Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Gils, Petrus Josephus Maria van

Burgelijke naam Gils, Petrus Josephus Maria van
Periode 1869-1956
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Petrus J.M. van Gils (1869-1956), priester, was leraar klassieke talen aan het groot-seminarie van het bisdom Roermond in Rolduc. Verder was hij bestuurslid van de Roomsch-Katholieke Scholenvereniging Onze Mijnstreek, lid van de Roomsch-Katholieke Cursuscommissie voor Middelbaar Onderwijs, voorzitter van de Roomsch-Katholieke Schoolraad; bestuurslid van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg. Zie voor een biografie: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2.

Biografie(engels)

Petrus J.M. van Gils (1869-1956), priest, was a teacher of classical languages of the bishopric of Roermond in Rolduc. Furthermore, he was a member of the committee of the Roman-Catholic Association of Schools in the Mining Area, member of the Roman-Catholic Commission for Courses for Secondary Schools, chairman of the Roman-Catholic Council of Schools and member of the board of the Catholic Economic Highschool Tilburg. See for a biography:Biografisch Woordenboek van Nederland, volume 2.

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van GilsMiscellanea
Auteur
 • Petrus Josephus Maria van Gils (1869-1956)
Reeks
 • Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg ; 85, 1e en 2e stuk
Paginering
 • 2 dl. (851 p.)
Uitgever
 • Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Monseigneur van Gils : persoonlijke herinneringen / L.C. Michels
Auteur
 • Leonardus Cornelius Michels (1887-1984)
Paginering
 • 14 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Mgr. Dr. Petrus Josephus Maria van Gils / L.C. Michels
Auteur
 • Leonardus Cornelius Michels (1887-1984)
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • In memoriam Mgr. Dr. P.J.M. van Gils / door J.E. Schulte
Auteur
 • Johan Eugenius Schulte
Paginering
 • 9 p
Uitgever
 • Roermond : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Mgr. Dr. P.J.M. van Gils : voorvechter voor R.K. bijzonder onderwijs in Limburg : een bijdrage tot de onderwijsgeschiedenis in Limburg / door H.J. Knoors
Auteur
 • Harrie J. Knoors
Paginering
 • [V], 49 bl
Uitgever
 • [Roermond : s.n
Jaar van uitgave
 • 1974]
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het zeer omvangrijke persoonlijk archief van Van Gils is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Afgaand op de inventaris is de betekenis ervan voor de geschiedenis van de missie gering. Van Gils was op en top een onderwijsman, de missie was voor hem een ander domein. In de Universiteits Bibliotheek in Leiden is een briefwisseling te vinden uit 1932 tussen Van Gils (afzender) en prof. dr. Ferdinand Léon Rudolph Sassen (1894-1971) (ontvanger). In Tresoar in Leeuwarden is een Knipselmap met artikelen van P. J. M. van Gils te vinden.

 

Beschrijving archief (Engels)

The very voluminous personal archive of Van Gils has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Based on the inventory, the significance for the history of mission is small. Van Gils was every inch an educator, mission was another field to him. In the Leiden University Library a correspondence can be found dating from 1932 between Van Gils (sender) and Professor Dr. Ferdinand Lëon Rudolph Sassen (1894-1971) (recipient). In Tresoar in Leeuwarden, a file with press cuttings of articles by Van Gils can be found.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1912-1954
Openbaarheid openbaar
Omvang 14,25 m; 3357 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Basislijst (concept)
Toegang titel P.J.M. van Gils Gils (1869-1956), priester; leraar klassieke talen aan het groot-seminarie te Rolduc; bestuurslid van de Roomsch-Katholieke Scholenvereniging Onze Mijnstreek; lid van de Roomsch-Katholieke Cursuscommissie voor Middelbaar Onderwijs; voorzitter van de Roomsch-Katholieke Schoolraad; bestuurslid van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

1132. Brief van het Comité voor het Contact van de Katholieke Jeugd van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. z.j.

 

1138. Program van Actie en Statuten van de Vereniging van Oost- en West-Indische Katholieken in Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage. 1918.

 

2777. Statuten van het Comité tot bevordering van het R.K. Onderwijs in Oost en West Indië; met commentaar door J. van Eupen. z.j.

 

3281. Stukken betreffende de Medische Missiezusters. 1937-1939.

 


Ned. Indië/Indonesië

 

951. Brief van M.G. Vuylsteker uit Rotterdam betreffende het onderwijs in Nederlands-Indië. 1924.

 

1011. Stuk inzake toezicht op en erkenning van vakonderwijs van meisjes in Nederlands Oost-Indië. [1936].

 

1122. Verzoek aan Van Gils om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van de Vereniging Indisch Onderwijs-comité. 1923.

 

 

Nederlandse Antillen

 

1139. Stukken van de apostolisch vicaris te Curaçao betreffende onderwijsmisstanden, z.j.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Petrus J.M. van Gils (1869-1956), priester, was leraar klassieke talen aan het groot-seminarie van het bisdom Roermond in Rolduc. Verder was hij bestuurslid van de Roomsch-Katholieke Scholenvereniging Onze Mijnstreek, lid van de Roomsch-Katholieke Cursuscommissie voor Middelbaar Onderwijs, voorzitter van de Roomsch-Katholieke Schoolraad; bestuurslid van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg. Zie voor een biografie: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2.

Biografie(engels)

Petrus J.M. van Gils (1869-1956), priest, was a teacher of classical languages of the bishopric of Roermond in Rolduc. Furthermore, he was a member of the committee of the Roman-Catholic Association of Schools in the Mining Area, member of the Roman-Catholic Commission for Courses for Secondary Schools, chairman of the Roman-Catholic Council of Schools and member of the board of the Catholic Economic Highschool Tilburg. See for a biography:Biografisch Woordenboek van Nederland, volume 2.


Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van GilsMiscellanea
Auteur
 • Petrus Josephus Maria van Gils (1869-1956)
Reeks
 • Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg ; 85, 1e en 2e stuk
Paginering
 • 2 dl. (851 p.)
Uitgever
 • Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Jaar van uitgave
 • 1949

Titel
 • Monseigneur van Gils : persoonlijke herinneringen / L.C. Michels
Auteur
 • Leonardus Cornelius Michels (1887-1984)
Paginering
 • 14 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Mgr. Dr. Petrus Josephus Maria van Gils / L.C. Michels
Auteur
 • Leonardus Cornelius Michels (1887-1984)
Paginering
 • 8 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • In memoriam Mgr. Dr. P.J.M. van Gils / door J.E. Schulte
Auteur
 • Johan Eugenius Schulte
Paginering
 • 9 p
Uitgever
 • Roermond : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1956

Titel
 • Mgr. Dr. P.J.M. van Gils : voorvechter voor R.K. bijzonder onderwijs in Limburg : een bijdrage tot de onderwijsgeschiedenis in Limburg / door H.J. Knoors
Auteur
 • Harrie J. Knoors
Paginering
 • [V], 49 bl
Uitgever
 • [Roermond : s.n
Jaar van uitgave
 • 1974]

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het zeer omvangrijke persoonlijk archief van Van Gils is gedeponeerd in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Afgaand op de inventaris is de betekenis ervan voor de geschiedenis van de missie gering. Van Gils was op en top een onderwijsman, de missie was voor hem een ander domein. In de Universiteits Bibliotheek in Leiden is een briefwisseling te vinden uit 1932 tussen Van Gils (afzender) en prof. dr. Ferdinand Léon Rudolph Sassen (1894-1971) (ontvanger). In Tresoar in Leeuwarden is een Knipselmap met artikelen van P. J. M. van Gils te vinden.

 

Beschrijving archief (Engels)

The very voluminous personal archive of Van Gils has been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. Based on the inventory, the significance for the history of mission is small. Van Gils was every inch an educator, mission was another field to him. In the Leiden University Library a correspondence can be found dating from 1932 between Van Gils (sender) and Professor Dr. Ferdinand Lëon Rudolph Sassen (1894-1971) (recipient). In Tresoar in Leeuwarden, a file with press cuttings of articles by Van Gils can be found.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1912-1954
Openbaarheid openbaar
Omvang 14,25 m; 3357 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Basislijst (concept)
Toegang titel P.J.M. van Gils Gils (1869-1956), priester; leraar klassieke talen aan het groot-seminarie te Rolduc; bestuurslid van de Roomsch-Katholieke Scholenvereniging Onze Mijnstreek; lid van de Roomsch-Katholieke Cursuscommissie voor Middelbaar Onderwijs; voorzitter van de Roomsch-Katholieke Schoolraad; bestuurslid van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

1132. Brief van het Comité voor het Contact van de Katholieke Jeugd van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. z.j.

 

1138. Program van Actie en Statuten van de Vereniging van Oost- en West-Indische Katholieken in Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage. 1918.

 

2777. Statuten van het Comité tot bevordering van het R.K. Onderwijs in Oost en West Indië; met commentaar door J. van Eupen. z.j.

 

3281. Stukken betreffende de Medische Missiezusters. 1937-1939.

 


Ned. Indië/Indonesië

 

951. Brief van M.G. Vuylsteker uit Rotterdam betreffende het onderwijs in Nederlands-Indië. 1924.

 

1011. Stuk inzake toezicht op en erkenning van vakonderwijs van meisjes in Nederlands Oost-Indië. [1936].

 

1122. Verzoek aan Van Gils om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van de Vereniging Indisch Onderwijs-comité. 1923.

 

 

Nederlandse Antillen

 

1139. Stukken van de apostolisch vicaris te Curaçao betreffende onderwijsmisstanden, z.j.

Informatiewaarde Gering