Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Engelen, J. M. van

Burgelijke naam Engelen, J. M. van
Periode 1924-1997
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Jan M. van Engelen (1924-1997), missionaris en missioloog, sloot zich aan bij de orde van de Lazaristen en was in die hoedanigheid van 1954 tot 1965 werkzaam in Brazilië. Daar gaf hij les op een klein seminarie. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij na een studie in 1969 benoemd tot studiesecretaris van de Nederlandse Missieraad en wetenschappelijk medewerker missiologie aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij ontwikkelde een eigen visie op de moderne missiologie. Van Engelen zag niets in een missie die vanuit Rome centraal wordt georganiseerd en erop was gericht kerken te stichten. Hiij had liever een kerk die was 'het mysterie van de communio  van de gelovigen, die deelnemen aan het door de Geest bezielde lichaam van Christus.' (idem, 41). Hij wilde deze opvatting verwerken in een proefschrift dat bij zijn dood in 1999 half voltooid achterbleef. Het gereedgekomen gedeelte werd in 2004 met een kort ten geleide van de redactie uitgegeven.

Biografie(engels)

Jan M. van Engelen (1924-1997), missionary and missiologist, joined the order of the Lazarists and worked as a missionary from 1954 to 1965 in Brazil. He taught there at a minor seminary. After returning to the Netherlands and following a course, he was appointed as study secretary of the Dutch Missionary Council and scientific collaborator for missiology at the Theological Faculty of the Catholic University in Nijmegen. He developed his own vision on modern missiology. Van Engelen did not attach any importance to a mission that was organised centrally from Rome and aimed to found churches. He preferred a church that was 'the mystery of the

communio

(= commonwealth) of the believers, who participate in the body of Christ animated by the Spirit' (

Van kerk naar rijk Gods

, 41). He wanted to elaborate this idea in a thesis that he left behind half-finished when he died. The part that was ready was published with a short editorial introduction in 2004.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Brazilië
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van kerk naar rijk gods : naar een empirische missiologie / Jan van Engelen
Auteur
 • J.M. van Engelen (1924-1997)
Reeks
 • Occasional papers / Nijmeegs Instituut voor Missiologie ; 9
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiologie
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Kerk op zoek naar haar volk : Braziliaanse reisnotities / Rogier van Rossum, Jan van Engelen
Auteur
 • Rogier G. van Rossum (1935-) ; J.M. van Engelen (1924-1997)
Reeks
 • Oekumene ; jrg. 8, nr. 2
Paginering
 • 151 p
Uitgever
 • Baarn : Bosch & Keuning
Jaar van uitgave
 • cop. 1976

Titel
 • Langs een andere weg : zoektocht naar een empirische missiologie van het Rijk Gods / Jan van Engelen
Auteur
 • J.M. van Engelen (1924-1997)
Reeks
 • KDSC scripta, ISSN 0923-5310 ; 9
Paginering
 • 231 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • Extensio ecclesiae : tijdschrift voor missiewetenschap / Studenten van de Congregatie der Missie
Paginering
 • 1 (1943-44) - 13 (1956)
Uitgever
 • Panningen : Studenten van de Congregatie der Missie
Jaar van uitgave
 • 1943-1956
Meer over het archief
Beschrijving archief

De collectie wordt beheerd door het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. De relevante stukken dateren van na 1950. De door Van Engelen ontwikkelde opvattingen dateren van na 1960 en valllen dus buiten het bestek van de gids. Zij stoelen echter op tijdens zijn missiewerk in de periode 1954-1965 opgedane ervaring. In het veld Literatuur is maar een klein deel van zijn publicaties opgenomen.

Beschrijving archief (Engels)

The collection is kept by the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen. The relevant documents date from after 1950. The ideas developed by Van Engelen date from after 1960 and so fall outside the scope of this guide. They are based, however, on experience acquired during his missionary work in the period 1954-1965. In the field

Literatuur

only a small part of his publications has been included.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief z.j. (1938-1997)
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming aanvragen verplicht. Toestemming kan verkregen worden via tussenkomst van het KDC.

Omvang 2,75 m.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Algemeen

 

 

7. Bibliografie van artikelen en nota's (1952-1995), samen met de jaarlijkse verantwoording voor de vakgroep Missiologie in Nijmegen (1971-1985). 1952-1995.

1 band

 

8. Artikelen en nota's, over thema's uit de missiologie en over missionair beleid. Geordend op jaar. 1952-1969 (I).

1 omslag

 

 

Brazilië

 

94. Brieven betreffende de benoeming in Heusden en de uitzending naar Brazilië. 1952, 1954.

1 omslag

 

95. Aanstellingspapieren voor het pastoraat in Heusden en in Brazilië. 1952-1963.

1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Biografische gegevens

Jan M. van Engelen (1924-1997), missionaris en missioloog, sloot zich aan bij de orde van de Lazaristen en was in die hoedanigheid van 1954 tot 1965 werkzaam in Brazilië. Daar gaf hij les op een klein seminarie. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij na een studie in 1969 benoemd tot studiesecretaris van de Nederlandse Missieraad en wetenschappelijk medewerker missiologie aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij ontwikkelde een eigen visie op de moderne missiologie. Van Engelen zag niets in een missie die vanuit Rome centraal wordt georganiseerd en erop was gericht kerken te stichten. Hiij had liever een kerk die was 'het mysterie van de communio  van de gelovigen, die deelnemen aan het door de Geest bezielde lichaam van Christus.' (idem, 41). Hij wilde deze opvatting verwerken in een proefschrift dat bij zijn dood in 1999 half voltooid achterbleef. Het gereedgekomen gedeelte werd in 2004 met een kort ten geleide van de redactie uitgegeven.

Biografie(engels)

Jan M. van Engelen (1924-1997), missionary and missiologist, joined the order of the Lazarists and worked as a missionary from 1954 to 1965 in Brazil. He taught there at a minor seminary. After returning to the Netherlands and following a course, he was appointed as study secretary of the Dutch Missionary Council and scientific collaborator for missiology at the Theological Faculty of the Catholic University in Nijmegen. He developed his own vision on modern missiology. Van Engelen did not attach any importance to a mission that was organised centrally from Rome and aimed to found churches. He preferred a church that was 'the mystery of the

communio

(= commonwealth) of the believers, who participate in the body of Christ animated by the Spirit' (

Van kerk naar rijk Gods

, 41). He wanted to elaborate this idea in a thesis that he left behind half-finished when he died. The part that was ready was published with a short editorial introduction in 2004.

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Brazilië

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van kerk naar rijk gods : naar een empirische missiologie / Jan van Engelen
Auteur
 • J.M. van Engelen (1924-1997)
Reeks
 • Occasional papers / Nijmeegs Instituut voor Missiologie ; 9
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiologie
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Kerk op zoek naar haar volk : Braziliaanse reisnotities / Rogier van Rossum, Jan van Engelen
Auteur
 • Rogier G. van Rossum (1935-) ; J.M. van Engelen (1924-1997)
Reeks
 • Oekumene ; jrg. 8, nr. 2
Paginering
 • 151 p
Uitgever
 • Baarn : Bosch & Keuning
Jaar van uitgave
 • cop. 1976

Titel
 • Langs een andere weg : zoektocht naar een empirische missiologie van het Rijk Gods / Jan van Engelen
Auteur
 • J.M. van Engelen (1924-1997)
Reeks
 • KDSC scripta, ISSN 0923-5310 ; 9
Paginering
 • 231 p
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 1996

Titel
 • Erasmusplein : nieuwsbrief van KAN, Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, KDC, Katholiek Documentatie Centrum, KNG, Katholicisme als religieus-maatschappelijke component in de Nederlandse geschiedenis, KSC, Katholiek Studiecentrum
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1990) - jrg. 18, nr. 3/4 (2007)
Uitgever
 • Nijmegen : Nieuwsbrief Erasmusplein
Jaar van uitgave
 • 1990-2007

Titel
 • Extensio ecclesiae : tijdschrift voor missiewetenschap / Studenten van de Congregatie der Missie
Paginering
 • 1 (1943-44) - 13 (1956)
Uitgever
 • Panningen : Studenten van de Congregatie der Missie
Jaar van uitgave
 • 1943-1956

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De collectie wordt beheerd door het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. De relevante stukken dateren van na 1950. De door Van Engelen ontwikkelde opvattingen dateren van na 1960 en valllen dus buiten het bestek van de gids. Zij stoelen echter op tijdens zijn missiewerk in de periode 1954-1965 opgedane ervaring. In het veld Literatuur is maar een klein deel van zijn publicaties opgenomen.

Beschrijving archief (Engels)

The collection is kept by the

Katholiek Documentatie Centrum

in Nijmegen. The relevant documents date from after 1950. The ideas developed by Van Engelen date from after 1960 and so fall outside the scope of this guide. They are based, however, on experience acquired during his missionary work in the period 1954-1965. In the field

Literatuur

only a small part of his publications has been included.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief z.j. (1938-1997)
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toestemming aanvragen verplicht. Toestemming kan verkregen worden via tussenkomst van het KDC.

Omvang 2,75 m.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Bijzondere relevantie

Selectie

Algemeen

 

 

7. Bibliografie van artikelen en nota's (1952-1995), samen met de jaarlijkse verantwoording voor de vakgroep Missiologie in Nijmegen (1971-1985). 1952-1995.

1 band

 

8. Artikelen en nota's, over thema's uit de missiologie en over missionair beleid. Geordend op jaar. 1952-1969 (I).

1 omslag

 

 

Brazilië

 

94. Brieven betreffende de benoeming in Heusden en de uitzending naar Brazilië. 1952, 1954.

1 omslag

 

95. Aanstellingspapieren voor het pastoraat in Heusden en in Brazilië. 1952-1963.

1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers