Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Overbeek, Joannes C. van

Burgelijke naam Overbeek, Joannes C. van
Periode 1901-1966
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Joannes van Overbeek (1901-1966), priester en directeur van het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel. Na zijn wijding tot priester in 1926 werd hij kapelaan in Dreumel en in 1929 leraar aan het klein seminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch in St. Michielsgestel. Van 1940 tot 1966 was hij directeur van het Instituut voor Doven in die plaats (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling). Vanuit deze functies raakte hij nauw betrokken bij de drie pauselijke missiegenootschappen: Voortplanting van het Geloof, H. Kindsheid en Liefdewerk St. Petrus. In 1940 was hij secretaris van het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof en lid van het nationaal bestuur van het Liefdewerk van de H. Apostel Petrus. In 1960 was hij nog steeds secretaris van het nationaal bestuur van Voortplanting, lid van het nationaal bestuur van de H. Kindsheid en van het Liefdewerk. Hij was ook penningmeester van het diocesane missiecomité van 's-Hertogenbosch en betrokken bij de buiten deze gids vallende Noorse missie (Denemarken, Scandinavië en Finland).

Biografie(engels)

Joannes van Overbeek (1901-1966), priest and director of the Institute for Deaf People in St. Michielsgestel. After his ordination as a priest in 1926, he became chaplain in Dreumel and in 1929 teacher at the minor seminary of the diocese of 's-Hertogenbosch in St. Michielsgestel. From 1940 to 1966 he was director of the Institute for Deaf People in that town (Katholiek Documentatie Centrum, collection of press cuttings). Through these functions he got deeply involved in the three papal missionary societies: Propagation of the Faith, Holy Childhood and Charity of Saint Peter. In 1940 he was secretary of the Society for the Propagation of the Faith and member of the national board of the Charity of the Holy Apostle Petrus. In 1960 he was still  secretary of the national board of the Holy Childhood and of the Charity. He was also treasurer of the Diocesan Mission Committee of 's-Hertogenbosch and involved in the Nordic Mission (Denmark, Scandinavia and Finland), which is beyond the scope of this guide.

Activiteiten
 • Geldwerving
 • Leiding
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • St. Michielsgestel
Meer over het archief
Beschrijving archief

Door de cumulatie van functies bij enkele personen zoals de mgrs. Van Hussen en Van Overbeek is een conglomeraat van stukken ontstaan betreffende de drie pauselijke missiegnootschappen en de Priestermissiebond, dat ten onrechte is omschreven als 'archief Van Overbeek'. Dit archief bestaat voornamelijk uit financiële stukken over de drie pauselijke missiegenootschappen en uit zakelijke correspondentie met andere partijen en personen in het missiewerk waaronder veel testamenten en afwikkelingen van nalatenschappen waarbij de erflaters legaten schonken aan de kerk en de missie. Het zich ook in het Katholiek Documentatie Centrum bevindende archief van mgr. Van Hussen bevat géén stukken over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

As a few men like Mgr. Van Hussen and Mgr. Van Overbeek occupied several functions, a conglomerate of documents has developed concerning the three papal missionary societies and the Priest Missionary Alliance, which has been described wrongly as 'archive Van Overbeek'. This archive consists mainly of financial papers about the three papal missionary societies and of business correspondence with other parties and people in the mission field, including many last wills and liquidation of inheritances, in which the testators donated legacies to the church and the mission, The archive of Mgr. Van Hussen, which has also been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum, does not contain any papers about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Periode archief 1932-1966
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 meter; 17 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

In het algemeen gesproken is dit archief voor het onderwerp culturele interactie niet van groot belang.

Vermeldenswaard is:

Notulen van een vergadering van moderatoren op 10 april 1929 over onder meer een plan om een fonds te stichten voor de opleiding van 'catechisten

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Biografische gegevens

Joannes van Overbeek (1901-1966), priester en directeur van het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel. Na zijn wijding tot priester in 1926 werd hij kapelaan in Dreumel en in 1929 leraar aan het klein seminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch in St. Michielsgestel. Van 1940 tot 1966 was hij directeur van het Instituut voor Doven in die plaats (Katholiek Documentatie Centrum, knipselverzameling). Vanuit deze functies raakte hij nauw betrokken bij de drie pauselijke missiegenootschappen: Voortplanting van het Geloof, H. Kindsheid en Liefdewerk St. Petrus. In 1940 was hij secretaris van het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof en lid van het nationaal bestuur van het Liefdewerk van de H. Apostel Petrus. In 1960 was hij nog steeds secretaris van het nationaal bestuur van Voortplanting, lid van het nationaal bestuur van de H. Kindsheid en van het Liefdewerk. Hij was ook penningmeester van het diocesane missiecomité van 's-Hertogenbosch en betrokken bij de buiten deze gids vallende Noorse missie (Denemarken, Scandinavië en Finland).

Biografie(engels)

Joannes van Overbeek (1901-1966), priest and director of the Institute for Deaf People in St. Michielsgestel. After his ordination as a priest in 1926, he became chaplain in Dreumel and in 1929 teacher at the minor seminary of the diocese of 's-Hertogenbosch in St. Michielsgestel. From 1940 to 1966 he was director of the Institute for Deaf People in that town (Katholiek Documentatie Centrum, collection of press cuttings). Through these functions he got deeply involved in the three papal missionary societies: Propagation of the Faith, Holy Childhood and Charity of Saint Peter. In 1940 he was secretary of the Society for the Propagation of the Faith and member of the national board of the Charity of the Holy Apostle Petrus. In 1960 he was still  secretary of the national board of the Holy Childhood and of the Charity. He was also treasurer of the Diocesan Mission Committee of 's-Hertogenbosch and involved in the Nordic Mission (Denmark, Scandinavia and Finland), which is beyond the scope of this guide.

Activiteiten
 • Geldwerving
 • Leiding
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie activiteiten
 • Nederland
 • St. Michielsgestel

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Door de cumulatie van functies bij enkele personen zoals de mgrs. Van Hussen en Van Overbeek is een conglomeraat van stukken ontstaan betreffende de drie pauselijke missiegnootschappen en de Priestermissiebond, dat ten onrechte is omschreven als 'archief Van Overbeek'. Dit archief bestaat voornamelijk uit financiële stukken over de drie pauselijke missiegenootschappen en uit zakelijke correspondentie met andere partijen en personen in het missiewerk waaronder veel testamenten en afwikkelingen van nalatenschappen waarbij de erflaters legaten schonken aan de kerk en de missie. Het zich ook in het Katholiek Documentatie Centrum bevindende archief van mgr. Van Hussen bevat géén stukken over de missie.

Beschrijving archief (Engels)

As a few men like Mgr. Van Hussen and Mgr. Van Overbeek occupied several functions, a conglomerate of documents has developed concerning the three papal missionary societies and the Priest Missionary Alliance, which has been described wrongly as 'archive Van Overbeek'. This archive consists mainly of financial papers about the three papal missionary societies and of business correspondence with other parties and people in the mission field, including many last wills and liquidation of inheritances, in which the testators donated legacies to the church and the mission, The archive of Mgr. Van Hussen, which has also been deposited in the Katholiek Documentatie Centrum, does not contain any papers about the mission.

Bewaarplaats Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Periode archief 1932-1966
Openbaarheid openbaar
Omvang 0,37 meter; 17 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie

Selectie

 

In het algemeen gesproken is dit archief voor het onderwerp culturele interactie niet van groot belang.

Vermeldenswaard is:

Notulen van een vergadering van moderatoren op 10 april 1929 over onder meer een plan om een fonds te stichten voor de opleiding van 'catechisten

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief