Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zeegers, G.H.L.

Burgelijke naam Zeegers, G.H.L.
Periode 1911-1988
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Prof. drs. G.H.L. (George Herman Lourens) Zeegers (1911-1988), econoom. Hij studeerde in 1936 af aan de Ned. Economische Hogeschool in Rotterdam en was vanaf 1941 hoofd van de afdeling Onderzoek van de Rijksdienst van het Nationale Plan. Na de oorlog richtte hij in 1946 het KASKI (Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut) op. In 1958 trok hij zich na een conflict uit het KASKI terug. Uit het NOVIB, dat hij als te socialistisch beschouwde, had hij zich al eerder na een conflict teruggetrokken. Intussen was hij in 1950 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de sociografie aan de Kath. Universiteit Nijmegen. In 1957 werd de leeropdracht omgezet in kerkelijke sociografie. Ook hier volgde in 1961 een overigens eervol ontslag. Zeegers was tegen een doorbraak en wilde dat de katholieken uitsluitend binnen hun eigen zuil zouden blijven opereren. Dat gold ook voor de missie. In 1956 richtte hij om dat vorm te geven het ambitieus opgezette Kardinaal Van Rossum Instituut op. Ook na 1960 raakte Zeegers regelmatig in conflict met mensen die het niet met hem eens waren. Martin van Amerongen omschreef het werk van Zeegers in 1977 als een 'charitatief imperium'. Zijn betekenis als wetenschapper is gering (geen promotie, geen promoti, geen wetenschappelijke publicaties). Of Zeegers betekenis voor de missie heeft gehad kan alleen na uitvoerige bronnenstudie worden vastgesteld. (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling, Vrij Nederland 12 februari 1977).

Biografie(engels)

Professor G.H.L. (George Herman Lourens) Zeegers (1911-1988), economist. He finished his studies at the Dutch Economic High School in Rotterdam in 1936 and was chief of the Research section of the State Agency for National Planning from 1941. After the war he set up the KASKI (Catholic Social Church Institute) in 1946. In 1958 he withdrew from KASKI after a conflict. He had withdrawn earlier from the NOVIB, which he considered to be too socialist, after another conflict. In the meanwhile, he had been appointed as an extraordinary professor in sociography at the Catholic University of Nijmegen. In 1957 his teaching commission was converted into sociography of the church. A dismissal, which was honourable by the way, also followed in 1961.  Zeegers was against a breakthrough [a post-war political movement with the intention to finish the compartmentalisation of Dutch society and to create new political and social organisations]. He wanted the Catholics to continue operating within their own compartment. That also applied to the mission. In order to supply a platform for it, he set up the Cardinal Van Rossum Institute in 1956. The new institute had great ambitions. After 1960 Zeegers frequently argued with people who did not agree with him. Martin van Amerongen described the activities of Zeegers in 1977 as a 'charitable empire'. His significance as a scholar is trifling (no doctor's degree, no university posting, no scholarly publications). Whether Zeegers was of any significance for the mission can only be determined after extensive research based on sources (Katholiek Documentatie Centrum, Collection of press cutting;Vrij Nederland 12 February 1977).

Activiteiten
  • Geldwerving
Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • Wassenaar
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine archief bevat geen stukken waarvan uit de inventarisbeschrijving blijkt dat zij over de missie gaan. Mogelijk is er wat te vinden in de correspondentie.

Beschrijving archief (Engels)

The small archive does not contain any documents dealing with the mission, as far as can be deduced from the inventory descriptions. Maybe something can be found in the correspondence.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1927-1987
Openbaarheid beperkt
Omvang 43 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

Correspondentie van Zeegers met diverse personen en instellingen, 1952-1955 (inv. nr. 1)

1 omslag

 

Correspondentie met diverse personen en instellingen, 1931-1960 (inv. nrs. 33-39)

7 omslagen

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Prof. drs. G.H.L. (George Herman Lourens) Zeegers (1911-1988), econoom. Hij studeerde in 1936 af aan de Ned. Economische Hogeschool in Rotterdam en was vanaf 1941 hoofd van de afdeling Onderzoek van de Rijksdienst van het Nationale Plan. Na de oorlog richtte hij in 1946 het KASKI (Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut) op. In 1958 trok hij zich na een conflict uit het KASKI terug. Uit het NOVIB, dat hij als te socialistisch beschouwde, had hij zich al eerder na een conflict teruggetrokken. Intussen was hij in 1950 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de sociografie aan de Kath. Universiteit Nijmegen. In 1957 werd de leeropdracht omgezet in kerkelijke sociografie. Ook hier volgde in 1961 een overigens eervol ontslag. Zeegers was tegen een doorbraak en wilde dat de katholieken uitsluitend binnen hun eigen zuil zouden blijven opereren. Dat gold ook voor de missie. In 1956 richtte hij om dat vorm te geven het ambitieus opgezette Kardinaal Van Rossum Instituut op. Ook na 1960 raakte Zeegers regelmatig in conflict met mensen die het niet met hem eens waren. Martin van Amerongen omschreef het werk van Zeegers in 1977 als een 'charitatief imperium'. Zijn betekenis als wetenschapper is gering (geen promotie, geen promoti, geen wetenschappelijke publicaties). Of Zeegers betekenis voor de missie heeft gehad kan alleen na uitvoerige bronnenstudie worden vastgesteld. (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling, Vrij Nederland 12 februari 1977).

Biografie(engels)

Professor G.H.L. (George Herman Lourens) Zeegers (1911-1988), economist. He finished his studies at the Dutch Economic High School in Rotterdam in 1936 and was chief of the Research section of the State Agency for National Planning from 1941. After the war he set up the KASKI (Catholic Social Church Institute) in 1946. In 1958 he withdrew from KASKI after a conflict. He had withdrawn earlier from the NOVIB, which he considered to be too socialist, after another conflict. In the meanwhile, he had been appointed as an extraordinary professor in sociography at the Catholic University of Nijmegen. In 1957 his teaching commission was converted into sociography of the church. A dismissal, which was honourable by the way, also followed in 1961.  Zeegers was against a breakthrough [a post-war political movement with the intention to finish the compartmentalisation of Dutch society and to create new political and social organisations]. He wanted the Catholics to continue operating within their own compartment. That also applied to the mission. In order to supply a platform for it, he set up the Cardinal Van Rossum Institute in 1956. The new institute had great ambitions. After 1960 Zeegers frequently argued with people who did not agree with him. Martin van Amerongen described the activities of Zeegers in 1977 as a 'charitable empire'. His significance as a scholar is trifling (no doctor's degree, no university posting, no scholarly publications). Whether Zeegers was of any significance for the mission can only be determined after extensive research based on sources (Katholiek Documentatie Centrum, Collection of press cutting;Vrij Nederland 12 February 1977).

Activiteiten
  • Geldwerving

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • Wassenaar

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine archief bevat geen stukken waarvan uit de inventarisbeschrijving blijkt dat zij over de missie gaan. Mogelijk is er wat te vinden in de correspondentie.

Beschrijving archief (Engels)

The small archive does not contain any documents dealing with the mission, as far as can be deduced from the inventory descriptions. Maybe something can be found in the correspondence.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1927-1987
Openbaarheid beperkt
Omvang 43 inv. nrs.
Toegang soort
  • Lijst
Bijzondere relevantie

Selectie

 

Correspondentie van Zeegers met diverse personen en instellingen, 1952-1955 (inv. nr. 1)

1 omslag

 

Correspondentie met diverse personen en instellingen, 1931-1960 (inv. nrs. 33-39)

7 omslagen

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering