Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Boom, L. J. M. van den

Burgelijke naam Boom, L. J. M. van den
Periode 1901-1985
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Lambertus Johannes Maria van den Boom (1901-1985) missioloog, werd in 1901 in Breda geboren. In 1920 trad hij in bij de Kapucijnen en kreeg de kloosternaam Gregorius. Na zijn wijding tot priester in 1927 promoveerde hij in 1933 in Wenen in de godsdienstwetenschap. Van 1935 tot 1960 doceerde hij aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en aan het theologicum (tweede faze van het groot seminarie) van de kapucijnen in Udenhout. Hij gaf ook les aan het vormingscentrum 'De Graal' in Ubbergen en aan het opleidingscentrum van de Minderbroeders-franciscanen in Maastricht. Van den Boom was 'moderator' (geestelijk adviseur) van de Missie Interacademiale. Zo te zien het archief heeft hij daar veel tijd en energie in gestoken wat niet mocht verhinderen dat de Interacademiale een mislukking werd. Hij overleed in 1985 in Tilburg (website Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, geraadpleegd in november 2009.

Biografie(engels)

Lambertus Johannes Maria van den Boom (1901-1985), missiologist, was born in Breda in 1901. He entered the Capuchins in 1920 and received the monastic name Gregorius. After being ordained as a priest in 1927, he took a doctor's degree in Vienna in religion science in 1933. From 1935 to 1960 he taught at the Catholic courses in Tilburg and at the

theologicum (the second phase of the major seminary) of the Capuchins in Udenhout. He also taught at the education centre 'De Graal' in Ubbergen and at the training centre of the Franciscan Minorites in Maastricht. Van den Boom was a 'moderator' (spiritual adviser) of the Mission Interacademical. He spent much time and energy on his archive, but this could not prevent the Mission Interacademical from becoming a failure. He died in 1985 in Tilburg (from: website Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, consulted in November 2009).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Tilburg
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief heeft vrijwel volledig betrekking op de Missie-Interacademiale (MIA) en aanverwante activiteiten. De plaatsingslijst biedt door zijn detaillering veel inzicht in de fijnmazige missie-organisatie in studentenkring. De meeste stukken zijn uit de periode 1945-1950. Opvallend is het grote aantal ingekomen brieven van partiiculiere personen. Verder agenda's van vergaderingen van de MIA, maar geen notulen of verslagen van vergaderingen, wel veel jaarverslagen van de MIA, van ALMA (Academische Leken Missie Actie) en van missieclubs van seminaria en katholieke studentenverenigingen. Daarnaast heeft het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen in de collectie LARC nog enige stukken over Van den Booms onderwijsactiviteiten.

Beschrijving archief (Engels)

The archive deals almost entirely with the Mission Interacademical (abbreviated as MIA) and related activities. Because of its many details, the list offers much insight into the fine-meshed mission organisation in student circles. Most documents are from the period 1945-1950. A notable aspect is the large number of incoming letters from private persons. Furthermore, there are agendas of meetings of the MIA, but no minutes or reports of meetings, while there are many annual reports of the MIA, of ALMA (Academical Laymen Mission Organisation) and of mission clubs in seminaries and Catholic student associations. Apart from that, the Katholiek Documentatie Centrum has in its LARC collection a few documents about Van den Boom's educational activities.

 

 

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1934-1951
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 m; 352 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Collectie L.J.M. van den Boom (1901-1985), moderator van de Missie-Interacademiale, 1934-1951
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

 

Audio-visueel materiaal

Zie de website van het Katholiek Documentatie Centrum, afdeling Katholiek Leven in Beeld en Geluid voor gedigitaliseerd audiovisueel materiaal.

Losse archiefstukken

In de collectie Losse Archiefstukken (LARC) van het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen bevinden zich:

 

7052. Lezing ‘Verdwijnende cultuur in Nieuw-Guinea’ gehouden te Tilburg. 1968.

7053. Inleiding Culturele Anropologie ten behoeve van de opleiding Middelbaar Onderwijs, deel I. 1960-1962, 1967, z.j.

7054. Idem, deel II. 1969, z.j.

7055. Ethnografie. z.j.

7056. Missiegeschiedenis. 1972, z.j.

7057. De handel bij de primitieven. [1954].

7058. Volkenkunde: ‘Nederlands Oost-Indië. 1947-1948, 1951, z.j.

7059. Idem: ‘Economische verhoudingen’. z.j.

7060. Idem: ‘Ergologie en techniek’. z.j.

7061. Idem: ‘De kunst van de schriftloze volken’. z.j.

7062. Idem: ‘Godsdienst’. z.j. 1947-1948, 1951, [1954], 1960-1962, 1967-1969, 1972, z.j,

10 omslagen en 1 stuk.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Lambertus Johannes Maria van den Boom (1901-1985) missioloog, werd in 1901 in Breda geboren. In 1920 trad hij in bij de Kapucijnen en kreeg de kloosternaam Gregorius. Na zijn wijding tot priester in 1927 promoveerde hij in 1933 in Wenen in de godsdienstwetenschap. Van 1935 tot 1960 doceerde hij aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en aan het theologicum (tweede faze van het groot seminarie) van de kapucijnen in Udenhout. Hij gaf ook les aan het vormingscentrum 'De Graal' in Ubbergen en aan het opleidingscentrum van de Minderbroeders-franciscanen in Maastricht. Van den Boom was 'moderator' (geestelijk adviseur) van de Missie Interacademiale. Zo te zien het archief heeft hij daar veel tijd en energie in gestoken wat niet mocht verhinderen dat de Interacademiale een mislukking werd. Hij overleed in 1985 in Tilburg (website Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, geraadpleegd in november 2009.

Biografie(engels)

Lambertus Johannes Maria van den Boom (1901-1985), missiologist, was born in Breda in 1901. He entered the Capuchins in 1920 and received the monastic name Gregorius. After being ordained as a priest in 1927, he took a doctor's degree in Vienna in religion science in 1933. From 1935 to 1960 he taught at the Catholic courses in Tilburg and at the

theologicum (the second phase of the major seminary) of the Capuchins in Udenhout. He also taught at the education centre 'De Graal' in Ubbergen and at the training centre of the Franciscan Minorites in Maastricht. Van den Boom was a 'moderator' (spiritual adviser) of the Mission Interacademical. He spent much time and energy on his archive, but this could not prevent the Mission Interacademical from becoming a failure. He died in 1985 in Tilburg (from: website Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, consulted in November 2009).

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • Tilburg

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief heeft vrijwel volledig betrekking op de Missie-Interacademiale (MIA) en aanverwante activiteiten. De plaatsingslijst biedt door zijn detaillering veel inzicht in de fijnmazige missie-organisatie in studentenkring. De meeste stukken zijn uit de periode 1945-1950. Opvallend is het grote aantal ingekomen brieven van partiiculiere personen. Verder agenda's van vergaderingen van de MIA, maar geen notulen of verslagen van vergaderingen, wel veel jaarverslagen van de MIA, van ALMA (Academische Leken Missie Actie) en van missieclubs van seminaria en katholieke studentenverenigingen. Daarnaast heeft het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen in de collectie LARC nog enige stukken over Van den Booms onderwijsactiviteiten.

Beschrijving archief (Engels)

The archive deals almost entirely with the Mission Interacademical (abbreviated as MIA) and related activities. Because of its many details, the list offers much insight into the fine-meshed mission organisation in student circles. Most documents are from the period 1945-1950. A notable aspect is the large number of incoming letters from private persons. Furthermore, there are agendas of meetings of the MIA, but no minutes or reports of meetings, while there are many annual reports of the MIA, of ALMA (Academical Laymen Mission Organisation) and of mission clubs in seminaries and Catholic student associations. Apart from that, the Katholiek Documentatie Centrum has in its LARC collection a few documents about Van den Boom's educational activities.

 

 

 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1934-1951
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 m; 352 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Collectie L.J.M. van den Boom (1901-1985), moderator van de Missie-Interacademiale, 1934-1951
Bijzondere relevantie

 

 

Audio-visueel materiaal

Zie de website van het Katholiek Documentatie Centrum, afdeling Katholiek Leven in Beeld en Geluid voor gedigitaliseerd audiovisueel materiaal.

Losse archiefstukken

In de collectie Losse Archiefstukken (LARC) van het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen bevinden zich:

 

7052. Lezing ‘Verdwijnende cultuur in Nieuw-Guinea’ gehouden te Tilburg. 1968.

7053. Inleiding Culturele Anropologie ten behoeve van de opleiding Middelbaar Onderwijs, deel I. 1960-1962, 1967, z.j.

7054. Idem, deel II. 1969, z.j.

7055. Ethnografie. z.j.

7056. Missiegeschiedenis. 1972, z.j.

7057. De handel bij de primitieven. [1954].

7058. Volkenkunde: ‘Nederlands Oost-Indië. 1947-1948, 1951, z.j.

7059. Idem: ‘Economische verhoudingen’. z.j.

7060. Idem: ‘Ergologie en techniek’. z.j.

7061. Idem: ‘De kunst van de schriftloze volken’. z.j.

7062. Idem: ‘Godsdienst’. z.j. 1947-1948, 1951, [1954], 1960-1962, 1967-1969, 1972, z.j,

10 omslagen en 1 stuk.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief