Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Donders, Petrus

Burgelijke naam Donders, Petrus
Periode 1809-1887
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Biografische gegevens

Petrus (Peerke) Donders werd geboren op 27 oktober 1809 in Tilburg en overleed op 1 januari 1887 in Batavia, Suriname. Hij trad in 1867 in bij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen). Na zijn priesterwijding in 1841 werkte hij van 1842 tot aan zijn dood in Suriname onder de Indianen, de Marrons en vanaf 1856 onder de melaatsen. (Katholieke Encyclopaedie, 1935 en Van Woesik, 42).

Biografie(engels)

Petrus (Peerke) Donders was born in Tilburg on 27 October 1809 and died in Batavia, Suriname, on 1 January 1887. He entered the Congregation of the Most Sacred Redeemer (Redemptorists) in 1867. After being ordained as a priest in 1841, he worked in Suriname from 1842 until his death among the Indians, the Marrons and from 1856 the lepers (

Katholieke Encyclopaedie

, 1935, and Van Woesik, 42).

Activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Suriname
Meer over het archief
Beschrijving archief

Er is niets bekend over een persoonlijk archief van Peerke Donders, wel zijn er in het archief van de Redemptoristen enkele stukken van en veel meer stukken over Donders te vinden. In het bijzonder over hem gaan de inv. nrs. 7646-7671. Veel stukken handelen over het proces tot zalig- en heiligverklaring. Derhalve wordt verder verwezen naar het archief van de redemptoristen. Geen onderzoek is gedaan in het archief van de gemeente Tilburg, de plaats waar Donders is geboren. Dit archief wordt beheerd door het Regionaal Archief Tilburg. De belangstelling voor Donders is in Tilburg altijd groot geweest.

Beschrijving archief (Engels)

Nothing is known about a personal archive of Peerke Donders; in the archive of the Redemptorists a few documents from him and many more documents about Donders can be found. In particular, the inventory nos. 7646-7671 deal with him. Many documents concern the procedure for blessification and canonisation. Thus, a reference to the archive of the Redemptorists is useful. No research has been done in the archive of the municipality of Tilburg, the place where Donders was born. This archive is kept by the Tilburg Regional Archive. The interest in Donders has always been great in Tilburg.

Archivalie elders

Redemptoristen

Geschiedenis

Biografische gegevens

Petrus (Peerke) Donders werd geboren op 27 oktober 1809 in Tilburg en overleed op 1 januari 1887 in Batavia, Suriname. Hij trad in 1867 in bij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen). Na zijn priesterwijding in 1841 werkte hij van 1842 tot aan zijn dood in Suriname onder de Indianen, de Marrons en vanaf 1856 onder de melaatsen. (Katholieke Encyclopaedie, 1935 en Van Woesik, 42).

Biografie(engels)

Petrus (Peerke) Donders was born in Tilburg on 27 October 1809 and died in Batavia, Suriname, on 1 January 1887. He entered the Congregation of the Most Sacred Redeemer (Redemptorists) in 1867. After being ordained as a priest in 1841, he worked in Suriname from 1842 until his death among the Indians, the Marrons and from 1856 the lepers (

Katholieke Encyclopaedie

, 1935, and Van Woesik, 42).

Activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
Lokatie activiteiten
 • Suriname

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Er is niets bekend over een persoonlijk archief van Peerke Donders, wel zijn er in het archief van de Redemptoristen enkele stukken van en veel meer stukken over Donders te vinden. In het bijzonder over hem gaan de inv. nrs. 7646-7671. Veel stukken handelen over het proces tot zalig- en heiligverklaring. Derhalve wordt verder verwezen naar het archief van de redemptoristen. Geen onderzoek is gedaan in het archief van de gemeente Tilburg, de plaats waar Donders is geboren. Dit archief wordt beheerd door het Regionaal Archief Tilburg. De belangstelling voor Donders is in Tilburg altijd groot geweest.

Beschrijving archief (Engels)

Nothing is known about a personal archive of Peerke Donders; in the archive of the Redemptorists a few documents from him and many more documents about Donders can be found. In particular, the inventory nos. 7646-7671 deal with him. Many documents concern the procedure for blessification and canonisation. Thus, a reference to the archive of the Redemptorists is useful. No research has been done in the archive of the municipality of Tilburg, the place where Donders was born. This archive is kept by the Tilburg Regional Archive. The interest in Donders has always been great in Tilburg.

Archivalie elders

Redemptoristen