Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Verheijen, J.A.J.

Burgelijke naam Verheijen, J.A.J.
Naamsvarianten
 • Jilis Verheijen
Periode 1908-1997
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Jilis Verheijen (1908-1997) werd geboren in Zevenaar als zoon van een onderwijzer. Hij trad in bij het Gezelschap van het Goddelijk Woord en werd in 1934 tot priester gewijd. Het jaar erop kwam hij aan op Flores waar hij gestationeerd werd in een parochie in Manggarai, het westelijk deel van het eiland. Tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) was hij geïnterneerd. In 1945 keerde hij terug naar zijn parochie. De congregatie stelde hem in 1959 vrij van pastorale talen zodat hij zich verder helemaal kon wijden aan onderzoek van taal en cultuur van Manggarai. In 1993 keerde hij terug naar Nederland, waar hij in 1997 overleed in het klooster-bejaardenoord Zuiderhout onder Teteringen (gemeente Breda). Verheijen wordt door Steenbrink gekarakteriseerd als een echte verzamelaar (Steenbrink, Catholics in Indonesia, II, 565 en 144-145).

Biografie(engels)

Jilis Verheijen (1908-1997) was born in Zevenaar as the son of a schoolmaster. He entered the Company of the Divine Word and was ordained as a priest in 1934. The following year he arrived on Flores, where he was stationed in a parish in Manggarai, the western part of the island. During the Japanese occupation (1942-1945) he stayed in an internment camp. In 1945 he returned to his parish. The Congregation exempted him from pastoral tasks in 1959, so he could dedicate himself completely to research on the language and culture of Manggarai. In 1993 he returned to the Netherlands, where he died in the monastery/old people's home Zuiderhout near Teteringen (municipality of Breda). Verheijen is characterised by Steenbrink as a genuine collector (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, II, 565 and 144-145).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • Soembawa
 • Manggarai
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een pionier op Flores : Jilis Verheijen 1908-1997, missionaris en onderzoeker / Marie-Antoinette Thérèse Willemsen
Auteur
 • Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Paginering
 • 448 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • A history of Christianity in Indonesia / ed. by Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink
Auteur
 • Jan Sihar Aritonang (1953-) ; Karel Adriaan Steenbrink (1942-)
Reeks
 • Studies in Christian mission, ISSN 0924-9389 ; vol. 35
Paginering
 • XVI, 1004 p
Uitgever
 • Leiden [etc.] : Brill
Jaar van uitgave
 • 2008
Interviews

Verheijen is opmerkelijk genoeg niet geinterviewd.

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken van en over Verheijen bevinden zich nog in het archief van zijn congregatie, het Gezelschap van het Goddelijk Woord, dat thans bewaard wordt in Teteringen. Delen van dit archief zijn overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, maar hieronder vallen niet de stukken over Verheijen. Deze waren in 2009 nog niet goed beschreven. In 1996 werd een deel van het persoonsarchief geschonken aan het KITLV in Leiden. Bijna al deze stukken gaan over de talen die gesproken worden op West- en Centraal-Flores en over de Bimataal die gesproken wordt op Oost-Soembawa.

Beschrijving archief (Engels)

Most documents from and about Verheijen are still in the archive of his Congregation, the Company of the Divine Word, which is being kept in Teteringen. Parts of this archive have been transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands, but the Verheijen papers are not among it. These papers had not yet been described well in 2009. In 1996 a part of the personal archive was donated to the Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden. Almost all of the documents deal with the languages in use on West and Central Flores and about the Bima language employed on East Sumbawa.

Bewaarplaats Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1928-1988
Openbaarheid openbaar
Omvang 50 inv. nrs.
Opmerkingen toegang soort inventory number 158
Toegang titel None

Bewaarplaats Teteringen, bejaarden-missiehuis Zuiderhout
Periode archief onbekend
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Jilis Verheijen (1908-1997) werd geboren in Zevenaar als zoon van een onderwijzer. Hij trad in bij het Gezelschap van het Goddelijk Woord en werd in 1934 tot priester gewijd. Het jaar erop kwam hij aan op Flores waar hij gestationeerd werd in een parochie in Manggarai, het westelijk deel van het eiland. Tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) was hij geïnterneerd. In 1945 keerde hij terug naar zijn parochie. De congregatie stelde hem in 1959 vrij van pastorale talen zodat hij zich verder helemaal kon wijden aan onderzoek van taal en cultuur van Manggarai. In 1993 keerde hij terug naar Nederland, waar hij in 1997 overleed in het klooster-bejaardenoord Zuiderhout onder Teteringen (gemeente Breda). Verheijen wordt door Steenbrink gekarakteriseerd als een echte verzamelaar (Steenbrink, Catholics in Indonesia, II, 565 en 144-145).

Biografie(engels)

Jilis Verheijen (1908-1997) was born in Zevenaar as the son of a schoolmaster. He entered the Company of the Divine Word and was ordained as a priest in 1934. The following year he arrived on Flores, where he was stationed in a parish in Manggarai, the western part of the island. During the Japanese occupation (1942-1945) he stayed in an internment camp. In 1945 he returned to his parish. The Congregation exempted him from pastoral tasks in 1959, so he could dedicate himself completely to research on the language and culture of Manggarai. In 1993 he returned to the Netherlands, where he died in the monastery/old people's home Zuiderhout near Teteringen (municipality of Breda). Verheijen is characterised by Steenbrink as a genuine collector (Steenbrink,

Catholics in Indonesia

, II, 565 and 144-145).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Flores
 • Soembawa
 • Manggarai

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een pionier op Flores : Jilis Verheijen 1908-1997, missionaris en onderzoeker / Marie-Antoinette Thérèse Willemsen
Auteur
 • Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Paginering
 • 448 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • A history of Christianity in Indonesia / ed. by Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink
Auteur
 • Jan Sihar Aritonang (1953-) ; Karel Adriaan Steenbrink (1942-)
Reeks
 • Studies in Christian mission, ISSN 0924-9389 ; vol. 35
Paginering
 • XVI, 1004 p
Uitgever
 • Leiden [etc.] : Brill
Jaar van uitgave
 • 2008
Interviews

Verheijen is opmerkelijk genoeg niet geinterviewd.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken van en over Verheijen bevinden zich nog in het archief van zijn congregatie, het Gezelschap van het Goddelijk Woord, dat thans bewaard wordt in Teteringen. Delen van dit archief zijn overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, maar hieronder vallen niet de stukken over Verheijen. Deze waren in 2009 nog niet goed beschreven. In 1996 werd een deel van het persoonsarchief geschonken aan het KITLV in Leiden. Bijna al deze stukken gaan over de talen die gesproken worden op West- en Centraal-Flores en over de Bimataal die gesproken wordt op Oost-Soembawa.

Beschrijving archief (Engels)

Most documents from and about Verheijen are still in the archive of his Congregation, the Company of the Divine Word, which is being kept in Teteringen. Parts of this archive have been transferred to the Centre for the Heritage of Religious Life in the Netherlands, but the Verheijen papers are not among it. These papers had not yet been described well in 2009. In 1996 a part of the personal archive was donated to the Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden. Almost all of the documents deal with the languages in use on West and Central Flores and about the Bima language employed on East Sumbawa.

Bewaarplaats Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1928-1988
Openbaarheid openbaar
Omvang 50 inv. nrs.
Opmerkingen toegang soort inventory number 158
Toegang titel None

Bewaarplaats Teteringen, bejaarden-missiehuis Zuiderhout
Periode archief onbekend
Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief