Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Lemmens, J. N.

Burgelijke naam Lemmens, J. N.
Periode 1850-1897
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

J.N. Lemmens (1850-1897), bisschop van Vancouver Island (Canada), werd geboren in Schimmert in 1850 en studeerde hij in Leuven en Rolduc. Na zijn priesterwijding in 1875 vertrok hij als missionaris naar Vancouver Island. In 1888 volgde hij daar de vermoorde mgr. Seghers op. Hij overleed in 1897 in Guatemala (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, en Katholieke Illustratie, 1888/89, 140-143.

Biografie(engels)

J.N. Lemmens (1850-1897), bishop of Vancouver Island (Canada), was born in Schimmert in 1850 and studied in Leuven and Rolduc. After being ordained as a priest in 1875, he left for Vancouver Island as a missionary. In 1888 he succeeded Mgr. Seghers, who had been murdered. He died in Guatemala in 1897 (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, and Katholieke Illustratie 1888/89, 140-143).

Activiteiten
  • Leiding
Continenten
  • Noord Amerika
Lokatie activiteiten
  • Canada
  • Aartsbisdom Vancouver Island
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bestaat uit losse stukken die zijn gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, Verzameling Losse Archivalia (LARC). De missierelevante stukken bevinden zich onder de inv. nrs. 6212-6222. De stukken zijn bijeengebracht door J.H.M.N. Nijsten ten behoeve van een biografie. 

Beschrijving archief (Engels)

The archive consists of loose papers deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, Collection Loose Archives (LARC). The documents concerning the mission can be found there under inv. nos. 6212-6222. The documents were put together by J.H.M.N. Nijsten to prepare a biography.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1876-1898
Openbaarheid openbaar
Omvang 11 inv. nrs.
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus
Toegang titel catalogus KDC/Rapide; http://kdc-app.hosting.kun.nl/adlib-opac.html
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Canada

 

6212. Brieven van J.N. Lemmens aan diverse personen. 1876-1897.

 

6213. Levensbeschrijving door (onbekend). z.j., 1 cahier.

 

6214. Idem door (onbekend). z.j,

 

6215. Beschrijvingen van zijn verblijf in Canada. 1899, 1901, z.j.

 

6216. Krantenknipsels. 1894-1898.

 

6217. Condoléances bij zijn overlijden en afschrift van overlijdensakte. 1897, 1973.

 

6218. Diversen. 1879-1895 (datering met hiaten).

 

6219. Fotokopieën van brieven, krantenknipsels en artikelen. z.j.

 

6220. Inhoudsopgave van de bijeengebrachte stukken. Met verantwoording. 1991-1992, z.j.

 

6221. Concept voor ‘Joannes Nicolaas Lemmens 1850-1897, missiebisschop van Vancouver Island 1988-1897’.

 

6222. Documentatie voor ‘Een Limburgse Missiebisschop uit Schimmert, momenten uit het leven van mgr. J.N. Lemmens, bisschop van Vancouver Island, 1850-1897’ door B.M.P. Lemmens. z.j.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

J.N. Lemmens (1850-1897), bisschop van Vancouver Island (Canada), werd geboren in Schimmert in 1850 en studeerde hij in Leuven en Rolduc. Na zijn priesterwijding in 1875 vertrok hij als missionaris naar Vancouver Island. In 1888 volgde hij daar de vermoorde mgr. Seghers op. Hij overleed in 1897 in Guatemala (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, en Katholieke Illustratie, 1888/89, 140-143.

Biografie(engels)

J.N. Lemmens (1850-1897), bishop of Vancouver Island (Canada), was born in Schimmert in 1850 and studied in Leuven and Rolduc. After being ordained as a priest in 1875, he left for Vancouver Island as a missionary. In 1888 he succeeded Mgr. Seghers, who had been murdered. He died in Guatemala in 1897 (Van den Eerenbeemt, Missie-actie, and Katholieke Illustratie 1888/89, 140-143).

Activiteiten
  • Leiding

Geografie

Continenten
  • Noord Amerika
Lokatie activiteiten
  • Canada
  • Aartsbisdom Vancouver Island

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief bestaat uit losse stukken die zijn gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, Verzameling Losse Archivalia (LARC). De missierelevante stukken bevinden zich onder de inv. nrs. 6212-6222. De stukken zijn bijeengebracht door J.H.M.N. Nijsten ten behoeve van een biografie. 

Beschrijving archief (Engels)

The archive consists of loose papers deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, Collection Loose Archives (LARC). The documents concerning the mission can be found there under inv. nos. 6212-6222. The documents were put together by J.H.M.N. Nijsten to prepare a biography.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1876-1898
Openbaarheid openbaar
Omvang 11 inv. nrs.
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus
Toegang titel catalogus KDC/Rapide; http://kdc-app.hosting.kun.nl/adlib-opac.html
Bijzondere relevantie

Selectie

Canada

 

6212. Brieven van J.N. Lemmens aan diverse personen. 1876-1897.

 

6213. Levensbeschrijving door (onbekend). z.j., 1 cahier.

 

6214. Idem door (onbekend). z.j,

 

6215. Beschrijvingen van zijn verblijf in Canada. 1899, 1901, z.j.

 

6216. Krantenknipsels. 1894-1898.

 

6217. Condoléances bij zijn overlijden en afschrift van overlijdensakte. 1897, 1973.

 

6218. Diversen. 1879-1895 (datering met hiaten).

 

6219. Fotokopieën van brieven, krantenknipsels en artikelen. z.j.

 

6220. Inhoudsopgave van de bijeengebrachte stukken. Met verantwoording. 1991-1992, z.j.

 

6221. Concept voor ‘Joannes Nicolaas Lemmens 1850-1897, missiebisschop van Vancouver Island 1988-1897’.

 

6222. Documentatie voor ‘Een Limburgse Missiebisschop uit Schimmert, momenten uit het leven van mgr. J.N. Lemmens, bisschop van Vancouver Island, 1850-1897’ door B.M.P. Lemmens. z.j.

Informatiewaarde Gering