Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Venings, C. J. A.

Burgelijke naam Venings, C. J. A.
Periode 1904-1957
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Cornelis Jacobus Augustinus Venings (1904-1957), priester. Na zijn priesterwijding was hij kapelaan te Achterveld, Gaanderen en Utrecht. In 1936 werd hij vrijgesteld voor de katholieke gezondheidszorg (Wit Gele Kruis e.d.). Van 1939 tot 1951 rector van St. Joan de Deo (een katholiek ziekenhuis) in Utrecht. Pastoor te Arnhem en Enschede. Vicaris-generaal van de aartsbisschop van Utrecht van 1956 tot aan zijn plotselinge dood in 1957. Hij was dus niet specifiek betrokken bij het missiewerk, noch blijkt iets van een bijzondere interesse voor dit werkterrein (Katholiek Documentatie Centrum, Knipselverzameling).

Biografie(engels)

Cornelis Jacobus Augustinus Venings (1904-1977), priest. After his ordination he was chaplain in Achterveld, Gaanderen and Utrecht. In 1936 he was released to serve Catholic health care (White Yellow Cross, etc.). From 1939 to 1951 he was the director of Saint Joan de Deo (a Catholic hospital) in Utrecht. Vicar in Arnhem and Enschede. Vicar-general of the Archbishop of Utrecht from 1956 until his unexpected death in 1957. So he was not particularly involved in the mission work, there are no indications for any special attention being paid to this action field either (Katholiek Documentatie Centrum, Collection of press cuttings).

Activiteiten
  • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • Utrecht
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine persoonsarchief van C.J.A. Venings bevindt zich in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het bevat maar één stuk over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The small personal archive of C.J.A. Venings can be found in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. It only contains one document about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1922-1956
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,25 m.
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

21. Aantekeningen ten behoeve van de preken over de missie. Met bijlagen. 1922, 1933-1935, 1938, z.j

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

Cornelis Jacobus Augustinus Venings (1904-1957), priester. Na zijn priesterwijding was hij kapelaan te Achterveld, Gaanderen en Utrecht. In 1936 werd hij vrijgesteld voor de katholieke gezondheidszorg (Wit Gele Kruis e.d.). Van 1939 tot 1951 rector van St. Joan de Deo (een katholiek ziekenhuis) in Utrecht. Pastoor te Arnhem en Enschede. Vicaris-generaal van de aartsbisschop van Utrecht van 1956 tot aan zijn plotselinge dood in 1957. Hij was dus niet specifiek betrokken bij het missiewerk, noch blijkt iets van een bijzondere interesse voor dit werkterrein (Katholiek Documentatie Centrum, Knipselverzameling).

Biografie(engels)

Cornelis Jacobus Augustinus Venings (1904-1977), priest. After his ordination he was chaplain in Achterveld, Gaanderen and Utrecht. In 1936 he was released to serve Catholic health care (White Yellow Cross, etc.). From 1939 to 1951 he was the director of Saint Joan de Deo (a Catholic hospital) in Utrecht. Vicar in Arnhem and Enschede. Vicar-general of the Archbishop of Utrecht from 1956 until his unexpected death in 1957. So he was not particularly involved in the mission work, there are no indications for any special attention being paid to this action field either (Katholiek Documentatie Centrum, Collection of press cuttings).

Activiteiten
  • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie activiteiten
  • Nederland
  • Utrecht

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het kleine persoonsarchief van C.J.A. Venings bevindt zich in het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het bevat maar één stuk over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The small personal archive of C.J.A. Venings can be found in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. It only contains one document about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1922-1956
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,25 m.
Toegang soort
  • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst (concept)
Bijzondere relevantie

 

21. Aantekeningen ten behoeve van de preken over de missie. Met bijlagen. 1922, 1933-1935, 1938, z.j

Informatiewaarde Gering