Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Klompé, M. A. M.

Burgelijke naam Klompé, M. A. M.
Periode 1912-1986
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986), scheikundige en politica. Na een met een promotie afgeronde studie in de chemie (1941) koos zij voor een andere richting. Zij werd vice-voorzitter van de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers (1943-1953) en mede-oprichtster van het RK Vrouwendispuut (1945). Lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij (1948-1956 en 1963-1966) en minister van Maatschappelijk Werk (1956-1963) en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1966-1971). Haar belangrijkste politieke daad was de in 1962 aangenomen Algemene Bijstandswet. Na haar vertrek uit de politiek in 1971 hield zij zich bezig met vrede en veiligheid. Voor zover uit de literatuur valt op te maken, heeft zij zich nooit met de missie beziggehouden.

 

Biografie(engels)

M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986), chemist and politician. After studying chemistry and taking a doctor's degree in 1941, she chose another direction. She became vice-chairwoman of the Union of Women's Volunteers (1943-1953) and was co-founder of the Catholic Club of Women (1945), member of the Second Chamber for the Catholic party (Katholieke Volkspartij; 1948-1956 and 1963-1966), Minister of Social Work (1956-1963) and of Culture, Recreation and Social Work (1966-1971). Her most important act was the General Relief Law that passed Parliament in 1962. After her departure from politics in 1971, she was busy with peace and safety. As far as can be ascertained from the literature, she has never been involved in mission work particularly.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Biografisch Wooordenboek van Nederland
Uitgever
 • Den Haag:
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Marga Klompé is uiteengevallen in twee delen, het ene deel bevindt zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, het andere in het Nationaal Archief in Den Haag. In het zich op het Nationaal Archief bevindende gedeelte werden geen relevante stukken aangetroffen, in het gedeelte op het Katholiek Documentatie Centrum slechts twee die mogelijk van belang zijn. Klompé was organisatorisch niet betrokken bij de missie en nergens blijkt dat zij bepaalde denkbeelden had over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Marga Klompé falls into two parts, one is housed in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, the other in the National Archive in The Hague. In the part deposited in the National Archive, no relevant documents have been found; in the part in the Katholiek Documentatie Centrum, there are only two that may be of importance. Klompé was not involved in the organisation of missions, and there are no indications that they contain certain ideas about mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1950-1986
Openbaarheid openbaar
Omvang 2,25 m.; 204 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

68. Nota's van J.P. (onleesbaar) over de noodzaak van de missie, zj.

NB: in het Frans

 

142. Verhandeling 'Mission in the Netherlands' door NN, z.j.

 

 


Bewaarplaats Nationaal Archief, Den Haag
Periode archief 1890-1987
Openbaarheid beperkt
Omvang 6,8 m.; 270 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Volgens de inventaris bevinden zich in dit gedeelte geen stukken over de missie

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Biografische gegevens

M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986), scheikundige en politica. Na een met een promotie afgeronde studie in de chemie (1941) koos zij voor een andere richting. Zij werd vice-voorzitter van de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers (1943-1953) en mede-oprichtster van het RK Vrouwendispuut (1945). Lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij (1948-1956 en 1963-1966) en minister van Maatschappelijk Werk (1956-1963) en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1966-1971). Haar belangrijkste politieke daad was de in 1962 aangenomen Algemene Bijstandswet. Na haar vertrek uit de politiek in 1971 hield zij zich bezig met vrede en veiligheid. Voor zover uit de literatuur valt op te maken, heeft zij zich nooit met de missie beziggehouden.

 

Biografie(engels)

M.A.M. (Marga) Klompé (1912-1986), chemist and politician. After studying chemistry and taking a doctor's degree in 1941, she chose another direction. She became vice-chairwoman of the Union of Women's Volunteers (1943-1953) and was co-founder of the Catholic Club of Women (1945), member of the Second Chamber for the Catholic party (Katholieke Volkspartij; 1948-1956 and 1963-1966), Minister of Social Work (1956-1963) and of Culture, Recreation and Social Work (1966-1971). Her most important act was the General Relief Law that passed Parliament in 1962. After her departure from politics in 1971, she was busy with peace and safety. As far as can be ascertained from the literature, she has never been involved in mission work particularly.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Biografisch Wooordenboek van Nederland
Uitgever
 • Den Haag:

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het persoonsarchief van Marga Klompé is uiteengevallen in twee delen, het ene deel bevindt zich op het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, het andere in het Nationaal Archief in Den Haag. In het zich op het Nationaal Archief bevindende gedeelte werden geen relevante stukken aangetroffen, in het gedeelte op het Katholiek Documentatie Centrum slechts twee die mogelijk van belang zijn. Klompé was organisatorisch niet betrokken bij de missie en nergens blijkt dat zij bepaalde denkbeelden had over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

The personal archive of Marga Klompé falls into two parts, one is housed in the Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, the other in the National Archive in The Hague. In the part deposited in the National Archive, no relevant documents have been found; in the part in the Katholiek Documentatie Centrum, there are only two that may be of importance. Klompé was not involved in the organisation of missions, and there are no indications that they contain certain ideas about mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1950-1986
Openbaarheid openbaar
Omvang 2,25 m.; 204 inv. nrs.
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort Plaatsingslijst
Bijzondere relevantie

68. Nota's van J.P. (onleesbaar) over de noodzaak van de missie, zj.

NB: in het Frans

 

142. Verhandeling 'Mission in the Netherlands' door NN, z.j.

 

 


Bewaarplaats Nationaal Archief, Den Haag
Periode archief 1890-1987
Openbaarheid beperkt
Omvang 6,8 m.; 270 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

Volgens de inventaris bevinden zich in dit gedeelte geen stukken over de missie

Informatiewaarde Gering