Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Scholten, Joannes Henricus

Burgelijke naam Scholten, Joannes Henricus
Periode 1797-1865
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

J.H. (Johannes Henricus) Scholten (1797-1865), geboren in Zifflich bij Nijmegen, werd na een studie in Keulen in 1822 in Münster tot priester gewijd. In 1826 vertrok hij naar Ned. Indië waar hij in 1831 benoemd werd tot apostolisch prefect van Ned. Indië als opvolger van L. Prinsen. Onder zijn bewind verslechterde de verstandhouding met het gouvernement, wat te wijten zou zijn aan zijn uitspraken tegen de vrijmetselarij die in hoge kringen veel leden telde. In 1842 keerde hij om gezondheidsredenen terug naar Nederland en reisde naar Rome waar hij vernam dat hij zou worden vervangen. Niet helemaal duidelijk is waarom dat gebeurde. De rest van zijn leven verbleef hij in Nederland, vanaf 1844 als geestelijke in ruste. Hij bleef echter betrokken bij de missie in Ned. Indië en schreef diverse verhandelingen en nota's over wat er zijns inziens diende te gebeuren. In 1865 overleed hij in Nijmegen.

Biografie(engels)

J.H. (Johannes Henricus) Scholten (1797-1865), born in Zifflich near Nijmegen, was ordained as a priest in Münster in 1822 after studying in Cologne. In 1826 he left for the Netherlands Indies, where he was appointed an apostolic prefect of the Netherlands Indies, succeeding L. Prinsen. Under his governance the relation with the colonial government deteriorated, which would have been caused by his statements against Free Masonry, which counted many members among the elite. In 1842 he returned to the Netherlands for health reasons and travelled to Rome where he heard that he would be replaced. It is not very clear why this occurred. The remainder of his life he lived in the Netherlands, from 1844 as a retired clergyman. Nevertheless, he remained involved in the mission in the Netherlands Indies and wrote several treatises and notes about what needed to be done in his view. He died in Nijmegen in 1865.

Activiteiten
 • Zendingscoördinatie
 • Leiding
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Batavia
Selectie uit de literatuur
Titel
 • lemma Scholten, Joannes Henricus
Auteur
 • Heijden, N.N. van der
Paginering
 • 1237
Uitgever
 • Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek
Jaar van uitgave
 • 1918

Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend. Zowel het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek als Van der Velden (1908) geven een lijst van geschriften die zich in 1908 en 1918 bevonden in de bibliotheken van de jezuïeten in Den Haag (Da Costastraat) en Nijmegen (Molenstraat). Zie voor een specificatie het lemma Scholten in de gedigitaliseerde versie van deel 4 van het NNBW op: www.inghist.nl.

Vermeldenswaard zijn:

Beknopte beschrijving der R.K. Zending in Nederlandsch Indië (3 verslagen)

Dagverhalen 1826-1839.

Relatio Missionis Romano-catholicae, quae est in India Orientali Belgica, missa sacrae Congr. de Prop. Fide et dedicata S.S. Pontifici Romano, 8 delen

Beschrijving der Lampongs.

Gids op Java.

Pengadjaran Katholyk pada boedah Ketjil oleh J.H. Scholten, dehoeloe kala pandieta di Batavya

 

 

 

Beschrijving archief (Engels)

The location of the archive is unknown. The New Dutch Biographical Dictionary as well as Van der Velden (1908) mention a list of manuscripts that could be found in the libraries of the Jesuits in The Hague (Da Costastraat) and Nijmegen (Molenstraat). See for a specification the key word Scholten in the digitised version of volume 4 of the New Dutch Biographical Dictionary on: www.inghist.nl

Worth mentioning are:

Concise description of the Roman-Catholic mission in the Netherlands Indies (3 reports)

Diaries 1826-1839.

Relatio Missionis Romano-catholicae, quae est in India Orientali Belgica, missa sacrae Congr. de Prop. Fide et dedicata S.S. Pontifici Romano, 8 volumes.

Description of the Lampung Districts.

Guide of Java.

Pengaradjan Katholyk pada boedah Ketjil oleh J.H. Scholten, dehoeloe kala pandieta di Batavya.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

J.H. (Johannes Henricus) Scholten (1797-1865), geboren in Zifflich bij Nijmegen, werd na een studie in Keulen in 1822 in Münster tot priester gewijd. In 1826 vertrok hij naar Ned. Indië waar hij in 1831 benoemd werd tot apostolisch prefect van Ned. Indië als opvolger van L. Prinsen. Onder zijn bewind verslechterde de verstandhouding met het gouvernement, wat te wijten zou zijn aan zijn uitspraken tegen de vrijmetselarij die in hoge kringen veel leden telde. In 1842 keerde hij om gezondheidsredenen terug naar Nederland en reisde naar Rome waar hij vernam dat hij zou worden vervangen. Niet helemaal duidelijk is waarom dat gebeurde. De rest van zijn leven verbleef hij in Nederland, vanaf 1844 als geestelijke in ruste. Hij bleef echter betrokken bij de missie in Ned. Indië en schreef diverse verhandelingen en nota's over wat er zijns inziens diende te gebeuren. In 1865 overleed hij in Nijmegen.

Biografie(engels)

J.H. (Johannes Henricus) Scholten (1797-1865), born in Zifflich near Nijmegen, was ordained as a priest in Münster in 1822 after studying in Cologne. In 1826 he left for the Netherlands Indies, where he was appointed an apostolic prefect of the Netherlands Indies, succeeding L. Prinsen. Under his governance the relation with the colonial government deteriorated, which would have been caused by his statements against Free Masonry, which counted many members among the elite. In 1842 he returned to the Netherlands for health reasons and travelled to Rome where he heard that he would be replaced. It is not very clear why this occurred. The remainder of his life he lived in the Netherlands, from 1844 as a retired clergyman. Nevertheless, he remained involved in the mission in the Netherlands Indies and wrote several treatises and notes about what needed to be done in his view. He died in Nijmegen in 1865.

Activiteiten
 • Zendingscoördinatie
 • Leiding

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Batavia

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • lemma Scholten, Joannes Henricus
Auteur
 • Heijden, N.N. van der
Paginering
 • 1237
Uitgever
 • Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek
Jaar van uitgave
 • 1918

Titel
 • De Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Oost-Indië, 1808-1908 : eene historische schets / door Arn. J.H. van der VeldenDe R.K. Missie in N.O. Indië, 1808-1908
Auteur
 • Arn. J.H. Van der Velden
Paginering
 • 400 p., [24] bl. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • [1908]

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend. Zowel het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek als Van der Velden (1908) geven een lijst van geschriften die zich in 1908 en 1918 bevonden in de bibliotheken van de jezuïeten in Den Haag (Da Costastraat) en Nijmegen (Molenstraat). Zie voor een specificatie het lemma Scholten in de gedigitaliseerde versie van deel 4 van het NNBW op: www.inghist.nl.

Vermeldenswaard zijn:

Beknopte beschrijving der R.K. Zending in Nederlandsch Indië (3 verslagen)

Dagverhalen 1826-1839.

Relatio Missionis Romano-catholicae, quae est in India Orientali Belgica, missa sacrae Congr. de Prop. Fide et dedicata S.S. Pontifici Romano, 8 delen

Beschrijving der Lampongs.

Gids op Java.

Pengadjaran Katholyk pada boedah Ketjil oleh J.H. Scholten, dehoeloe kala pandieta di Batavya

 

 

 

Beschrijving archief (Engels)

The location of the archive is unknown. The New Dutch Biographical Dictionary as well as Van der Velden (1908) mention a list of manuscripts that could be found in the libraries of the Jesuits in The Hague (Da Costastraat) and Nijmegen (Molenstraat). See for a specification the key word Scholten in the digitised version of volume 4 of the New Dutch Biographical Dictionary on: www.inghist.nl

Worth mentioning are:

Concise description of the Roman-Catholic mission in the Netherlands Indies (3 reports)

Diaries 1826-1839.

Relatio Missionis Romano-catholicae, quae est in India Orientali Belgica, missa sacrae Congr. de Prop. Fide et dedicata S.S. Pontifici Romano, 8 volumes.

Description of the Lampung Districts.

Guide of Java.

Pengaradjan Katholyk pada boedah Ketjil oleh J.H. Scholten, dehoeloe kala pandieta di Batavya.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief