprekken. 1956, 1987 en z.j.

212. J. Boelaars met Gerard Zegwaard. 29 september 1987 (Map 11 nummer 1).

213. Gerard Zegwaard met J. Boelaars. 24 oktober 1987 (Map 11 nummer 2).

214. Nota's naar aanleiding van gesprekken (Map 11 nummer 3).

215. Radiorubriek "Rijksdelen Overzee" (Map 11 nummer 4).                                  

4 omslagen

 

216      Overzichtslijst Map 12 "Correspondentie", betrekking hebbend op inventarisnummer 217 t/m 224. z.j.

1 stuk

 

217-224 Correspondentie met diverse personen en instellingen.

217. Met S.R. Jaarsma. 1987-1992 (Map 12 nummer 1).

218. Met Alain Monnier, Genève (Zwit). 1992 (Map 12 nummer 2).

219. Met Bert Voorhoeve, Leiden. 1988-1989 (Map 12 numer 3).

220. Met Pater Stevens. 1954 (Map 12 nummer 4).

221. Met J. Verschueren. (1955). Map 12 nummer 5).

222. Met Tobias Schneebaum, New-York. 1988-1990, 1996 (Map 12 nummer 6).

223. Met V. van Amelsvoort, 's Hertogenbosch. 1988 (Map 12 nummer 7).

224. Met de Stichting "Steungroep" Kunstraad van Irian Jaya. 1992-1993 (Map 12 nummer 8).

1954-1955, 1987-1993, 1996.                        

7 omslagen

 

225      Levensbeschrijving van en In Memoriam voor Pater Gerard Zegwaard. [1996].                                              

1 omslag

 

226      Legenden en voorouderverhalen van de Kamoro, verzameld door Gerard Zegwaard. 1947-?.                                              

1 omslag

 

227      Lijst van geboekstaafde mythen en sagen. z.j.                                                

1 omslag

 

228      Gegevens over de schrijvers van de mythen en sagen. z.j.                                                

 1 omslag

 

229-233 Mythen en sagen van de Asmat- en Mimikabevolking. z.j.

Voor nummering zie inventarisnummer 227.

                 229. 1-33.

                 230. 34-61.

                 231. 62-94.

                 232. 95-122.

                 233. 123-134.

5 omslagen

 

234-235 Stukken betreffende verhalen van en gebruiken bij de Asmatbevolking. Overzichtslijsten bijgevoegd. z.j.                                               

2 omslagen

 

236  Verhandeling "Spirit Children". 1989.                                                

1 omslag

 

237   Aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van "Asmat Biwirapitsj". 1987-1989.                                           

1 omslag

NB: Zie ook inventarsnummer 251.

 

238   Asmat-verhalen. Met aantekeningen. z.j.                                                 

1 omslag

 

239   Verhandeling "Irian Jaya Source Materials" van J. Miedema en J.H. Stockhof. 1991.                                                  

1 deel

 

240      Verhandeling "The Asmat Tribesmen and their Struggle for Life". z.j.                                                 

1 omslag

 

241      Geschiedenis van de Katholieke Missie in het Asmat-gebied. z.j.                                                   

1 deel

 

242      Stukken betreffende het dorpsleven in het Asmat-gebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

243      Ethnografica. z.j.                                                 

1 omslag

 

244      Verhandeling "Het neusdoorboringsritueel in het Mimika-gebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

245      Verhandeling "The Feast of the Jew" van Zegwaard, Jafaka en Schneebaum. z.j.

1 omslag

 

246      Verhandeling "The feast of the Yipay". 1954.                                                

1 omslag

 

247      Artikel "Bamboo Breastplates and Headhunting in the Asmat: the Ao-Marpac Case" in Pacific Arts van januari. 1993.                                                

1 omslag

 

248      Verhandeling "Tests from the Oral Tradition in the South-Western Bird's Head Peninsula of Irian Jaya: Teminabuan and Hinterland" van J. Miedema. 1995.

1 deel

 

249      Aantekeningen over het Bisj-ritueel in Sjuru. z.j.                                                

1 omslag

 

250      Verhandeling "Feast of the Bis - Bis Pokmbui" van A. Kuruwaip. Met aantekeningen. 1988.                                                

1 omslag

 

251      Aantekeningen betreffende artikelen ter voorbereiding van "Asmat Biwirapitsj". 1989.                                                

1 omslag

 

252      Kort verslag van de bijeenkomst in het Museum voor Volkenkunde te Rotterdam op 12 januari betreffende de mogelijkheden voor een nieuw Asmatboek. Met bijlagen.1989.                                                

1 omslag

 

253      Artikel "25 Years of Mission Involvement" in Asmat Drums, lente 1978. 1978.                                                

1 omslag

 

254      Aantekeningen over de geschiedenis, het woongebied en de inwoners van Asmat. z.j.                                                 

1 omslag

 

255      Artikel "Een verkenningsreis der Zuid-Westkust van Nieuw-Guinea, van Straat Prinses Marianne tot de Providentiaal-Bank" van J. Hondius van Herwerden in Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap deel 23. Copie. 1906.                                                

1 omslag

 

 

256      Artikelen over de missie-aanpak in het Asmat-gebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

257      Verhandeling "Houtsnijwerken bij de Asmat". Met verbeteringen en aanvullingen die door G. Zegwaard zijn aangebracht.

               z.j.                                                 

1 omslag

 

258      Verhandeling "De Pokomban, het Geest-Masker Feest" van A. Sowasa OSC.

               z.j.                                                 

1 omslag

 

259      Brief van Peter Hanso van de universiteit van Heidelberg aan collega's en medewerkersover het "Asmat-Biwiripitsj-project". Met bijlagen.

               1984.                                                

1 omslag

 

260      Stukken betreffende de geschiedenis van Nieuw-Guinea. z.j.                                                 

1 omslag

 

261      Verhandeling van Ad Broeren over schilden in het Asmatgebied. z.j.                                                 

1 omslag

 

262      Stukken betreffende de geschiedenis en de cultuur van Nieuw-Guinea. 1902-1953.

1 omslag

 

263      Verhandeling "Enkele facetten van de geestelijke cultuur van de Mimika" van J. Coenen OFM. Met aantekeningen. 1954.                                              

1 omslag

 

264      Verhandeling "Explorations in the Anthropology of Religion" van W.E.H. van Beek en J.H. Scherer. 1975.                                                

1 omslag

NB: Overdruk uit "Verhandelingen van hat Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

 

265      Rapport "An Annoted Bibliography for the Kamoro People" van Chris Ballard e.a. 1997.                                                

1 omslag

 

266      Verhandeling "Warsekomen, Dorpshoofd van Suru en Chef de Reception bij de vestiging van bestuur en missie in Agats". z.j.

1 omslag

 

267      Verslag van dienstreizen en verkenningen vanuit Atuka. 1950-1953.                                           

1 omslag

 

268      Verslag van activiteiten en gebeurtenissen in Agats en het Asmat-gebied. 1953-1956.                                           

1 omslag

 

269      Korte aantekeningen betreffende een jaar verblijf in de Asmat als Administratief Ambtenaar. z.j.                                                 

1 omslag

 

270      Aantekeningen naar aanleiding van het gebeuren te Saa-Erma in augustus 1960. z.j.                                                 

1 omslag

 

271      Overzichten van het archief van G. Zegwaard volgens de oude ordening. z.j.

1 omslag

 

272      Bibliografie van Gerard A. Zegwaard. [1995].                                              

1 omslag

 


Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Omvang 150 m
Toegang titel KAN P019a-b
Bijzondere relevantie

640-642  Publicaties en verhandelingen van p. Gerard Zegwaard, 1956, 1959 en 1996

3 stukken

640. 'Missionarissen en menseneters', in: Spiegel Historiael, 1996, p. 286-291.

641  'De sociale structuur van de Asmatbevolking' door Zegwaard en Boelaars. 1956. Getypte kopie.

642  'Headhunting practices of the Asmat of Netherlands New Guinea', in: American Anthropologist. 1959.

 

536 'Missionarissen en menseneters 1950-1960', in: Spiegel Historiael, 31 (1996), nr. 7/8.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot